Komedya (Komedi, Güldürü) Nedir? Komedya Türleri, Komedya'nın Özellikleri hakkında bilgi.

Komedya, insanların ve olayların gülünç yanlarını ortaya koyan oyun çeşidine komedya denir. Bu tür de, tragedya gibi, şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur.

Komedyanın Özellikleri:

 • Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
 • Komedyada amaç, kişisel ve toplumsal bozuklukların gülünç yanlarını göstererek seyirciyi doğru düşündürmektir.
 • Vurma, yaralama gibi olaylara sahnede yer verilebilir.
 • Üslupta soyluluk aranmaz; her türlü kaba sözlere ve şakalara anlatımda yer verilir.
 • Nazımla (şiir biçiminde) yazılır. 17. yüzyıl Fransız komedyasında düz yazı biçiminde yazılmış oyunlar da vardır.
 • Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • Eser, kesintisiz oynanır ve beş bölümden oluşur.
 • Üçbirlik kuralına uyulur.


Komedya Türleri:

a) Karakter Komedyası: İnsan karakterlerinin gülünç ve aksak yönlerini gösteren komedya türüdür. Bu tür komedyanın en tanınmış örnekleri şunlardır:

 • Cimri, Tartuffe (Moliere)
 • Venedik Taciri (Shakespeare)


b) Töre Komedyası: Toplumun gülünç ve aksak yönlerini, gelenek ve törelerin bozuk yanlarını gösteren komedyadır. Aşağıda belirtilen eserler bu türün önemli örnekleridir:

 • Eşek Arıları (Aristophanes)
 • Gülünç Kibarlar (Moliere)
 • Müfettiş (Gogol)
 • Şair Evlenmesi (Şinasi)


c) Entrika Komedyası: Olayları merak uyandıracak ve İnsanı şaşırtacak biçimde anlatan tiyatro türüdür. Entrika komedyasına şu örnekler verilebilir:

 • Scapin'in Dolapları (Moliere)
 • Yanlışlıklar Komedyası (Shakespeare)


Önemli Komedya Sanatçıları:

Yunan Edebiyatı
 • Aristophanes (MÖ. 445 - 385)
 • Menandros (MÖ.342 - 292)
 • Plutus (MÖ. 254-184)
 • Terentius (MÖ. 195 - 159)


Moliere (1622- 1676) -> Fransız Edebiyatı
Ben Jonhson (1573 - 1637) ->İngiliz Edebiyatı
Gogol (1809 - 1852) ->Rus Edebiyatı