Hami-Sami Dil Ailesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur. Hami ve Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

Hami-Sami dilleri ailesinde sözcük köklerinin birleşimi önemli ve ilgi çekicidir. Kökler düzenli olarak üç ünsüzden oluşur.

Hami-Sami dilleri:

1.Sami dilleri: Arapça, İbranice, Aramice, Habeşçe (Amhara), Tigrece, Tigrina – ölü diller olan Akadca, Babilce, Asurca, Süryanice.

2.Mısır dilleri: Eski Mısır dili, Kıptî dili.

3.Berber dilleri: Zenet, Kabiliya, Şloh, Şavya, Tuareg (Tamaşek)

4.Çad dili: Hausa

5.Kuşitik diller: Somalice, Afarca, Bece, Odoma, Sidamo