TÜRK EDEBİYATINDA ŞAİR VE YAZARLARIN SÖZLERİ

 • Şiir kelimelerle resim yapma sanatıdır. (Cenap Şehabettin)
 • Dil benim çalgımdır. (Necati Cumalı)
 • Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım. ( Yaşar Kemal)
 • Tiyatro en faydalı eğlencedir. ( Namık Kemal)
 • Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikâyede (nesirde) anlattım. ( Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Her şey sevgiyle başlar. (Sait Faik Abasıyanık)
 • Sanat şahsi ve muhteremdir. (Şehabettin Süleyman)
 • İlk ve son siyasi romanım "Kar"dır. (Orhan Pamuk)
 • Tiyatro tarihin sustuğu yerde başlar. (Orhan Asena)
 • Türkçem benim ses bayrağım. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
 • Türkçe, dilimde annemin sütüdür. (Yahya Kemal)
 • Mısra haysiyetimdir. (Yahya Kemal)
 • Ne kadar şiir varsa o kadar şekil vardır. (Asaf Halet Çelebi)
 • Sivil şiir terimini kullanan. ( Ece Ayhan)
 • Aşk, ateş denizinde kumdan kayıklarla yol almaktır. (Şeyh Galip)
 • Zerreden küreye güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. (Recaizade Mahmut Ekrem)
 • Hece ölçüsü, parmak hesabıdır. (Cenap Şehabettin)
 • Hece ölçüsü, köylü veznidir. (Ahmet Haşim)
 • Divan Edebiyatı, kocakarı masalıdır. ( Namık Kemal)
 • Şiirde güzellikten başka gaye aramam. ( Cenap Şehabettin)
 • Kültür mili olduğu halde medeniyet evrenseldir. ( Ziya Gökalp)
 • Şiir anlam için yazılmaz. (ilhan Berk)
 • Dize işlevini yitirdi. (Edip Cansever)
 • Yılan taşlamaktan bülbül sesi dinleye vakit kalmadı. ( Abdürrahim Karakoç)
 • Şiirde mana aramak, küçük bir kuşu eti için avlamak gibidir. (Ahmet Haşim)
 • Şiir, söz ile musiki arasında sözden daha çok musikidir. (Ahmet Haşim)
 • Şiir, musikiden başka bir musikidir. ( Yahya Kemal)
 • Bellidir benim sühanım, mahlas istemez. ( Nedim)
 • Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan uğrunda ölen varsa vatandır. (Mithat Cemal Kuntay)
 • Ne harabiyim ne harabatiyim; kökü mazide olan atiyim. ( Yahya Kemal)
 • Bahattin Özkişi "Yaz oğlum sen on Sait Faik edersin." diyen. ( Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Orda bir köy var uzakta o köy, bizim köyümüzdür. (Ahmet Kutsi Tecer)
 • Ferman padişahın dağlar bizimdir. ( Dadaloğlu)
 • Enel Hak. ( Nesimi)
 • Şair bilgisiz olamaz, ilham olmadan şiir olmaz. ( Fuzuli)
 • Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. (Ziya Paşa)
 • Servet-i Fünuncular "Dekadandır". ( Ahmet Mithat Efendi)
 • Fikri, hayali, hissi güzellik. ( Recaizade Mahmut Ekrem)
 • Şiir duyulmak içindir. (Ahmet Haşim)
 • Şiir şuur içindir. (Ziya Gökalp)
 • Sanat için sanat yapmak anlamsız bir gayrettir. ( Mehmet Akif)
 • Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. ( Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Şiir, kelimelerle güzel sanat oluşmasıdır. ( Cahit Sıtkı Tarancı)
 • Hayatıma yansıyan her şeyi şiirime sokmaya çalıştım. (Ceyhun Atuf Kansu)
 • Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. (Kemalettin Kamu)
 • Şiir benim aklımdır. (Melih Cevdet Anday)
 • Şiir, anayasaya aykırıdır. ( Cemal Süreyya)
 • Şiir, sevdiği insana sevdiğini söyleme ihtiyacıdır. (Necati Cumalı)
 • Edebiyat toplumdaki kötülüklerle mücadele etme sanatıdır. (Recep Bilginer)
 • 24 saat edebiyatçıyım. (Nurullah Ataç)
 • Yazmak için dört şey gerekli: Kalem, kâğıt, fikir, üslup. (Elif Şafak)Tayfun Yılmaz -Edebiyat Öğretmeni