Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

  2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

  METİN-1
  "Bir gün, bir öğle üstü idi. Kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa ve Muhtar hep orada idiler. Bahis, harp üzerine ve onun akıbetlerine dairdi. Onlara İstanbul'un dört devletin askerî işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlar tarafından istila edildiğini, Adana'dan henüz Fransızların el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olaylar cereyan etmekte olduğunu haber veriyor ve her birinin yüzüne ayrı bir dikkatle bakıyordum. Hiçbirinde ne hayret ne dehşet ne de alelade bir alaka izine tesadüf ettim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban)

  S:1. Yukarıdaki metin-1 bir edebî eserden alınmıştır. Bu metne göre edebiyatın ilişkide olduğu bilim dalı hangisidir?
  CEVAP: Tarih bilimi.

  METİN-2
  "Tarihsel gelişim içinde birçok eleştirmen, edebiyat kuramcısı şiir üzerinde türsel açıdan da durmuştur. Biçimsel, içeriksel özelliklerine göre başka türden türlendirme yoluna da gitmişlerdir. "Eski şiir", "yeni şiir", "anlatımcı şiir", "öz şiir", "toplumcu şiir", "bireyci şiir"... gibi adlandırmalar bugün de kullanılmaktadır. Kısaca, şiirde kalıplaşmış, belirli türler yoktur. Doğal bir olgudur bu. Çünkü sürekli bir değişim içinde oluş, sanat ve edebiyatın temel yasalarından biridir. Edebiyat tarihi de gerçekte bu değişim ve gelişimin bir öyküsü sayılabilir." (Emin Özdemir, Türk ve Dünya Edebiyatı)

  S:2. Yukarıdaki metin-2 metinlerin sınıflandırılmasında hangi metne örnek olduğunu ve bu metnin iki özelliğini yazınız. (Öğretici veya sanat metinlerinden biri)
  CEVAP: Öğretici metin örneğidir. Bilgi vermek amaçlıdır, bir konuda açıklama yapılmıştır, kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır, kesin yargılar vardır, nesnellik esastır. (...)

  S:3. Metinde işlenen yardımcı düşünceleri ve ana düşünceyi yazınız.
  CEVAP-
  Yardımcı Düşünceler: Şiirlerin tüllendirilmesinde şiirin şekli, içeriği etkilidir. Zaman içerisinde şiirler çeşitli isimlilerle anılmıştır. Şiirlerin farklı isimlerle anılmaları eskiden olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Şiirde kalıplaşmış ve değişmez türler yoktur. Şiirlerin değişik isimlerle anılmasında eleştirmenlerin ve edebiyat kuramcılarının emeği vardır.

  Ana Düşünce: Hayatın doğal bir özelliği olan değişim, sanatta ve edebiyatta da yaşanacaktır. Bu değişim de çeşitli türleri ortaya çıkaracaktır.

  METİN-3
  "Bir zamandır ablam annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte eskilerden falan... Ama kalktım gidiyorum, elini öptüm annemin. "Oğlum bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda." (Necati Tosuner)

  S:4. Metin-3'te kullanılan "bakış açısı" hangisidir? Bu bakış açısını ve bakış açısının nedenini yazınız.
  CEVAP: "Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı" vardır. Anlatıcı veya yazar olayın kahramanlarından biridir. (Yüklemlerde 1.Tekil şahıs eki kullanılmıştır.)

  S:4. Metin-3'te bir iletişim söz konusudur. Bu iletişimdeki "Ögeleri" aşağıdaki tabloda gösteriniz.
  GÖNDERİCİ ALICI KANAL İLETİ BAĞLAM DÖNÜT
  Yazar- Necati Tosuner Metni okuyan, okuyucu Yazı, metin Çevremizi, yakınlarımızı ihmal etmemeliyiz Hikaye, çevremizden Okuyanın değerlendirmesi. (Beğendim, yazar haklı, hüzünlü ...)

  METİN-4
  Ülkemizin güzel illerinden biri Tokat şehridir. Doğal güzelliklerinin tarihi zenginlikleri barındırması bakımından da görülmesi gereken mekânlarımızdandır. Yağıbasan Medresesi, Ali Paşa Camisi, Tokat Kalesi gibi tarihi yapılar bu zenginliğin birkaçıdır. Gümenek, Zınav Gölü, Akbelen Yaylası, Çamiçi Yaylası, gibi mesire yerleri insanın huzurunu artırır, sevincine sevinç katar. Her metrekaresi neşenin, hazzın, samimiyetin güzelliğini sunar insanlara.

