Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği ile birlikte aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Yönergeler Yürürlükten kaldırılmıştır:


7 Eylül 2013 tarihinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Resmî Gazete'de Yayımlanarak yüyürlüğe girdi.

Ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilgili iş ve işlemlerini düzenleyen 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge’ de yer alan mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek 227 madde ve 3 geçici madde olarak MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ adı altında yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla aşağıdaki Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 • - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
 • - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
 • - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • - Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
 • - Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,
 • - Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
 • - Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
 • - Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
 • - Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
 • - Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
 • - Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,Aşağıdaki Yönergeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

 • - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,
 • - Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi,
 • - Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,
 • - Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,Yönetmelik metni için TIKLAYINIZ.