Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Post 2013-2014 Sınıf Geçme Hesabı

  2013-2014 (yeni yönetmeliğe göre) SINIF GEÇME HESABI
  TÜM DERSLERDEN BAŞARILI İSE DOĞRUDAN SINIF GEÇER.
  YILSONU BAŞARI PUANI >= 50 İSE DOĞRUDAN SINIF GEÇER. ANCAK YILSONU BAŞARI PUANIYLA BAŞARILI SAYILAMAYACAK DERSLERDEN(ZORUNLU; YANİ (YILDIZLI) DERS) BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER, O DERSTEN/DERSLERDEN SORUMLU OLARAK SINIFI GEÇER. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
  YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE İKİ DÖNEM PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI 50 VEYA BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANI 70' DEN KÜÇÜK DERS SAYISI 3 VEYA 3' DEN AZ İSE VE ALTSINIFLAR DA DÂHİL "GEÇMEZ" DERS SAYISI 6 VEYA 6'DAN AZ İSE "GEÇMEZ" DERSLERDEN SORUMLU OLARAK SINIFI GEÇER. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
  YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE İKİ DÖNEM PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI 50 VEYA BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANI 70' DEN KÜÇÜK DERS SAYISI 3' DEN FAZLA İSE SINIFI TEKRAR EDER.
  YILSONU BAŞARI PUANI < 50 İSE ALTSINIFLAR DA DÂHİL "GEÇMEZ" DERS SAYISI 6'DAN FAZLA İSE SINIFI TEKRAR EDER.

  DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA

  İKİ DÖNEM PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI >= 50 İSE DERSTEN "GEÇER".
  BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANI >=70 İSE DERSTEN "GEÇER".
  İKİ DÖNEM PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI < 50 İSE DERSTEN "GEÇMEZ".
  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN, BECERİ SINAVI PUANI EN AZ 50 OLMAK KAYDIYLA BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM PUANLARI İLE BECERİ SINAV PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI >= 50 İSE DERSTEN "GEÇER".
  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN, BECERİ SINAV PUANI >=70 İSE DERSTEN "GEÇER".
  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN, BECERİ SINAVI PUANI EN AZ 50 OLMAK KAYDIYLA BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM PUANLARI İLE BECERİ SINAV PUANININ ARİTMETİK ORTALAMASI < 50 İSE DERSTEN "GEÇMEZ".

  devamı aşağıda....

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Post Cevap: 2013-2014 Sınıf Geçme Hesabı

  İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ YILSONU NOTU HESAPLANMASI
  İşletmede Beceri Eğitimi dersinden Başarılı sayılabilmenin ön şartı;

  • Beceri Sınav Notu ile Dosya notlarından belirlenen not ve İşletmenin belirlediği 1. ve 2. Dönem notu 50' nin altında olamaz.
  İşletmede Beceri Eğitimi Yıl Sonu Puanı şöyle hesaplanır;
  1. l.dönem İşletme notu ile 2. Dönem işletme notunun ortalaması alınır.
  2. Defter (Dosya) Notunun %20'si ile Beceri Sınavı Notunun %80'i toplanır. Bulunan not 50'nin altında olursa diğer ortalamalar ne olursa olsun öğrenci "BAŞARISIZ" sayılır.
  3. 1. ve 2. Maddede hesaplanan notların ortalaması alınarak Yıl Sonu Puanı 50 ve 50' den büyük olursa dersten BAŞARILI sayılır.
  4. Birinci ve ikinci dönem puanı ne olursa olsun Beceri sınavı notu 70 ve 70' den büyük olursa dersten BAŞARILI sayılır.

  NOT: İşletmede Beceri Eğitimi Yıl Sonu Puanı Hesaplama Formülü
  Yıl Sonu Puanı=(1. Dönem notu + 2. Dönem notu)%50 +(%20 Dosya +%80 Beceri sınavı)%50


  Puanla değerlendirme;
  MADDE 44-
  (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

  Puan Derece
  85,00-100 Pekiyi
  70,00-84,99 İyi
  60,00-69,99 Orta
  50,00-59,99 Geçer
  0-49,99 Geçmez

  Dönem puanı;
  MADDE 51-
  (1) Bir dersin dönem puanı;
  a) Sınavlardan alınan puanların,
  b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
  c) Varsa proje puanının,
  ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın Aritmetik Ortalaması alınarak belirlenir.
  d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.
  e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

  (2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir.

  (3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. Bir dersin yılsonu puanı;

  MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
  a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
  b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.
  c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
  ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:
  1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.
  2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
  (2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

  Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı;
  MADDE 54
  - (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
  (2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

  Yılsonu başarı puanı;
  MADDE 55-
  (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

  Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma;
  MADDE 56-
  (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
  a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
  b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

  Doğrudan sınıf geçme;
  MADDE 57-
  (1) Ders yılı sonunda;
  a) Tüm derslerden başarılı olan,
  b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
  (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

  Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması;
  MADDE 58-
  (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak altsınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
  (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
  (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
  (4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
  (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

  Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
  MADDE 59-
  (1) Öğrencilerden;
  a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.
  Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
  b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
  c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

  Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ,
  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ocak.2014, 02:36
 2. Dil ve anlatım Dersi hakkında bir soru-sınıf geçme-kalma
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2012, 16:02
 3. Sınıf Geçme-Sınıfta Kalma
  Konu Sahibi ser Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Eylül.2011, 15:17
 4. Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 13:34
 5. Doğrudan Sınıf Geçme
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 13:33

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •