LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI ile ilgili Bilmeniz Gerekenler

İndir-> Bilgilendirme Kontrol Tablosu


2015-DGS Başvuru Merkezi Sınav Bilgi Kartı

Sınavın Adı: 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

Başvuru Tarihleri: 22 Mayıs - 4 Haziran 2015

Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2015

Sınav Ücreti: Sınav Ücreti 70,00 TL (Bu ücrete %18 KDV dâhildir.)

BM'De İş ve İşlem Ücreti: Başvuru Hizmeti Ücreti 3 TL
-------
Adaylardan Alınacak Belgeler: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim bilgileri ÖSYM sisteminde bulunmaktadır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmi belgeye dayalı olduğundan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adayların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı örneğini Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav Kılavuz Adresi: 2015 DGS KILAVUZ
2015-DGS KILAVUZU
BM Çalışma Zamanları: Başvuru tarihleri süresince resmi iş günü ve resmi iş saatlerinde.

Sınav ücreti yatırılacak bankalar: ÖSYM İnternet sayfası ödemeler, TEB, Ziraat, Halkbank, Akbank, Kuveyt Türk ve PTT iş yerleri

Kimler başvuru yapabilir?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

* Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

* Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYMye gönderilecektir.)

* ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın eğitim bilgilerini gösterir resmî belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın başvurusu alınacaktır. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru merkezlerinde teslim alınacağından adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı örnek belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)

*Başvuru işlemi nasıl tamamlanacak?
Aday ilk öncelikle başvurusunu tamamlayıp sonra ücretini yatıracak.

*Verilen aday İnternet şifresi nasıl kullanılacak?

Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYMnin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifre ile adaylar, ÖSYMnin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYMnin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden Şifremi Unuttum alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

*Sınava giriş belgesi edinme

Sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere aday işlemleri sistemi (Ais) giriş belgesi dökümü kısmında yayımlanacak.

*Sınava girerken aday neleri yanında bulundurmak zorundadır?

2015 - DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ, Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

*Sınav nasıl uygulanacak?

2015 DGS 17 il merkezinde yapılacaktır.

*Sonuçların açıklanması

Kılavuzda belirtilen resmi bir açıklanma süresi yoktur osym.gov.tr adresi duyurular kısmından takip edilecek.

*Sonuç belgesi alma işlemi.

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilecektir.

*Tercih nasıl yapılır?

2015 DGS sonuçları açıklandıktan sonra İnternet sitemizde ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde tercihler yapılır. Detaylı bilgi 2015 DGS KILAVUZUNDA 6. TERCİHLERİN YAPILMASI maddesinde detaylı açıklama yapılmıştır.