Reklam
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  bilge Misafir

  Edebiyat 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

  Türk edebiyatı dersi, edebiyat dersi, Edebiyat 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Edebiyat 9. sınıf 1. dönem 2. sınav soruları ve cevapları

  Adı-Soyadı:………………… ………………………..
  Sınıfı-No:9/…… ………………………………
  2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ 9.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

  AÇIKLAMALAR:İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.Soruların puan değerleri, karşılarında gösterilmiştir.İmlâ ve Noktalama puanlamaya dahildir.
  SÜRE:Bir ders saati kadardır.(45’)

  GAZEL

  Âşık olana aşk odundan nişân gerek.
  Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek.

  Yâri diyen gerek kim ola gayrden beri,
  Cânân isteyen kişiye terk-i cân gerek.

  Cevr ede tahammül eden yâri ârzû,
  Sabr ede hâra her kim ana gülsitân gerek.

  Şem’-i safâdur ol sanem ana erişmeye,
  Pervâne bigi yanmaya tâb u tüvân gerek.

  Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr?
  Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek?

  Gonca lebünden ister idim söz açam velî,
  Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek.

  Anınçün Ahmedî heves ider lebine kim,
  Dil-hastedür ana şeker-i nârdan gerek.

  (Od:Ateş Kebâb:Yanmak Cânân:Sevgili Cevr et-:Sıkıntı çek- Hâr:Diken Gülsitân:Gül bahçesi Şem’:Mum Safâ:Parlak,sevinç Sanem:Put(gibi güzel bevgili) Bigi:Gibi Tâb:Yanmak Tüvân:Güç Hâcet:İhtiyaç Llikâ:Yüz,kavuşmak Hûr:Huri Cinân:Cennet Leb:dudak Velî:Velakin,fakat Râz:Sır,giz Nâzük:Nazik Nihân:Gizli Haste:Hasta Şekir-i nâr:Nar çiçeği)

  (İLK 6(ALTI) SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)
  1.İlk beyite göre aşık olana aşk ateşinden ne gerekir? (10 puan)
  2.Gül bahçesine girmek isteyen aşık, neye katlanmak zorundadır?(10 puan)
  3.Sevgilinin yüzünü görenle onun kapısında yer bulana artık ne gerekmez?(10 puan)
  4.Şair,sevgilinin dudağını neye benzetiyor ve neden onun dudağından bahsetmekten çekiniyor?(2*5=10 puan)
  5. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:(5*2=10 puan)
  a. Ölçüsü:………………………………………..

  b. Teması:………………………………………..

  c. Nazım birimi:…………………………………..

  d. Kafiye şeması(:…………………………………

  e. Kafiye düzeni:…………………………………………

  6.Gazelin matla,makta,hüsn-i makta,mahlas ve beytü’l-gazel beyitlerini şiirin üzerinde gösteriniz.(5*2=10 puan)
  ______________________________ ______________________________ ______________________________ _______________
  7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan)
  a. Halk şairleri,şiirlerini ……………………………………………………..isi mli defterde toplarlardı.
  b. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne ………………………………………… denir.
  c. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)…………………………………2)……… ……………………………3)……………………..4)…………… ………………….
  d. Gazelin ölçüsü……………………………………… ölçüsüdür.
  e. Fatih-Harbiye romanı …………………….. ………………………………… aittir.
  8.”Müjgân ve masum” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. [(3*2)+(2*2)=10 puan]
  9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan)
  a. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir.(………)
  b. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir.(……….)
  c. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde mahlasını kullanır..(…….)
  d. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça ve Türkçeden oluşur.(……..)
  e. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir.(………)

  10.Aşağıda eksik bırakılan beyiti tamamlayarak,bu beyiti düz cümleler halinde günümüz Türkçesine çeviriniz.(6+4=10 puan)

  ……………………………………………………………………………… ………………………………………………….düşme z.

  ……………………………………………………………………………… …………………………………………………semâda n.
  Günümüz Türkçesiyle Açıklaması:………………………………………………… …………………………………………………………...

  ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …

  ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …


  CEVAP ANAHTARI

  2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ 9.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

  AÇIKLAMALAR:İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.Soruların puan değerleri, karşılarında gösterilmiştir.İmlâ ve Noktalama puanlamaya dahildir.
  SÜRE:Bir ders saati kadardır.(45’)

  GAZEL

  Âşık olana aşk odundan nişân gerek.
  Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek.
  MATLA BEYİTİ

  Yâri diyen gerek kim ola gayrden beri,
  Cânân isteyen kişiye terk-i cân gerek.

  Cevr ede tahammül eden yâri ârzû,
  Sabr ede hâra her kim ana gülsitân gerek.

  Şem’-i safâdur ol sanem ana erişmeye,
  Pervâne bigi yanmaya tâb u tüvân gerek.

  Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr?
  Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek?
  BEYTÜ’L-GAZEL

  Gonca lebünden ister idim söz açam velî,
  Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek.
  HÜSN-İ MAKTA BEYİTİ

  Anınçün Ahmedî heves ider lebine kim,
  Dil-hastedür ana şeker-i nârdan gerek.
  MAKTA/MAHLAS BEYİTİ

  (Od:Ateş Kebâb:Yanmak Cânân:Sevgili Cevr et-:Sıkıntı çek- Hâr:Diken Gülsitân:Gül bahçesi Şem’:Mum Safâ:Parlak,sevinç Sanem:Put(gibi güzel bevgili) Bigi:Gibi Tâb:Yanmak Tüvân:Güç Hâcet:İhtiyaç Llikâ:Yüz,kavuşmak Hûr:Huri Cinân:Cennet Leb:dudak Velî:Velakin,fakat Râz:Sır,giz Nâzük:Nazik Nihân:Gizli Haste:Hasta Şekir-i nâr:Nar çiçeği)

  (İLK 6(ALTI) SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)
  1.İlk beyite göre aşık olana aşk ateşinden ne gerekir? (10 puan)
  Aşık olan kişi aşk ateşinden yanmalı;bağrının yanık,gözlerinden kanlı yaş gelmelidir.

  2.Gül bahçesine girmek isteyen aşık, neye katlanmak zorundadır?(10 puan)
  Gül bahçesine girmek isteyen kişinin,gülün dikenlerine-Sevgilinin eziyetlerine- katlanması gerekir.

  3.Sevgilinin yüzünü görenle onun kapısında yer bulana artık ne gerekmez?(10 puan)
  Sevgilinin yüzünü görene artık hurilerin yüzüne bakması ve ayrıca onun kapısında yer bulana da cennet bahçesi-bağı-gerekmez.

  4.Şair,sevgilinin dudağını neye benzetiyor ve neden onun dudağından bahsetmekten çekiniyor?(2*5=10 puan)
  Şair,sevgilinin dudağını açılmamış çiçeğe(Goncaya) benzetiyor ve nazik dudağının gizli kalması gerektiğinden dudağından bahsetmekten çekiniyor.
  5. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:(5*2=10 puan)
  a. Ölçüsü:Arûz ölçüsü

  b. Teması:1)Sevgilinin eziyetlerine tahammül etme 2)Yarin vefasızlığı

  c. Nazım birimi:Beyit

  d. Kafiye şeması:aa ba ca da….

  e. Kafiye düzeni:Beyitler ilk beyit hariç serbest şekilde kafiyelenmiştir.

  6.Gazelin matla,makta,hüsn-i makta,mahlas ve beytü’l-gazel beyitlerini şiirin üzerinde gösteriniz.(5*2=10 puan)
  ______________________________ ______________________________ ______________________________ _______________
  7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan)
  a. Halk şairleri,şiirlerini CÖNK isimli defterde toplarlardı.
  b. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne TAŞLAMA denir.
  c. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)SAGU 2)SAV 3)KOŞUK 4)DESTAN
  d. Gazelin ölçüsü ARÛZ ölçüsüdür.
  e. Fatih-Harbiye romanı PEYAMİ SAFA’ya aittir.
  8.”Müjgân ve masum” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. [(3*2)+(2*2)=10 puan]
  Müjgân:Kirpik Cümle:Sevgilinin müjgânları ince inceydi.
  Masum:Suçsuz,günahsız Cümle Zavallı,masum olduğu halde üç ay hapiste yattı.
  9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan)
  a. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir. (D)
  b. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir. (Y)
  c. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde mahlasını kullanır. (Y)
  d. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça ve Türkçeden oluşur. (D)
  e. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir(Y)

  10.Aşağıda eksik bırakılan beyiti tamamlayarak,bu beyiti düz cümleler halinde günümüz Türkçesine çeviriniz.(6+4=10 puan)
  Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez.
  Bârân yerine dürr ü Güher yağsa semâdan.
  Günümüz Türkçesiyle Açıklaması:Gökten yağmur yerine inci ve (mü)cevher yağsa da bahtsız olanın bağına-bahçesine- bir damlası dahi düşmez.


  B A Ş A R I L A R D İ L E R İ M.
  Zeynettin DEMİREL
  Türk Edebiyatı Öğretmeni

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Edebiyat 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

  2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.A.L. 9. SINIFLAR 1. DÖNEM II. YAZILISIDIR.
  SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

  I: Metin
  incecikten bir kar yağar,
  Tozar Elif, Elif deyi...
  Deli gönül abdal olmuş,
  Gezer Elif, Elif deyi...

  II. Metin
  Karacoğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  1)Yukarıdaki metinlerden hangisi koşma hangisi semaidir? Semainin koşmadan farklarını yazınız. (iki Madde) (10 p)

  I. Metin Semai (3)

  II. Metin Koşma (3)

  Farklar:
  1. Semai sekizli hece ölçüsüyle koşma on birlki hece ölçüsüyle söylenir.(2)

  2. Semainin ezgisi daha kıvraktır. (2)


  Dost dost diye nicesine sarıldım Her kim ki olursa bu sırra mazhar
  Benim sâdık yârim kara topraktır Dünyaya bırakır ölmez bir eser
  Beyhude dolandım boşa yoruldum Gün gelir Veysel'i bağrına basar
  Benim sâdık yârim kara topraktır” Benim sâdık yârim kara topraktır 2)Yukarıdaki şiirin Nazım birimini , ölçüsünü ve geleneğini yazınız. (6 Puan)
  Ölçüsü: On birli hece ölçüsü(2)
  Nazım Birimi: Dörtlük (2)
  Bağlı olduğu gelenek: Halk Edebiyatı(2)


  3) Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Üç tanesini yazınız. (6 PUAN)

  A) Kafiye, redif

  B) Ölçü

  C) Kelime tekrarı

  4) Konularına göre koşma çeşitlerini yazınız. ? ( 8 Puan )

  1. Güzelleme(2)

  2. Koçaklama(2)

  3. Ağıt(2)

  4. Taşlama(2)

  Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
  Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
  Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
  Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...
  5) Yukarıdaki şiirin kafiye ve rediflerini bulup çeşitlerini yazınız.( 10 Puan)


  Kafiye: “uzun” lar tun( zengin) kafiye(2)
  “el”ler tam kafiye(2)

  Redif: “ini”ler redif(2)

  Kafiye şeması (örgüsü):
  Abab (2) çapraz kafiye(2)
  I.
  Kıldan köprü yaratmışsın
  Gelsin kulum geçsün deyü
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen geç a Tanrı

  II.
  Yûnus okur diller ile
  Ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile
  Çağırayım Mevlâm seni

  III.
  Dokuz ay on gün batn-ı mâderde
  Kudretten gözüme çekildi perde
  Vaktim tamam olup ahir yerde
  Çıkıp ten donundan cihana geldim
  6. Yukarıdaki şiirler Dini Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekillerinden hangisinden alınmıştır? (6 puan)

  I. Şathiye(2)


  II. İlahi (2)


  III: Devriye(2)

  7. Aşağıdaki verilen ifadelerde hangi edebi sanat vardır? Verilen boşluklara yazınız. ( 4 Puan)
  “Çocuklar okula doğru adeta uçuyorlardı.”

  İstiare(2)

  Kefil olduğunuz gece bekçisi hakikaten güvenilir çıktı; üç gün sonra bizim kasayı yüklenip kayboldu."

  Tariz(2)

  Arabası kirenden
  Mendil sallar trenden
  Abenim nazlı yarim
  Nasıl ayrıldın benden

  8. Yukarıdaki şiirin nazım şeklini yazınız. Bulduğunuz nazım şeklinin özelliklerinden iki tanesini yazınız? ( 6 Puan)

  Nazım şekli: Mani

  Özellikleri:
  1. Kafiye şeması aaxa dır (2)

  2. 7’li hece ölçüsüyle söylenir (2)

  (Başka özellikte yazılabilir)


  9. Ağaçların daha bu bahçelerde
  Bütün yemişleri dalda sarkıyor;
  Umutların mola verdiği yerde
  Geceler bir nehir gibi akıyor.
  Şiirden iki imge bulunuz.(4 puan)

  Umutların mola vermesi(2)

  Gecelerin nehir gibi akması(2)


  AŞK
  Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,
  Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.
  Bir ısıtır,bir üşütür,bir ağlatır,bir güldürür;
  Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.
  Özdemir ASAF

  DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
  “Bir ağaç altına oturdum ve hasta dizimin zaviyesini her vakit ki itina ile ayarlayarak bacağımı uzattım. Bu zavallı uzvumun talihine ait hiçbir şey düşünmek istemiyordum, şuurumun, hastalığım üstüne boşaltılacağı aydınlıktan kaçmak için ruhumun daha karanlık ve izbe hatlarına kendimi atıyor, daha korkunç ve karışık hayallere dalıyordum.” Peyami Safa İBİŞ’İN RÜYASI
  “NECLA: Merhaba ağabey.
  NAHİT: Hayrola?
  NECLA: Sadi geldi, çıkarmışlar işten, kovulmuş.
  NAHİT: Eee? Nerde?
  Tarık BUĞRA

  10. Yukarıdaki edebi metinlerin isimlerini şemadaki noktalı yerlere uygun olacak şekilde yazınız. (6 PUAN)

  EDEBİ METİNLER

  1.Çoşku ve heyecanı Olay çevresinde oluşan Edebi metinler AŞK (2)

  2. Olay çevresinde oluşan Edebi metinler
  a-Anlatmaya Bağlı -> DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU(2)
  b-Göstermeye bağlı
  -> İBİŞ’İN RÜYASI(2)

  11. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN İFADELERİ YERLEŞTİRİNİZ.( 12 Puan)
  a. Gazelin nazım birimi beyit tir/tür

  b. Peygamberi övmek için yazılan kasidelere naat denir. (2)

  c. Gazelin İlk beytine matla beyti denir. (2)

  d. Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme fahriye denir. (2)

  e. Hatırlatma sanatına aynı zamanda telmih sanatı da denir. (2)

  f. Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılır. (2)

  12. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız..( 7 Puan)

  a) ( D) Kasidenin nazım birimi beyittir. (1)
  b) ( Y) Edebiyat görsel sanatlardandır. (1) c( Y) Kaside medhiyye bölümüyle başlar(1) d( D) Ninni anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir. (1) e) ( D) Dizelerde ünsüz tekrarına aliterasyon denir. (1) f) ( D) Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli ezgiyle söylenen nazım şekline türkü denir. (1) g) ( Y) Varsağı divan edebiyatı nazım şeklidir. (1) (13-17. sorular 3’er puan toplam 15 puandır.)

  Ela gözlerine kurban olduğum
  Yüzüne bakmaya doyamadım ben
  İbret için gelmiş derler cihana
  Noktadır benlerin sayamadım ben
  13. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006/ÖSYS)
  A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Redif vardır.
  C) Tam uyak kullanılmıştır.
  D) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
  E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

  14. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesin*deki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağı*dakilerden hangisinde vardır?(1984/ÖSYS)
  A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.
  B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.
  C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.
  D) İstanbul’un asıl manzarasına bir sivil mimari oluşturmuştur.
  E) Bursa kadar muntazam bir devrin malı olan bir şehir bilmiyorum.

  15. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (1989/ÖSYS)
  A) Münacat, naat mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
  B) İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı gele*neğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
  C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
  D) Şiirlerin “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
  E)Düşünce ve duyguların hece ölçüsüyle anlatılması


  Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genelde felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.
  16. Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (1998/ÖSYS)
  A) Gazel B) Mesnevi C)ManiD) Şarkı E) Rubai

  17) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? (1996/ÖSYS)
  A) Düşlerimde bir güzel
  Bakışı ayva çürüğü
  B) Tam otların sarardığı zamanlar
  Yere yüzükoyun uzanıyorum
  C) Asılı salkımlardır çocuklar
  Anaların uzun eteklerinde
  D) Saçların uçuşuyor rüzgârda
  Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor
  E) Acılarım, acılarım benim
  Çiçeğe durmuş badem ağacı


  (Teşbih,istiare,mecaz-ı mürsel,teşhis,intak,kinaye,tez at,telmih,hüsn-i talil,
  tecahül-i arif,leffü neşr,cinas,tevriye, tariz, methiye mübalağa, tekrir,tenasüp,seci, hicviye, mersiye aliterasyon,nida, mani,türkü,koşma, destan gazel,divan asonans ,makta,nefes,güzelleme,ilahi,k oçaklama, devriye fahriye,şarkı,mesnevi, koçaklama, , teşbip, ilahi,girizgah dua,matla,beyt-ül gazel sathiye Münacat nesip,….)

  ÖMER AKGÜN
  EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

Benzer Konular

 1. 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Mart.2014, 11:52
 2. 11. Sınıf dil ve anlatım dersi 2. Dönem 3. Yazılı sınav soruları ve Cevapları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2012, 12:35
 3. 2011-2012 1. dönem 9. sınıf türk edebiyatı dersi 3. yazılı sınav soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ocak.2012, 23:48
 4. 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 21:44
 5. 11. Sınıf dil ve anlatım dersi 2. Dönem 2. Yazılı sınav soruları ve Cevapları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 20:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •