eTwinning Sosyal Kulübü Yönetmeliği, İç Tüzüğü, Dosyaları, Yıllık Çalışma Planları, Belgeleri, Etkinlikleri, Tutanakları, Raporları indir.

Dosya İçeriği:

 • Kulüp Tutanakları
 • Kulüp Yıllık Çalışma Planı
 • MEB Kulüp Yönetmelik-İç Tüzük
 • EKLER
 • EK-1 Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi
 • EK-2 Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi
 • EK-3 Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi
 • EK-4 Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi
 • EK-5 Veli İzin Belgesi
 • EK-6 Eğitim Kurumu Gezileri Çerçeve Sözleşmesi
 • EK-7-a Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-7-b Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi
 • EK-9 Gezi Planı


E-TWİNNİNG KULÜBÜ

Kulüp Hedefleri:


 • Okul idaresi, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin Proje Bazlı Bilgisayar Destekli eğitimi desteklemesi,
 • Öğrencilerin Yabancı Dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirilmesi, öğrenci merkezli eğitim yönteminin uygulanması.
 • Bilişim Teknolojileri becerisinin geliştirilmesi,
 • Sorumluluk Becerisinin geliştirilmesi.
 • Kültürel değerlerin tanınması, tanıtılması.
 • Kültürlerarası hoşgörünün kazandırılması,
 • Grup Çalışması yapabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


E-TWİNNİNG KULÜBÜ
20... / 20... ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI


EYLÜL - EKİM

1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Kulüp üyesi öğrencilerden en az 5 kişi olmak üzere proje ekiplerinin oluşturulması.
4. Genel kurul toplanma tarihlerinin belirlenmesi.
5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
7. Yıllık çalışma planın hazırlanması.
8. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
9. eTwinning Türkiye (http://etwinning.meb.gov.tr/) ve eTwinning (http://www.etwinning.net) internet sitelerinin tanıtımı ve takibinin yapılması.
10. eTwinning proje portalına üye olunması.

KASIM - ARALIK

1. eTwinning-Avrupa Birliği Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
2. eTwinnig proje örneklerinin incelenerek,eTwinng proje konularının belirlenmesi.
3. eTwinning proje portalında proje oluşturulması veya projeye dahil olunması.
4. Sosyal kulüp panosunda eTwinning proje etkinliklerinin sergilenmesi.
5. Sosyal kulüple ilgiliformların doldurulup değerlendirilmesi.
6. Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) İnternet sitesinin tanıtımı ve takibinin yapılması.
7. AB fonları hakkında diğer sosyal kulüpleri bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi.
8. AB fonlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlanması.

OCAK - ŞUBAT

1. Genel kurulun toplanması ve alınan kararların gözden geçirilmesi.
2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
5. Proje tekliflerinin incelenerek karara bağlanması.
6. Proje ortağı arama çalışmaları ve yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.
7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
8. Hayatboyu Öğrenme Programları hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması.
9. Comenius (okul ortaklığı) projeleri hakkında bilgi verilmesi.
10. Kulübün birinci dönem sonuç raporunun hazırlanması.

MART - NİSAN

1. Genel kurulun toplanması.
2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
4. Proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi
5. Öğrencilere proje faaliyetleri için gerekli linkler verilmesi.
6. Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) projeleri hakkında bilgi verilmesi.

MAYIS - HAZİRAN

1. Genel kurulun toplanması.
2. 9 Mayıs "Avrupa Günü" kapsamında yapılacak etkinliklerin belirlenmesi.
3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4. eTwinning-Avrupa Birliği Sosyal kulüp panosunun düzenlenmesi.
5. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
6. Yıl sonu çalışma raporunun hazırlanması.

İndir-> eTwinning Kulübü Dosyası