Bilişim ve İnternet Sosyal Kulübü Yönetmeliği, İç Tüzüğü, Dosyaları, Yıllık Çalışma Planları, Belgeleri, Etkinlikleri, Tutanakları, Raporları indir.

Dosya İçeriği:

 • Kulüp Tutanakları (Kulüp Karar Defteri, Kulüp Öğrenci Listesi, Kulüp toplantı idare dilekçe,Tutanak-Genel Kurul)
 • Kulüp Yıllık Çalışma Planı
 • MEB Kulüp Yönetmelik-İç Tüzük
 • EKLER
 • EK-1 Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi
 • EK-2 Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi
 • EK-3 Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi
 • EK-4 Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi
 • EK-5 Veli İzin Belgesi
 • EK-6 Eğitim Kurumu Gezileri Çerçeve Sözleşmesi
 • EK-7-a Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-7-b Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • EK-8 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi
 • EK-9 Gezi Planı


İndir-> Bilişim ve İnternet Kulübü Dosyası