  S:5. Metin-4'te altı çizili kelimelerin türünü detaylı bir şekilde yazınız.
  CEVAP:
  Ülkemiz: Cins İsim, tekil isim, somut isim,
  Tokat: Özel isim, somut isim, tekil isim,
  İllerinden: Cins isim, çoğul isim, somut isim, (....)
  Samimiyet: Cins isim, tekil isim, soyut isim. (Diğer altı çizili kelimeler de aynı şekilde tahlil edilecektir.)

  S:6. Aşağıdaki tablonun solunda verilen cümlelerde dilin hangi işlevi kullanılmıştır? Karşılarındaki sütuna yazınız.


  • Sadık Yalsızuçanlar, modern öykücülüğümüzde kendine özgü dili ve dünyası olan bir yazardır. Göndergesel (Bildirme, Bilgi Verme) İşlevi
  • "Savaşlar çocukları büyütür", dedi yaşlı kadın, buruşuk ağzının kenarındaki tükürükleri silerken. Şiirsel (Sanatsal) İşlev
  • Ey güzel arkadaşım, sen de vefayı semtten ibaret zannedenlerdenmişsin meğer, aldanmışım! Heyecana Bağlı İşlev
  • Sevgili Öğrenciler, zamanınızı dikkatli kullanmaya, yersiz kullanmamaya özen gösteriniz. Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi
  • İsim ya da fiil köklerine gelerek sözcüklerin anlamını, yapısını bazen de türünü değiştiren eklere yapım eki denir. Dil Ötesi işlev
  • Arka taraftaki öğrenciler tahtayı rahatça görebiliyor musunuz? Kanalı Kontrol İşlevi


  Gecekondunun salt bir fon şeklindeki sunumu, onun gerçek görünümlerini ortaya çıkarmaya yeterli olamaz. Çünkü nesnenin imajı salt kitlesel kodlanmayı içermez, onu kodlayan sistemin izlerini de taşır ki asıl gösterilen de odur. Veya Goethe'nin söylediği gibi, "Doğada hiçbir şeyi hiçbir zaman tek başına görmeyiz. Her şeyi her zaman altındaki, üstündeki, önündeki ve arkasındaki bir başka şeyle bağlantılı olarak görürüz". Demek ki gecekondu olgusunun çok çeşitli olan toplumsal manzaralarını görebilmek için onun çok boyutlu olan yanlarını ortaya sermek şarttır.

  S:7. Yukarıdaki metinde tırnakla gösterilen kısım düşünceyi geliştirme yollarından hangisine örnektir?
  CEVAP: Tanık gösterme( Alıntılama, doğrudan anlatım)

  S:8. Olay hikayesinin özelliklerinden üçünü yazınız.
  CEVAP: Olay ağırlıklıdır, klasik hikâye planı uygulanır, olayın başlaması, gelişmesi ve sonuçlanması esastır, olay mantıksal bir sıraya göre verilir, Fransız hikayeci Maupassant tarafından kazandırılmıştır, edebiyatımızda Ö. Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri, Sabahattin Ali, Samim Kocagöz, Necati Cumalı gibi isimler bu tarzda hikâye yazarlarıdır.

  S:9. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y)
  (D) Metinler, yazılı ve sözlü metinler diye iki ana gruba ayrılır.
  (Y) Sanatsal metinlerin amacı bilgi vermektir, herhangi bir konuyu açıklamaktır.
  (D) Durum hikâyelerinde merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir.
  (D) Sunum, panel, açık oturum gibi türler sözlü anlatım türleridir.
  (D) Durum hikâye konusunda edebiyatımızın en güçlü temsilcileri; Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra'dır.
  (Y) Dönüt, göndericinin (kaynağın), iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.
  (D) Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.

  S:10. Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili üç örnek veriniz. (Cümlelerle)

  CEVAP: Eş görevli kelime veya kelime grupları: Öğretici metinler, sanat metinleri, sözlü metinler edebiyatla ilgilidir.
  Sıralı cümleler: Mevsimler değişir, zaman farklılaşır, mekanlar yabancılaşır, insan bambaşka duyguların sahibi olur yaşlandıkça.
  Ara söz ya da cümle: Tokat MPİB Fen Lisesi, Tokat'ın gurur, bu eğitim ve öğretim yılında da rekorlara imza atacaktır.
  Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.(Mustafa Kemal Atatürk)
  Yüklemden uzak kalmış olan özne: Tokat, doğası ve tarihi mekanlarıyla zengin herkesin görmek için can attığı bir şehirdir.
  Hitaplarda: Canım Kardeşim, Sayın Seyirciler,
  Bibliyografik künyelerde: Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2017
  Tırnak içinde olmayan aktarma cümleler: Yarın Tokat'ta olacağım, dedi. (...)
  .

Benzer Konular

 1. 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2011, 07:45
 2. 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2011, 07:39
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 19:13
 4. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 14:16
 5. 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 13:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •