Ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilgili iş ve işlemlerini düzenleyen 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge’ de yer alan mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek 07 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazetede MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ adı altında yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin yayımlanmasıyla aşağıdaki Yönetmelik Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.
- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
- Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
- Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,
- Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi,
- Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,
- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,

Yeni Yönetmelik metni için TIKLAYINIZ.