Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Yüksek Lisans başvurusu yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Enstitü ve programların istedikleri belgeler birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir (Tezsiz programlarda bir çok üniversitede ALES şartı aranmıyor.)

 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Lisans Diploması
 • Transkript (Not Durum Çizelgesi)
 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf
 • Başvuru Ücreti Dekontu
 • Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge
 • Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
 • Disiplin Sicilini Gösterir Belge
 • TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Askerlik Durum BelgesiALES Sınav Sonuç Belgesi

Bazı üniversiteler GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sonuçlarını da kabul etmekteler.
ALES sonuç belgesinin aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretleri ve fotokopisi.

YÖK tarafından başvuru için belirlenmiş en düşük puan 55 olarak belirlenmiştir. Fakat enstitüler farklı minimum puanlar belirlerler. Başvuru yapacağınız program için gerekli ALES puanınızı ilgili enstitünün web sitesinden ya da öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

Lisans Diploması
Diplomanızın ya da geçici mezuniyet belgenizin noter onaylı örnekleri ile orijinallerini bir arada bulundurmanız gerekmektedir. Başvuru esnasında orjinallerini de görmek isteyebilirler.

Başvuru yaptığınız an itibariyle mezun değilseniz fakat başvuru yaptığınız programın ilk eğitim döneminden önce mezun olabilecek durumdaysanız mezun olabileceğinize dair belgeyle de başvurabilirsiniz. Mezuniyet belgesini sunmadığınız sürece kesin kayıt yaptıramazsınız.

Transkript (Not Durum Çizelgesi)
Bazı üniversiteler kendi not sistemine dönüştürülmüş not ortalamasını görmek isteyebilirler. Örneğin eğer üniversite not ortalamasını yüzlük sistemde değerlendiriyorsa mezuniyet ortalamasının transkript üzerinde yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmiş olması gerekmektedir.

Mezun durumda değilseniz mevcut transkript notlarınızla başvurabilirsiniz. Bazı üniversiteler transkript belgesini resimli istemekteler.

Başvuru Formu
(Enstitüler web sitelerinde örnek forumlar yayınlar ve bunların doldurulmasını isterler)

Özgeçmiş
Yüksek lisans başvurularında hazırlanacak özgeçmişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Türkçe İngilizce örnek CV’lere buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf
Fotoğraf sayısı farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler yeni çekilmiş, sakalsız ve başı açık fotoğraf istediklerini belirtmektedirler.

Başvuru Ücreti Dekontu
Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge

KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL vb.

Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
Genelde 2 adet referans mektubu talep edilir. Bunlardan en az bir tanesinin öğrencinin birlikte çalıştığı öğretim görevlilerinden alınmış olması gerekmektedir.Referans Mektupları ile ilgili detaylı bilgiye buradan, Türkçe ve İngilizce örnek referans mektuplarına buradan ulaşabilirsiniz. (Başa Dön)

Disiplin Sicilini Gösterir Belge
TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi
Yüksek Lisans başvurusu yapacak erkek öğrencilerin ilgili askerlik şubesinden alınmış askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir yazıyı da belgelerinin arasına eklemiş olması gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlardan ise askerlik terhis belgesi istenir.


Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru Yapacak Olan Adaylar
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,
c) Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olmak,
ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak,
d) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 60 puan ve doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri olmak,
e) İngilizce yeterlik belgesine sahip olması ve İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak.

Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır.

Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru İçin İstenen Belgeler :
•Başvuru Dilekçesi
•Öğrenci belgesi(onaylı)
•Transkript(onaylı)
•Ders içerikleri ve kredileri (onaylı)
•Yabancı dil durumunu belirtir belge.
•Disiplin cezası almadığına dair belge.