Engellilerle Dayanışma Sosyal Kulübü Yönetmeliği, İç Tüzüğü, Dosyaları, Yıllık Çalışma Planları, Belgeleri, Etkinlikleri, Tutanakları, Raporları indir.

ENGELLİLERLE DAYANIŞMA KULÜBÜ
20.../ 20... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EYLÜL - EKİM - KASIM

1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
9. "Engellilerin Sorunları" konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
10. Engellilerle Dayanışma Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
11. "İnternet ve Engelliler" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
12. Engelli insanlara yardımcı olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ARALIK - OCAK

1. Yönetim kurulunun toplanması.
2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
3. Yapılacakların karara bağlanması.
4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
5. "Engelliler Engellenmemeli" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. "Çocuk hastalıkları ve korunma yöntemleri"nin kulüp panosunda sergilenmesi.
7. Okulda bulunan engelli öğrencilerin tespit edilmesi.
8. "Engelli öğrencilere yaklaşım." Konulu yazı çalışması yapılması ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
9. İnternette engellilere yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
10. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
11. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ŞUBAT - MART

1. Genel kurulun toplanması.
2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
4. Alınan kararların uygulanması.
5. Okulda varsa engelli öğrenciler için yapılması gereken çalışmaların tespit edilmesi.
6. "Engelli öğrencilere yönelik tehlikelerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları" ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN - MAYIS

1. "Çocuklukta oyun ve eğitim"in önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
4. "Engelliler ve Spor" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
5. Engellilerle Dayanışma Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
6. Ülkemizdeki Engellilerle Dayanışma durumunun öğrencilere aktarılması.
7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

1. Genel kurulun toplanması.
2. "Tatil Benimde Hakkım" konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

İndir-> Engellilerle Dayanışma Kulübü Dosyası