Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Post Açık Uçlu Soru Nedir? Özellikleri, Örnekleri

  Açık Uçlu Soru Nedir? Özellikleri, Örnekleri. Açık uçlu sorular, Açık uçlu sorunun özellikleri, Açık uçlu soru örnekleri

  Açık Uçlu Soru Türü ve Özellikleri

  Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur. Öğrenciden sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Klasik ve kompozisyon türü sorular açık uçludur.

  Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü, ilgi ve tutumunu ölçmede açık uçlu soru türleri kullanışlıdır. Ayrıca araştırmalar, bu türde hazırlanmış sınavların öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yönelttiğini göstermektedir.

  Açık uçlu soruların faydalarının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır:

  • Cevaplama işlemi cevaplayıcının, puanlama işlemi ise puanlayanın çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır.
  • Cevapları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından, bunların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer.
  • Puanlamada puanlayıcı kanaati, puanlama işleminde hataya neden olur.
  • Cevabı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız vb. değişkenler de puana karışır.
  • Ayrıca açık uçlu soruların güçlük derecesini tayin etmek de zordur.


  Bu sınırlılıkları en aza indirgemek için, açık uçlu sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir:

  1. Sorular sınırlandırılmalı, genel sorular sorulmamalıdır.
  2. Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.
  3. Sınavdaki sorular birbirinden bağımsız olmalıdır.
  4. Sorular mutlaka belli davranışı yoklayan nitelikte olmalı, kitabın belli yerlerinden aynen alınmış ifadeleri içermemelidir.
  5. Uzun ve az sayıda soru yerine, kısa ve çok sayıda soru tercih edilmelidir.
  6. Yazım hataları olmamalıdır.

  Açık Uçlu Soru Örnekleri:

  S1.
  Çağır Karac'oğlan çağır
  Taş düştüğü yerde ağır
  Güzel sevmek günah değil
  Ben kitapta yerin(i) gördüm

  a) Bu dörtlükte yer alan altı çizili sözcükteki anlam olayını yazınız. (2 puan)
  b) Bu anlam olayını tespit etmedeki dayanağınızı yazınız. (2 puan)


  S2. Bilim ve sanat ödüllerinin verileceği salon hıncahınç doluydu,...................... ..........................
  .......................Çoğunu üst düzey katılımcıların oluşturduğu bu salonda sunuculuk yapma ayrıcalığından dolayı çok mutluydum, "içim içime sığmıyordu".

  Parçadaki altı çizili (tırnak içerisindeki) deyim, içinde yer aldığı cümlenin anlamını pekiştirmek için kullanılmıştır.

  Parçada boş bırakılan yere, anlamı pekiştirecek uygun bir deyim getirerek birinci cümleyi tamamlayınız. (3 puan)

  S3. Geceleyin sokaktan geçen bir seyyar satıcı hangi ürpermeyi verebilir bugünün çocuğuna?

  Yukarıdaki cümlenin yapısına, yükleminin yerine ve yükleminin türüne göre nasıl adlandırıldığını yazınız.

  a) Yapısına göre (1p.)
  b) Yükleminin yerine göre (1p.)
  c) Yükleminin türüne göre (1p.)

  S4. .............................. .............................. .............................. ......Bu duruma en çok edebi eserlerin çevirisinde rastlanır. Çevirmenin kendine özgü düşünsel konumu, bilgisi, okuma birikimi, kaynak dil ile çeviri dilini kullanabilme gücü, zihinsel çözümleme, yorumlama, belirli bir yazarın eserim seçmekteki amacı gibi bireysel özellikler, bu durumun başlıca etkenleridir. Çevirmenin kişiliğiyle ilgili bu özellikler, yaptığı işe de ister istemez yansır. Bu nedenle aynı metinden yapılan yüzlerce çevirinin hiçbiri ötekinin aynısı olmaz.

  Bu parçanın başına, düşüncenin akışına uygun bir cümle yazınız. (5 puan)

  S5. Ancak % 15'i tarıma elverişli olduğu hâlde Japonya, gayrisafı gelirde Ingiltere ve Federal Almanya'yı da geçerek 1970'lerde ABD ve Sovyetler Birliği nden sonra dünyanın üçüncü ekonomik ve süper gücü olmuştur. "Japon Mucizesi" olarak adlandırılan Japon ekonomik kalkınması, dünyanın en yüksek kalkınma hızını kaydederek % 10'un üzerinde bir artış gerçekleştirmiştir. Bu başarının esas sebebi modernleşme suretiyle elde edilen teknolojik yeniliklerin en son üretim imkânlarının günlük hayata uygulanması ve Japon hükümetlerinin uyguladığı mali politika ile yerli ve yabancı yatırımları teşvik etme olmuştur.

  Bu parçanın anlatımında yararlanılan imkân ve tekniklerden üç tanesini yazınız.

  a) .............................. ...............(1 puan)
  b) .............................. .............. (1 puan)
  c) .............................. ...............(1puan)

  S6. Karşılaştırmalı edebiyat, 1827 yılında Villemain tarafından Fransa'da kullanılmış bir terimdir. Yaygınlaştığı için Tieghem de bu adı benimser. Daha sonraki dönemlerde Rene Wellek de avnı sebeple bu adı kullandığı görülür.

  Altı çizili cümlede bulunan anlatım bozukluğunun nedenini dil bilgisi terimleriyle açıklayınız. (2 puan)

  Altı çizili cümleyi, eylemin kip ve çekimini değiştirmeden düzelterek yazınız. (1 puan)

  S7. Kırk yılı aşan yazarlık çabamda ne anlatmak istemiştim? Bu, kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Oysa yaşamım boyunca nice insanlar tanımıştım; nice bağlılıklara, vefalara, öfkelere tanık olmuştum. İnsanların iyiliklerini, ihanetlerini görmüştüm. Kalıcı bir sevginin olamayacağını öğrenmiştim. Aşk, kâğıt üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara özgüydü.

  Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
  O Yazdıklarının anlaşamamasına üzüldüğünü
  O Soruyu yanıtlamada güçlük çektiğini
  O Eskiden yazdıklannı artık beğenmediğini
  O Yaşadıklarını anlatmaktan kaçındığını
  O Duygu dünyasına sınırlar çizdiğini

  S8. "Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün onurunu koruyarak kalemimi kâğıdın yanı başına bırakıveririm." demiş bir şairdir o.

  Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

  O Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını
  O Kendi söylemini her şeyin üzerinde tuttuğunu
  O Çok yapıt vermenin, zamanla yazarları bu işten soğuttuğunu
  O Kimi yazarların eleştirilerden çekindiği için yazmadığını
  O Kendini yinelemeye başlarsa yazmaktan vazgeçeceğini

  S9.
  I. Sanatçı, toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin.
  II. Çağından sorumlu olan bir sanatçı, gerçeği dile getirmekle yetinmez, aynı zamanda onu yeniden biçimlendirme amacını güder.
  III. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat, doğru sözü söyleyecekse yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır.
  IV. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat, dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir.
  V. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu uyarmak toplumsal bir sorumluluktur.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

  O I ve II.
  O II. ve IV.
  O II. ve V.
  O III. ve IV.
  O IV.ve V.

  S10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır?

  O Gelirken ne getireceğim söylemedi.
  Burada ne ailemden biri var ne de arkadaşlarım.

  O Görüşmelerimizi artık tamamlamamız gerekiyor.
  Bu şehirde yaşamak artık iyice zorlaştı.

  O Belleğime kazınmış o acılı günü hiç unutur muyum?
  Kitapta bu konuyu işlememi özellikle o istemişti.

  O O kadar dosyayı bir günde nasıl İnceleyecek?
  Kendisinden nasıl bir çalışma beklendiğinden haberi yok.

  O Oraya yalnız gitmeni doğru bulmuyorum.
  Aradı, yalnız ne zaman geleceğini söylemedi.

