Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test Soruları

  SERVET-İ FÜNUN ve FECR-İ ATİ EDEBİYATI TEST SORULARI

  1. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
  B ) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
  C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
  D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
  E) Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
  C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

  3. Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde önemli payı olan gazetenin yerine Servet-i Fünûn’da dergi aldı.
  B) Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
  C) Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
  D) Realizmin ve natüralizmin açık etkileri görüldü.
  E) Roman dili, öykü diline göre daha sadeleştirildi.

  4. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

  A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin
  C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
  D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

  5. Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Evrak - ı Leyal – şiir
  B) Körebe - tiyatro
  C) Tiryaki Sözleri – özdeyiş
  D) Afak -ı Irak - deneme
  E) Avrupa Mektupları – Gezi

  6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Tevfik Fikret
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Cenap Şahabettin

  7. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
  II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
  III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
  IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.
  V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
  Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) II. ve V.

  8. Yeni bir duyarlığı yeni bir şiir akımını geliştirirken Batıyı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğuya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
  Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

  A) Beş Hececiler
  B ) Tanzimatçılar
  C) Yedi Meşaleciler
  D) Servet-i Fünuncular
  E) Milli Edebiyatçılar

  9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet - i Fünün dönemi ile ilgili değildir?

  A) Rubab - ı Şikeste B) Aşk - ı Memnu C) Türkçülüğün Esasları D) Eylül E)Kırk Yıl

  10. Tanzimat Dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem'in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
  Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim
  B ) Servet-i Fünun; Halit Ziya, Mehmet Rauf
  C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin
  D) Servet-i Fünun; Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit
  E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

  11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

  12. Yeni bir duyarlığı yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı'yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
  Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
  B ) Servet-i Fünun - Cenap Şehabettin
  C) Garipçiler Orhan Veli Kanık
  D) Milli Edebiyat - M. Emin Yurdakul
  E) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel

  13. Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun
  B) Ahmet Haşim - Fecr - i Ati
  C) Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat
  D) Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün
  E) Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem
  14. Tevfik Fikret’in toplumu ve vatancı şairliğinin olgun ve güçlü örneği olarak kabul edilen eseridir. Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sıkıntıları eleştirel bir üslupla anlattığı bu şiirle-rinde şairin bu durum karşısında umudunu y-tirmediği sezinlenir.
  Özellikleri verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarih-i Kadim B) Rübabın Cevabı C) Rubab-ı Şikeste D) Haluk’un Defteri E) Şermin

  15. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?

  A) Rubab-ı Şikeste B) Rübabın Cevabı C) Şermin D) Kırık Hayatlar E) Haluk’un Defteri

  16. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

  A)Aşk - ı Memnu B) Mai ve Siyah C)Kırık Hayatlar D) Kırk yıl E)Nemide

  17. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde bir tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine "Kırk Yıl" adını vermiştir.
  Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

  A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  B ) Recaizade Mahmut Ekrem
  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Halit Ziya Uşaklıgil

  18. I. Yüklemi başa ve ortaya alarak devrik cümle kurar.
  II. Soru ve ünlem cümlelerini bolca kullanır.
  III. Çok sade yazar.
  IV. Ara söz ve ara cümleleri bolca kullanır.
  V. Eksiltili cümleler kullanır.

  Halit Ziya’nın üslubuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  19. “Halit Ziya’nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter’in kocası Adnan Beye, akraba Behlül’e ilişkiye girerek ihaneti; Behlül’ün Adnan Bey’in kızıyla evlenme niyeti üzerine, Bihter’in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır.”
  Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aşkı-ı Memnu B) Kırık Hayatlar C) Kırk Yıl D) Mai ve Siyah E) Şık

  20. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Halit Ziya Uşaklıgil


  21. Edebiyatımızda Realizm'in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir söz dizimi vardır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.
  Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem
  B ) Nabizade Nazım
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Halide Edip Adıvar

  22.Servet-i Fünun edebiyatının düzyazıdaki en büyük ustasıdır. Batılı anlamda roman ve hikayenin ilk başarılı örneklerini o vermiştir. Cumhuriyet öncesi dönemin en büyük romancısı olan sanatçı, realizm ve naturalizmi benimsemiştir. Edebiyatımızda gerçek anlamda ilk realist romanları o yazmıştır. En çok eleştirilen yönü dilidir. Yabancı sözcük ve tamlamalara çok yer vermiştir. Ancak, eserlerinin dilini Cumhuriyet döneminde yine kendisi sadeleştirmiştir.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Reşat Nuri Güntekin
  C) Ahmet Mithat
  D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  E) Halit Ziya Uşaklıgil

  23. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.
  Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
  C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
  D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

  24. Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.
  Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cenap Şahabettin
  B) Ahmet Haşim
  C) Tevfik Fikret
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Cahit Sıtkı Tarancı

  25. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserlerinden biri değildir?
  A) Nesr - i Sulh
  B) Rübab - ı Şikeste
  C) Haluk'un Defteri
  D) Rubab'ın Cevabı
  E) Tarih - i Kadim
  26. Aşağıdaki şairlerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem
  B ) Tevfik Fikret
  C) Abdülhak Hamit
  D) Cenap Şehabettin
  E) Ahmet Haşim

  27. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul'un çürümüş, yozlaşmış insanları... Mithat Cemal Kuntay'ın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar jurnalciler... Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul'u.
  Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul'u, şiirlerinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?

  A) Cenap Şehabettin
  B ) Tevfik Fikret
  C) Mehmet Emin
  D) Mehmet Akif
  E) Celâl Sahir

  28. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
  B ) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
  C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
  D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

  29. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

  A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam E) Tamat

  30. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

  A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
  B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
  C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
  D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
  E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

  31. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?
  Sanatçı . . Eser . . akım
  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
  B) Namık Kemal Cezmi Realizm
  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm

  32. Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan ..., kişi sayısı az, olayın basit olduğu bir romandır. Ancak ..., ustaca ruh çözümlemeleri yapmıştır.
  Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Kiralık Konak – Yakup Kadri B)Hasan Mellah – A. Mithat Efendi C)Mürebbiye – Hüseyin Rahmi
  D) Eylül – Mehmet Rauf E) Zehra – Nabizade Nazım

  33. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

  34. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

  A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa E) Faruk Nafiz Çamlıbel

  35. I. Sanat, şahsi ve muhteremdir.
  II. Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
  III. Servet-i Fünûn’cuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.
  IV. Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.
  V. Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.
  Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) IV ve V

  36. "Bireyci sanat anlayışı bize Edebiyatıcedide'den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyatıcedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit'le Mehmet Rauf'un, Dr. Rıza Tevfik'le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine 'Güzellik görecedir, güzellik görecedir.' deyişlerinin, bizim 'Sanat kişisel ve saygıya değerdir.' sözümüzden farkı neydi?"
  Bu parçada, yazarın "biz" dediği kimler olabilir?

  A) Garipçiler
  B ) Servet-i fünuncular
  C) Yeni Lisancılar
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Fecri aticiler

  37. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr - i Ati'ye katılmaz?

  A) Celal Sahir
  B) Ahmet Haşim
  C) Hüseyin Cahit Yalçın
  D) Refik Halit Karay
  E) Emin Bülent

  38.Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tevfik Fikret - Şermin
  B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
  C) Mehmet Rauf - Eylül
  D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
  E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

  39. ".......... Bunlar şiirlerinde biçim - içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar, isterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğurulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılanlasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın."
  Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?

  A) Faruk Nafiz Çamlıbel
  B) Cahit Sıtkı Tarancı
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Kemalettin Kamu
  E) Ahmet Haşim

  40. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin'le Ahmet Haşim'de ortak değildir?

  A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları.
  B ) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
  C) "Sanat için sanat" ilkesini benimsemeleri
  D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
  E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

  41. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

  A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
  B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
  C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
  D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
  E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

  42. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret E) Ziya Gökalp

  43. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
  B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
  C) Mehmet Rauf – Tanzimat
  D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
  E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati


  44. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?

  A) Sembolist bir şair olması
  B) Kapalı anlatımı yeğlemesi
  C) Hayale ve ahenge önem vermesi
  D) Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
  E) Tüm şiirlerini aruzla yazması

  45. “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
  Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Tevfik Fikret
  C) Ziya Paşa
  D) Ahmet Haşim
  E) Şinasi

  46. 1919'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
  Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Haşim B ) Cenap Şehabettin C) Süleyman Nazi D) Faruk Nazif Çamlıbel E) Yahya Kemal Beyatlı

  47. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?

  A) Ahmet Haşim
  B ) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ziya Paşa
  D) Ahmet Muhip Dıranas
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel

  48. – Hüseyin Rahmi Gürpınar
  – Y. Kadri Karaosmanoğlu
  – R. Halit Karay
  – Hamdullah Suphi
  Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
  B) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
  C) Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
  D) Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
  E) Fecr-i Âti bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri


  49.Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra Milli Edebiyat hareketinin içinde yer alan sanatçı, sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteci bir üslupla dile getirmiştir. Hiciv, eserlerinin önemli bir özelliğidir. Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, hikaye ve roman türlerinde eserler veren sanatçı, konuşma dilini bu eserlerinde büyük bir ustalıkla uygulayan bir yazardır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu’yu, “Memleket Hikayeleri” adlı eserinde başarıyla yansıtmasıyla büyük ün kazanmıştır.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Ömer Seyfettin C) Halide Edip Adıvar
  D) Reşat Nuri Güntekin E) Refik Halit Karay

  50.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur?

  A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
  B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
  C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati
  D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli edebiy
  E) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Edebiyat-ı Cedide / Fecr-i Ati

  MEHMET NURULLAH TUNÇALAN

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  SERVET- i FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI

  1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
  C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

  2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

  II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

  III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

  IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

  V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

  Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) II. ve V.  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

  A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa E) Faruk Nafiz Çamlıbel  4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

  5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.

  Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
  C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
  D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

  6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cenap Şahabettin
  B) Ahmet Haşim
  C) Tevfik Fikret
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Cahit Sıtkı Tarancı

  7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

  A) Eylül – Mehmet Rauf
  B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
  C) Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Küçük Ağa - Tarık Buğra
  E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

  8. . I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
  II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
  III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
  IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
  V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.

  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

  . sanatçı . . eser . . akım .

  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
  B) Namık Kemal Cezmi Realizm
  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm

  10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Tevfik Fikret
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Cenap Şahabettin

  11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.


  12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret E) Ziya Gökalp

  13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

  A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin
  C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
  D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

  14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
  B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
  C) Mehmet Rauf – Tanzimat
  D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
  E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

  15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

  A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
  B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
  C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
  D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
  E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

  16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?
  A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam E) Tamat

  17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.

  Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Halit Ziya Uşaklıgil


  18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

  A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
  B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
  C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
  D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
  E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.


  CEVAP ANAHTARI: 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D 14. C
  15. C 16. A 17. E 18. D

Benzer Konular

 1. 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Mayıs.2011, 22:39
 2. Serveti Fünun Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:20
 3. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 4. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13
 5. Servet-i Fünun Edebiyatında Nesir ve Özellikleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Nisan.2011, 21:31

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •