ANLAMINA GÖRE FİİLLER

Fiiller anlam bakımından üçe ayrılır:

a) İş (Kılış) Fiilleri

Yapılan işten etkilenen bir nesnenin bulunduğu fiillerdir. Aşağıdaki altı çizili kelimeler iş fiilidir.

Örnek:

  • Babası oğlancığını gördü Allahâ'a şükürler eyledi.
  • Yeşil, alaca, güzel çimene çadır dikti.


b) Durum Fiilleri

Yapılan işten etkilenen bir nesnenin bulunmadığı fiillerdir. Aşağıdaki altı çizili kelimeler durum fiilidir.

Örnek:
  • Sarı elbiseli Selcen Hatun köşkten bakar.
  • Kan Turalı ayağa kalktı.


c) Oluş Fiilleri


Zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir. Bu fiillerde, fiil genellikle kendiliğinden gerçekleşir.
Aşağıdaki altı çizili kelimeler fiil görevindedir.

Örnek:

  • Çocuğun saçı uzamış.
  • Kan Turalı gün geçtikçe iyileşti.