  S11. (I) Bir zamanlar geceleri oturur, anılarını, izlenimlerimi küçük defterlere yazardım. (II) Sonra nasıl oldu bilmem, ne o küçük defterler kaldı ne de bende o sayfalara bir şeyler karalama isteği. (III) Belki de yaşamın binbir türlü zorluğu bana bu gündelik eğlenceyi unutturdu. (IV) Yıllardan beri çeşitli günlükler okuyorum: Gide'in, Green'in... (V) Alfred de Vigny'nin "Bir Şairin Günlüğü’nü de dilimize çevirdim. (VI) Günlük türüne karşı duyduğum yakınlık, Salah Birsel in "Günlük"ünü okuduktan sonra daha da arttı.

  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  O II.
  O III.
  O IV.
  O V.
  O VI.

  S12.
  İşinizde İyi olabilirsiniz ama bununla yetinmemeniz gerekir. İyi yaptığınız bir şeyde takılıp kalmanız, ölümü kabullenmek gibidir. İnsanın görevi, iyi yapamadığı şeyleri öğrenme umuduyla yapmayı denemektir

  Bu parçada insanla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  O Sorunların çözümünde farklı yollara başvurmalıdır.
  O Bildiklerini zenginleştirerek kendini yenilemelidir.
  O Yaşamı iyi ve kötü yanlarıyla tanımaya çalışmalıdır.
  O Yaptıklarını bir değerlendirmeden geçirmelidir.
  O Sorumluluklarını eksiksizce yerine getirmelidir.

  S13. Elli yaşına gelene kadar neler öğrendim? Sabrı öğrendim en başta. Sınırlarımı, bağışlamayı... Hayatın vermediklerinin hesabını insanlardan sormamayı... Gerektiğinde vazgeçmeyi, yetinmeyi... Dostluklarımı yıpratmadan eskitmeyi... Ben bunları öğrendim.

  Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

  O Sahip olamadığı şeyler için başkalarını suçlamayan
  O Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkına varan
  O Arkadaşlık ilişkilerini kırgınlıklar yaşamadan sürdüren
  O Başkalarının sorunlarını kendi sorunları sayan
  O Elinde bulunandan fazlasını istemeyen

  S14. Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.
  a) Kafiye:....................... .............................. ...... (2p.)
  b) Redif:........................ .............................. ....... (2p.)
  c) Nazım:........................ .............................. ...... (2p.)
  d) Mısra:........................ .............................. ....... (2p.)
  e) Nazım Birimi: .............................. ................... (2p.)

  S15. Öğreti metinlerle sanatsal metinleri benzerlik ve farklılıklarına göre karşılaştırınız.
  a)............................ .............. (2p.)
  b)............................ .............. (2p.)
  c)............................ .............. (2p.)
  d)............................ .............. (2p.)
  e)............................ .............. (2p.)

  Not: ÖSYM açık uçlu soru kitapçığında çoktan seçmeli (test) gibi görünen sorularda şık yerine içi karalanacak küçük bir daire (O) işareti kullanmış.

  Örnek sorular kaynak:
  ÖSYM
  .

 2. #2
  Üyelik tarihi
  30.Kasım.2016
  Mesajlar
  11

  Cevap: Açık Uçlu Soru Nedir? Özellikleri, Örnekleri

  Aranılan sorular. Nasıl sorsam diye düşünüyordum teşekkürler.

Benzer Konular

 1. Postmodern Şiir Nedir? Özellikleri, Örnekleri
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Şubat.2019, 00:10
 2. Sözde Soru Cümlesi Nedir?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Şubat.2019, 18:57
 3. Dramatik Şiir Nedir? Özellikleri, Örnekleri
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Şubat.2018, 19:45
 4. Fıkra ve Sohbet Yazı Türü Örnekleri, özellikleri
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2013, 17:55
 5. Dilin Tanımı ve Özellikleri - Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Mayıs.2011, 01:14

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •