Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Kayıtsız Üye Misafir

  Serveti Fünun Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Ünite Değerlendirme Çalışması

  Serveti Fünûn Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Ünite Değerlendirme Çalışması Soruları

  BOŞLUK DOLDURMA

  1) I. Meşrutiyet'i ilan ederek meclis çalışmalarını başlatan Sultan II. Abdülhamit, 1877-1878 arasında gerçekleşen ve tarihte 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek meclisi fesheder, meşrutiyet yönetimini rafa kaldırır. Ülke 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanına kadar baskılı bir mutlakıyetle yönetilir. Otuz yılı aşan bu döneme "......................... ." denir.

  2) Servet-i Fünûn Dergisi: "....................." adına gelen bu dergi, adından da anlaşılabileceği gibi başlangıçta bir bilim-fen dergisidir.

  3) Servet-i Fünûn edebiyatının öykü, roman, deneme, sohbet ve eleştiri yazarlarındandır. 1875'de Balıkesir'de doğmuştur Ahmet Mithat'ın eserlerini okumuş, onun etkisinde kalarak yazdığı romanı "Nadide'yi 1891'de yayımlamıştır. Daha çok gazeteciliği ve yazdığı eleştirileriyle tanınır: Edebiyat-ı Cedide döneminde eski edebiyata karşı yeni edebiyatı, Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savunmuştur. Eleştirileri daha çok Servet-i Fünûn anlayışına karşı yapılan eleştirilere cevap niteliğindedir. Öykü ve romanlarını gözleme dayanan, gerçekçi, şairane ve süslü bir üslupla yazmıştır. Politik yazıları ise sadedir. Yoğun bir fikir yapısı, kesin bir eleştiri anlayışı vardır. Pervasız, cesur, politik makaleler yüzünden çoğu kez ölüm tehditleri almış, hapse girmiş; sürgünlere gönderilmiştir. Fransız İhtilalini konu alan "Edebiyat ve Hukuk" başlıklı çeviri makalesi, Servet-i Fünûn dergisinin kapanmasına ve böylece Servet-i Fünûn Edebiyatının son bulmasına neden olmuştur.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı....................... .....

  4) Servet-i Fünûn döneminde anı türünün en önemli temsilcisi .............................. ...... olmuştur..................., anı türünde yazınsal değer katmıştır. Sanatçı, anılarında romanlarına göre daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Anılarının bir kısmında kendi yaşamına ve başından geçen olaylara yer vermiş, bir kısmında da yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal olaylarını anlatmıştır. Ayrıca dönemin edebiyat dünyasının perde arkasını, yapılan tartışmaları da anılarında anlatmıştır.

  5) Şiirde sese, müzikaliteye önem veren Servet-i Fünûn sanatçıları, "......................." anlayışını benimsemişlerdir.

  6) Önceleri İtalyan edebiyatında kullanılmış, daha sonra Fransız edebiyatına geçmiştir. Bütün Avrupa edebiyatlarında soneye rastlanır. Soneyi Türk edebiyatında ise ilk defa Servet-i Fünûn dönemi sanatçıları kullanmışlardır. Bu biçim, daha çok lirik konulara elverişli olduğundan sevilmiştir.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan nazım biçimi ..................'dır.

  7) Örüşük uyak da denir. İlk kez İtalyan edebiyatında kullanılmış bir biçimdir. Fransız edebiyatında yaygın olarak kullanılan biçimlere arasındadır. Bizde Servet-i Fünûn döneminden sonra denenmiş, yaygınlaşmadan bırakılmıştır. Üç dizeli bentlerden oluşur. En sonda tek bir dize bulunur.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan nazım biçimi ..................'dır.

  8) Fransa'da, realist yöntemi benimseyen şiir akımına verilen addır. Bu akım Fransa'da ortaya çıkmıştır Kurucusu Gautier'dir. 1850'den sonra, potivizmin etkisiyle gelişen realizim akımı şiire de yansımış aşırı duygusal, kişisel ve içe dönük romantik şiire tepki olarak bir şiir anlayışı ortaya çıkmıştır. Dışa dönük, dış dünyayı nesnel bir bakış açısıyla gözleyip anlatan, biçim kusursuzluğuna ve düşünceye dayanan bir şiir hareketi olmuştur.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan edebi akım ..................'dır.

  9).................... , hayal ve duyguların; ölçü, uyak, redif gibi şekle özgü sınırlayıcı ögelere bağlı kalmadan şiirin ses, ahenk, söyleyiş, tema özelliklerini yansıtacak şekilde kısa ve yoğun olarak kaleme alındığı yazılardır. Edebiyatımızda "mensure" olarak adlandırılmıştır.

  10) Mensur şiir, edebiyatımıza Tanzimat Döneminden sonra Fransız edebiyatından yapılan şiir çevirileriyle girmiştir. Bu süreç İbrahim Şinasi'nin çevirileri ile başlamış, Recaizade Mahmut Ekrem'in katkılarıyla devam etmiştir. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk temsilcisi .............................. ......'dir.

  11) .............................. ...........; dize, bent, beyit gibi nazım birimlerinden oluşurken ..................de temel birim, "cümle"dir.

  12) ..................; ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılırken .......................; ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

  13) Servet-i Fünun edebiyatı romanını .................. temsil eder Dönemin diğer romancıları Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Saffeti Ziya'dır.

  14) Romanda II. Abdülhamit'in baskıcı yönetiminden dolayı toplumsal sorunlara değinilmemiş; bunun yerine yaşamlarında aşktan başka dertleri olmayan, varlıklı, hazır yiyen, Batılı yaşam biçimine düşkün kişilerin aşk serüvenleri anlatılmıştır. Roman kahramanları içinde bulundukları çevrede başarılı bir şekilde tahlil edilmiştir. Eşyanın yani dış dünyanın tasviri gerçekçi ve canlıdır. Romanın yapısı, ruhsal çözümlemelerdeki ustalık gibi özellikler yönüyle Halit Ziya'nın Fransız romanından (Gustave Flaubert'in "Madama Bovary") etkilendiği anlaşılmaktadır Romandaki dil oldukça kuvvetlidir.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan eser ..................'dır.

  15) Halit Ziya'nın roman türündeki önemli eseridir. Roman, Batılı tekniklere uygun olarak yazılmış bir romandır. Romanın başkahramanı Ahmet Cemil, Servetifünun neslinin sembolüdür. Servetifünun neslini anlattığı için bir "nesil romanı"dır. Tezatlar üzerine kurulmuş olan eser de , "mai" hayalleri, "siyah" ise gerçekleri temsil eder. Böylece hayal hakikat çatışması, okuyucuyu devrin romantizmden realizme geçiş sancılarıyla bir roman atmosferi içinde yeniden karşılaştırır. Roman, "mai"den "siyah"a yani hayalden gerçeğe dönüşerek tamamlanır.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan eser ..................'dır.

  Servet-i Fünûn şiirinin en büyük şairidir. İlk şiirlerinde divan edebiyatının etkisinde din, bahar, aşk, şarap temalarını işlemiş; daha sonra batılı sanat anlayışını benimsemiştir Batılı sanat anlayışını benimsemesindeki en önemli etken Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Ayrıca Abdülhak Hamit Tarhan'ın etkisin de de kalan sanatçı, asıl üslubunu Batı edebiyatını tanıyınca oluşturmuştur.
  16) Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı kimdir? ( ... )

  Servet-i Fünûn edebiyatının Tevfik Fikret'ten sonra gelen ikinci büyük şairdir. Asıl mesleği doktordur. Şiir alanında önce Muaallim Naci'den etkilenerek gazaller, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'dan etkilenerek manzumeler yazmıştır. Tıp eğitimi için gittiği Fransa'da Batı edebiyatını yakından tanımış, parnasyenlerin ve özellikle sembolistlerin etkisinde kalmıştır. Parnasizimi edebiyatımızda ilk o tanımış ve yine sembolizmin edebiyatımızdaki öncüsü olmuştur. Ahenk ve musiki yaratacak sözcüklerle şiir yazdığı için sembolist, biçim güzelliğine önem verdiği ve tablo gibi bir şiir yazdığı için parnesyen bir şairdir.
  17) Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı kimdir? ( ... )

  Servet-i Fünûn roman ve hikayesinin en ünlü sanatçısıdır. Modern Türk romanının kurucusudur. Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır. Türk romanı onun sayesinde Tanzimat edebiyatındaki teknik zayıflıktan kurtulmuştur. Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah gibi romanların ve Kırk Yıl, Saray ve Ötesi gibi anıların da yazarıdır. Zengin bir yazı hayatına daha çok fennî konulardaki küçük tercümeler ve derlemelerle başlayan ve bu yazılarında farklı imzalar kullanan yazar, ilk roman denemesini İzmir'de iken yaptı Hizmet gazetesinde tefrika edilen "Sefile" adındaki bu roman sansürden geçmeyince kitap halinde basılamadı. Böylece genç yazar, daha ilk denemesinde devrin siyasi ve dinî baskılarının ortak darbesini yemiş oldu. Fakat cesaretini kaybetmeyerek çalışmalarına devam etti ve bir yıl sonra "Nemide"yi yazdı.
  18) Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı kimdir? ( ... )

  Yazar, gazetecilik hayatında ilk üç dört yıl çeviri ile uğraştı, sonra ilki "İffet" olmak üzere peş peşe kendi romanlarını yayımlamaya başladı. Özellikle sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmaları, ruh hastalarını konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden bir realist-natüralist yöntemle eski İstanbul'un gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıttı; çoğunlukla halk çevrelerinden seçtiği kişilerini büyük bir ustalıkla konuşturdu.
  19) Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir? ( ... )

  "Türk İli Zeybeklerine" ithaf edilen "Çağlayanlar"ın on altı hikâyesinde Türk hayatının özellikleri, Türk ruhunun kabiliyeti ve enginliği, Türk tarih ve medeniyetinin değeri üzerinde durulmuştur. Servet-i Fünûn zamanına ait "Hâristân ve Gülistân"daki hikâyelerle "Çağlayanlar"daki hikâyeler arasında, yalnız sanatın sosyal görevi ve temalar bakımından değil, dil ve üslup bakımından da çok büyük farklılıklar vardır.
  20) Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir? ( ... )

  21) Kendilerini .............................. ........... (Geleceğin Şafağı) topluluğu olarak adlandıran gençlerin, siyasi ve sosyal yönlerden olduğu gibi kültür ve zevk bakımlarından da bir dayanakları yoktur.

  22) .............................. ......; edebiyatımızda ilk defa bir beyanname ile yayımlanarak oluşmuş bir topluluktur.
  .

Benzer Konular

 1. Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Haziran.2018, 20:45
 2. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı 1. Ünite Çalışma Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Mayıs.2018, 23:30
 3. Serveti Fünun Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:20
 4. Serveti Fünun Edebiyatında Dil ve Üslûp
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Nisan.2011, 21:34
 5. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test Soruları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Nisan.2011, 21:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •