.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 20…-20… Eğitim Öğretim Yılı .............................. .......................... Kulübü Yıl Sonu Raporu.2008-2009 eğitim öğretim yılında, .............................. ..........................Kulü bü olarak, aylara göre aşağıda belirtilen .............................. .......................... Kulübü Yıllık Çalışma Programı’na uygun çalışmalar yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim.


EYLÜL: Kulüp Genel Kurulu toplandı. Kulübün amaçları ve çalışma şekli tanıtıldı.

EKİM: Kulübün yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu. Eğitici Kulüp iç yönetmelik taslağı ve yıllık çalışma taslağı Genel Kurul’a sunulup incelendi.

KASIM: Okul duvar gazetesine “............................. ...........................” ile ilgili yazı ve resimler hazırlandı. .............................. ..........................kaza larından korunma ve ilkyardımın önemi hakkında bilgi verildi.

ARALIK: .............................. ..........................kura lları ve kurallara uymanın önemi ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı.

OCAK: Yayalarla ilgili .............................. ..........................ışık ları ve lambalarının anlamı ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı. I.dönem Kulüp çalışmaları değerlendirildi.

ŞUBAT: .............................. ..........................kura llarına uymanın önemi ve .............................. ..........................kaza larında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

MART: Karşıdan karşıya geçişlerde .............................. ..........................ışık larına uymanın önemi ile ilgili gazete hazırlandı. Kazalarda ilkyardım ve önemi hakkında bilgi verildi.

NİSAN: .............................. ..........................Haft ası Kutlama Programı hazırlandı.................... .............................. .......kazalarının nedenleri ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı.

MAYIS: .............................. ..........................Haft ası Kutlama Programı sunuldu.

HAZİRAN: .............................. ..........................Kulü bü Yıl Sonu Faaliyet Raporu hazırlandı..../......./20…

...... Sınıf Öğret.
.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 20…-20… Eğitim Öğretim Yılı ...... Sınıfı Sınıf Demirbaş Eşya Teslimi.


20…-20… eğitim öğretim yılında ...... sınıfında bulunan, aşağıda belirtilen demirbaş eşyaları teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1 Türk Bayrağı
1 Atatürk Portresi
1 Gençliğe Hitabe
1 İstiklal Marşı
1 Kitaplık Dolabı
1 Öğretmen Masası
1 Öğretmen Sandalyesi
2 Kısa Pano
1 Uzun Pano
1 Çöp Kutusu
9 Öğrenci Sırası
9 Öğrenci Masası
1 Andımız
1 Yerküre
1 Türkiye İller Haritası
184 Hikaye Kitabı


.../......./20…


...... Sınıf Öğret. Okul Müdürü.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 20…-20… Eğitim Öğretim Yılı Ders Kesim Raporu.


20…-20… eğitim öğretim yılında tüm dersler müfredata uygun ve zamanında işlenmiş, eksik konu kalmamıştır. Bilgilerinize arz ederim.


.../......./20…

...... Sınıf Öğret.
20…-20…Eğitim Öğretim Yılı
.............................. ........................İlköğr etim Okulu
....... Sınıf Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersi Çalışma Raporu
2008-2009 eğitim öğretim yılında yapılacak Rehberlik Çerçeve Programı’nda belirtilen çalışmalar aylara göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.Bilgilerinize arz ederim.

Eylül ayında;
1- ....... sınıf Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çalışma planı hazırlandı.
2- 29 nolu kazanıma ( Eğitsel başarı ile ilişkili etmenleri açıklar. ) yönelik “Başarı Yolu” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Ekim ayında;
1- 108 nolu kazanıma ( Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağını fark eder. ) yönelik “Yardım Alabilirim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- 26 nolu kazanıma ( Etkili bir grup üyesinin ve liderinin özelliklerini açıklar. ) yönelik “Atilla ve Arkadaşları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Kasım ayında;
1- 27 nolu kazanıma ( Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır. ) yönelik “Böyle Çalışıyorum Çünkü Böyle Öğreniyorum…” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- 11 nolu kazanıma ( Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkanlardan yararlanmanın önemini fark eder. ) yönelik “Neler Yapabilirim ?” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Aralık ayında;
1- 110 nolu kazanıma ( Kendini arkadaşının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar. ) yönelik “Seni Anlayabilirim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- 109 nolu kazanıma ( Uygun reddetme davranışına ilişkin örnekler verir. ) yönelik “Hayır Dersem Kırılma” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
3- Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.

Ocak ayında;
1- 107 nolu kazanıma ( Akran baskısıyla nasıl baş edeceğini açıklar. ) yönelik “Üstüme Gelme” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Şubat ayında;
1- 71 nolu kazanıma ( Duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder. ) yönelik “Duygularımın Davranışlarıma Etkisi” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- 111 nolu kazanıma ( Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir. ) yönelik “Kurduğum İletişimler” adlı etkinlik gerçekleştirildi.Mart ayında;
1- 112 nolu kazanıma ( Barış içinde yaşamak için gereken tutumları fark eder. ) yönelik “Barış İçinde Dünya” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.Nisan ayında;
1. 148 nolu kazanıma ( Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder. ) yönelik “Kitle İletişim Araçları ve Toplum” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2. 181 nolu kazanıma ( Çalışmanın insanlar ve toplum için önemini açıklar. ) yönelik “Ekmek Olmadan Yemek Olmaz” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Mayıs ayında;
1- 147 nolu kazanıma ( Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliğini açıklar. ) yönelik “Duyarlıyım” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
2- 28 nolu kazanıma ( Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayallerini ve beklentilerini açıklar. ) yönelik “Üst Sınıf İle İlgili Hayallerim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Haziran ayında;
1- Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.
2- Rehberlik çalışmaları değerlendirilerek, Okul Rehberlik Hizmetleri Yıl Sonu Çalışma Raporu hazırlandı ve okul yönetimine verildi.
.../......./20…

………… Sınıfı Öğret.
.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
KONU: 20…-20… Eğitim Öğretim Yılı ...... Sınıfı Sınıf Kitaplığına Ait Hikaye Kitaplarının
Teslimi .2008-2009 eğitim öğretim yılında ....../A sınıfı okul kitaplık dolabında bulunan……… ( ……………. ) adet hikaye kitabını teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.


.../......./20…


...... Sınıf Öğret. Okul Müdürü
.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE20…-20… eğitim öğretim yılında .....… sınıfı Görsel Sanatlar, Müzik ve .............................. ..........................Güve nliği derslerine okul müdürü …………………… girdiği sürece okul yönetimine yapmış olduğum çalışmalar aşağıda belirttiğim şekildedir. Bilgilerinize arz ederim.

- Gelen ve giden evrakları kayıt ettim.
- Üst yazıları yazdım.
- Sevkli olan öğretmenlerin yerine derse girdim.
- BT sınıfındaki bilgisayarların düzenlenmesi çalışmalarında bulundum.

.../......./200..

...... Sınıf Öğret.
.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE


KONU: 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı ...... / A Sınıfı Yazılı Kağıt ve Cevap Anahtarlarının
Teslimi.2008-2009 eğitim öğretim yılında ...... / A sınıfında görülen ve aşağıda belirttiğim derslerin yazılı kağıt ve cevap anahtarlarını teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.DERS ADI
1.DÖNEM YAZILI ADETİ
2.DÖNEM YAZILI ADETİ
CEVAP ANAHTARI SAYISI

TOPLAM

.../......./2009


....../A Sınıf Öğret. Okul Müdürü.............................. ........................İLKÖĞR ETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Yaz tatilimi aşağıda belirttiğim adres/adreslerde geçireceğim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
……/……/20...Adı Soyadı
İmza

Adres:………………………………………………..

………………………………………............... ...........

………………………………………………………..

Telefon : 0 …………/…………………….