Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdir?

Benzerlikler:

Özel mektupla edebî mektup arasında bazı benzerlikler vardır.

  • Özel mektupta da edebî mektupta da gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitap cümlesi vardır. Örneğin; "Sayın Büyüğüm!", " Sevgili Kardeşim!" gibi.
  • Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur.
  • Her ikisi de yazılı birer iletişim aracıdır.
  • Her ikisinde de sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye isim yazılır.


Farklılıklar:

Özel mektupla edebî mektup arasında benzerliklerin yanı sıra farklılıklar da vardır.

  • Özel mektuplar arkadaş, dost ve akrabalar arasında yazılırken, edebî mektuplar tanınmış sanatçılar, düşünürler vb. kişiler arasında yazılır.
  • Özel mektuplarda kişilerin birbirlerine yönelik samimi duygu ve düşüncelerinin, edebî mektupta ise daha ciddi bir üslupla sanat ve düşünce konularının paylaşılması amaçlanır.
  • Özel mektupta daha çok günlük konuşma dili kullanılırken edebî mektupta sanat değeri taşıyan bir dil kullanılır.