Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 6. Ünite (Tiyatro Ünitesi) Çalışma Soruları

  9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 6. Ünite (Tiyatro Ünitesi) Çalışma Soruları

  1-6. soruları Orhan Asena'nın Hurrem Sultan adlı tiyatrosundan alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

  BİRİNCİ PERDE
  PERDE: I
  SAHNE: I

  SAHNE: Kanunî'nin sarayında bir salon, bir ikindi sonrası. Dışardan uğultu halinde gürültüler gelmektedir. Ara sıra top sesleri. Sahne ilkin boştur. Sonra Mihrimah Sultanla, kocası Rüstem yukarıdan, Hurrem Sultan ise sağdaki has odasından çıkar. Hurrem endişeli adımlarla pencerelere doğru yürürken, Mihrimah'la Rüstem, OsmanlI geleneğince saygı duruşu gösterirler.

  HURREM __ (Atlas perdeleri aralar, dışarıyı seyreder, konuşmaz.)

  MİHRİMAH __ (Annesini taklit eder, o da atlas perdenin öteki ucundan dışarıyı seyreder.)

  Rüstem az uzakta kalmıştır. Bu sessiz oyun bir an sürer.

  HURREM __ (Birden dudaklarından dökülüyormuş gibi.) Korkuyorum!

  Sessizlik. Üçü birbirine bakar.

  RÜSTEM __ (Bir adım ilerler, hürmetkar.) Sultanım.

  HURREM __ (Bir sayıklama halinde.) Ben, Osmanlı sarayının birinci hasekisi Padişahımız efendimizin birinci kadını ben, korkuyorum.

  MİHRİMAH __ (Şaşırmış, annesine bakar.) Kimden? Niçin? (Perdeleri daha da açar.) Bu sesler zaferin müjdecisi Sultanım. (Bir top sesi) Bu top sesleri Padişahımız efendimizin dönüşünü müjdeliyor. Onun dört düvel üzere kazanmış olduğu büyük gazayı kutluyor.

  RÜSTEM __ (Hurrem'in korkusundan çıkarına bazı şeyler yakalamaya çalışır gibi) Macar seferi hele şerefli bir sona erdi. Derler ki Ferdinand bu kerre de Padişah efendimizin karşısına çıkmaktan kaçınmış. Savaş onunla değil, onun, can korkusuyla başı boş bıraktığı Hıristiyan sürüleriyle olmuş. Padişahımız efendimiz Budin önünde görünür görünmez bu sürüler yüz geri etmişler... Zapolay'ın dul bıraktığı bahtsız İzabella, beşikteki yavrusunu göndererek Padişah efendimizden mürevvet talep eylemiş. Budin'de şu anda Osmanlı sancağı dalgalanıyor. Bu pek de pahalı olmayan bir fetih, doğru, ama cennetmekân Fatih Han'ınkinden sonra en büyük fetih. Herkes öyle söylüyor sultanım.

  MİHRİMAH __ (Coşkunluk içinde pencereleri ardına kadar açar gürültüler, top sesleri daha anlaşılır bir halde sahneye dolar.) Dinleyin sultanım, bu sesler Osmanlı namını nasıl tebcil ederler...

  HURREM __ Duyuyorum kızım duyuyorum. Benim korkum da bu seslerdendir... (Dokunaklı) Y\m\ yıldan fazladır bu kafeslerin ardında yaşarım. Devletli hünkârımız nasıl düşünür, halk nasıl düşünür, halkla padişahımız efendimiz arasında kalmış, bütün o irili ufaklı enderunlular nasıl düşünür bilirim. (Üzgün) Bu halk hiçbir zaman beni sevmedi, hiçbir zaman sizi sevmedi. Şimdi neden korkarım anladınız mı?

  RÜSTEM __ (Hasekinin korkusunda aradığı şeyi bulmuş gibi, hilekârca önayaklaşır.) Onlar Gülbahar'ın oğlunu tutarlar Sultanım, en küçük rütbeli acemi oğlandan, sadrazam paşaya kadar.

  HURREM __ (Yüreğinin yarasına dokunulmuş gibi) Hünkâr da onu tutar. (Acı bir gülüşle) Tuttuğunu da gizlemek istemez. Hatta bana karşı bile. (Sinirli) Bu sefere onunla çıkışı bundandır. Sevgili oğlunu orduya göstermek, sevgili oğluna kolay bir zafer kazandırmak.

  1. Metnin yapı unsurlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

  • Dramatik örgü: ......................
  • Yer: .................
  • Zaman: ................
  • Çatışma: .......................
  • Kişiler: .................


  2. Metinde tiyatro terimlerinden hangileri vardır?

  3. Metnin biçimsel özellikleri nelerdir?

  4. Metindeki mekân ve kişilerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

  5. Tiyatro metninin türü ve özellikleri hakkında neler söylenebilir?

  6. Metindeki zarfları bularak bunların türlerini ve işlevlerini belirleyiniz.

  7.
  HÜSEYİN: Rüstem çay getir.

  (Hamdi göbek atarak girer.)

  HAMDİ: Bugün 53 Kasım Perşembe. Deliniz hayırlı günler diler.

  OSMAN: Vay anam vay, banka reklamı gibi.

  HASAN: Demir Hamdi bu. Demir gibi maşallah.

  HAMDİ: Demir Hamdi, hayırlı işler, pardon, hayırlı kahveler diler.

  TAHİR: Yahu bu ne kibar deli;"pardon,"diyor.

  SALİH: Eh, tabii. Şehir delisi bu. Kibar olacak elbet.

  (Rüstem çayları dağıtır. Hamdi'ye de verir.)

  RÜSTEM: (Hamdi 'ye) Seninki paşa çayı, su kattım içine.

  HAMDİ: (Bir dikişte içer.) Eline sağlık kahveci güzeli.

  RÜSTEM: Tövbe, tövbe.

  OSMAN: (Hüseyin'e) Demedim mi, demedim mi? Hele Rüstem'in yüzüne bak.

  HÜSEYİN: (Gülerek) He vallaha. Rüstem'in köpüğü kaçtı.

  (...)

  Üstün Dökmen, Komşu Köyün Delisi

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

  a) Bu metinde anlatım, ............ şeklindedir.

  b) Tiyatro metninde oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar ................. içinde verilmiştir.

  c) Bu oyun kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü öğelerle iç içe yansıttığı için .................. türündedir.

  8.
  I. Yer
  II. Bakış Açısı
  III. Zaman
  IV. Dramatik Örgü
  V. Çatışma

  Yukarıdaki numaralanmış unsurlardan hangisi tiyatro ile ilgili değildir?

  A) l. B) II. C) III. D) IV. E)V

  9.
  I. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses.
  II. Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etmek, söz söylemek,doğaçlama.
  III. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli.
  IV. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun.

  Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
  A) Monolog
  B) Pandomim
  C) Tuluat
  D) Suflör
  E) Replik

  10. (I) Türk sanatçılar tiyatroyu halkı aydınlatma ve bilinçlendirme konusunda faydalı bir araç olarak gördüler. (II) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (III) 1870 yılında Güllü Agop, Osmanlı Tiyatrosunu kurdu. (IV) Tanzimat sanatçıları Batı'dan çeviriler yaptılar. (V) Namık Kemal, ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazdı.

  Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  11. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?
  A) Konular günlük yaşamdan alınır.
  B) Kahramanlar, halk tabakasından kimselerdir.
  C) Üç birlik kuralına uyulur.
  D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.
  E) Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.

  12.
  I. Hayatı hem acıklı hem güldürücü yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. (Dram)
  II. Sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür, (Tiyatro)
  III. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü. (Dekor)
  IV. Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi. (Jest)
  V. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne denir. (Dramatik Örgü)

  Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

  A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  13.
  ............... olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.
  ............... günlükyaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.
  ............... bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Entrika komedisi-Karakter komedisi-Töre komedisi
  B) Karakter komedisi-Entrika komedisi-Töre komedisi
  C) Karakter komedisi-Töre komedisi-Entrika komedisi
  D) Töre komedisi-Karakter komedisi-Entrika komedisi
  E) Töre komedisi-Entrika komedisi-Karakter komedisi

  14. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
  B) Ayrıntıya girilmeden tek bir olay anlatılır.
  C) Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırma amaçlanır.
  D) Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.
  E) Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.

  15. (Perde açıldığında sahne boştur. Hareket eden bir tren sesi... Biraz sonra, önde Gazeteci, arkasında Makasçı, içeri girerler. Makasçı, gazetecinin büyük bir doktor çantasını andıran el çantasıyla küçük valizini taşımaktadır. Gazetecinin elinde portatif bir teyp vardır. Boynunda fotoğraf makinesi asılıdır. Vakit, akşam üzeredir.)

  GAZETECİ __ Demek, yarın sabaha kadar buradayız ha? Yapma yahu... (Makasçı elektriği yakar.) İyi, bak, burada telefon varmış. Şurdan ilçeye bir telefon etsek, bir taksi çağırsak olmaz mı?

  MAKASÇI __ Zaten iki taksi var beyim, ama bu saatte kimse gelmez buraya. Yol çok bozuk. Hava da karlayacağa benziyor. Ama, bugün ekspres günü. Bakarsın, yolcu getiren olur, onlarla dönersin. Ya da çiftlikten bir traktör falan gelir.

  GAZETECİ __ İstanbul ekspresi, değil mi? Kaçta oluyor burda?

  MAKASÇI __ (Kolundakisaate bakar.) On dokuz on birde gelmesi gerek.

  Erhan Bener, Hızır Doktor

  Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Zaman öğesine değinilmiştir.
  B) Trajedi türünde bir tiyatrodan alınmıştır.
  C) Oyuncuların hareketleri parantez içlerinde verilmiştir.
  D) Diyaloglara yer verilmiştir.
  E) Yalın bir dil ile yazılmıştır.

  6. Ünite (Tiyatro Ünitesi) Cevap Anahtarı
  7. a. karşılıklı konuşma b. yay ayraç c. komedi
  8. B
  9. E
  10. E
  11. C
  12. D
  13. A
  14. D
  15. B
  .

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Haziran.2018, 16:38
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Haziran.2018, 20:01
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2018, 21:16
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2018, 01:55
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2018, 01:08

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •