Cümle Dışı Unsurlar Nelerdir?

Cümle Dışı Unsurlar şunlardır: Bağlaçlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, ara sözler.

Cümlenin kuruluşuna katılmayan, yani öge olmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı
olan unsurlardır.

"Bağlaçlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, ara sözler" cümle kuruluşunun dışında kalan unsurlardır.

Örnek:


  • Lâkin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. (bağlaç)
  • Ulu mabet, seni ancak bu sabah -karanlıktan aydınlığa çıktığım gün- anlıyorum. (hitap, bağlaç, ara söz)