Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Konu Testi: Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları

  Konu Testi: Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları ile ilgili konu testleri, soruları.

  1. Aşağıdakilerin hangisinde, edebiyat akımların ortaya çıkış sırasına göre verilmiştir?
  A) Romantizm, parnasizm, realizm, sembolizm
  B) Klasisizm, realizm, romantizm, sembolizm
  C) Romantizm, sembolizm, parnasizm, realizm
  D) Klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm
  E) Realizm, romantizm, natüralizm, parnasizm

  2. Klasisizm ile Romantizmi karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Klasisizm eski Yunan ve Latin edebiyatlarından; Romantizm ise ulusal konulardan, dinden, efsanelerden yararlanmıştır.
  B) Klasisizme göre akıl ve sağduyu her şeydir. Romantizmde ise bunların yerini duygu ve hayaller alır.
  C) Klasisizmde dil pek önemsenmemiş, Romantizmde ise ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılmıştır.
  D) Klasisizmde sadece erdemli, iyi insanlar anlatışmış: Romantizmde ise her türlü insana yer verilmiştir.
  E) Klasisizmde kurallara çok önem verilmiş. Romantizmde ise ölçülülüğün yerini coşku ve serbestlik almıştır,

  3. Goethesiz bir Alman edebiyatı, Shakesperesiz bir Ingiliz edebiyatı, Stendhalsiz bir Fransız edebiyatı, Dostoyevskisiz bir Rus edebiyatı düşünülebilir mi? Düşünülemez elbet... Bu sanatçılar değil o ulusların, bütün dünyanın, insanlığın malı olmuştur artık!

  Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?

  A) Ölü Canlar B) Venedik Taciri C) Parma Manastırı D) Suç ve Ceza E) Faust

  4. (I) Eski Yunan edebiyatında komediler beş bölüm halinde yazılırdı. (II) Bu komediler, manzumdur. (III) Diyaloglar arasında korolar da görev alırdı. (IV) Sonraları Batı edebiyatlarında bu korolar kaldırılmış, perde sayısı daha az komediler yazılmıştır. (V) 17. yüzyıl Fransız komedisinde üç birlik kuralına da uyulmamıştır.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) Il. C) III. D) IV. E)V.

  5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare'in değildir?

  A) Yanlışlıklar Komedyası B Hamlet C) Kral Lear D) Othello E) Kral Oidipus

  6. O sanatçıyı, bir arkadaşı şöyle anlatmıştı: "Cebinde birçok kâğıt taşır. Vapurda giderken, parkta gezerken, pazarda alışveriş yaparken önemli bir olay mı oldu; çıkarır defterini, hemen not alır. Sonra da bunları romanlarını yazarken yeri geldi mi kullanır. Belki de çok okunmasının, tutulmasının nedeni budur."

  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, hangi edebiyat akımının temsilcisi olabilir?

  A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Parnasizm

  7. Victor Hugo'nun öncülük ettiği Romantizm akımıyla tiyatro anlayışında büyük değişiklikler olmuştur. Eski tiyatronun geleneksel kuralcılığının karşısına geçen modern tiyatro anlayışı, insanların, sürekli olarak aristokrat sınıfın yaşantılarını, aklın düzenlediği davranışları trajik sahnelerde seyretmelerini ya da yaşamın sadece gülünç yanlarına bakmalarını yeterli bulmamıştır. Böylece yaşam bütün yanlarıyla ortaya konmuştur.

  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
  A) Tragedyalara ilginin artmasından
  B) Tiyatronun işlevini yitirmesinden
  C) Tiyatro türünün önemsenmeyişinden
  D) Dram türünün doğuşundan
  E) Epik tiyatronun doğuşundan

  8. Bu akıma bağlı sanatçılar yaşanan zaman yerine geçmiş zaman üzerinde durmuşlar; tarihin her döneminden, özellikle Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanmışlar; bu ülkelerin doğa görünümlerine eserlerinde yer vererek egzotik bir hava yaratmışlardır. "Sanat için sanat" anlayışının benimsendiği bu akımda şiirin biçimsel özelliklerine de önem verilmiştir.

  Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
  A) Parnasizm B) Realizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Natüralizm

  9. Gogol, Çehov, Tolstoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Romantizmin temsilcileri olmaları
  B) Rus edebiyatının temsilcileri olmaları
  C) Öykü ve tiyatro ve şiir türünde ün kazanmış olmaları
  D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
  E) Yunan edebiyatından etkilenmiş olmaları

  10. Halit Ziya Uşaklıgil "Mai ve Siyah" adlı yapıtına ad koyarken Fransız yazar Flaubert'in "Kızıl ile Kara" romanından esinlenmiştir.

  Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
  A) "Mai ve Siyah" Halit Ziya Uşaklıgil'in değil, Mehmet Rauf'undur.
  B) Flaubert, bir Fransız yazarı değil, Alman yazarıdır.
  C) "Mai ve Siyah" roman değil, tiyatro türünde bir yapıttır.
  D) "Kızıl ile Kara" bir roman değil, tiyatro eseridir.
  E) "Kızıl ile Kara" Flaubert'in değil, Stendhal'in romanıdır.

  11. "Olayları bana göründükleri gibi ortaya koymakla, bana doğru görüneni anlatmakla yetiniyorum. Doğruluğu daha sanata sokmanın zamanı gelmedi mi?"

  Bu sözleri söyleyen sanatçı kimdir ve hangi akıma bağlı olabilir?
  A) Victor Hugo - Romantizm
  B) Gustave Flauberte - Realizm
  C) J. Racine - Klasisizm
  D) Paul Verlaine - Sembolizm
  E) Tristan - Tzara - Dadaizm

  12. Klasikler akla, mantığa ve sağduyuya uygun
  I
  olanı, romantikler duygusuz bir dış dünya
  II
  anlatımını, parnasyenler ölçüsüz hayal ve
  III
  heyecanları, sembolistler ise anlamın kapalı
  IV
  olmasını savunmuşlardır.

  Bu cümledeki bilgi yanlışlığı numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
  A) I. ve II. B) l. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

  13.
  I. Savaş ve Barış
  II. Kızıl ile Kara
  III. Goriot Baba

  Bu üç yapıt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Üçünün de türü romandır.
  B) Hepsi de aynı konuyu işlemiştir.
  C) Realist akıma uygun yazılmışlardır.
  D) Birinin yazarı Rus, diğerlerininki Fransızdır.
  E) Üçü de dünya klasikleri arasında yerini almıştır.

  14. Aşağıdaki eserlerden hangisi romantik dramın bir örneği sayılabilir?
  A) Don Kişot B) Savaş ve Barış C) Goriot Baba D) Madam Bovary E) Hernani

  15. 17. yüzyılda yaşayan küçük bir İspanyol kişizadesi, çok fazla şövalye romanı okuduğu için, aslında bir handa hizmetçi olan soylu sevgilisi Dulcinea'nın onuruna, "gezgin şövalye" olmayı kafasına koymuştur. Bunun üzerine sakin hayatını bırakır, yaşlı, sıska atı Rosinenta'ya atladığı gibi, dullarla yetimlerin, kendilerini savunması için yolunu gözlediklerine inandığı bir kişi olarak dağ tepe yola koyulur. Kahramanımız seyisi Şanso Ranza ile bir sürü gülünç serüvene atılır.

  Bu parçada konusu kısaca özetlenen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Üç Silahşörler, A. Pere Dumas
  B) Wilhelm Teli, Sefiller
  C) Savaş ve Barış, Tolstoy
  D) Don Kişot, Cervantes
  E) Suç ve Ceza, Dostoyevski

  16. Balzac'ın yapıtları, bireyin yaşamıyla toplumun yaşamını, tarihle toplum gerçeğini bir bütünlük içinde yansıtmayı amaçlar.
  I. Eugenie Grandet.
  II. Goriot Baba,
  III. Vadideki Zambak,
  IV. Parma Manastırı,
  V. Köy Hekimi

  adlı romanlarında yazar, yaşadığı dönemin eleştirisini yapar.

  Bu parçada numaralanmış yapıtlardan hangisi Balzac'ın değildir?
  A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  17. .................... dünya edebiyatının anıt romanlarındandır. Romanın kahramanı Jean Valjean, pişmanlık ve uğraşma sayesinde yükselen bir ruhu yansıtan bir tiptir. Bu tipin yaşam serüveni üzerinde kurulan romanda savaş, ayaklanma, halk yaşayışıyla ilgili başarılı betimlemeler vardır.

  Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Vadideki Zambak
  B) Sefiller
  C) Don Kişot
  D) Kızıl ile Kara
  E) Madam Bovary

  18. Aşağıdakilerin hangisinde, Eski Yunan edebiyatının tragedya şairleri bir arada verilmiştir?
  A) Sophokles, Euripidies
  B) Vergilius, Seneca
  C) Homeros, Platon
  D) Aristophanes, Sokrates
  E) Racine, Corneille

  19. Romantizmin kurucusu ve kuramcısıdır. Ressamlığının izleri, yazdıklarına yansımıştır. Şiirlerinde ana duygu aşk, doğa, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisidir. Roman ve oyunlarında Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini anlatmıştır. Cromwell adlı eserinin önsözünde Romantizmin İlkelerini saptamış, bu ilkeleri ilk kez Hernani adlı oyununda uygulamıştır.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) J.J. Rouesseau
  B) Victor Hugo
  C) Alfred Musset
  D) A. Dumas Pere
  E) Sefiller

  20. Aşağıdakilerden hangisi naturalizmi benimsemiş bir sanatçıda görülmez?
  A) Pozitif bilimlerdeki determinizm (gerekircilik) ilkesinden hareket eder.
  B) Roman kişilerinin davranışlarını içgüdü, so-yaçekim gibi özelliklere bağlar.
  C) Dış dünyayı, doğayı renkli ve göz alıcı betimlemelerle anlatır; kişilere ve olaylara duygusal yaklaşır.
  D) Roman kahramanlarını yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturur.
  E) Romanı, insan üzerinde gerçekleştirilen bir deney uygulaması olarak görür.

  21. Öykü ve oyunlarıyla tanınmış bir Rus sanatçısıdır. Hayatın gelişigüzel, önemsiz yanlarını yansıtmıştır. Öykülerinde olaya pek önem vermez, olayla ilgili olmayan ayrıntılardan kaçınır.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Dostoyevski B) Tolstoy C)Anton Çehov D) I. Turgenyev E) N. Gogol

  22. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, tümüyle Tolstoy'a aittir?
  A) Diriliş, Suç ve Ceza, Parma Manastırı
  B) Kızıl ile Kara, Anna Karenina, Goriot Baba
  C) Savaş ve Barış, Parma Manastırı, Budala
  D) Anna Karenina, Diriliş, Savaş ve Barış
  E) Diriliş, Budala, Kumarbaz

  23. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin komedya türünde yapıtı yoktur?
  A) Sophokles B) Menandros C) Aristophanes D) Plautus E) Moliere

  24. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi romantik akıma uygun yazılmıştır?
  A) Goriot Baba B) Kızıl ile Kara C) Üç Silahşörler D) Harp ve Sulh E) Madam Bovary

  25. Bu akıma göre "Evren bir bütündür ve bütün duyuların birbiriyle bağlantısı vardır." Bu görüş ışığında, insanın duyu ve duyguları ile dış dünya arasındaki gizli ilişkiler ele alınmalı ve insanla doğa kaynaşmalıdır. Bu kaynaşma sonucu, duyuların herhangi birine bağlı bir özellik başka bir duyuya bağlanmış ve böylece "acı yeşil", "mor uğultu", beyaz titreyiş","siyah korku"... gibi söyleyiş biçimleri gelişmiştir. .

  Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
  A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Parnasizm E) Sembolizm

  CEVAP ANAHTARI

  1D 2C 3A 4E 5E 6C 7D 8A 9B 10E
  11B 12C 13B 14E 15D 16D 17B 18A 19B 20C
  21C 22D 23A 24C 25E
  .

Benzer Konular

 1. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 18:52
 2. Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 16:18
 3. Edebiyat Akımları Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:02
 4. Türk Edebiyatı (18. yüzyıl - 19. yüzyıl ) Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:04
 5. Türk Edebiyatı 14. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 13:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •