Reklam
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme

  Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öz Değerlendirme Girişi ve Raporları. MEB Öz Değerlendirme Edebiyat Dersi Örneği indir

  İndir-> MEB Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi - 2019

  Örnek Rapor 1 -> İndir-> Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme Raporu - 2019

  Örnek Rapor 2 -> İndir-> Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme Raporu - 2018
  .

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme

  Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öz Değerlendirme eylem planı ve raporlar oluştururken yönlendirici sorular

  LİDERLİK

  1- Okul yönetimi; donanım, motivasyon, işbirliği, yetkilendirme, görevlendirme gibi konularda alan/zümreye ne tür destekler sağlıyor?

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Okul yönetiminden ihtiyacınız olan liderliği ve gerekli desteği görüyor muyuz? Motivasyonunuzu sağlayacak görev ve yetkiler veriliyor mu? İşbirliğine teşvik ediliyor mu?

  KANIT: Uygun görevlendirme yapma, bilgilendirme toplantıları, seminer, kurs desteği verme, komisyon tutanakları, duyuru dosyaları.

  2-Alan şefi/zümre başkanı; alan/zümreyle ilgili hedeflere ulaşma konusunda ne tür destekler sağlıyor?

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Çalışma planı vb. hazırlanırken alan/zümre öğretmenlerinin görüşü alınıyor mu? Personel nasıl teşvik ediliyor?

  KANIT: okul gelişim ekibi görevlendirmeleri, yıllık faaliyet planları, stratejik hedefler, ders programları, nöbetler, zümre kararları, kurul tutanakları.

  3-Alan şefi/zümre başkanı; öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda ne tür katkı sağlıyor?

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Okuldaki iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında etkili oluyor mu? Okulun stratejik amaç ve hedeflerini destekliyor mu? Alan şefi/Zümre başkanı kişisel gelişiminize nasıl katkı sağlıyor? Yenilikçi ve yaratıcı olmak için teşvik ediliyor musunuz? Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinizin uygulanmasında ne gibi destek görüyorsunuz?

  KANIT: Yeni fikirler, projeler, yarışma ve sivil toplum, sektör işbirliği

  4-Alan/zümrenin diğer alan ve zümrelerle etkili bir iletişim kurması nasıl sağlanıyor?

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Diğer zümrelerle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Zümre içerisinde ve diğer zümrelerle iletişimin etkililiği nasıl ölçülüyor? Ortak yapılan çalışmalarda işbölümü yapıyor musunuz?

  KANIT: Zümre arası ortak çalışmalar, atölye ortak kullanımı, okul gelişim ekibi, birlikte hazırlanan projeler, kutlama, törenler.

  STRATEJİ (EĞİTİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI)

  1-Okul içi/dışı gelişmeler (sektörel, mevzuat vb.) nasıl takip ediliyor? Bu gelişmelerin alan/zümreye ilişkin planlamalara, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına yansımaları nasıl oluyor?

  KANIT: Sektör araştırması, stratejik plan, faaliyet raporları, brifing dosyası, zümre toplantı tutanakları, mevzuat ve son değişiklikler, mesleki internet siteleri, meslek dergileri

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Okul içi ve dışı gelişmeleri, sektörel gelişmeler rol ve sorumluluklarımız üzerinde ne derecede etkili? Bu gelişmeler eğitim faaliyetlerinin planlanmasında etkili midir? Mevzuatların mesleğinize yönelik rol ve sorumluluklarınızda bilgi sahibi misiniz?

  2-Alan/zümreye ilişkin kısa ve orta vadeli hedefler nasıl belirleniyor?

  KANIT: Zümre, alan, dal toplantı tutanakları, görevlendirme listesi ve planlamalar, stratejik plan, faaliyet raporu

  YÖNLENDİRİ SORULAR: Mesleki ve akademik başarı ile ilgili hedefleriniz nasıl belirleniyor? Mesleki ve akademik başarının iyileştirilmesine yönelik hedeflerinize çalışma planlarınızda yer veriliyor mu?

  3- Alan/zümre öğretmenleri; okulun stratejik planının hazırlanmasına ve alan/zümreye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlıyor?

  KANIT: Zümre, alan, dal toplantı tutanakları, görevlendirme listesi ve planlamalar, stratejik plan, faaliyet raporu

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Alan/Zümre olarak okulun stratejik planının hazırlanması aşamasında yer aldınız mı?Okulun stratejik planında alan / zümrenize ilişkin amaç ve hedefler yer alıyor mu?

  PERSONEL POLİTİKASI

  1-Alan/zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışma kültürü nasıl sağlanıyor?

  KANIT: Destek, tanıma, saygının gösterilme yolları örneği

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Alan / zümrenizdeki personel uyumlu olarak çalışıyor mu? Karşılıklı destek ve saygı kültürü var mıdır? Örnekler verilecek.

  2- Alan/zümredeki iyi uygulamalar iç ve dış paydaşlarla nasıl paylaşılıyor?

  KANIT: Birimler arası diyaloğu belgeleyen doküman, iyi uygulama ve örnekler için yapılan toplantı ve faaliyetler.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Alan/zümrenizde karşılıklı destek, saygı kültürü var mıdır? Alan / zümrenizdeki personel uyumlu olarak çalışıyor mu?

  3- Alan/zümre, kurum kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine nasıl destek sağlıyor?

  KANIT: Yenilikçi, yaratıcı faaliyetler, okul yönetimine katılımcılık, proje başvuruları ve yürütülen projeler, sivil toplum ve sektör ortaklığı, geniş katılımlı sosyo-kültürel ve sportif faaliyet ve organizasyonlar.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Okulumuzda kurum kültürünün gelişmesi için neler yapılıyor? Alan ve zümrenizin kurum kültürü oluşmasında rolü ve katkısı nelerdir?

  4- Alan/zümre öğretmenlerinin sürekli mesleki ve kişisel gelişimi nasıl sağlanıyor?

  KANIT: Hizmetiçi eğitimler, sektörde eğitim, personelin kendi kaynaklarını kullanarak aldığı eğitim, seminer, konferans, araştırma, okul görevlendirme çizelgeleri.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Personel, eğitim ve gelişim fırsatları açısından nasıl destekleniyor? Eğitim ve gelişim fırsatlarına adil şekilde erişim sağlanıyor mu? Görevlendirmelerde personel ilgi ve yetenekleri göz önünde bulunduruluyor mu?

  KAYNAKLARIN KULLANILMASI

  1-Alan/zümrelerdeki kaynakların (binalar, derslik, atölye, laboratuvar, malzeme, donanım vb) etkili ve etkin kullanımı nasıl sağlanıyor?
  Bu kaynaklardan öğrencilerin yeterli ve eşit düzeyde faydalanması nasıl sağlanıyor?


  KANIT: Kaynak kullanımı ve uygulanmasına yönelik dokümanlar, faturalar, okul-aile birliği gelir-giderine ilişkin tutanaklar, atölye planları ve malzemeleri.

  YÖNLENDİRİ SORULAR: Okulunuzdaki ve Alan/Zümrelerinizdeki kaynaklar (binalar, derslik, atölye, malzeme ve donanım) etkili ve verimli olarak kullanıldığı nasıl ölçülüyor? Bu kaynaklardan öğrenciler yeterli ve adil düzeyde faydalanabiliyor mu? Alan/zümremizdeki kaynakların yeterliliği ölçülüyor mu? Alan/zümremizde rol ve sorumluluklarımız yerine getirecek fiziki donanım yeterli midir?

  SÜREÇLER-ÜRÜNLER-HİZMETLER

  1- Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl planlanıyor? Süreçlerin planlanmasında ilgili taraflar (öğrenci, veli, sektör vb) sürece dâhil ediliyor mu?

  KANIT: Tasarım süreçlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, sürece öğrenci, veli, sektör katılımının belgelendirilmesi.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Süreçlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Personeli, iç ve dış paydaşları süreçlerin belirlenmesine nasıl dâhil ediyorsunuz?

  2- Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl kontrol ediliyor ve izleniyor?

  KANIT: İzleme ve değerlendirmeye ilişkin dokümanlar, gerekli gözden geçirme ve değişiklikler, değerlendirme raporları, okul başarısı, istatistikler.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Süreçler nasıl kontrol ediliyor ve izleniyor? Süreçlere katılım oranı nasıl? Sürecin etkililiği ölçülüyor mu?

  ÇIKTILAR-SONUÇLAR

  1- Alan/zümrenizdeki hizmet kalitesini nasıl ölçüyorsunuz?

  KANIT: Memnuniyet anketleri, toplantı ve benzeri dokümanlar

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Kalite ölçme araçlarınız nelerdir? Hizmetlerden faydalananlar geri bildirimde bulunuyor mu? Alan/Zümrenizdeki hizmetlerin kalitesinden personel, faydalanıcılar (aileler, işverenler ve nihai olarak tüm toplum) memnun mu? Bunu nasıl tespit ediyoruz?

  2- İlgili taraflardan (öğrenci, veli, sektör vb) gelen geri bildirimler ve hizmet kalitesi ölçümü sonucunda ulaşılan veriler sorunların çözümünde nasıl kullanılıyor?

  KANIT: Geri bildirimler ve bunlara ilişkin veriler.

  YÖNLENDİRİCİ SORULAR: Paydaşlardan gelen geri bildirimleri ve hizmet kalitesi ölçümü sonucunda ulaştığınız verileri sorunların çözümünde nasıl kullanıyorsunuz?
  -------------

  Öz değerlendirme "KANIT" bölümüne yazılması gerekenler

  Kanıt dosyaları ile ilgili sadece dosya yükleme mecburiyeti kaldırılmıştır, kanıt dosya adı, tanımı ilgili alana yazılmak zorundadır.

  Kanıt dosyasıyla ilgili bilgilerin eksik ve hatalı girildiği gözlemlenmiştir. Eksik veya hatalı girilen kanıt dosyası adları raporunuzun onaylanmamasına neden olabilir. Kanıt dosyası tanımlarken aşağıdaki kurallara uyunuz.

  Kanıt olarak sunulan dokümanların adı/tanımı, tarihi, sayısı gibi bilgileri açık ve net bir biçimde ilgili metin alanına yazılmalıdır. İnternet ortamındaki kanıtların ise sayfanın direkt ve tam bağlantı adresi belirtilmelidir.

  AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERİ DİKKATLE İNCELEYİNİZ!

  Örnek-1 (Resmi evraklar için):
  • 20/02/2017 tarih 123 sayılı Toplantı Tutanağı karar no: 5
  • 2. Dönem Başı Matematik Zümresi Toplantı Tutanağı karar no: 3
  • 2015-19 Stratejik Plan sayfa: 45
  • Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı gündem mad.: 3
  • Kültür-Edebiyat Kulübü Dosyası sayfa: 7


  Örnek-2 (İnternet ortamındaki haber, yazı, resim vb için):


  Bunlar dışındaki kanıtlar; imzasız, mühürsüz, resmiyeti olmayan belgeler kanıt olarak kabul edilmeyecektir.

  Bu alanda belirtilen kanıt dosyalar tetkikçiler tarafından yerinde kontrol edilecektir. Değerlendirme esnasında dosyalara erişimin kolaylaşması açısından yukarıda belirtilen kurallara dikkat edilmesi önemlidir.

  Öz Değendirme rapor ve eylem planları hazırlanırken tereddüt içinde kalınan "kanıt" bölümüne nelerin yazılacağına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

  LİDERLİK

  1-Okul yönetimi; donanım, motivasyon, işbirliği, yetkilendirme, görevlendirme gibi konularda alan/zümreye ne tür destekler sağlıyor?

  KANIT: Uygun görevlendirme yapma, bilgilendirme toplantıları, seminer, kurs desteği verme, komisyon tutanakları, duyuru dosyaları.

  2-Alan şefi/zümre başkanı; alan/zümreyle ilgili hedeflere ulaşma konusunda ne tür destekler sağlıyor?

  KANIT: okul gelişim ekibi görevlendirmeleri, yıllık faaliyet planları, stratejik hedefler, ders programları, nöbetler, zümre kararları, kurul tutanakları.

  3-Alan şefi/zümre başkanı; öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda ne tür katkı sağlıyor?

  KANIT: Yeni fikirler, projeler, yarışma ve sivil toplum, sektör işbirliği

  4-Alan/zümrenin diğer alan ve zümrelerle etkili bir iletişim kurması nasıl sağlanıyor?

  KANIT: Zümre arası ortak çalışmalar, atölye ortak kullanımı, okul gelişim ekibi, birlikte hazırlanan projeler, kutlama, törenler.

  STRATEJİ (EĞİTİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI)

  1-Okul içi/dışı gelişmeler (sektörel, mevzuat vb.) nasıl takip ediliyor? Bu gelişmelerin alan/zümreye ilişkin planlamalara, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına yansımaları nasıl oluyor?

  KANIT: Sektör araştırması, stratejik plan, faaliyet raporları, brifing dosyası, zümre toplantı tutanakları, mevzuat ve son değişiklikler, mesleki internet siteleri, meslek dergileri

  2-Alan/zümreye ilişkin kısa ve orta vadeli hedefler nasıl belirleniyor?

  KANIT: Zümre, alan, dal toplantı tutanakları, görevlendirme listesi ve planlamalar, stratejik plan, faaliyet raporu

  3- Alan/zümre öğretmenleri; okulun stratejik planının hazırlanmasına ve alan/zümreye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlıyor?

  KANIT: Zümre, alan, dal toplantı tutanakları, görevlendirme listesi ve planlamalar, stratejik plan, faaliyet raporu

  PERSONEL POLİTİKASI

  1-Alan/zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışma kültürü nasıl sağlanıyor?

  KANIT: Destek, tanıma, saygının gösterilme yolları örneği

  2- Alan/zümredeki iyi uygulamalar iç ve dış paydaşlarla nasıl paylaşılıyor?

  KANIT: Birimler arası diyaloğu belgeleyen doküman, iyi uygulama ve örnekler için yapılan toplantı ve faaliyetler.

  3- Alan/zümre, kurum kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine nasıl destek sağlıyor?

  KANIT: Yenilikçi, yaratıcı faaliyetler, okul yönetimine katılımcılık, proje başvuruları ve yürütülen projeler, sivil toplum ve sektör ortaklığı, geniş katılımlı sosyo-kültürel ve sportif faaliyet ve organizasyonlar.

  4- Alan/zümre öğretmenlerinin sürekli mesleki ve kişisel gelişimi nasıl sağlanıyor?

  KANIT: Hizmetiçi eğitimler, sektörde eğitim, personelin kendi kaynaklarını kullanarak aldığı eğitim, seminer, konferans, araştırma, okul görevlendirme çizelgeleri.

  KAYNAKLARIN KULLANILMASI

  1-Alan/zümrelerdeki kaynakların (binalar, derslik, atölye, laboratuvar, malzeme, donanım vb) etkili ve etkin kullanımı nasıl sağlanıyor?
  Bu kaynaklardan öğrencilerin yeterli ve eşit düzeyde faydalanması nasıl sağlanıyor?


  KANIT: Kaynak kullanımı ve uygulanmasına yönelik dokümanlar, faturalar, okul-aile birliği gelir-giderine ilişkin tutanaklar, atölye planları ve malzemeleri.

  SÜREÇLER-ÜRÜNLER-HİZMETLER

  1- Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl planlanıyor?
  Süreçlerin planlanmasında ilgili taraflar (öğrenci, veli, sektör vb) sürece dâhil ediliyor mu?


  KANIT: Tasarım süreçlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, sürece öğrenci, veli, sektör katılımının belgelendirilmesi.

  2- Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl kontrol ediliyor ve izleniyor?

  KANIT: İzleme ve değerlendirmeye ilişkin dokümanlar, gerekli gözden geçirme ve değişiklikler, değerlendirme raporları, okul başarısı, istatistikler.

  ÇIKTILAR-SONUÇLAR

  1- Alan/zümrenizdeki hizmet kalitesini nasıl ölçüyorsunuz?

  KANIT: Memnuniyet anketleri, toplantı ve benzeri dokümanlar

  2- İlgili taraflardan (öğrenci, veli, sektör vb) gelen geri bildirimler ve hizmet kalitesi ölçümü sonucunda ulaşılan veriler sorunların çözümünde nasıl kullanılıyor?

  KANIT: Geri bildirimler ve bunlara ilişkin veriler.

  YORUM/GÖZLEM ALANI

  "Yorum/Gözlem" alanı yönlendirici sorular/ipucu kutusundaki açıklamalar ışığında detaylı olarak doldurulmalıdır. Sorular cevaplandırılırken sadece evet/hayır/kısmen/bazen vb diye geçiştirilmemeli detaylı bir şekilde yorum ve gözleme dayanan cevaplar verilmeli ve rasyonel kanıtlar kullanılmalıdır.
  .

 3. #3
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme

  ÖZ DEĞERLENDİRME ORTAK HATALAR
  Kanıtlar

  • İlgili dosyanın adı, tarihi, sayı ve sayfa numarası yazılmalıdır. ( Örnek; zümre toplantı tutanağı, anketler; bunların zümre adı, tarihi, anket yazılırken anketin adı, tarihi belirtilmeli, rapor yazılırken, raporun konusu, tarihi, sayfası belirtilmeli )
  • Kanıtlarda yorum yapılmamalı, sadece kanıtın belgesi açık bir şekilde yer almalı.
  • Kanıtlarda resim, görüntü kullanılacaksa bunların tutanak, gazete haberi, toplantı gündemi olarak belgesinin olması gerekir.
  • WhatsApp ve akıllı telefon mesajları ve fotoğraflar tek başına kanıt olarak kullanılamamalı.
  • Kanıt dosyaları;
  • Açık,
  • Anlaşılır,
  • Kolay ulaşılabilir,
  • Onaylanmış belgelerden oluşmalı.


  Geliştirilecek Alanlar

  • Geliştirilecek alan adı ile faaliyetin içeriği birbirine karıştırılmamalı.
  • Her alan için ( liderlik, strateji, personel , .. Toplam 6 adet / kurum için 9 adet ) geliştirilecek alan girilmeli.
  • Faaliyetin, iyi planlanması gerekir. ( Faaliyet işlem basamakları şeklinde planlanmalı )
  • Faaliyet sorumlusu zümre başkanı / bölüm şefi yazılır. ( kurumda ise faaliyet sorumlusu müdür yardımcısı, gözden geçirme sorumlusu okul müdürüdür )
  • Kaynak mutlaka belirtilmelidir ( Örneğin; masa, sıra, fotokopi makinesi / fotokopi kağıdı, okul, okul aile birliği vb .... )
  • Faaliyetin gözden geçirilmesinde ilgili müdür yardımcısının adı yazılır 23-27 Aralık 2017 veya aralık ayı son haftası gibi en az 2 veya daha fazla gözden geçirme faaliyet gözden geçirme aralığı girilir.
  • Faaliyet başlangıç - bitiş tarihi eğitim öğretim dönemi tarihlerini kapsamalıdır. 01 Ekim - 30 Mayıs tarihleri arasında olmalıdır. Yaz tatili ve yarıyıl tatillerinde olamaz.
  • Gözden geçirme en fazla iki ayda bir olmalıdır. Faaliyet kısa süreli ise bu aralık da kısa olmalıdır. Faaliyet başlangıç ve bitiş tarihleri arasında en az bir kez gözden geçirme raporu yazılmalıdır. Faaliyet yürütülürken yapılmalıdır. Bittikten sonra sonuç raporu yazılır.
  • Geçmiş tarihli Faaliyet yazılamaz. ( Örnek; 04.04.2017 tarihinde şu çalışma yapılmıştır )
  • Kurum raporunda Faaliyet sorumlusu ilgili müdür yardımcısıdır, faaliyetin gözden geçirilmesi sorumlusu okul müdürü olarak yazılır. (TEK KİŞİ )
  • Zümre toplantıları geliştirilecek alan olamaz, ancak bu toplantılarda eksik görülen çalışma varsa onlar eklenebilir.
  • "Başlığına katkı sağlamıyoruz." ifadesi yazılmış. Bir problemden söz edilmiş, böyle bir durumda buraya geliştirilecek alan girilmesi gerekir.


  Genel açıklama, öneri ve uyarılar

  • Kullanılan İfadeler kişisel olmayacak,
  • Evet, Hayır gibi kısa cevaplı ifadeler kullanılmayacaktır.
  • Okul için belirlenen vizyon, misyon yapılacak çalışmalara yön vermeli, İfadeler buna göre yazılmalı,
  • Öz değerlendirme sürecinde yapılan değerlendirme bölümünde "belirleyici / tanımlayıcı kanıtlar" arasında uyumsuzluk olmamalı,
  • İfadeler tüm tarafları ( paydaşları ) kapsayıcı olmalı,
  • İşlem basamaklarına uyulmalı,
  • Önce münferit birim ( zümreler ),
  • Sonra kurumsal düzeyde değerlendirme yapılmalı.
  • Alan/Zümrenizle ilgili kısa ve orta vadeli hedefleriniz var mıdır?


  (Öğrencilere daha iyi ve daha etkili eğitim vermek için her türlü yeniliğe açığız ) Yuvarlak ifade, başlıkla uyumlu değil, size sorulan kısa ve orta hedeflerinizi yazmak.

  • Okul içi ve dışı gelişmelerin, sektörel gelişmelerin, eğitim mevzuatlarının mesleğinizle ilgili rol ve sorumluluklarımıza etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi miyiz?


  (Yeterli bilgi ve birikime sahibiz. Hizmet içi eğitimlere istekliyiz)

  Bu başlığa geliştirilecek alan girilmiş, kullanılan ifadeyle çelişkili (Yeterli bilgi ve birikime sahibiz)

  Geliştirilecek alanda hangi konuda, hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunuzu, yöntemini mahalli-bakanlık gibi açıkça yazmalısınız


  • Örnek; Personel, eğitim - gelişim fırsatları acısından uygun şekilde destekliyor. ( uygun şekil - ne demek? )


  Geliştirilecek Alan Faaliyetler Faaliyet Sorumlusu Faaliyetin Başlangıç / Bitiş Tarihi Gerekli Kaynaklar Faaliyetlerin Gözden Geçirilmesi
  HATALI Zümre ile ilgili dergi gibi yayın kuruluşlarına üye olup alanla ilgili gelişmeler tabip edilmelidir. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin gelişmesi amacıyla zümre ile ilgili dergi gibi yayın kuruluşlarına üye olup alanla ilgili gelişmeler tabip edilecek Aydoğan Yıldırım 2017-10-02 /
  2018-08-30
  Okul bütçesi Ocak ve Mayıs Aylarının ilk haftası Okul Müdürü Erdal Sezer tarafından kontrol edilecektir.
  DOĞRU Personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi 1- Takip edilecek yayınların belirlenmesi
  2- Takip edilecek yayınların alınması
  3- Alınan yayınların dönüşümlü olarak okunması
  4- Alınan yayınların okul kütüphanesine bağışlanması
  Zümre Başkanı 2017-10-02 / 2018-05-15 Dergi, Kitap, Kasım, Ocak, Mart ve Mayıs ayının ilk haftasında ilgili müdür yardımcısına gözden geçirme raporu verilecektir.

  1- Geliştirilecek alan hedef belirtmeli ve kelimenin sonu mesi, ması şeklinde bitmelidir. Örneğin " Zümre ile ilgili yayınların takip edilmesi" gibi.

Benzer Konular

 1. Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-1
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2018, 15:40
 2. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. Ünite Çalışma Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Mayıs.2018, 23:30
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2011, 01:05
 4. Türk Dili ve Edebiyatı Grubu Dersleri Yılsonu Zümre
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Haziran.2011, 22:32
 5. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Nisan.2011, 22:26

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •