Tamlamalarda tamlayan tamlanan nedir? Aşağıdaki örnek soru üzerinden anlatır mısınız?


Soru: ”İsim tamlamasında tamlayan önce, tamlanan sonra gelir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
A) Türkçe kitabını evinde unutmuştu çocuk.
B) Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp’in bir eserdir.
C) Türkçe ağzımda annemin sütü gibidir.
D) Karanlığında yalnızlığımın seni düşündüm.