Gezi, Tanıtma ve Turizm Sosyal Kulübü Yönetmeliği, İç Tüzüğü, Dosyaları, Yıllık Çalışma Planları, Belgeleri, Etkinlikleri, Tutanakları, Raporları indir.

Dosya İçeriği:

 • Kulüp Tutanakları
 • Kulüp Yıllık Çalışma Planı
 • MEB Kulüp Yönetmelik-İç Tüzük
 • EKLER
 • EK-1 Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi
 • EK-2 Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi
 • EK-3 Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi
 • EK-4 Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi
 • EK-5 Veli İzin Belgesi
 • EK-6 Eğitim Kurumu Gezileri Çerçeve Sözleşmesi
 • EK-7-a Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-7-b Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi
 • EK-9 Gezi Planı


GEZİ, TANITMA VE TURİZM KULÜBÜNÜN
20... / 20... ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ


EYLÜL - EKİM - KASIM

1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
9. "Turizm" konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
10. Gezi, Tanıtma ve Turizm Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
11. "İnternet ve Turizm" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
12. Turistik yörelerimizi tanıtan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ARALIK - OCAK

1. Yönetim kurulunun toplanması.
2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
3. Yapılacakların karara bağlanması.
4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
5. "Turizm-Turist-Döviz" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. "Turiste Nasıl Davranmalıyız?" konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
7. İnternette Turizme yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ŞUBAT - MART

1. Genel kurulun toplanması.
2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
4. Alınan kararların uygulanması.
5. Yöremizde bulunan gezilmesi gereken yerler ve yörenin turistik değerlerini anlatın, gösteren resim ve yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN - MAYIS

1. "Çocuklukta oyun ve eğitim"in önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik turizmle ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
4. Bölgemizde bulunan gezilecek yerlere veya turistik yerlere gezi planlanması.
5. Ülkemizin turizm değerini anlatan yazıların hazırlanması.
6. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
7. Ülkemizdeki Gezi, Tanıtma ve Turizm durumunun öğrencilere aktarılması.
8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

1. Genel kurulun toplanması.
2. "Çocuk ve Turist" konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Bu plan, 08/06/2017 tarih ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.

............................ .............................. ...... .............................
Sosyal Etkinlikler Kurul Başkanı Danışman Öğretmen Öğrenci Kulübü Temsilcisi

UYGUNDUR.
.../.../20...
.............................. ....
Eğitim Kurumu Müdürü

İndir -> Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü