Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Halk Edebiyatı Konu Testleri

  Halk Edebiyatı Konu Testleri

  1.
  Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Devâ belli değil dert belli değil

  Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güzelleme B) Ağıt C) Mani D) Taşlama E) Koçaklama


  2. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında aruz ölçüsüne dayalı türlerden değildir?

  A) Divan B) Selis C) Kalenderi D) Satranç E) Varsağı

  3. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında nesre dayalı türlerden biri değildir?

  A) Efsaneler B) Masallar C) Atasözleri D) Hilyeler E) Bilmeceler

  4. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

  A) Kayıkçı Kul Mustafa B) Niyazî-i Mısrî C) Hacı Bektaşi Veli
  D) Kaygusuz Abdal E) Aşık Paşa

  5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sadece heceyle şiirler söylemiştir?

  A) Köroğlu B) Dadaloğlu C) Bayburtlu Zihni D) Seyrani E) Dertli

  6.
  I. Nazım birimi dörtlüktür.
  II. Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır.
  III. Sagu, koşuk, sav en önemli ürünleridir.
  IV. Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir.
  V. Nesir alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür.

  Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız V D) III ve V E) I ve IV

  7.
  I. En güzel örnekleri halk hikayeleri ve masallardır.
  II. Nazımla nesir iç içedir.
  III. Oldukça sade ve halk ağzıyladır.
  IV. Mersiyeler ve hicviyeler birer halk nesri örneğidir.
  V. Halk hikayelerinin bitiminde “duvak kapama” adı verilen bir türkü söylenir.

  Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatı nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Yalnız II B) Yalnız IV C) Yalnız V D) IV ve V E) I ve III

  8. Halk şairleri arasında en kültürlü, en yaratıcı kişi olarak tanınır. Divan şairleriyle boy ölçüşen şair, gerçekten onları aratmayacak tarzda gazeller, murabbalar söylemiştir. Dilindeki sadelik ve akıcılık onun başarısının delilidir. En çok bilinen şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname’sidir. Burada 17 saz şairinin adının zikredilmesi Arap ve Acem şairlerinin yanında klasik şiirimizle tekke şiirimizin ünlü adlarına daha fazla yer vermesi düşündürücüdür.

  Parçada tanıtılmaya çalışılan 17. yüzyıl Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karacaoğlan B) Aşık Ömer C) Sümmani D) Dadaloğlu E) Kul Mehmet


  9.
  Telli sazlıdır bunun adı
  Ne ayet dinler ne kadı
  Bunu çalan onlar kendi
  Şeytan bunun neresinde

  Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

  A) Taşlama B) Güzelleme C) Koçaklama D) Ağıt E) Mani

  10. Şair, Nakşibendi Tarikatı’nın Halidiye kolunu kuran Şeyh Halid’e bağlanarak, onun fikir ve telkinlerinden feyz alır. Arapça ve Farsça sözcükleri, deyimleri öğrenmeye çabalar, aruz veznindeki ses dalgalanmalarını sezinler gibi olur. Fakat medresenin kasveti ve esrarlı havasına daha fazla dayanamayarak köyüne geri döner. Daha sonra birçok yer gezen şair, kasaba ve köylerin kahvelerinde saz çalıp türkü söyleyerek kendini gittiği her yerde sevdirir. Asıl sanatçı kişiliği hece ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür.

  Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aşık Ömer B) Bayburtlu Zihni C) Erzurumlu Emrah D) Dadaloğlu E) Ruhsati


  11.
  I. Özel bir ezgisi vardır.
  II. Yapısı yönünden iki bölümden oluşur.
  III. Hece ve aruzla yazılabilir.
  IV. Anonim Halk edebiyatı nazım biçimidir.
  V. Aşk, gurbet, kahramanlık konularında yazılabilir.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi “türkü” için söylenemez?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  12.
  I. Ben giderim o gider, benden ileri gider.
  II. Ağaç üstünde kilitli sandık.

  Yukarıda verilen ifadeler Halk edebiyatının hangi nazım şeklidir?

  A) Tekerleme B) Bilmece C) Ninni D) Efsane E) Mani

  CEVAPLAR: 1-D 2-E 3-D 4-A 5-B 6-D 7-D 8-B 9-A 10-C 11-C 12-B

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
  A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi*yatıdır.
  B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
  C) Genellikle tam kafiye kullanılır.
  D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.
  E) Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) Mani
  B) Türkü
  C) Masal
  D) Koşma
  E) Atasözü

  3. Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt verici) özelliktedir.
  Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi
  B) Devriye
  C) Şahtiye
  D) Nutuk
  E) Kalenderi

  4. Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir?
  A) Dört mısradan oluşur.
  B) Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.
  C) Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.
  D) Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.
  E) Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.

  5. Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?
  A) Devriye
  B) İlahi
  C) Nutuk
  D) Münacaat
  E) Şathiye

  6. Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
  Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varsağı
  B) Koçaklama
  C) Mersiye
  D) Hicviye
  E) Güzelleme


  7. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü*yü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı, Sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı ..., Divan edebiyatındaki karşılığı ... şeklindedir.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki*lerden hangisi getirilmelidir?
  A) ağıt – sagu
  B) mersiye – ağıt
  C) sagu – mersiye
  D) sagu – ağıt
  E) ağıt – mersiye

  8. I. On birli hece ölçüsüyle yazılır.
  II. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile yedi arasındadır.
  III. Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
  IV. Genellikle kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb” şeklindedir.
  V. Konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı “gazel”dir.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım türüyle ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) III ve V
  E) II ve IV

  9. Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiyatındaki adı ..., Batı edebiyatındaki adı ..., günümüz edebiyatındaki adı ...’dir.
  Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) hicviye – satir – yergi
  B) mersiye – sagu – satir
  C) satir – hicviye – yergi
  D) hicviye – satir – epik
  E) mersiye – satir – şarkı

  10. “Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taşlama
  B) Koçaklama
  C) Güzelleme
  D) Ağıt
  E) Mersiye

  11. Yiğit anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Bu türün en başarılı örneklerini Köroğlu ve Dadaloğlu vermişlerdir.
  Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varsağı
  B) Koçaklama
  C) Taşlama
  D) Rubai
  E) Semai


  12. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?
  A) Şiirin dilinin yalın olması
  B) Aynı nazım biçimlerini kullanma
  C) Ölçülerinin aynı olması
  D) Uyak ve redife çok önem vermeleri
  E) Aşk ve doğa konularının işlenmesi

  CEVAPLAR: 1-C 2-D 3-D 4-C 5-A 6-E 7-C 8-E 9-A 10-B 11-A 12-E

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatına ait bir özellik değildir?
  A) Bu edebiyat ürünlerinin ilk söyleyeni olmasına rağmen sahipleri belli değildir.
  B) Koşma, varsağı, semai ve destan başlıca ürünleridir.
  C) Ölçü, hece ölçüsüdür.
  D) Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
  E) Dil yalındır. Halk söyleyişlerine ve söyleyiş inceliklerine yer verilmiştir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) Varsağı
  B) Semai
  C) Destan
  D) Koşma
  E) Nutuk

  3. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nesrinin bir özelliği değildir?
  A) Halk nesri, sözlü anlatımın yazıya geçirilmesiyle oluşmuştur.
  B) Nazımla nesir iç içedir.
  C) En önemli ürünleri Halk hikayeleridir.
  D) Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin önemli menkıbelerdendir.
  E) Dil oldukça sadedir.

  4. Tarihi kişiler ve din büyüklerinin hayatları etrafında oluşan olağanüstü hikayelerdir.
  Yukarıda tanımı verilen Halk edebiyatı nesri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Menkıbe
  B) Efsane
  C) Halk Masalları
  D) Bilmece
  E) Halk Hikayeleri

  5. Karagöz bir gölge oyunudur. İki temel tip vardır: ...; saf, temiz yaratılışlı halkı temsil eden, ...; oku*muş, ukala, kibar geçinen sınıfın temsilcisidir.
  Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Hacivat – Bebervhi
  B) Karagöz – Zenne
  C) Karagöz – Hacivat
  D) Tiryaki – Hacivat
  E) Hacivat – Karagöz

  6. Aşağıdakilerden hangisi Halk oyunlarının ortak özelliklerinden değildir?
  A) Hem göze, hem kulağa seslenir.
  B) Yazılı tiyatro örneğidirler.
  C) Şive (ağız) taklitlerinden yararlanılır.
  D) Güldürü öğesine yer verilir.
  E) Kişiler, oyunlarını çok içten oynarlar.

  7. Tek kişilik oyundur. Oyuncu, bütün kişileri küçük değişikliklerle (kostüm değiştirerek, konuşma ağzını değiştirerek, jest ve mimiklerini değiştirerek) canlandırır, oynar.
  Yukarıda açıklaması verilen Halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Karagöz
  B) Ortaoyunu
  C) Meddah
  D) Halk Masalları
  E) Efsane

  8. ... dekorsuz, metinsiz bir tiyatrodur. Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler. İki tip vardır: Pişekar ve Kavuklu. ..., gölge oyunundaki Karagöz’ün; ..., Hacivat’ın özelliklerini gösterir.
  Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sı*rasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Meddah – Pişekar – Kavuklu
  B) Ortaoyunu – Kavuklu – Pişekar
  C) Ortaoyunu – Pişekar – Tiryaki
  D) Meddah – Tiryaki – Zenne
  E) Ortaoyunu – Pişekar - Kavuklu

  9. I. Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir; dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıftır.
  II. Lirik ve didaktik söyleyişleri hep insan sevgisine dönüktür.
  III. Genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır; ancak aruz ölçüsüyle da yazmıştır.
  IV. İlahi nazım biçimini kullanmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunus Emre
  B) Hacı Bektaşi Veli
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Kaygusuz Abdal
  E) Pir Sultan Abdal

  10. 13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Horasan’da Hoca Ahmet Yesevi’den ders al*mış ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Anadolu bir*liğinin sağlanmasında Orhan Bey’le işbirliği yapmış, Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasında etkili olmuştur. Tasavvuf düşüncesini anlatan Arap*ça yazdığı Makalât adlı eseri ünlüdür.
  Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kayıkçı Kul Mustafa
  B) Hacı Bayram Veli
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Yunus Emre
  E) Hacı Bektaşi Veli

  11. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
  A) Toplumun her kesimine hitap eden bir dil kullanması
  B) Dış dünyaya yönelik somut konuları işlemesi
  C) Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmış olması
  D) Bütün güzelliğinden çok parça güzelliğini ön planda tutması
  E) Koşma, mani, semai gibi belli nazım biçimlerini kullanması

  12. – Anonim Halk edebiyatının yaygın örneklerindendir.
  – Birbiriyle bağdaşmayan hayallerle düşüncelerin sıralanmasından oluşur.
  – Ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılır.
  – Bunlar birer söz oyunudur.
  Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilmece
  B) Ninni
  C) Tekerleme
  D)Efsane
  E) Akrostiş  CEVAPLAR: 1-B 2-E 3-D 4-A 5-C 6-B 7-C 8-E 9-A 10-E 11-D 12-C

 4. #4
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
  A) Konu ilahi aşk ve felsefi düşüncedir.
  B) Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşliğinde söylenmiştir.
  D) Şiirlerde öğretici ve yol gösterici, insanları iyi*lik ve güzelliğe sevk edici bir tutum görülür.
  E) Nazım birimi beyit, dili ağırdır.

  2. Bektaşilerde “nefes”, Alevilerde “deme” adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şathiye
  B) Nutuk
  C) İlahi
  D) Semai
  E) Devriye

  3. I. Risalet’ün Nushiyye
  II. Garipname
  III. Nutuk
  IV. Genç Osman Destanı
  Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kayıkçı Kul Mustafa
  B) Yunus Emre
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Pir Sultan Abdal
  E) Aşık Paşa

  4. I. Malakât
  II. Garipname
  III. Nutuk
  Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 13. yüzyılda yaşamış sanatçılar tarafından yazılmaları
  B) Bektaşi tarikatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
  C) Aruz ölçüsüyle yazılmaları
  D) Tasavvuf edebiyatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
  E) Arapça olarak yazılmaları

  5. 16. ve 17. yüzyılda yaşadığını tahmin etti*ğimiz saz şiirinin en ünlü şairidir. Bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Elinde sazı, dilinde sözüyle Anadolu’yu köy köy, diyar diyar dolaşarak insan sevgisini, doğa güzelliklerini dile getirmiştir. Süsten ve gösterişten uzak samimi bir anlatımı vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle söylemiştir.
  Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakiler*den hangisidir?
  A)Köroğlu
  B) Karacaoğlan
  C)Dadaloğlu
  D) Gevheri
  E) Aşık Ömer

  6. Bahçede hanımeli
  Derdinden oldum deli
  Alemde hüner odur
  Sevmeli sevilmeli
  Yukarıdaki bu tür, yedi heceli ve dört mısralı tek kıtadan meydana gelir. İlk iki dize doldurma, asıl anlam son iki dizededir.
  Örneği ve açıklaması verilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rubai
  B) Ninni
  C) Koşma
  D)Mani
  E) Türkü


  7. Dinleyin ağalar methin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
  Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koçaklama
  B) Güzelleme
  C) Ağıt
  D) Taşlama
  E) Türkü

  8. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından değildir?
  A) Bayburtlu Zihni
  B) Gevheri
  C)Seyrani
  D) Bağdatlı Ruhi
  E) Sümmani

  9. Şair, 1984’te Sivas’a bağlı Sarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971’de aynı köyde vefat etmiştir. Yedi yaşında gözle*rini çiçek hastalığı ve bir kaza neticesinde kaybetmiştir. Babasının yanına gelen aşıkların uyandırdığı ilgi ve sevgi neticesinde saz çal*maya başlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil gözlemlenir. Aşk, yurt ve toprak sevgisini işlemiş*tir. Şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.
  Paragrafta bahsedilen ozanımız aşağıdaki*lerden hangisidir?
  A) Aşık Veysel Şatıroğlu
  B) Konyalı Aşık Mehmet Yakıcı
  C) Şeref Taşlıova
  D) Murat Çobanoğlu
  E) Aşık İlhami

  10. I. Semai
  II. Koşma
  III. Türkü
  IV. İlahi
  V. Mani
  Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatında kullanıldığı bölümlere göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  11. I. Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.
  II. İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizededir.
  III. Sadece aşk üzerine söylenir.
  IV. Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
  V. Çoğunlukla hecenin 7’li kalıbıyla söylenir.
  Yukarıda “mani”yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız V
  C) I ve III
  D) III ve IV
  E) II ve V

  12. I. Nutuk
  II. İlahi
  III. Semai
  IV. Koşma
  V. Devriye
  Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) IV ve V
  D) III veIV
  E) II ve V


  CEVAPLAR: 1-E 2-C 3-D 4-D 5-B 6-D 7-B 8-D 9-A 10-B 11-E 12-D

 5. #5
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1.

  I. Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.
  II. 11’li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir.
  III. Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa*ğıdakilerden hangisidir?
  A) Koşma
  B) Mani
  C) Semai
  D) Destan
  E) Ninni

  2. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) Semai
  B) İlahi
  C) Şathiye
  D) Devriye
  E) Nefes

  3. Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konula*rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?
  A) Taşlama
  B) Koçaklama
  C) Ağıt
  D) Hicviye
  E) Güzelleme


  4. Yürü bre Bulgar dağı
  Hemen dağlar sende m’olur
  Yaylalı sümbüllü yurtlar
  Büyük evler sende m’olur
  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda*kilerden hangisidir?
  A) Koşma
  B) Semai
  C) Rubai
  D) Destan
  E) Varsağı

  5. İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye
  Bu tür hecenin 8’li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3–5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.
  Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi
  B) Rubai
  C) Koşma
  D) Kalenderi
  E) Semai

  6. Ala gözlü nazlı dilber
  Seni kandan sakınırım
  Kandan değil hey efendim
  Seni candan sakınırım
  Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Redif sıklıkla kullanılır.
  B) Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.
  C) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.
  D) Dörtlük nazım birimiyle söylenir.
  E) Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.

  7. Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede*biyatı nazım şekilleridir?
  A) Koşma – destan – varsağı – mesnevi
  B) Semai – varsağı – koşma – mani
  C) Mani – ilahi – koşma – rubai
  D) Şarkı – türkü – mani – varsağı
  E) Varsağı – tuyuğ – türkü – koşma

  8. Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Aşık Paşa – Garipname
  B) Köroğlu – Genç Osman Destanı
  C) Kaygusuz Abdal – Budalaname
  D) Hacı Bektaşi Veli – Malakât
  E) Yunus Emre – Risalet’ün Nushiyye

  9. Derdim var seller gibi
  Diyemem eller gibi
  Kurudum kadîd oldum
  Meyvesiz dallar gibi
  Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle*nemez?
  A) Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  B) Düz kafiye örneğidir.
  C) Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
  D) Kesik mani örneğidir.
  E) Kelime halinde redif kullanılmıştır.

  10. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış*lığı vardır?
  A) Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturulan bir edebiyattır.
  B) Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.
  C) Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.
  D) Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı ede*biyatında satir adını alır.
  E) Semai Toroslardaki “Varsak” boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.

  11. Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düzeni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme*lidir?
  A) Hicviye – güzelleme
  B) Taşlama – şarkı
  C) Taşlama – güzelleme
  D) Güzelleme – koçaklama
  E) Satirik – lirik

  12. I. Türkü
  II. Semai
  III. Varsağı
  IV. Tekerleme
  V. Şarkı
  Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  CEVAPLAR: 1-A 2-A 3-D 4-E 5-E 6-E 7-B 8-B 9-D 10-E 11-C 12-E

 6. #6
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
  B) Nazım birimi dörtlüktür; ancak az da olsa üçlü, beşli söyleyişler görülür.
  C) Dil tam bir halk dilidir. Halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır.
  D) Nazım şekli olarak mani, tuyuğ, koşma, semai, rubai vs. kullanılmıştır.
  E) Söyleyişlerinde doğa ile iç içe olmaktan kaynaklanan bir somutluk hakimdir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında kullanılan bir destan motifi değildir?
  A) at
  B) ışık
  C) su
  D) mum
  E) rüya

  3. 19. yüzyılda yaşamış, lirik bir saz şairidir. Tasavvufa bağlı bir şair olarak aruzla didaktik şiirler yazmıştır. Başarılı olduğu şiirleri, hece ile yazdığı koşmalardır.
  Yukarıda tanıtılmaya çalışılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sümmani
  B) Ruhsati
  C) Seyrani
  D) Dertli
  E) Gevheri

  4. Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen aruz ölçüsüyle şiir yazan şair, aşağıdaki*lerden hangisidir?
  A) Dertli
  B) Karacaoğlan
  C) Aşık Veysel
  D) Kayıkçı Kul Mustafa
  E) Dadaloğlu

  5. I. Karacaoğlan
  II. Dadaloğlu
  III. Aşık Veysel
  Bu üç ozanımızın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 19. yüzyılda yaşamış kişiler olmaları
  B) Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiş şairler olmaları
  C) Yiğitçe bir söyleyişleri olması
  D) Sadece heceyle şiir yazmaları
  E) En başarılı oldukları nazım biçiminin varsağı olması

  6. Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rubai
  B) Gazel
  C) Kaside
  D) Koşma
  E) Mesnevi


  7. I. 15. yüzyılda yaşayan şair, Bektaşi tarikatına bağlıdır.
  II. Yunus Emre’nin etkisinde hem hece ile hem aruzla şiirler yazmıştır.
  III. Nükteli ve iğneli bir dili vardır.
  IV. Şiirlerinin yanında öğretici nesirler de yazmıştır.
  V. Budalanâme ve Mugaalâtanâme önemli eserleridir.
  Yukarıda özellikleri sayılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pir Sultan Abdal
  B) Kaygusuz Abdal
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Kayıkçı Kul Mustafa
  E) Hacı Bektaşi Veli


  8. Toplumu ilgilendiren her konuda söylenen halk şiiridir. Birtakım gülünç durumları ele alan mizahi türleri de vardır. Dörtlüklerle yazılır. 11 hecelidir, “abab–cccb–dddb” şeklinde uyaklanır. Açıklayıcı bilgiler verilen bu nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşma
  B) Semai
  C) Varsağı
  D) Destan
  E) İlahi

  9. I. Doğu Anadolu’da aşık geleneğine uygun olarak aşık olmuş; şiir söylemiştir.
  II. Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini dolaşmıştır.
  III. Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirmiştir.
  IV. Koşma ve semailerde aşk, doğa ve insan sevgisini işlemiştir.
  V. Orijinal buluşlarıyla, halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir.
  Yukarıda kimi özellikleri verilen Hak edebi*yatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Seyrani
  B) Gevheri
  C) Sümmani
  D) Ruhsati
  E) Hayali

  10. I. Kavuştaklı bir nazım biçimi ve türüdür.
  II. Ayırıcı, belirleyici bir kuralı yoktur.
  III. Bireysel veya toplumsal bir sevinci veya hüznü anlatır.
  IV. Dört dizeli, söz ve ezgisinde yiğitlik havası olanlarına hoyrat denir.
  Numaralandırılarak verilen bilgiler hangi nazım biçimini buldurmaya yöneliktir?
  A) Mani
  B) Türkü
  C) Koşma
  D) Semai
  E) Destan

  11. Keklik gibi taştan taşa sekerek,
  Gerdan açıp gelişini sevdiğim.
  Sağa sola taksim etmiş örgüsün,
  Onar onar bölüşünü sevdiğim.
  Yukarıda verilen Aşık edebiyatı nazım şekillerinden koşmanın konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güzelleme
  B) Taşlama
  C) Ağıt
  D) Koçaklama
  E) Varsağı

  12. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairlerinden değildir?
  A) Kaygusuz Abdal
  B) Eşrefoğlu Rumi
  C) Seyrâni
  D) Pir Sultan Abdal
  E) Ahmet Yesevi


  CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-B 4-A 5-D 6-A 7-B 8-D 9-C 10-B 11-A 12-C

 7. #7
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Halk edebiyatında Tanrı aşkını dile getiren ve özel besteyle söylenen Tekke şiirlerine verilen genel addır. Hece ölçüsünün 7’li ve 8’li kalıplarıyla söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Belli bir uyak düzeni yoktur. Bektaşilerde “nefes”, Mevlevilerde “ayin”, Alevilerde “deme”, Gülşeniler*de “tapuğ”, Halvetilerde “durak” adını alır. En ünlü şairi Yunus Emre’dir.
  Paragrafta açıklanan Tekke edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi
  B) Şathiye
  C) Devriye
  D) Nutuk
  E) Hikmet

  2. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı ve ozanlarıyla ilgili değildir?
  A) Ozanlar halkın içinden çıkmıştır.
  B) Ozanların hepsi bir eğitimden geçmiştir.
  C) Daha çok koşma nazım şekli kullanılmıştır.
  D) İslâm öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
  E) Şiir ve yazıların toplandığı defterlere “cönk” denir.

  3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) Beş mesneviden oluşan eser toplamına Divan edebiyatında hamse denir.
  B) Nazire, Divan edebiyatında bir başka şairin şiirine benzetilerek yazılan şiirlere verilen addır.
  C) Kıt’a uyak düzeni bakımından maniyi andıran bir Halk edebiyatı nazım türüdür.
  D) Halk edebiyatı şairlerinden okur yazar olanlar, şiirlerini “cönk” adı verilen defterlere yazarlardı.
  E) Şarkı, Divan edebiyatı şairlerinin Halk edebiyatından esinlenerek yazdıkları bir nazım biçimidir.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Saz şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Gezgindirler.
  B) Sazla söylerler.
  C) Usta–çırak ilişkisiyle yetişirler.
  D) Halk diliyle söylerler.
  E) Medreselerde tahsil görürler.

  5. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca din dışı konularda eser vermiştir?
  A) Dadaloğlu
  B) Kaygusuz Abdal
  C) Yunus Emre
  D) Süleyman Çelebi
  E) Pir Sultan Abdal

  6. Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatına yakınlık duymamıştır?
  A) Dertli
  B) Erzurumlu Emrah
  C) Seyrani
  D) Dadaloğlu
  E) Bayburtlu Zihni

  7. Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dili, dönemin konuşma dilidir.
  B) Şiirlerinde maddi aşk ve tabiat sevgisi en fazla işlenen konulardır.
  C) Hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarını kullanmıştır.
  D) Semai ve varsağıları da olan şair, en çok koşma nazım biçimini kullanmıştır.
  E) Nazım türlerinden en çok koçaklamayı benimsemiştir.

  8. Kıldan köprü yaratmışsın
  Gelsin kullar geçsin deyi
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen geç a Tanrı
  Bu dörtlük konusu bakımından ne tür bir halk şiiridir?
  A) Taşlama
  B) İlahi
  C) Şathiye
  D) Koçaklama
  E) Güzelleme

  9. Rüyaları hayra yor
  Gel bugün hayatım sor
  Ayrılığın azabı
  Her azaptan daha zor
  Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rubai
  B) Mani
  C) Koşma
  D) Türkü
  E) Tuyuğ

  10. Bir Halk edebiyatı ürünü olan “destan”la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) 3–5 dörtlükten meydana gelir.
  B) Nazım birimi dörtlüktür.
  C) Kendine özgü bir ezgisi vardır.
  D) Toplumu ilgilendiren olaylar üzerine düzenlenir.
  E) Çoğunlukla 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

  11. Aşkın aldı benden beni,
  Bana seni gerek, seni.
  Ben yanarım dünü günü.
  Bana seni gerek, seni.
  Yukarıda verilen Tekke edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nefes
  B) İlahi
  C) Devriye
  D) Nutuk
  E) Şahtiye

  CEVAPLAR: 1-A 2-B 3-E 4-E 5-A 6-D 7-E 8-C 9-B 10-A 11-B

 8. #8
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  1. Açıl mor menekşe bahar erişti.
  Lale sümbül nergis reyhan yetişti
  Benim karşıma ak zambak düştü
  Menevşem oy bir tanem oy

  Çadır almış nerelerden gelirsin
  Benim seni sevdiğimi bilirsin
  Çok da geçmez benim gibi olursun
  Menevşem oy bir tanem oy
  Bu dörtlüklerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Bağlamalı olduğu
  B) Konusunun doğa ve sevgi olduğu
  C) Anlatımın açık, dilin yalın olduğu
  D) Uyak ve rediflerden yararlanıldığı
  E) Üretenin kim olduğu


  2. "Koşmanın kendine özgü ve ezgiyle söylenen bir türüdür. Uyak düzeni koşma gibidir. Hecenin sekizli ölçüsüyle söylenir. Yiğit, mertçe bir havası vardır. 'Behey, bre ...' gibi ünlemlerle başlar. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai B) Mani
  C) Nefes D) Varsağı
  E) İlahi


  3. Aşağıdakilerden hangisi 'semai'nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Aruzun belli kalıplarıyla yazılanları da vardır.
  B) Aruzla yazılanların farklı bir ezgileri olup, bunlar hecenin 8 + 8 kalıbına uyarlar.
  C) Konuları kahramanlık, yiğitliktir.
  D) Aruzlu semailer gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde olabilirler.
  E) E) Eklemeliler 'ayaklı = yedekli' semai adını alır.


  4. Dadaloğlu yarın kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice korkunç yiğetler yere serilir.
  Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
  Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  E) A) Türü
  B) Ölçüsü
  C) C) Nazım biçimi
  D)Ozanındoğaya bakışı
  D) D) Uyak, uyak ölçüsü


  5. Aşağıdakilerden hangisi 'koşma'nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Dörtlük sayısı genellikle 3 – 5 arasıdır.
  B) Halk edebiyatının en az kullanılan nazım biçimidir.
  C) On birli hece ölçüsüyle söylenir.
  D) Hem bir nazım biçimi, hem bir ezginin adı olup Divandaki gazeli andırır.
  E) Konusuna göre koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama adlarıyla adlandırılır.


  6. 'Şu dağlar olmasaydı
  Çiçeği solmasaydı,
  Ölüm Allahın emri
  Ayrılık olmasaydı."
  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Mani olduğu
  B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
  C) Yarım uyakla uyaklandığı
  D) Dilinin özentili, süslü olduğu
  E) Konusunun ayrılık olduğu


  7. 'Mani'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Uyak düzeniyle diğer şiir biçimlerinden ayrılır; çoğunlukla yedi hecelidir.
  B) Dört dizeden oluşmuş yedili manilere 'düz mani' adı verilir.
  C) Uyaklanışı 'abab' biçimindedir.
  D) Sona iki dize eklenerek oluşturulanlara 'yedekli, ayaklı mani' denir.
  E) İlk dizesi düşmüş, yerini çoğunlukla anlamlı, anlamsız bir sözcük, sözcük öbeğinin aldığı manilere 'kesik mani' denir.


  8. 'Halk edebiyatında konular'la ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
  A) Aşk, en çok işlenen konudur. Sevgili somuttur, idealize edilmez.
  B) Tanrısal, düşsel aşk hemen hemen yok gibidir.
  C) Doğa, bu edebiyatın baş konularından biri olup, Divanda olduğu gibi soyuttur.
  D) Özlem, önemli bir konudur; çünkü aşık çeşitli nedenlerle gurbete çıkar ve çoğu zaman bu ayrılık yıllarca sürer.
  E) Ölüm, felsefesi yapılan, düşünce üretilen bir konu değildir; ağıtlarda iyiliğe, dostluğa ağlanır.  10. 'Tasavvuf edebiyatı'yla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek varlık (Vahdet - i vücut): varlığın tekliği, birliği
  B) Tecelli (yansıma): Tanrı'nın her şeyde görünmesi
  C) Aşk: insan ruhunun Tanrı'ya ulaşması, Tanrı'da eriyip yok olması
  D) Enel Hak: evrenin yaratılış kuramı
  E) Ayan - ı sabite (değişmez görüntüler): her şeyin Tanrı bilgisiyle olması, hiçbir şeyin değişmemesi  11. "Dörtlüklerden oluşan bir nazım biçimidir. Uyak düzeni, dördüncü dizede yinelenen ana uyak çevresinde gelişir: abab/cccb/dddb ya da aaab/ccccb/dddb biçimindedir. Temel uyağın bulunduğu dize durmadan yinelenirse buna 'kavuştak' adı verilir. Ozanın son dörtlükte adını söylemesine 'tapşırma' denir. Tapşırma mahlas karşılığıdır."
  Yukarıdaki sözü edilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mani B) Destan
  C) Varsağı D) Deme
  E) Koşma  12. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgilenmemiştir?
  A) Kaygusuz Abdal B) Pir Sultan Abdal
  C) Yunus Emre D) Dadaloğlu
  E) Mevlana
  13. Aşağıdakilerden hangisi 'tecelli = yansıma' görüşünün özelliklerinden biri değildir?
  A) Tanrı her şeyde, evrende belirmiş, görünmüştür.
  B) Yaratılış sözle başladığından , söz oldukça önemlidir.
  C) Tecelli süreklidir; önsüz sonsuz zaman bu oluşumun içindedir.
  D) Bütün varlık sürekli var olmakta, yok olmaktadır.
  E) Tanrı çekilse de oluşum sürecek, evren düzenli bir biçimde gelişecektir.  14. Aşağıdakilerden hangisi 'tasavvufun' konularından biri değildir?
  A) Tanrı'nın niteliği
  B) Çalışmanın, kazanmanın gerekliliği
  C) Evrenin oluşumu
  D) Tanrı - halk ilişkileri
  E) Fizikötesi gerçeklik


  15. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun 'insana bakış' özelliklerinden biri olamaz?
  A) Tanrı'nın en çok yansıdığı varlık insandır.
  B) İnsanda hem varlık, hem yokluk öğeleri bulunur.
  C) İnsanın yaşarken ruhunu eğitip, isteklerini öldürüp gövdeyi özgürleştirmesi gerekir.
  D) Gövde, diğer varlıklarda olduğu gibi ateş, toprak, su, havadan oluşur.
  E) İnsan, dünyaya dönük isteklerini ölmeden öldürmeli, Tanrı'ya ulaşmalıdır.  16. Aşağıdakilerden hangisi 'Halk edebiyatı şiiri'nin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Tür adları, biçim adı olamaz.
  B) Ölçü, hece ölçüsüdür. 18. yüzyıldan sonra aruz ölçüsünü kullananlar da olmuştur.
  C) Heceli biçimler çoğunlukla 4 + 4 + 3,
  6 + 5, 4 + 4, 5+ 3 , 4 + 3 ölçüleriyle oluşturulur.
  D) Aruzlu biçimlerinden en çok divan, semai, kalenderi biçimleri kullanılır.
  E) Nazım birimi dörtlüktür; dörtlük, belirli ölçü ve uyak kurallarına uyarak dört dizeden oluşur.  17. "Dinsel halk şiirinde Tanrı'yı öven ya da din, ahlâk konularında söylenen şiirlerdir. Tasavvufa özgü gizemleri, Tanrısal sevgiyi işler. Koşma biçiminde, hecenin 7, 8, 11'li kalıplarıyla yazılır. Tekke törenlerinde söylenir. Hiçbir tarikatın özelliklerini yansıtmaz."
  Bu şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B) Nefes
  C) Şathiye D) Deme
  E) Devriyye  18. "Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bektaşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıtması, bu inancın savunucusu olmalıdır."
  Yukarıdaki sözü edilen bu şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B) Deme
  C) Devriyye D) Nefes
  E) Şathiyye


  19. Tasavvufta 'aşk' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Kişi dünyaya aşkla bağlanmalı, bütün nimetlerden yararlanmalıdır.
  B) Geçici aşk, dünya güzelliklerine; gerçek aşk, Tanrı'ya duyulan aşktır.
  C) Tasavvufta aşk, Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'da eriyip yok olmalıdır.
  D) Aşk Tanrı'nın gizi (sır), insanlara bağışıdır.
  F) C) Evrenin yaratılmasına neden, Tanrı'nın kendine duyduğu aşktır; bu nedenle önemlidir.


  20. Aşağıdakilerden hangisi 'Halk edebiyatı şiirinin' ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Dörtlüklerde dize sayısı değişebilir; bu bölümlere 'bend' ya da 'hane' adı verilir.
  B) Kapalı söyleyiş, süslülük Divandaki kadar yoğundur.
  C) Uyak, yarım ya da cinaslıdır; ahenk için redif de kullanılır.
  D) Dil, halk dilinin tüm belirgin özelliklerini yansıtır.
  E) Halk edebiyatı şiirinin, hem kendiliğinden hem de Divan'dan aldığı simge ve kalıplarla zenginleşmiş bir benzetme örgüsü vardır.  21. 'Anonim Halk edebiyatı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halk kültür ve edebiyat yaratımının tümünü kapsar.
  B) Folklorun tam karşılığıdır.
  C) Sanatçısı bilinmez, bilinse de zamanla adı silinir.
  D) Bu edebiyat verileri belli süreçlerin özelliklerini taşır.
  E) Tanrı nedir, evren nasıl oluşmuştur? sorularına yanıt vermeye çalışır.


  22. "Kendine özgü bir ezgiyle söylenen, bağlamalı (kavuştaklı) nazım biçimidir. Halkın çokça benimsediği bu tür ezgi konu ve yapısına göre ayrımlanır. Ezgilerine göre oyun havaları uzun havalar biçiminde kümelendirilebilir."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı nazım türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkü B) Semai
  C) Koşma D) Varsağı
  E) Mani


  23. 'Aşık Veysel' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dinsel, tasavvufa özgü terimleri gerektiğinde çok kullanılmıştır.
  B) Aşk, doğa tasavvuf, yurt konularını, toplumsal gerçekleri halk şiiri geleneğine bağlı olarak işlemiştir.
  C) Halk şiirini, çağdaş verilerden yararlanarak zenginleştirmiştir.
  D) Dil, deyiş öz açısından şiire katkısı büyüktür.
  E) Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitaplarda toplanmıştır.


  24. 'Dadaloğlu' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) XIX. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır.
  B) Avşar olup Avşar beylerine divan katipliği yaptığı bilinmektedir.
  C) Türkmen'in başkaldırısını yazan şairin dili, söyleyişi yalındır.
  D) Koşmalarıyla Karacaoğlan'ı, koçaklamalarıyla Köroğlu'yu andıran Dadaloğlu bir 'kavga' şairidir.
  G) C) Divanın etkisiyle yazdığı şiirleri de başarılıdır.  25. Aşağıdakilerden hangisi 'türkü'nün özelliklerinden biri değildir?
  A) Dörtlüklerle söylenmiş türkülere rastlanılmaz.
  B) Konularına göre ninni, doğa türküleri, aşk, kahramanlık türküleri biçiminde ayrımlanabilir.
  C) Halk şiirinin tümü türkü olabilir, yapıyı belirleyen ezgidir.
  D) Biçimi belirleyen bağlama dizeleri, kavuştaklardır.
  E) Türkü bent, kavuştak, dize sayısına göre kümelenir.


  26. "Yapısal yönden koşmayla birdir; koşmadan konusu, dörtlük sayısı, anlatım ve ezgisiyle ayrılır. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Konusu yiğitlik herkesçe bilinen bir olay, hastalık, savaş, deprem, eşkiya serüvenleri; kişisel, toplumsal... gülünçlüklerdir."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai B) Varsağı
  C) Koşma D) Türkü
  E) Destan


  27. "Koşma biçiminde, sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Genellikle 3 - 5 dörtlükten oluşur. Koşmadan ezgisi, ölçüsüyle ayrılır. Özel bir ezgiyle söylenir. Sevgi, ayrılık, doğa konularını işler."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nefes B) Türkü
  C) Semai D) Varsağı
  E) Mani


  28. Aşağıdakilerden hangisi 'Anonim Halk edebiyatı' ürünlerinden biri değildir?
  A) Mani B) Türkü
  C) Ninni D) Koşma
  E) Bilmece


  30. Aşağıdakilerden hangisi 'Anonim Halk edebiyatı' ürünlerinden biri değildir?
  A) Deme B) Masal
  C) Atasözü D) Halk hikayeleri
  E) Ninni


  31. 'Alınmış abdestim aldırırlarsa
  Kılınmış namazım kıldırırlarsa
  Sizde şah diyeni öldürürlerse
  Ben de bu yayladan şah'a giderim.'
  Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Ölçüsü B) Uyak, uyak düzeni
  C) Konusu D) Nazım türü
  E) Âşık edebiyatı, ürünü olduğu


  32. Bakkal mısın terazuyu n'eylersin
  İşin gücün yoktur gönül eğlersin
  Kulun günahını tartıp n'eylersin
  Geçiver suçundan bundan sana ne
  Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Anonim olduğu B) Ölçüsü
  C) Uyak, uyak düzeni D) Şathiye olduğu
  E) Dil özellikleri


  33. "Şeyhin tarikata yeni girenlere yol göstermek için söylediği şiirlerdir. Nefesten, yalnızca okunmak için söylenmiş olmalarıyla ayrılırlar. Bu tür düzyazılar da vardır."
  Yukarıda sözü edilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deme B) İlahi
  C) Şathiye D) Nutuk
  E) Devriyye


  34. Aşağıdakilerden hangisi 'şathiyye'nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Tasavvufa özgü inançları anlatan, anlamlandırılması çeşitli yorumlara neden olan şiirdir.
  B) Alışıla gelmiş inançları hafife alır, gerçeküstü imgeler kullanıldığından saçma gibi görünür.
  C) Çoğunlukla aykırı inançlar, alışılmamış olay ve görüntüleri işler.
  D) Tanrısal sevgiden çıkarak Tanrı'yı korkutan, cezalandıran bir güç olarak gösterenleri hafife alır.
  E) Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'da bu türün örneklerine rastlanılmaz.


  35. "Alevilerde ilahi, nefes karşılığı olan şiir türüdür. Biçim, içerik özellikleriyle ilahiyi andırır. Ayrılan yanı, Alevi inançlarını, tarikat ilkelerini benimsemesi, savunması ve tarikat ulularını övmesidir. Bu türün çoşkulu usta ozanı Pir Sultan Abdal'dır."
  Yukarıda sözü edilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nefes B) Devriyye
  C) Şathiyye D) Deme
  H) E) Nutuk


  36. 'Türkü' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Aruzla söylenmişler, ezgibi nedeniyle türkü sayılır.
  B) Bu türü belirleyen iki önemli özellik anonim olması ve ezgisidir.
  C) Diğer türler toplumsal, türkü kişiseldir.
  D) Yazarı bilinen türkülerde zamanla halkın malı olur, söyleyeni unutulur.
  E) Toplumun olaylar karşısındaki tepkilerini yansıtan bir türdür.


  37. 'Köroğlu' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şiirleri dil, anlatım birliği göstermediklerinden birden çok Köroğlu olabileceği görüşü yaygındır.
  B) Koşmaları yiğitçe, çoşkun bir söyleyişle söylendiklerinden çoğunlukla 'koçaklama'dır.
  C) Aşk, doğa güzellikleri, toplumsal bozukluklar, kavga gibi bireysel - toplumsal konular iç içe işlenir.
  D) Kullanılan dil halk dilidir.
  E) Kimi şiirlerinde Divanın etkisindedir.


  38. 'Karacaoğlan ve şiiri' işin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şiirinde Divan, Tekke şiiri özellikleri görülmez.
  B) Dini inançları, toplumsal konular şiirini derinden etkiler.
  C) Halk şiirini etkilediği gibi 'aydın sanatçılar'ı da etkilemiştir.
  D) İyimser olan ozan, yoğun yaşamı nedeniyle öyküleyici anlatımı yeğlemiştir.
  E) Öte dünya, günah korkusu yok gibidir; tek korkusu yaşlanmaktır.
  39. 'XVII. yüzyılda yaşayan ozanın Kırımlı olduğu sanılmaktadır. Belli öğrenim görmüş, divan katipliklerinde bulunmuştur. Yoksul, gezginci bir yaşam sürdüğü, Bektaşi olduğu şiirlerinden anlaşılır. Hem Halk, hem Divan şairlerince tanınmaktadır. Hece, aruzla şiirle yazmış, Divanın etkisinde kalmıştır."
  Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı ozanı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kaygusuz Abdal B) Karacaoğlan
  C) Köroğlu D) Gevheri
  E) Seyrani


  40. "Geredeli'dir. Zamanla Bektaşi inancını benimser. Aruzla yazdığı şiirlerde Fuzuli'nin etkisindedir. Aşık geleneği sürdürdüğü şiirlerindeyse Aşık Ömer, Gevheri etkisi sezilir. Asıl başarısı yakarı, lergi şiirlerinde görülür. Kara bahtım şiiri döneminin en güzel şiirlerinden birdir."
  Yukarıda sözü edilen Halk ozanı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dertli B) Seyrani
  C) Gevheri D) Dadaloğlu
  İ) E) Aşık Veysel


  41. "XVI - XVII. yüzyılda yaşamış olan bir halk ozanıdır. Çukurovalı olduğu, Türkmenler arasında yaşadığı sanılmaktadır. Hece ölçüsünü kullanmış, halk diliyle söylemiş; kıvrak, canlı bir anlatımla yaşadığı dönemi romanını yazar gibi ayrıntılamıştır. Güzel, güzellik, doğa, yaşama sevgisi, ayrılık gibi konuları içtenlikle vermiştir. Daha çok koşma, semai biçimini kullanmıştır."
  Yukarıda sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karacaoğlan B) Köroğlu
  C) Dertli D) Seyrani
  E) Dadaloğlu


  42. 'Mevlana' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 13. yüzyılda yaşamış büyük bir tasavvuf ozanı olduğu
  B) Farsça - Türkçe birkaç şiiri dışında, Farsça yazdığı
  C) Hoşgörüyü, iyiliği, aşkı en yüce değer saydığı
  D) Doğu şiirini besleyen Mevlana'nın Mesnevi, Divan - ı Kebir, Mektubat, Rübailer, Fihhi Ma Fih gibi eserler verdiği
  E) Aşktan çok akılla Tanrı'ya varılacağı görüşünde olduğu


  43. "Geniş bir coğrafyada söylenen bir destan kahramanıdır. Bu destan tüm aşamalarını tamamlamış sayılamaz. Hem ozan, hem zulme başkaldıran bir kahramandır. Celali olduğu son belgelerle doğrulanmıştır.
  Düzyazı ile şiirin karışık olduğu söylencelerinde değişmeyen nokta, bir eylem adamı olmasıdır."
  Yukarıda sözü edilen ozan, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karacaoğlan B) Pir Sultan Abdal
  C) Yunus Emre D) Köroğlu
  E) Kaygusuz Abdal


  44. Aşağıdakilerden hangisinin 'Pir Sultan Abdal'ın şiiriyle ilgili olduğu söylenemez?
  A) Şiirinin inanç şiiri olduğu
  B) Çoşkulu, içten olduğu
  C) Toplumsal yaşam, doğa ve sezgiyi zengin bir bileşimle toplayan yetkin bir şair olduğu
  D) Şiirinin, kimi terimlerle yüklü olması nedeniyle günümüzde pek anlaşılmadığı
  E) Şiirinin sevgi, toplum, inancı içerdiği


  45. 'Yunus Emre' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dili, düşüncesi engin sevgisiyle belirginleşen Yunus, Anadolu Türk edebiyatının en büyük ozanı olarak değerlendirilir.
  B) Halk, Tekke, Divan şiirini sürekli etkilemiştir.
  C) Canlı, cansız tüm varlığı birlik düşüncesiyle işlemiş, sevgiyi yaşamının odağı edinmiştir.
  D) Tanrı'lma ilişkileri, ölüm, yaşam gibi konuları sevginin sınırsız hoşgörüsüyle almış, duymuş, yaşamıştır.
  E) Tüm şiirlerinde heceyi kullanmış, Divan türleriyle şiir vermemiştir.

Benzer Konular

 1. Divan Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 16:08
 2. Tanzimat Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:23
 3. Serveti Fünun Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:20
 4. Dünya Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:30
 5. Halk Edebiyatı Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:11

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •