Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 17 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 17 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb YGS, LYS, ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları (240 Soru Test)

  ÖSS CÜMLEDE ANLAM – 1

  1. (I) O kitabın sayfalarının çoğunu, satırların altlarını çizerek okudum. (II) Bu yazımda, o kitaptan aldığım tatların tümünü aktarmam olanaksız. (III) O, gerçek bir yazar; sevgiyi bilen, öğreten ve öykülerine sindiren. (IV) Bu kitabı, özellikle yazar olmaya hevesli kişilerin mutlaka okuması gerekir. (IV) Çünkü sevginin öykücüsü bu yazarımızın yazılarından öğrenilecek çok yararlı şeyler var.
  Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, övücü sözler kullanılmadığı halde övgü anlamı vardır?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II ve III.
  D) ll.ve V. E) III ve lV.
  (ÖYS 1998)
  *
  2. Bir işe girişme konusunda “Hele yeni değişiklikleri ve gelişmeleri bekleyelim.” diyen bir kimsenin bu tutumu aşağıdaki niteliklerden özellikle hangisine daha uygundur?
  A) Sakınımlı (ihtiyatlı)
  B) Kararsız
  C) Düşünceli
  D) Kuşkulu (şüpheci)
  E) Ürkek
  (ÜSS 1977)
  *
  3. İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla sorumluluk duygusunun yerleşmiş olması arasında sıkı bir ilişki vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara uymak zorundadır.
  B) Sorumluluğunu bilen insanlar, kurallara uyarlar.
  C) Bazı kurarlar insanları sorumluluklarını yerine getirmeye zorlar.
  D) Sorumluluktan kaçınmayan kişiler herkesi kurallara uymaya zorlarlar.
  E) Kurallara uyan kişiler, sorumluluk almaktan hoşlanırlar.
  (ÖSS 1992)
  *
  4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “aşamalı bir durum, bir durumun gitgide ilerlemesi” anlatılmaktadır?
  A) Kavgada baştan başa kana boyandı.
  B) Köyden köye telefonla konuşulabiliyor.
  C) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir.
  D) Konuşurken daldan dala atlıyor.
  E) Yıldan yıla işler kötüleşiyor.
  (ÖSS 1981)
  *
  5. (I) Kenya’da günlerce Klimanjaro tepelerine tırmandım. (II) Naivasha Gölü kıyısında flamingoları seyrettim bir akşam. (III) Flamingolar kıyıda pembe bir bulut oluşturuyorlar. (IV) Güneşin renkleriyle bütünleşir gibi. (V) Güneş batarken bir canlılık yaşanıyor. (VI) Sonra kuşlar, böcekler, kısacası tüm canlılar ağır ağır çekiliyorlar köşelerine
  Yukarıdaki parçada, yazarın numaralanmış cümlelerinden hangisi, kendinden önceki cümlenin bir öğesi durumundadır?
  A) II. B)III C)IV. D)V. E) VI.
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)
  *
  6. Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
  A) isteneni elde etmek her koşulda çalışmayı zorunlu kılar.
  B) Başarılı olmak için insanın ne istediğini bilmesi gerekir.
  C) İnsan, attığı her adımın sorumluluğunu taşımalıdır.
  D) Değişik ortamlara kısa sürede uyum sağlamak güçtür.
  E) Seçici olmak insanları güçlüklerle yüz yüze getirir.
  (ÖSS 2008)
  *
  7. (I) Konu “kitap” oldu mu herkes bir şeyler söylüyor. (II) Bana ters gelen bir görüş İse bugünlerde oldukça yaygın. (III) O da şu; Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılamaz. (IV) Çünkü iyi bir çocuk kitabı, mutlaka yetişkinlere de seslenir. (V) Bu düşüncenin doğruluğuna inanmıyorum. (VI) Nedeni de şu; Çocukların severek okuyacakları nitelikli bir kitap, yetişkinlere pek bir şey söyletmeyebilir ya da yetişkinlerin severek okuyacağı bir kitap, çocukları hiç de heyecanlandırmayabilir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri “çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan hoşlanmayacağı” düşüncesine ters düşmektedir?
  A) I. ve III. B) I. ve IV. C) I. ve VI. D) III. ve IV. E) IV. ve VI.
  (ÖSS 1997)

  8. Aşağıdakilerden hangisi, “Size tuhaf gelecek ama benim sevmediğim şair yok; ne var ki birinin tek şiirini severim, ötekinin otuz şiirini,” cümlesine yakın anlamdadır?
  A) Beğendiğim bir şiiri olmayan şair yoktur.
  B) Değişik biçimlerde şiir yazan şairleri daha çok severim.
  C) Daha çok, büyük şairlerin şiirlerini beğenirim.
  D) Benim için her şiir kendine göre bir güzellik taşır.
  E) İlk şiirini beğendiğim bir şairin diğer şiirlerini de beğenirim.
  (ÖSS 1991)
  *
  9. (I) Yapıtta, anılarla yaşantıların, düşlerle gerçeklerin, çağrışımlarla olayların ip içe, arka arkaya verilmesi ve bunda ara sıra ölçünün kaçırılması karışıklık doğuruyor, (II) Bu da yer yer konunun kavranmasını önlüyor, (III) Ayrıca anlatımın açıklıktan uzaklaşmasına yol açıyor. (IV) Gene de bu olanaksızlıklar İçinde yapıtın kusurları büyük değil. (V) Başka bir deyişle bütün olanaksızlıklara karşın yapıtın ulaştığı başarı övülmeye değer.
  Bu eleştiride eleştirmen, yazar hakkında olumlu şeyler söylemeye kaçıncı cümlede başlıyor?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  (ÖYS 1992)
  *
  10. (I) Yaşça sınıfın en küçüklerindendim. (II) Okumayı çok severdim. (III) Haftada en az bir kitap okurdum. (IV) Okuduklarım değişik türde kitaplardı. (V) Bunlar arasında en çok serüven romanlarından hoşlanırdım.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır?
  A) I. ve II. B)II ve III
  C) II. ve IV. D) III. ve IV.
  E) IV ve V.
  (ÖSS 1995)
  *
  11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir?
  A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
  B) Akıl adama sermayedir.
  C) Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.
  D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
  E) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.
  (ÖSS 1986)

  12. Başarılı bir sanatçı zamanla ne kadar değişirse değişsin, aynı yolda İlerlemekten, aynı ana çizgiyi sürdürmekten başka bir şey yapmaz.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Gerçek bir sanatçının, eski yapıtlarıyla yeni yapıtları arasında temel özellikleri açısından büyük farklar görülmez.
  B) Düşünce ve davranışlarında tutarlı olan sanatçılar, biçim ve içerik yönünden dengeli ürünler ortaya koyarlar.
  C) Sanatçının belirli bir düzeye erişmesi ve bunu koruması, sürekli çalışmasını gerektirir.
  D) Duygu ve düşüncelerini sanatıyla bütünleştiren kişi, kalıcı eserler verebilir.
  E) Sanatçı başlangıçta kendini kabul ettirebilmek için kişiliğini yansıtan eserler vermek zorundadır.
  (ÖSS 1992)
  *
  13.
  I.Çevirmen, bir cümledeki sözcüklerin tek tek anlamını değil, cümlenin bütünündeki anlamı yansıtmaya çalışmalıdır.
  II. Çevirmenin, bir sanatçı titizliğiyle yazarın üslubuna yaklaşması gerekir.
  III. Çevirmen, yazarın kullandığı sözcüklerin yalnızca sözlüklerdeki ilk anlamını değil, onların duygusal ve çağrışımsal anlamlarını da yansıtmaya çalışmalıdır.
  IV. Çevirmen, sadece sözcüklerin karşılığını koymakla yetinmemeli, onları cümle içine yerleştirirken de titiz davranmalıdır.
  V. Çevirmen, çevirdiği yazarın dil ve anlatım özelliğine elinden geldiğince bağlı kalmalıdır.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) II. ve III C) II.ve V.
  D) III. ve V. E) IV. ve V.
  (ÖSS 1992)
  *
  14. Bir yazarın çocukluğu, o yazarın banka hesabıdır.
  Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazarın sanatsal yaratıları, çocukluk anılarıyla, çocuklukta yaşadıklarıyla beslenir.
  B) Yazarların çocukluktaki birikimleri, yaşlılık döneminde anlam kazanır.
  C) Mutlu bir çocukluk dönemi geçirenler sonraki yıllarda yazar olabilir.
  D) Her yazar çocukluğunda, farkında olmadan, yazarlığa hazırlık dönemi yaşamıştır.
  E) Bir kimsenin yazar olmasında ilk adım, çocukluğunu anlatmasıdır
  (ÖSS 2002)
  *
  15. “O dönemin aydınları, ulusçu, halkçı ve laik bir tutumla, yarının bugünden başladığı inancıyla ve çağdaşlaşma tutkusuyla yollarında ilerlemişlerdi.”
  Yukarıdaki tümcede (cümlede) tanıtılan aydınlar, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez?
  A) Kendi toplumunun kültür ve geleneklerine önem vermek
  B) Günün koşullarına uymakta özen göstermek
  C) Geçmişe oldukça sıkı bir bağlılık duymak
  D) Toplumdaki her bireyin mutluluğuyla yakından ilgilenmek
  E) Devlet işlerini dini otoriteden soyutlamak
  (ÜSS 1979)
  *

  CEVAPLAR
  1.B
  2.A
  3.B
  4.E
  5.C
  6.B
  7.D
  8.A
  9.D
  10.B
  11.C
  12.A
  13.C
  14.A
  15.C

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 2

  1. (I) Yazılarınızı dikkatle, zevkle okuyorum. (II) Gazetelerde çıkanları da yok olup gitmesin diye kesip saklarım. (III) O yazılarınızı zaman zaman yeniden okurum. (IV) Onlardaki bir sözcük, bir cümle kendi dünyalarına alıp götürür beni. (V) Bilgilenirim, düşünce ufkum genişler, mutlu olurum.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin nedeni de belirtilmiştir?
  A) I. B)II. C)III. D) IV. E) V
  (ÖYS 1995)
  *
  2. Bir eleştirmen öyküyle romanı karşılaştırırken şöyle diyor: “Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa eş değerde bir kilo limondur.”
  Bu karşılaştırmadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
  A) Romanın, okuyucuları öyküden daha çok etkilediği
  B) Öyküde kişilerin daha ayrıntılı olarak anlatıldığı
  C) Öykünün daha yoğun bir anlatımla oluşturulduğu
  D) Öykü yazmanın daha çok çaba gerektirdiği
  E) Romanda öyküye göre daha değişik konuların işlendiği
  (ÖSS 2007)
  *
  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hoşa gitmeyen bir davranıştan dolayı, öfke göstermeksizin kırgınlık” anlatılmaktadır?
  A) Geçen hafta kıra gitmiştiniz de bana haber vermediniz.
  B) Bu hafta kıra gitmeyin de misafir bekleyin.
  C) Geçen hafta kıra gittiniz de ne oldu.
  D) Önümüzdeki hafta da kıra gidin de görelim!
  E) Yaz gelecek de havalar İyice ısınacak da kıra gideceğiz…
  (ÜSS 1980)
  *
  4. Aşağıdaki yargıların hangisinde, bir yapıt ya da yazar hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele alınmıştır?
  A) Temiz, sağlam, akıcı cümleleri, özentisiz anlatımıyla edebiyatımızda her zaman yaşayacaktır.
  B) Sözcüklerin seçiminde ve kullanımında gösterdiği özen, anlatımda duruluğun, yalınlığın sınırını aşıyor.
  C) Kitapta öncelikle göze çarpan özellik, şiirsel bir anlatım ve zengin bir sözcük dokusu oluyor.
  D) Yazar, toplumun özellikle kötü yanlarını ele alıp yermekten çok bundan duyduğu üzüntüyü belirtiyor.
  E) Belirli bir durumu somut ve nesnel bir biçimde yansıtmış, anlatımını hızlandırarak gerilimler ve gevşemeler yaratmıştır.
  (ÖSS 1982)
  *
  5. Aşağıdakilerin hangisinde bir “yakınma” vardır?
  A) Bir gelip bir gidiyordu deniz
  Dudakları ıslak elleri kenetli
  B) Söyleyin söyleyin kim anlar dilimden
  Kim alır yarı yolda kalmış selamımı
  C) Salkımsöğütler yıkanırken anılarda
  İki âşık martıydık bulutlarda
  D)Odaları parka taşımış kimi anneler
  Koşuşup duruyor bütün çocuklar
  E)Sen bitek topraklarda boy atmış güzellik,
  Tırpan tanımamış otlaklar yeşilinde
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)
  *
  6. Sorumluluk bilinci taşıyan bir sanatçı, kendini her şeyin rastgele, kendiliğinden yetiştiği bir toprak parçası olmaktan kurtarmalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?
  A) Ne yapmak istediğini bilen bir sanatçı, konularını belirlerken ve işlerken seçici bir tutum içinde olmalıdır.
  B) Bildikleriyle yetinmeyen bir sanatçı, sürekli olarak bilgi ve gözlem dağarcığını geliştirip Özgün yapıtlar vermelidir.
  C) Deneyimli bir sanatçı, yapıtlarını oluştururken içinde bulunduğu toplumsal koşullardan yararlanmalıdır.
  D) Her sanatçı, içinde yetiştiği toplumsal çevreyi değiştirmeye çalışmalıdır.
  E) Gerçek bir sanatçı, kendisini etkileyen olayları ve durumları yapıtlarında işlemelidir.
  (ÖYS 1994)
  *
  7. Çağdan çağa yargılar değişiyor; bir süre gölgede kalan, yanlış anlaşılan bir yazar, gün geliyor bir edebiyat hazinesi gibi insanlığı etkiliyor.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) İnsanlığı etkileyen yazarlar, genellikle kendilerinden sonraki dönemlerde anlaşılmışlardır.
  B) Okur, sanatçıyı anlamak için gerçekten çaba harcarsa, onun hakkındaki görüşleri tümüyle değişebilir.
  C)Bir yazar hakkında, değişmeyen yargılara varılması, onun, çağının gereklerine uygun yapıtlar vermesine bağlıdır.
  D) Kimi edebiyatçılar okurun düzeyine demediklerinden yanlış anlaşılıyor ve İnsanlığa yol gösteremiyorlar.
  E) Sanatçılar hakkında zaman İçinde farklı değerlendirmeler yapılması, İnsanların yaşamın akışı içinde düşünsel yönden değişmesinin sonucudur.
  (ÖSS 1996)

  8. (I) O yıllarda piyes yazarı çok değildi, (II) Tanıdığım her yazara, piyes yazmayı da denemesini söylerdim. (III) Ancak yapacakları denemelerde onları yönlendirmekten özellikle kaçınırdım. (IV) Çünkü yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymaya çalışacaklarına inanırdım. (V) Ne var ki olanakların sınırlılığı, yazılanların sahneye aktarılmasını engelledi.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “bir kişinin karşısındakilere duyduğu güven” dile getirilmektedir?
  A) I. B) ll. C)III. D) IV. E)V.
  (ÖSS 1991)
  *
  9. Eğer yaşam bir yolsa, her zaman yokuş yukarı giden bir yoldur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
  A) Yaşam, insanoğlunu istemediği yerlere sürükler.
  B) Yaşamı boyunca İnsanoğlu hep güçlüklerle karşılaşır.
  C) Yaşamda başarıya ulaşmak için kararlı olmak gerekir.
  D) İnsan yaşamı, birbirini bütünleyen evrelerden oluşur.
  E) Yaşamın akışı içinde İnsanoğlu bir yolcu gibidir.
  (ÖSS 1998)
  *
  10. (I) Orhan Veli, şiirimizde yüzyıllardır egemen olan romantizmi yıkmıştır, (II) Somut ve belirgin bir insan sevgisini sanatımıza getirmiştir. (III) Şiirimizde alaysama ve gülümsemeye dayalı bir anlatımın İlk büyük temsilcisidir. (IV) Ancak, bu yenilikçi şair, “Yeni bir şiir nasıl olmalı?” düşüncesinin değil, “Eski şiir ne değildi?” düşüncesinin çevresinde dolaşmaya başladığı için kendini sınırlamıştır. (V) Bu da onun tam anlamıyla özgür olmasını daha İlk adımda engellemiştir. (VI) Bu yüzden, yeni bir akımın gizli, el değmedik olanaklarını kullanmaya pek fırsat bulamamıştır.
  Bu parçada Orhan Veli’nin şiirlerini yazarken istediği gibi davranamayışının nedeni numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?
  A) I. B)II. C)lll. D) IV. E) VI.
  (ÖSS 1997)
  *
  11. (I) Türkçe öğretmenimiz, sınıfa girdiği ilk gün bize yaşamöyküsünün ne olduğunu anlatıp kendi yaşamöykümüzü yazmamızı söylemişti. (II) O zaman, bu çalışmanın gerekmesini anlayamamıştım. (III) Bugün, ben de öğretmen olduktan sonra, düşünüyorum da bu çalışma, Öğretmen ile Öğrenci arasında kurulabilecek güçlü bir iletişimin başlangıcı olabilir. (IV) Ayrıca öğrencilerin, kendilerini tanımalarını sağlayabilir. (V) Keşke tüm öğretmenler bu tür çalışmalarla Öğrencilerini, iç dünyalarıyla hesaplaşmaya yönlendirse, kendilerini tanıma konusunda cesaretlendirse,
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “dilek” söz konusudur?
  A) I. B)ll. C)III D) IV. E)V.
  (ÖSS 2002)
  *
  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “zaman” kavramı diğerlerine göre daha çok vurgulanmaktadır?
  A) Ali, yarın sabah trenle İstanbul’a gidecek.
  B) Yarın sabah trenle İstanbul’a Ali gidecek.
  C) Ali, İstanbul’a trenle yarın sabah gidecek,
  D) Ali, İstanbul’a yarın sabah trenle gidecek.
  E) Yarın sabah İstanbul’a trenle Ali gidecek.
  (ÜSS 1976)
  *
  13. “Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız.”
  cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuyu bütünüyle kuşatan bir yaklaşımınız var.
  B) Konunun nirengi noktalarını incelikle saptamışsınız.
  C)Konu üzerinde karşılaştırmalara gitmişsiniz.
  D) Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz.
  E) Konu üzerinde söyledikleriniz yüzeysel kalmış.
  (ÖSS 1982)
  *
  14. Düşünceye saygı göstermek gerekir; ancak bu, her düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamına gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altında olgunlaşması gibi,
  Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
  A) zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir
  B) uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur
  C) en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan güveni azaltır
  D) kişinin, içinde bulunduğu ortama göre değişiklik gösterir
  E) sağlam temellere dayandığı sürece zarar görmez, yıpranmaz
  (ÖSS 2003)
  *
  15. (I) Onun şiirinin temelini halk türkülerinden alınan öğeler oluşturur, (II) Şiirinde bu öğeler öne çıkar ve lirik bir söyleyişe ulaştırır şairi. (III) Fakat lirizm onun şiirinde bir güz güneşi gibidir. (IV) Kimi zaman gökyüzü pırıl pırıldır, güneş şiirin sırtını ısıtır. (V) Kimi kez de gökyüzü bulutlanır; sözcükleri duygusal değerlerinden soyan, kuru, bilgilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar. (VI) Bu söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “öğretici” şiire olumsuz bir bakış sezilmektedir ?
  A) II. B)III. C)IV. D)V. E) VI.
  (ÖSS 1996)

  CEVAPLAR
  1.B
  2.C
  3.A
  4.B
  5.B
  6.A
  7.E
  8.D
  9.B
  10.D
  11.E
  12.C
  13.D
  14.B
  15.D

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 3

  1. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?
  A) Yarın erkenden yola çıkıyoruz.
  B) Küçük halam öbür gün bize geliyor.
  C) Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum.
  D) Savaşta ölen dayımın adını, bana koyuyorlar.
  E) Çarşamba günü ölüyor, perşembe günü de gömüyorlar.
  (ÖSS 1985)
  *
  2. (I) Sanatçı, öykülerinde daha çok toplumumuzun kırsal alanlarda yaşayan insanlarının yaşamını, onların doğa ve çevre ile olan ilişkilerini yansıtır. (II) Anlatımda günlük konuşma dilinin incelik*lerinden ustaca yararlanarak, kısa ve anlamca yoğun cümleler kurmaya büyük bir özen gösterir. (III) Zaman zaman, doğup büyüdüğü Trakya yöresinin yerel sözcüklerini de özgün biçimleriyle kullanır. (IV) Yerel dili, yerel sözcükleri kul*lanacağım derken, yadırgatıcı olmaktan kaçınır, hiçbir zaman yapaylığa düşmez. (V) Onun bu sözcükleri kullanmadaki amacı, okurlarına, dilim*izin sözcük yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi*lerinde beğenme söz konusudur?
  A) l. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.
  D) III. ve IV. E) IV. ve V.
  (ÖSS 1994)
  *
  3. Ben, kendine özgü patikası olmayan yazarları sevmedim hiç. Ama özellikli olmak için zoraki baş*kaldırı yazılan yazanları değil, kendiliğinden böy*le olanları sevdim.
  Bu sözleri söyleyenin, yazarlarla ilgili beklen*tisi nedir?
  A) Sanatsal yaratılarda, önemli konulan seçme ve İşleme
  B) Başkalarından farklı olarak öteki sanatçılara yol gösterme
  C) Var olan biçimleri yeni arayışlarla zenginleştir*me
  D) Bilinen sanat akımlarının dışında kalmayı üs*tünlük sayma
  E) Kimseye benzememeyi doğallıkla başarabil*me
  (ÖSS 2008)
  *
  4. (I)Geçen yıl yitirdiğimiz ressam ve dokuma sanatçısının eserleri, bu ayın sonuna değin İstan*bul Sanat Galerisi’nde sergileniyor, (II) Bunlar, büyük bir sabır, beceri ve ileri bir teknikle oluştu*rulmuş. (III) Dokumalarını adeta bir yağlı boya tu*valine dönüştüren sanatçının esin kaynaklarını, kurumuş yapraklar, ağaç kabukları ve parşömen kâğıdı oluşturuyor. (IV) Tüm bu dokuların, renk*lerin ve tonlarının değişik anlamları var; sanatçı bunlarla hem gelişmeyi, hem de yaşamın sürekliliğini ve gelip geçiciliğini vurgulamak istiyor. (V) Yapıtlarında yansıttığı yaşam kimi yönleriyle bugünün insanını da kuşatıyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi*si sözü edilen sanatçının, yaşama yönelik gö*rüşünü içermektedir?
  A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 2001)
  *
  5. “Halk, senin ‘benim, bütün teklerin buluştuğu, damlaların göl, elin ayağın beden, akılla duygu*nun kafa olduğu, değişik renk, ses ve konuların kaynaştığı, birliğe vardığı yerdir.”
  Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdaki tümcelerden (cümlelerden) hangi*sinde belirtilmiştir?
  A) Halk, elementlerin oluşturduğu bileşikler gibi, bireylerin oluşturduğu bir bileşimdir.
  B) Halkın, onu oluşturan bireylerin dışında bir niteliği yoktur.
  C) Bireyler, halkın ayrımsız (farksız) öğeleridir.
  D) “Halk” kavramı ile “bireyler” kavramı arasında bir ayrım (fark) yoktur.
  E) Halk, bireylerin oluşturduğu karma bir top*lamdır.
  (ÜSS 1979)
  *
  6. Aşağıdakilerin hangisinde soru, cümlede bildirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?
  A) Kardeşin hangi okula gidiyor?
  B) Gönderdiğim paketi almadın mı?
  C) Bu resmi hangi öğrenci yapmış?
  D) Arkadaşın o kitabı nereden almış?
  E) Otobüste kime selâm verdin?
  (ÖSS 1986)
  *
  7. Aşağıdakilerin hangisinde “Hızlı koşsa da yetişemez.” cümlesinde olduğu gibi, belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?
  A) Kar yağsa da yollar kapanmaz.
  B) Trafik sıkışık da olsa geç kalmaz.
  C) Zaman az da olsa İşini yarım bırakmaz.
  D) İşi acele de olsa uğramadan gitmez.
  E) Erken yatsa da uyuyamaz.
  (ÖSS 1988)
  *
  8. Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine temellenir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) Halk şairi, sözünü şiire dönüştürürken içinden geldiği gibi söyler.
  B) Aşk, halk şiirinde en çok işlenen konulardan biridir.
  C) Halk şiirinin sazla, sözle, daha doğrusu müzikle sıkı bir kan bağı vardır.
  D) Halk şiiri, halkın içinde bulunduğu somut koşulların ürünüdür.
  E) Halk şairi, şiirlerinde, halkın acılarını, çilelerini yansıtır.
  (ÖSS 2001)
  *
  9. Çok güçlü ve sınırsız bir hayal gücüne sahip ro*mancılar bile yazarken, kendi anılarından yarar*lanırlar.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl*mak istenene anlamca en yakındır?
  A) Gerçekçi yapıtlar ortaya koyma, yazarın yaşadığı olayları anlatmasını gerektirir.
  B) Bir yapıtın kalıcılığı, yazarın yaşamıyla olan ilişkisine bağlıdır.
  C) Romancıların ortaya koyduğu ürünler, başla*rından geçen olaylardan izler taşır.
  D) Sanatçının gücü, değişik konulan işlemesiyle ortaya çıkar.
  E) Anılarından, ancak geniş bir hayal gücüne sahip romancılar yararlanır.
  (ÖSS 1995)
  *
  10. (I) Karagöz’ün yaşamımızdaki yeri için: “Bitti.” deniyor, (II) Bu doğru değil. (III) Karagöz, 14. yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek bugün*lere gelmiştir. (IV) Onda, edebiyat, müzik kısaca güzel sanatlar adına ne biliyorsak, hepsi vardır. (V) Dini bakımdan bakarsanız, tasavvuf vardır onda. (VI) Böyle bir sanatı nasıl yok etmeye çalışırız?
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, I. cümlede belirtilene karşı çıkışın gerekçelerine yer verilmiştir?
  A) II. , III. , IV B)ll., IV, V. C) III., IV., V.
  D) III. , V. , VI. E) IV.,. V, VI.
  (ÖSS 2000)
  *
  11. (I) Arşivlemek, saklamak, belirli bir alanda yetiş*miş insanlarımızı ve onların değerli ürünlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevin öne*mini kavrayamadık. (II) Oysa uygarlaşmanın en önemli göstergelerinden biri de geçmişi korumak ve yarına bırakmaktır. (III) Biz, bu görevi özellikle müzik alanında gerçekleştiremedik. (IV) İşte bu kitap, böyle bir boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde topluma eleştirel bir bakış söz konusudur?
  A). I. ve II, B) I. ve III. C) II, ve III.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.
  (ÖYS 1994)
  *
  12. (I) Yapıtlarında yazarın araya girişi yok denecek kadar azdır, (II) Çünkü o, romanını, öyküsünü di*yaloglarla kurar. (III) Yazı tekniğinin en belirgin özelliği diyaloglarda kendini gösterir. (IV) Kişileri, çaresizlik içinde ne denli bunalırlarsa bunalsınlar, dünyaya değiştirilemez bir karamsarlıkla bakmaz*lar. (V) Tersine, en kötü koşullar altındayken bile yaşamda aydınlık bir yön bulurlar. (VI) Bütün bun*lar, yazarın İnsanlık yaklaşımı, onları eksiksizce tanıma ve yansıtmadaki ustalığıyla açıklanabilir.
  Bu parçada, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki özelliklerin temel nedeni numaralanmış cüm*lelerin hangisinde belirtilmiştir?
  A) I. B) III. C) IV. D)V. E) VI.
  (ÖYS 1998)
  *
  13. Dedem ne zaman bir işi bitirmek için koşturan birini görse: “Biraz bekle de daha tez bitirelim” derdi.
  Bu düşünceyle ilgili bir yazı yazmanız gerek*se, bu yazıda aşağıdakilerden hangisini özel*likle vurgulamak istersiniz?
  A) Bir işi bitirmede en önemli etken zamanı iyi seçmektir.
  B) Bir işi bir çırpıda bitirmeye yeltenmek, doğru değildir.
  C) Bir işi bitirmek için, yaşlıların yardımı gerekir.
  D) Bir işe tezcanlılıkla başlamak, onu bitireceğiz demek değildir.
  E) Bir işin süresi, tezcanlı davranmakla kısaltılamaz.
  (ÜSS 1978)
  *
  14. (I) Bu söyleşimiz sırasında bana yönelttiğiniz sorular düşüncelerimi gözden geçirme olanağı sağlıyor. (II) Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum sorularını yanıtlamak gerçekten kolay değil. (III) Çünkü ne yaptığımız, nasıl yaptığımız üzerinde, yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok düşünürüz. (IV) Aslında yazı ustalığı uzun, çok uzun yıllardan sonra kazanılan bir beceridir. (V) Bu beceri sürekli bir gelişim gösterir.
  Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cüm*lelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)
  *
  15. “Bu durum, her ulusun edebiyatını karşılaştırmalı bir …….. ele almayı zorunlu kılar.”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere geti*rilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) bakışla B) düşünceyle
  C) açıklamayla D) yöntemle
  E) anlayışla
  (ÖSS 1981)
  **
  CEVAPLAR
  1.C
  6.C
  11.B
  2.C
  7.E
  12.E
  3.E
  8.A
  13.E
  4.D
  9.C
  14.C
  5.A
  10.C
  15.D

 4. #4
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 4
  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır?
  A) Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyonu kapattı.
  B) Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam,
  C) Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını süzüyordu.
  D) Öğretmenin sorduğu son soruya en çalışkan öğrenci bile cevap veremedi.
  E) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.
  (ÖSS 1985)

  2. Aşağıdakilerden hangisinde karşıtlığı çağrıştıran bir anlatım vardır?
  A) Komşular kanlı bıçaklıysa bile
  Saksılar sevgi duyar pencereden pencereye
  B) Senin gölgenle birleşti gölgem
  Bir değil, şimdi bin gölge doğacak
  C) Sevgimizin külleri savruldu göğe
  Yanar artık geceler yepyeni yıldızlarla
  D) Dallarda incecik bir ışık kaldı sevgiden
  Hem güneş, hem ay, hem yıldızlar imrendi ona
  E) Taptaze bir aşk götürdüm ışıksız kıyıya
  Birden canlandı martılar, kanat çırptılar sudan
  (ÖYS 1998)

  3. (I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden değerlidir, (III) Güldürme öğesine bağlı kalarak bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz kişiler arasındaki Çelişkileri yansıtır. (IV) Kurumların, dolayısıyla da toplumun hicvine yönelir. (V) Mizah anlayışı, geleneksel mizah anlayışımıza uyduğundan, yapıtlarından halk da hoşlanır, aydınlar da.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
  A) I. de ve II. de B) I. de ve III. de
  C) II. de ve V. de D) III. de ve IV. de
  E) IV. de ve V. de
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

  4. Aşağıdakilerin hangisi bir varsayımı ifade etmektedir?
  A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.
  B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
  C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
  D) Belki onu sen de tanırsın.
  E) Yarın akşam yemeğine onlar da gelebilir.
  (ÖSS 1989)

  5. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini, derviş gibiyimdir,”
  cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?
  A) Başkalarına aldırmayısın!.
  B) Tarikatçılığa özenişini.
  C) Alçakgönüllülüğünü.
  D) Giyim kuşamı önemsemeyişini.
  E) Hoşgörülü oluşunu.
  (ÜSS 1978)

  6. Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?
  A) Genellikle oyunlarının konusu, günlük yaşamdaki çatışmalar ve sorunlardır.
  B) İkinci romanında da halk masallarına özgü yapıyı yinelemiştir.
  C) Kişilerin iç dünyasını, onların olaylar karşısındaki tepkileriyle ortaya koymuştur.
  D) Olayları yönlendiren sosyolojik ve psikolojik etkenler üzerinde durmuştur.
  E) Yaşanılan gerçekleri hiç değiştirmeden, alaysamalı bir tutumla işlemiştir.
  (ÖYS 1994)

  7. (I) Bu konuda günümüze değin hayli kalem oynatılmış. (II) Ancak bir iki yazar dışında kimse amacına ulaşamamış. (III) Oysa sizin eseriniz, bugüne kadar yazılmış olanların en ciddi ve en bilimsel olanı. (IV) Bunda araştırıcı kişiliğinizin, yeteneklerinizin yanında, seçtiğiniz yöntemin de önemli bir payı var. (V) Yöntemdeki çağdaşlık ve bilimselliğin bir konuya kazandırdığı berraklık ve bütünselliği sizin eserinizde, bütün yönleriyle görebiliyoruz.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde eseri beğenme söz konusudur?
  A) l.ve ll. B) I. ve III. C) III. ve IV.
  D) III. ve V. E) IV ve V.
  (ÖYS 1997)

  8. (I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  (2010 YGS)
  [tab:2.Sayfa]
  9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mala çok düşkün” anlamı vardır?
  A) Onun bir hayli malı mülkü vardı.
  B) Ev ona pahalıya mal olmuştu.
  C) Anımsanmayacak bir mal varlığı olduğu biliniyor.
  D) Bu işten sağladığı kazançla epeyce mal sahibi oldu.
  E) Onun kadar mal canlısı az bulunur.
  (ÖSS 1987)

  10. “(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır, (III) Kalkınabilmemiz ipin bu üretimi daha da artırmalıyız, (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da İncirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.”
  Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?
  A) I ile V B) I ile IV C) I İle III
  D) II ile V E) II ile IV
  (ÖSS 1981)

  11. İçmiş gibi geceyi bir yudumda
  Göğün mağrur bakışlı bulutlan
  Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
  A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir
  Sinsi adımlarla akşam yürüyor
  B) Memleket isterim
  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
  C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm
  Kahramanlıklar okudum tarihte
  D) Zamanla nasıl değişiyor insan
  Hangi resmime baksam ben değilim
  E) Benim de mi düşüncelerim olacaktı
  Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
  (ÖSS 1993)
  12. Eleştirmenlerin, “O, her şeyden, en önemsiz bir fıkradan, bir cümleden, iyi bir öykü, koca bir roman çıkarabilir.” diye söz ettiği bir yazar için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
  A) Gözlemci ve gerçekçi bir yazar değildir.
  B) Roman ve öykülerinde toplum sorunlarına eğilmemiştir.
  C) Çalakalem yazan, ruh çözümlemelerine önem vermeyen bir yazardır.
  D) Büyük bir hayal ve yaratma gücüne sahiptir.
  E) Roman ve öykülerinde olaydan çok ayrıntılar üzerinde durmuştur.
  (ÖSS 1982)
  13. I. Yapılan her yanlış, daha iyi bir sistem oluşturmak için bir fırsattır.
  II.Yaptıklarının bilincinde olmayanlar, yanlışlarını sürekli yinelerler.
  III. Hiç yanlış yapılmaması, her şeyin kusursuz olduğu anlamına gelmez.
  IV Doğruya ulaşabilmek için, yapılan yanlışlardan ders almasını bilmek gerekir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) I. ve IV C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.
  (ÖSS 2000)

  14. “Yol ile giden yorulmaz.”
  atasözünde geçen “yol” sözcüğü, aşağıdaki kullanımlarından hangisiyle -anlamca- özdeştir?
  A) Dilekçeni PTT yoluyla gönder!
  B) Onu dayakla değil, öğütle yola getir!
  C) Her işi yoluyla yap, başarılı ol!
  D) Bu yolda da biraz emek harca!
  E) Bu konuşma yolunu artık bırak!
  (ÜSS 1978)

  15. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
  A) Benim avcı olduğumu duymuşlar
  Bir daha bahçeye gelmedi kuşlar
  B) Gündüzleri oyun oynardım
  Akşamları masallar anlatırdı dadım
  C) Çözülen bir demetten indiler birer birer
  Bir pınara döküldü bembeyaz güvercinler
  D) Sesin odaya girmiş bir serçe gibi ürkek
  Ellerim açık kalan panjuru gösterecek
  E) Göklerden bir yıldızın gölgesi düşmüş suya
  Dalmış suyun koynunda bir gecelik uykuya
  (ÖYS 1998)

  CEVAPLAR
  1.E
  6.E
  11.A
  2.A
  7.D
  12.D
  3.C
  8.B
  13.B
  4.B
  9.E
  14.C
  5.D
  10.E
  15.A

 5. #5
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 5

  1. “Bütün gün, sabahtan akşama değin bu dar keçi-yolunda, bu ince, taşlı patikada, yürümekten ayaklarımızın altı şişmiş, tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı ve gücü tükenmişti.” cümlesini, bu cümlenin anlamını bozmadan kısaltarak kursak, en uygun biçim aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Bütün gün bu dar keçiyolunda yürümekten dizlerimizin dermanı ve gücü tükenmişti.
  B) Sabahtan akşama değin yürümekten tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
  C) Bütün gün bu patikada yürümekten tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
  D) Sabahtan akşama değin yürümekten ayaklarımızın altı şişmiş, dizlerimizin gücü tükenmişti.
  E) Bu ince, taşlı patikada yürümekten tabanlarımız şişmiş, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
  (ÜSS 1976)

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç İçinde verilen sözün getirilmesi anlamca uygun olmaz?
  A) Yazarın çok yalın, basit, okuru yormayan ve okudukça dilin tadını duyuran bir —– var. (biçemi)
  B) Hangi konuyu işlerse işlesin öykülerinin dokusunda bir —-, daha doğrusu onu başkalarından ayıran özgün yanlar vardır. (denenmişlik)
  C) Yıllar önce yazılan “Yalnızlık” adlı şiir, bugüne değin değerini yitirmemiş, —- niteliği kazanmıştır. (klasik)
  D) Bu yapıtın dili çok akıcı, anlatımı sürükleyici, -— karmaşıktır. (olay örgüsü)
  E) Bir ara, yazdığı şiirlerde anlamı bir yana bırakmış, — önem vermiş. (biçime)
  (ÖSS 2008)

  3. Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil,
  Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır
  B) onların bize kazandırdığı yeni duygulardır.
  C)okuduklarımızın davranışlarımızı yaşama bakışımızı nasıl etkilediğidir
  D) onlardan edindiğimiz bilgilerle yeni bir dünya kura bilme m İzdir.
  E) Onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir.
  (ÖSS 1999)

  4. (I) Biraz sonra arkadaşımız girdi odaya. (II) Bir balıkçı kazağı, o kazağı çekici kılan yarım bir palto vardı sırtında. (III) Yakalarını kaldırmıştı. (IV) Gözlüklüydü. (V) Sevinç, heyecan, alay karışımı hissini veren gülümsemesi, yüzünün ayrılmaz bir parçası gibiydi ve kendine özgüydü.
  Bu parçanın yazarı, hangi cümlelere kendi duygularını katmıştır?
  A) I. ve Il. B) I. ve III. C) II.ve V.
  D) III. ve IV. E) IV, ve V.
  (ÖSS 1990)

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin karşıt özellikleri bir arada verilmiştir?
  A) Yaşamı boyunca bilgi edinmeye, kendini yenilemeye, dahası kendini aşmaya çalıştı,
  B) Doğruluğundan emin olduğu düşüncelerini, her zaman, her yerde, herkese karşı yılmadan savundu.
  C) İnandıklarını ödün vermeden, savunurken yumuşaklık ve incelikle uzlaşma sağlamaya da özen gösterirdi.
  D) Uzmanlığın, salt diplomaya bağlı bir san olmayıp ilgi bilgi ve inançla elde edilebileceğini söylerdi.
  E) Yönetici olarak birlikte çalıştığı kişilere, insanca bir sıcaklıkla yaklaşır, içten bir ilgi gösterirdi.
  (ÖYS 1997)

  6. “Neyi, nerede, neden anlattığımı unutmuşum.”
  Cümlesinde unutulduğu vurgulanan şeyleri tümüyle içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öğrencilik günlerinizi, Londra dönüşünde biz eski arkadaşlarınıza uzun uzun anlatmıştınız.
  B) Öğrencilik günlerinizi, bir arkadaş toplantısında kimi arkadaşlar yurt dışına gideceği için anlatmıştınız,
  C) Öğrencilik günlerinizi, adınıza düzenlenen bir toplantıda bizlere coşkuyla anlatmıştınız.
  D) Öğrencilik günlerinizi, sıkıntılar, güçlükler karşısında yılmadığınızı belirtmek için anlatmıştınız.
  E) Öğrencilik günlerinizi sizden anlatmanız istendiği İçin, ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
  (ÖSS 1981)

  7. (I) Öykülerimdeki biçimsel ve içeriksel yenilikler salt kendi çabalarımın ürünü değildir. (II) Onları oluştururken öyküyü öykü yapan bütün geleneklerden ve yeniliklerden yararlanmaya çalışıyorum, fili) Olay, konu, karakter, tip, durum, kesit, diyalog,., (IV) Öyküyü oluşturan bütün öğeler eşit ölçülerde girmeli öyküye diye düşünüyorum. (V) Öykünün ağırlık merkezini yaymaya çalışarak bunlardan birinin, ötekinin önüne çıkmasını engellemek istiyorum.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V
  (ÖSS 2000)

  8. (I) Ben, yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum.(II) Bu nedenle insanların yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum. (III) Ölümsüz sözüyle anlatmak istediğim, kendi ölümsüzlüğüm değil tabii ki, yapıtın ölümsüzlüğü; işte sergimi bu düşüncelerle düzenledim. (IV) insanların sergiyi gezip, gördükleriyle ilgili birtakım değerlendirmeler yapması benim için çok hoş bir şey. (V) Benim istediğim de zaten buydu, ticari bir kaygım hiç olmadı.
  Bir ressamın düşüncelerinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle İlgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede, kendi bakış açısını ortaya koyuyor.
  B) II.cümlede, kimsenin ulaşamadığı başarılar peşinde koştuğunu belirtiyor.
  C) III. cümlede, kullandığı bir kavramla İlgili açıklama yapıyor.
  D) IV. cümlede, başkalarını yapıtları üzerinde düşündürmekten mutluluk duyduğunu açıklıyor.
  E) V. cümlede, maddi bir beklentisinin bulunmadığını söylüyor.
  (ÖSS 2007)

  9. Sanat, toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir.
  Bu cümlede sanatla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumdaki belli bir kesime seslenmeli, sanatçının düşüncelerini halka yaymalıdır.
  B) Toplum düzeyinin altına düşmemeye çalışmalı, herkese seslenmelidir.
  C) Toplumdaki bireylerin düzeyini göz önünde tutarak onlara ulaşmaya çalışmalıdır.
  D) Toplum düzeyinin üstünde olmalı, topluma yol göstermelidir.
  E) Toplumu yönlendirmekten çok, bireylerin beğeni düzeyini yükseltmelidir.
  (ÖYS 1993)

  10. (I) Eleştirmeni öteki yazarlardan ayıran en önemli nokta, eleştirmenin konusunu yaşamdan değil, yazından seçmesidir. (II) Çünkü eleştirmenin temel işlevi, okuyucuların yazınsal ürünleri daha iyi anlayıp değerlendirmelerini sağlamaktır. (III) Bu yönden, okuyucuyu göz önünde bulundurma eleştirmen için bir zorunluluktur. (IV) Eleştirmenin düşüncelerini olabildiğince somut ve yalın biçimde dile getirmesi gerekir. (V) “Yalınlık” la kastedilen, düşüncelerin akıcı, kolay anlaşılır cümlelerle dile getirilmesinin yanında bunların birbirleriyle olan bağlantılarıdır.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, eleştirmenin yapıtla okuyucu arasında köprü oluşturma görevinden söz edilmektedir?
  A) I. B)II. C) III. D)IV. E)V.
  (ÖSS 1997)

  11. Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi.
  Yukarıdaki cümlelerin, anlamlarını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kilometrelerce süren ırmağın kıyısından geçen yol asfalt ve gölgeliydi.
  B) Asfalt ve gölgeli yol ırmağın kıyısından geçiyor, kilometrelerce sürüyordu.
  C) Irmağın kıyısından asfalt ve gölgeli yol geçerek kilometrelerce sürüyordu.
  D) Irmağın kıyısından kilometrelerce süren asfalt ve gölgeli yol geçiyordu.
  E) Irmağın kıyısından geçen asfalt ve gölgeli yol kilometrelerce sürüyordu.
  (ÖSS 1984)

  12. I.Eleştirmen, sanat yapıtını açıklamaya, onun anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışır.
  II. Her eleştirmen, “eleştirme”nin esere bağlı bir değerlendirme olduğunu, övmek ya da yermek amacıyla yapılmayacağını bilmek zorundadır.
  III. Eleştirmenin bir amacı da sanatçıya yol göstermek, yaratıcılığını artırmada ona yardımcı olmaktır.
  IV. Eleştirmen, keyfi yargılardan kaçınmalı, söylediklerini kanıtlayarak nesne!l yargılara ulaşmalıdır.
  Bu cümlelerden, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakın olanlar hangileridir?
  A) II ile III. B) I. ile IV C) I. ile II. D) II. ile IV. E) III. ile IV.
  (ÖSS 1988)

  13. (I) Yazarın, kullandığı dilde eriştiği yetkinlik inkâr edilemez. (II) Kahramanların kullandıkları sözcüklerden kimilerinin, konuşulduğu gibi yazılması bu kitabı okurken bir sahne yapıtı izlemenin sıcaklığını hissettiriyor insana. (III) Yazara özgü uzun cümleler, onun anlatımının en önemli özelliği olarak görünüyor. (IV) Kopukluğun hiç görülmediği bu uzun cümleler, dilsel bir gösterinin en canlı Öğesini oluşturuyor. (V) Öte yandan, cümlelerin uzunluğu, yazarın anlatımının akıcılığına gölge düşürmüyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, söz konusu yazarın kullandığı dilin okur üzerindeki etkisinden söz edilmektedir?
  A) I. B) II. C) lll. D) IV. E) V.
  (ÖYS 1996)

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
  A) Üslup, insanın konuştuklarını ve yazdıklarını biçimlendiren kişisel bir öğedir.
  B) Bir sanatçının üslubu, o sanatçının kendisidir.
  C) Sanatçı, sözcükleri seçip yan yana getirirken onlara kendi damgasını vurur.
  D) Üslup, sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynadır.
  E) Bir sanatçı, yarattığı yapıtın türüne göre üslup kullanır.
  (ÖSS 2003)

  15. I. Zekânın, pek kolay kavranamayan çok karmaşık bir yapısı vardır.
  II. Zekâ, doğuştan getirilen gücün, çevre olanaklarıyla işlenmesi sonucu oluşur.
  III. Zekâ ne sadece kalıtsal ne de sadece çevresel etkenlerle açıklanabilir.
  IV Önce zekâyı tanımlamak, sonra da bu tanıma uygun bîr Ölçme aracı geliştirmek gerekir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) l. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV E) III. ve IV.
  (ÖSS 2000)

  CEVAPLAR
  1.C
  6.B
  11.E
  2.A
  7.E
  12.D
  3.E
  8.B
  13.B
  4.C
  9.D
  14.E
  5.C
  10.B
  15.C

 6. #6
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM-6

  1. Roman kişileri, yaratıcılarının kişiliklerindeki zayıflıklarla zenginlikleri bir arada taşırlar. Çünkü romancının yarattığı kişiler, romancının oluşturduğu ve kendi kişiliğinin özellikleriyle sınırlı kalan bir dünyada varlıklarını sürdürürler.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçada anlatılana anlamca en yakındır?
  A) Romancılar çizdikleri karakterleri, kendilerinde bulunmasını düşledikleri niteliklerle donatırlar.
  B) Romancının başarısı, büyük ölçüde kendini ve kendi düş dünyasını ustaca anlatmasına bağlıdır.
  C) Roman kişileri, gerçek yaşamdaki kişilere benzediği ölçüde inandırıcı olur.
  D) Romancının kişilik özellikleri, bütün yönleriyle, onun yarattığı kahramanlarda görülebilir.
  E) Romancı roman kişilerinin ruhsal ve fiziksel özelliklerini anlatarak gerçeğe ulaşır.
  (ÖYS 1997)

  2. “Düşenin dostu olmaz.”
  atasözüne anlam yönünden en yakın olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hapis damlarına serdim postumu
  Bilemedim düşmanımı dostumu
  B) Aziz dostlar şimdi çehresin eğer
  Bizden çevrilmedik yüzler mi kaldı?
  C) Dost elinden dolu içmiş deliyim
  Üstü kan köpüklü meşe seliyim.
  D) Dost dost diye nicesine sarıldım
  Benim sadık yârim kara topraktır.
  E) Kalmadı sefası bezm-i cihanın
  Düşman belli değil, dost belli değil.
  (ÜSS 1978)

  3. (I) Son yıllarda yayınevlerinin sayısında bir artış gözlendi. (II) Bu, çeviri kitap sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. (III) Yurt dışında çıkan hemen her kitap hiç gecikmeden bizde de yayımlanmaya başlandı. (IV) Hatta bir kitabı çabuk satışa sunabilmek ipin iki çevirmene bölüştürüp yayımlayanlar da var. (V) Bu, benimsemediğim bir yöntem çünkü her çevirmenin dili ve biçemi farklıdır, ikisi birleştirilince birbiriyle bağdaşmaz.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede, bir saptama yapılıyor.
  B) II. cümlede, I. cümlede belirtilenin sonucu açıklanıyor.
  C)III. cümlede, başkalarından üstün olma durumu belirtiliyor.
  D) IV. cümlede, farklı bir tutumdan söz ediliyor.
  E) V. cümlede, bir karşı çıkış, nedeniyle birlikte belirtiliyor.
  (ÖSS 2008)

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içermektedir?
  A) Planınızı değerlendirdiğimizde onun beklentilerimizi tümüyle karşılamadığını gördük.
  B) Planınız güzel; ama onun bizim amacımıza uygun olduğunu söyleyemeyiz.
  C) Planınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyoruz.
  D) Planınızın kolayca uygulanabilmesi için kimi yerlerinde değişiklikler yaptık.
  E) Planınızın titiz bir çalışmanın ürünü olduğu belli; ama biz daha farklı özellikler arıyorduk.
  (ÖSS 1998)

  5. (I) İhtiyar Adam ve Deniz, Ernest Hemingway’a Nobel Ödülü kazandıran romanlarından biri. (II) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya uyarlanması neredeyse olanaksız görünen bu roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış. (III) Filmde, balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. (İV) Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması ve onu karaya çıkarmak için gösterdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor, (V) İhtiyar Adam ve Deniz, izlenmeye değer en iyi filmlerden biri.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
  A)l. B)ll. C)III. D) IV. E) V,
  (ÖSS 2000)

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Ünlü masal kahramanı Heidi’nîn oradan oraya koştuğu Alpler İle hemen hemen aynı güzelliğe sahip bir yayladayız.
  B) Çocukluğumun pazen pijamalarına desen olmuş kır çiçekleri, orman gülleri yol kenarlarına gizlice serpilmiş.
  C) Burada doğayla kucak kucağa, yapayalnız özgür, güçlü ve huzurlusunuz.
  D) Şenliklerle, hele genç kızların dilinde coşkuyla akıp giden sevda türküleriyle bir başka güzeldir yaylalar.
  E) Bir yanda olanca maviliğiyle deniz, bir yanda başı karlı dağlar ve yeşilin bin bir tonu…
  (ÖYS 1993)

  7. (I) Edebiyatımızda mahlasların, takma adların ayrı bir yeri var. (II) Bu açıdan, Divan edebiyatından Tanzimat’a, Tanzimat’tan da günümüze kadar renkli ve zengin bir kültürel mirasa sahibiz. (III) Divan edebiyatında mahlaslar, gülmece yazınında takma adlar bin yıllık bir geleneğin ürünüdür. (IV) Ancak, bu konuda yapılmış araştırmalar yok denecek kadar azdır. (V) Bunların, zamanında derlenmemiş olması birçok karışıklığa yol açmış, kimi edebiyat ürünleri başkalarına mal edilmiştir. (VI) İşte bu çalışma, bu alandaki boşluğu dolduracak niteliktedir.
  Yukarıdaki parçada, son cümlede sözü edilen “boşluk”un nereden kaynaklandığı numaralanmış cümlelerin hangilerinde belirtilmiştir?
  A)l. ve ll. B) I. ve III. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) IV.ve V.
  (ÖYS 1996)

  8. “Böylesine geniş bir kavramı ……….. inceleme, ciltlerce kitap yazmayı gerektirir.”
  cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi uygun düşmez?
  A) tüm özellikleriyle
  B) ayrıntılı olarak
  C) derinliğine
  D) bütün boyutlarıyla
  E) ana çizgileriyle
  (ÖSS 1981)
  [tab:2.Sayfa]
  9. Okul öncesi eğitimin, çocuğun gelişiminde büyük önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçek.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede belirtilen yargının bir gerekçesi niteliğindedir?
  A) Anaokulu, yuva ve kreşlerin sayısı her geçen gün artıyor ve bunlar sürekli gelişiyor.
  B)Anne-babalar çocukları için en iyiyi bulma ve yapma çabası içindeler.
  C) Çocuklar paylaşma ve sorumluluk duygularını oyunla geliştirirler.
  D)Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişiminin önemli bir kısmı okul çağından önce tamamlanmaktadır.
  E)Son yıllarda anaokullarında çocuğu değişik yönleriyle geliştirmeyi amaçlayan yeni yöntemler deneniyor.
  (ÖSS 1998)

  10. I.Yalnız biçime önem veren sanatçı, nasıl konuşulacağını bilen ama söyleyecek sözü olmayan konuşmacıya benzer.
  II. Zaman içinde, yapıtlarının biçim ve içeriğinde hiç değişiklik yapmamış pek çok sanatçı vardır.
  III. Bu sanatçımızın, eski biçimlerle günümüzün içeriğini yansıtmaya çalışması, yeni bir yöntem değildir.
  IV. Sanatçının yapıtlarında biçimle içerik, bir kâğıdın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz.
  Bu cümlelerden, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakın olanlar hangileridir?
  A) I. ile II. B) I. ile III. C) I. ile IV.
  D) II. ile III. E) İl. ile IV.
  (ÖSS 1988)

  11. (I) Bu kitap, dünyada ve Türkiye’de, başlangıcından bugüne kadar tiyatro tarihinden önemini koruyan beş yüze yakın kişiyle ilgili bilgileri İçeriyor, (II) Bu kişiler arasında, oyun yazarları, tiyatro kuramcıları, yönetmenler ve sahne tasarımcıları var. (III) Kitapta, sözü geçen kişilerin yaşam öyküleri de anlatılmış. (IV) Bunlar anlatılırken, onların sanatsal kişiliklerine, eserlerine ve sahne uygulamalarına da yer verilmiş. (V) En yeni kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı için, bu yapıt güncelliği olan bir boyut kazanmış.
  Yukarıdaki parçada sözü edilen kitabin içeriğiyle ilgili en geniş bilgi, numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?
  A) I. B) ll. C)III. D) IV EV
  (ÖSS 1996)

  12. O, unutulmuş yazarları hatırlatmayı, onların yapıtlarını yeniden gün ışığına çıkarmayı değil, günümüz yapıtlarını, birer birer, okurlara tanıtmayı amaçlamıştı,
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) Yapıtları değerlendirirken, geçmişin ürünlerini bugüne taşıma yerine, yeni yazılmış olanları ele almayı isterdi.
  B) Geçmişte ortaya konan yapıtların öneminden değil, bugün nitelikli yapıtların nasıl oluşturulacağından söz ederdi.
  C) Yıllar sonra yapıtların değil, ancak yazarların anımsanabileceğini düşünürdü.
  D) Yıllar önce ortaya konmuş ürünlerin, bugün için büyük bir değer taşımadığına İnanırdı.
  E) Bugün ortaya konan yapıtların da bir süre sonra eskiyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtirdi.
  (ÖSS 2002)

  13. I. Bütün gün oturmaktan ayaklarımız uyuşmuştu.
  II. Açık havada çalışmaktan yüzleri esmerleşmişti,
  III. Fırtına sabaha doğru yatışmıştı.
  IV. Yediğimiz ekşi eriklerden dişlerimiz kamaşmıştı.
  V. Pamuk çapalamaktan elleri nasırlaşmıştı.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “değişerek yeni bir görünüm kazanma” durumu anlatılmaktadır?
  A) I-V B)II-IV C) l-lll
  D)ll-V E) III-IV
  (ÖSS 1983)

  14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini İçermemektedir?
  A) Sanatçılar arasındaki olağanüstü uyum, onların oda müziğine olan eğilimlerinin bir kanıtıydı.
  B) Sanatçılar, iki bölümden oluşan bu yapıtı, yarın da bu salonda seslendirecekler.
  C) Bestecinin üslubunu bütün yönleriyle yansıtan bu yapıtı, yepyeni bir yorumla sundular.
  D) Bu konserde dinlediğimiz ezgiler, içimizde yepyeni bir yaşama sevinci uyandırdı.
  E) Yapıtın ezgilerindeki kıvraklık, onu seslendirenlerin katkısıyla dinleyicileri adeta büyülemişti.
  (ÖSS 1990)

  15. Yahya Kemal: “Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktadır.” der.
  Ozanın, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır.
  B) Duygular, şiirle etkili bir biçimde anlatılır.
  C)Şiir düşüncenin, duyguların özsuyunda eritilmesiyle oluşur.
  D) Şiir, duyguların toprağını besleyip zenginleştirir.
  E) Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlıdır.
  (ÖSS 2003)

  CEVAPLAR
  1.D
  6.A
  11.A
  2.B
  7.E
  12.B
  3.C
  8.E
  13.D
  4.C
  9.D
  14.A
  5.A
  10.C
  15.C

 7. #7
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM-7

  1. “—- öğrenmiş olmalıydın; — iki yıldır bu işte çalışıyorsun.”
  sözleri, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
  A) Bunları – elbette
  B) Artık bunu – çünkü
  C) Bu nedenle – topu topu
  D)Hemen- yalnızca
  E) Şimdiye dek – zaten
  (ÖSS 1981)
  *
  2. Hiçbir suçlu, kendi yargıçlığından kurtulamaz.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) Suç işleyenler, işledikleri suça verilecek cezayı çok iyi bilirler.
  B) Her suçlu, yargılanma ve cezalandırılma ko*rkusu içinde yaşar.
  C)Suç işleyenler, suçsuzluklarını kanıtlamak isterler.
  D) Her suçlu, işlediği suçun cezasını er ya da geç çeker.
  E) Suçlular, yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar.
  (ÖSS 1991)
  *
  3. “Resim, hem duygusal bir filizlenmeyi hem de fiziksel bir çöküşü gösteriyor.”
  cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında anlatımda başvurulan yol bakımından benzer*lik vardır?
  A) O kır gezisinde hem çiçek hem de böcek çeşit*lerini ayrı ayrı tanıdık.
  B) Romanı, anlatım yönünden diri, konu yönün*den aşınmış bulduk.
  C) Geçen hafta kentin hem parklarını hem de mü*zelerini dolaştık.
  D) Filmde yeni bir köyün hem kuruluşunu hem de büyümesini izledik.
  E) O akşam, arkadaşlarla hem eski günlerimizi hem de o günkü ortak dostlarımızı andık.
  (ÖSS 1983)
  *
  4. “Bir kitabı okutan şey, sürükleyici olaylardan çok, okuyucu ile yazar arasında kurulan bağdır.”
  Yukarıdaki tümceyi (cümleyi), dil ve düşünce bağlantısı yönünden en uygun biçimde ta*mamlayan tümce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bunun için yazarlar her zaman okuyucuları ile görüşüp tartışmaya gereksinim duyarlar.
  B) Kitapta savunulan görüşün yaygınlık kazanmış olması, o kitabın tutunmasına büyük ölçüde yardım eder.
  C) Yazarın yapması gereken şey, olaylara değil, kişisel ilişkilere ağırlık vermektir.
  D) Önemli olan, okuyucunun iç özlemlerine, İç dünyasına yakınlığı sağlamayı başarabilmek*tir.
  E) Yazar, okuyucularının düşüncelerine ters düş*meye çalışmalıdır.
  (ÜSS 1979)
  *
  5. “Tiyatro bir odak noktasıdır; dünyada, tarihte, in*sanda her ne varsa oraya yansıyabilir ama sanatın sihirli değneği altında.”
  Aşağıdaki yargıların hangisi bu cümlede söylenmek istenene en yakındır?
  A) Sanat eseri, hayatı olduğu gibi yansıtmalı, eğlendirmeli ve her sosyal tabakaya seslenmelidir,
  B) Sanatta gerçek, basit bir kopyadan ibaret ol*mamalı, yazarın kafasından geçip onun görüşüyle bize sunulmalıdır,
  C) Sanatçı öncü olmak, halkın yürüdüğü yolun ilerisini bir projektör gibi aydınlatmak zorun*dadır.
  D) Sanatçı bir gözlemci ve deneyimcidir; olayları ve kişileri gözlemlediği gibi verir.
  E) Sanatçı, toplumdaki İşlevini, sanat kaygısını her şeyin üstünde tutmakla gerçekleştirebilir.
  (ÖSS 1984)
  *
  6. “Dezenfeksiyon, hastalık mikroplarını yok eder.——-;——-sterilizasyon, hastalık yapsın yapmasın, bütün mikroorganizmaları yok eder.”
  Bu iki cümleyi anlamca doğru olarak birbirine bağlayabilmek için, boş bırakılan yere aşağı*dakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Mikrobun tam olarak saptanamadığı durum*larda yetersiz kalır; böylelikle
  B) Bu yüzden hastalık sırasında ya da hastalığın sonunda yapılmalıdır; böylece
  C)Bu yönüyle sterilizasyondan ayrılır; çünkü
  D) Salgın hastalıklarda çok uygulanır; bu yüzden
  E) Sterilizasyon gibi hiçbir zararlı etkisi yoktur; ama
  (ÖSS 1981)
  *
  7. (I) Jules Verne’in serüven tutkusu, denizcilik, tarih coğrafya gibi alanlardan aldığı öğelerle beslenerek yazdıklarının çekirdeğini oluşturur. (II) Sayısı iki yüze yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temellenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarına ilişkin bilgilerini, saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki bin*lerce kitaba borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalında uzman olmadığı halde yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakından izler. (V) Böylece hem çağını çok iyi tanır hem de çağının getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
  Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve IV.
  D) III. ve V. E) IV ve V
  (ÖSS 2003)
  *
  8. Montaigne’den çok sonra yaşamış olan bir yazar, şöyle diyor:
  “Bu Montaigne, amma da fikir çalmış benden.”
  Bu düşünceyi, aşağıda Montaigne ve De*nemeleri üzerine söylenenlerden hangisi, en iyi yansıtır?
  A) Montaigne, düşündüklerini büyük bir içtenlikle ortaya serer.
  B) Bir kitap buldum burada, Montaigne’in kitabı… Ne zevk onunla beraber olmak.
  C) Montaigne, Denemelerinde hep kendinden söz eder, “Kitabımın özü ben’im.” der.
  D) Montaigne, bir şey öğretmiyor, çünkü hiçbir şeyi kestirip atmıyor.
  E) Montaigne’in Denemelerinde gördüğüm her şeyi, kendimde buluyorum.
  (ÖSS 1981)
  *
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eleştiri” söz konusu değildir?
  A) Kitap okunduğunda, yazarının, ne yazacağını uzun uzadıya ölçüp biçen, bunları bir tartımdan geçiren, düzene koyan sanatçılardan olmadığı anlaşılıyor.
  B) Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları derleyip bunları yazılış tarih*lerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor.
  C) Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın, kullandığı dil ve anlatımındaki pürüzler yüzün*den, söyledikleri gereği gibi anlaşılmıyor.
  D) Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruhbilim-sel çözümlemeler, yapıtın dokusu İçinde belirli bir işlev taşımıyor.
  E) Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansıtamayışı, yapıtının inandırıcılığını büyük ölçüde azaltıyor.
  (ÖSS 2004)
  *
  10. “Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, adeta -
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse, cümlenin anlamı en uygun biçimde tamamlanmış ve pekiştirilmiş olur?
  A) aklım başımdan gitti
  B) yıldırımla vurulmuşa döndüm
  C) başımdan kaynar sular döküldü
  D) yerin dibine geçtim
  E) nefesim kesilir gibi oldu
  (ÖSS 1984)
  *
  11. (I) Hececiler, Türk şiirinde M. Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın açtığı yolu genişlet*meye çalışmışlardır. (II) Halk şiirinin renkli dünyasına bu şiirin dış yapısını. Özellikle de Ölçü ve uyak düzenini benimseyerek ulaşmayı amaçlamışlardır. (III) Dil açısından açık, arı bir söyleyişe yönelmişlerdir. (IV) Taklitten yola çık*tıları, duygu evrenlerini yenileyip çağdaş değer*lerle donatmadıkları için şiirselliği bir türlü yakalayamamışlardır. (V) Şiirlerindeki tekdüzelilik, kalıplaşmışlık da bundandır.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi*sinden başlayarak Hececilerin şiirine yönelik olumsuz bir yaklaşım söz konusudur?
  A)V. B)IV. C)lll. D) II. E) I.
  (ÖYS 1993)
  *
  12. (I) Bu sanatçının en son çıkan şiir kitabı, fil) Ki*tapta 1987- 1990 yılları arasında yazdığı şiirleri var. (III) Kitaptaki bölüm adları, aynı zamanda o bölümlerdeki ilk şiirlerin de adları. (IV) Sanatçı bu kitabını bölümlere ayırmasa da olabilirdi. (V) Çünkü kitap, istediğiniz sayfadan okumaya başlayabileceğiniz, kimi yerleri atlayıp, kimi yerleri de geri dönerek okuyabileceğiniz bir yapıya sahip,
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile*rinde kişisel görüşe yer verilmiştir?
  A) I. ve II B) II. ve III. C) II. ve IV.
  D) III. ve IV. **E) IV. ve V.
  (ÖYS 1995)
  *
  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?
  A) Bu olayın böyle sonuçlanacağım ben çok önceden anlamıştım.
  B) Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu göz*lerinden okuyordum.
  C)Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde taşıya*cağıma söz veriyorum.
  D) Bu konuyu, onun yanında rahatça konuşabile*ceğimi sanıyorum,
  E) Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım.
  (ÖSS 1990)
  *
  14. Aşağıdakilerin hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?
  A) Onu görünce şaşırdım kaldım.
  B) Onu gördükçe seni hatırlıyorum.
  C) Onu gördüğümde henüz bebekti.
  D) Onu göreli rahatım kaçtı.
  E) Onu gördükten sonra buraya geldim,
  (ÖSS 1983)
  *
  15. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlecik ikincinin nedeni durumundadır?
  A) Biraz daha yaklaşınca onu kıyafetinden tanıdı.
  B) Kar yağmıyorsa yola çıkmışlardır.
  C) Gelir gelmez beni arayacağını söylemişti ama aramadı.
  D) Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
  E) Ana caddeyi geçtikten sonra okul yoluna girdiler.
  (ÖSS 1986)
  *
  CEVAPLAR
  1.B
  6.C
  11.D
  2.E
  7.A
  12.E
  3.B
  8.E
  13.C
  4.D
  9.B
  14.B
  5.B
  10.D
  15.D

 8. #8
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 7

  1. Bu sanatçımız kendisine söylenen: “Eline sağlık, resimlerin çok güzel olmuş.” türünden basmakalıp sözlerin kendisine bir şey kazandırmayacağına inanır. Çünkü —.
  Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
  A) onun için önemli olan, yansıtmak istediklerinin anlaşılıp anlaşılamadığıdır
  B) o, yöneltilen eleştiriler doğrultusunda kendisini geliştirecektir
  C)onun için sanat, insanları etkileme, belirli duygularla donatma işidir
  D) o, yapıtın biçim ve içerik yönünden eleştirilmesinden yanadır
  E) o, eleştirinin İşlevsel bir nitelik taşımanı ister
  (ÖSS 2005)

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?
  A) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.
  B) Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş, damlar, sokaklar, kırlar karla örtülmüştü.
  C) Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.
  D) İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı,
  E) Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.
  (ÖYS 1993)

  3. Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla kalmaz, aynı zamanda ona istediği biçimi de verir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
  A) Her yazar, hangi türde yazarsa yazsın, yapıtlarının konularını yaşamdan alır.
  B) Yazma, yazarları yaşama bağlayan, düşsel ve düşünsel boyutlu yaratıcılık isteyen bir eylemdir.
  C) Roman, Öykü, oyun gibi yazınsal ürünlerde, okurlara, değişik yaşamlar sunulur.
  D) Günlük yaşamla beslenmeyen, dil değeri taşımayan yapıtlar kalıcı ve etkili olamaz.
  E) Roman, öykü, oyun gibi türlerde yazılmış yapıtlar, yazıldıkları dönemi yansıtır ve onu yönlendirir.
  (ÖSS 1998)

  4. (I) Bilinç akışı yöntemi, öykü ve romanlarda karakterlerin, geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anılarının aktarımında kullanılan bir tekniktir. (II) Söz konusu duygu ve düşüncelerin hiçbir denetim ya da sınırlama olmaksızın, olanca doğallığıyla aktarılması, anlatıyı zenginleştirir. (İli) Bu teknikle yazar, okura kendi duygularını anlayabilme olanağı sunar. (IV) Bir başka anlatımla okurun, gerçeği farklı boyutlarda görmesini sağlar. (V) Böylece yazar, yüzeysel olanın anlatımıyla yetinmeyerek, yarattığı kahramanların iç dünyalarını da yansıttığı için anlatımına derinlik kazandırmış olur.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır?
  A) I. B)ll. C)lll, D) IV. E) V
  (ÖSS 2007)

  5. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna, “Bu nedenle söz konusu yapıt çok okunmuş ve defalarca basılmıştır.” cümlesinin getirilmesi anlam akışı yönünden uygun olmaz?
  A) Yapıtın, yazıldığı döneme göre, sade ve anlaşılır bir dili vardır.
  B) Yapıtta, eski eğitim uygulamaları, kahramanın bakış açısından, etkileyici bir anlatımla yargılanmaktadır.
  C) Yapıtta, içinde bulunulan ortamla insanın psikolojik durumu arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.
  D) Yazarın, tarihsel olaylardan yola çıkarak oluşturduğu bu yapıtta, gerçeklerin payı büyüktür.
  E) Belli bir kesime seslenen bu yapıtta terimlere dayalı bir anlatım kullanılmıştır.
  (ÖSS 1999)

  6. İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli biçimde söylemeyi seçtiği için “yazar” dır.
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
  A) İnsanların, düşüncelerini söyleyiş biçimiyle söz dağarcığı arasında ilişki vardır.
  B) Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl söylediği önemlidir.
  C) İnsanın, söyleyeceklerini seçerken çok özenli davranması gerekir,
  D) Bir yazının okuyucu üzerindeki etkisi, onun anlatım biçimine göre değişir.
  E) Bir yazar, düşüncelerini sınırlamadan, özgürce yazmalıdır.
  (ÖSS 2002)

  7. “Bir kavramı belirlemenin başka bir yolu da onun karşıtı olan kavramı belirlemedir.”
  Aşağıdaki yargıların hangisinde bu yola başvurulmuştur?
  A) Eleştiri, bir yapıtı belirli ölçütlere göre değerlendirme, inceleme işidir.
  B)Bir düşünceye saplanıp onun dışında doğru tanımayan kişilere hoşgörülü denemez.
  C) Bilimsel kuşku insanoğlunu İnanmaktan çok, nedenlerle düşünmeye götürür.
  D) İlkel toplumların da, uygar toplumların da kendilerine özgü kültürleri olmadığı söylenemez.
  E) Eleştirmen de yaratılmış bir yapıtı yorumlarıyla zenginleştiren bir sanatçı sayılır.
  (ÖSS 1982)

  8. Şiir yazmak bence bir duyarlık işidir, Yazılan şiir, dizginlenemeyen bu duyarlığın, ritm ve sese dönüşmesidir. Ancak bu sırada şiirdeki sesin boğuk, hırıltılı ve anlamsız olmamasına özen göstermek gerekir.
  Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mesajın, okuru yanlış düşüncelere yönlendirmemesi
  B) Anlamın duygusallıktan uzak, gerçekçi bir nitelik taşıması
  C) Sözcüklerin iyi seçilmiş, uyumlu ve anlamlı olması
  D) Sözcüklerin değişik anlamları çağrıştırmaması
  E) Sözcüklerin sanatsız ama etkileyici bir biçimde kullanılması
  (ÖSS 1993)

  9. Şiir sanatı üstüne çok düşünmüş ve bu sanatı her şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valery, şiir………yazılır, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok iyi bir ressam olan Degas’ya, şiirin malzemesinin …….. olduğunu anlatmak istemiş. Tıpkı resmin malzemesinin kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, renkler ve şekiller olduğu gibi.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) sözcüklerle – duygu ve düşünceler değil sözcükler
  B) benzetmelerle – şairin yaratıcılığıyla ilgili
  C) duygularla – herkesçe anlaşılır nitelikte, açık seçik
  D) olgunluk döneminde – özgün ve yoruma açık
  E) uzun sürede- şairin yaşantısına değil düş gücüne bağlı
  (ÖSS 2003)

  10. I.Okur onun yapıtlarını okurken kendisini, yıllanmış çamların olduğu bir ormanda kuş sesleri ve reçine kokularının arasında bulurdu.
  II.Septiği ilginç ayrıntılarla, yaptığı benzetme ve karşılaştırmalarla yapıtlarında okura, doğanın temiz havasını soluturdu.
  III. Öykülerinde Anadolu’nun köylerinde, kasabalarında yaşayanların değişik sorunlarını göstermeye çalışırdı.
  IV. Roman ve öykülerinde, günlük yaşamın sıkıntıları içinde bunalan kişileri işlerdi.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, sanatçının betimlemelerindeki aynı niteliği yansıtmaktadır?
  A) l. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.
  (ÖSS 1999)

  11. Daha ilk kitabı yeni yayımlanmış bir şairim ben. Bu yüzden sorunuzu, “Bu soru beni aşar.” diye yanıtladım.
  Bu parçada şairin, “Bu soru beni aşar.” cümlesiyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bu konuda açıklama yapmama gerek yok.
  B) Daha önce de böyle bir soru sordunuz. C)Bu soruyu başkaları da yanıtlayabilir.
  D) Sorunuza çok değişik yanıtlar verilebilir.
  E) Bu konuda yeterli bilgim ve deneyimim yok.
  (ÖSS 1994)

  12. (I) Bu zorlu uğraşta, kendimi hiçbir zaman şair olarak görmedim, fil) Bana “şair” diyenlere de İpimden hep gülümsedim. (III) Ben, şiir yazma yolunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde yürüyen, sıradan bir şairim. (IV) Şiir yazma serüveninde, tüm yeteneğimi ortaya koyarak, ulaştığım düzeyi düşürmeden yol alıyorum. (V) Bu tutumum, işimi bir bakıma zorlaştırdığı gibi az şiir yazmama da neden oluyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinden, konuşan kişinin alçakgönüllü olduğu anlamı çıkarılamaz?
  A) I. ve II. B) I, ve III. C) II. ve IV.
  D) III. ve V. E) IV ve V
  (ÖSS 2002)

  13. Eğer nüfus artıyor, İstekler de çoğalıyorsa eldeki olanakları daha iyi kullanmak zorundayız.
  Aşağıdakilerden hangisi, anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Nüfus artışına paralel olarak artan istekleri karşılayabilmek için eldeki olanakları yerinde kullanmak gerekir.
  B) Nüfus artışı birtakım farklı İsteklerin ortaya çıkmasına yol açar.
  C) Nüfus artışıyla birlikte çoğalan isteklerin karşılanması için yeni kaynaklar arama yoluna gidilmelidir.
  D) Nüfusun hızla artması karşısında eldeki olanaklar zamanla yetersiz duruma gelir.
  E) Nüfusun artışıyla ekonomik olanaklar arasında bir denge kurulmazsa istekler hiçbir biçimde karşılanamaz.
  (ÖYS 1992)
  14. Anlatımda olayların sıralanışı yönünden, “Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça yer, yedikçe şişmanlardı.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?
  A) Onu gördükçe neşelenir, onunla konuştukça özlemi azalır, ondan uzak kaldıkça kederlenirdi.
  B) Okudukça yeni şeyler öğreniyor, öğrendikçe kendine güveni artıyor, güveni arttıkça daha başarılı oluyordu.
  C) Çocuklar konuştukça o da konuşuyor, düşündükçe o da düşünüyor, güldükçe o da gülüyordu.
  D) Yoruldukça dinlenir, sıkıldıkça önüne bakar, üzüldükçe ağlardı.
  E) Hava açtıkça bahçede çalışır, rüzgâr dindikçe balığa çıkar, yağmur yağdıkça içeride ağlarını tamir ederdi.
  (ÖSS 1987)

  15. (I) Bu sanatçı, içinde yaşadığımız çevreyi, günlük olayları yansıtıyor, (II) Bunları, ancak okurken görebileceğimiz, incelikli ayrıntılarla ustaca anlatıyor. (IİI) Bu yapıtında büyük kentin aylak insanlarını, küçük memurları konu alıyor. (IV) Sevgiye, insanca yaşamaya özlemi olanların arayışlarını inceliyor. (V) Bunları, alçakgönüllü bir gözlemcilikle Önümüze seriyor.
  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde beğenme sezilmektedir?
  A) I. ve II. B) l. ve III. C) ll.ve V.
  D) III. ve IV. E) IV. ve V.
  (ÖYS 1998)

  CEVAPLAR
  1.C
  6.B
  11.E
  2.E
  7.B
  12.E
  3.E
  8.C
  13.A
  4.A
  9.A
  14.B
  5.E
  10.A
  15.C

 9. #9
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 8

  1. “(I) Bana göre şiir, özünü halk kültüründen almalı. (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolambaçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellik yaratır.”
  Parçada, anlamca birbirine en yakın olan iki cümle hangisidir?
  A) l ,ll B)II,III C) III, IV
  D) IV , V E) V, VI
  (ÖSS 1985)

  2. (I) Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dünyasına. (II) Öykülerinde de romanlarında da hiçbir zaman kolaya kaçmadı. (III) Bunda, sanata duyduğu sorumluluk kadar okuruna duyduğu saygının da payı vardır. (IV) Yapıtlarının hepsinde sanatsal ve kültürel gelişmeyi besleyici öğeler, ayrıca okuru, düşünmeye yönelten özgür önermeler görülür. (V) Bu usta, biçimsel yeniliklere açılmaktan hoşlanır ve bunları dener. (VI) Basmakalıp reçetelerden, alışılmış neden sonuç ilişkileriyle oluşturulan yapay anlatımlardan kaçınır.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, II. cümledeki davranışın nedeni açıklanmaktadır?
  A) I. B)III. C)|V. D)V E) VI.
  (ÖSS 2002)

  3. (I) Öykücülüğümüzün bugün belirli bir çizgiye ulaştığını ve o çizgide seyrettiğini söylemek oldukça güç. (II) Hatta bazı dönemlerde geçmişteki düzeyini bile koruduğu söylenemez, (III) Günümüzün genç öykücüleri eski öykü örneklerini ya hiç okumuyorlar ya da yarım yamalak tanıyorlar, (IV) Bu yüzden, geçmişle kan bağı taşımayan, yaratıcılıktan yoksun, son derece yetersiz ürünlerle karşılaşıyoruz. (V) Bu durum, ister istemez, okurlarda öyküye karşı ilgisizlik ve küçümseme yaratıyor.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki eleştiri, öykücülerin yazdıklarına yöneliktir?
  A) I. B) ll. C)lll. D) IV. E) V
  (ÖSS 1999)

  4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?
  A) Her işte bir hayır vardır. - İyimser olma
  B) Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz. – Sıkıntılara katlanma
  C) Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme.- lçülü davranma
  D) Boş fıçı çok tangırdar. – Bilgiçlik taslama
  E) Bin tasa bir borç ödemez. – Kuşku duyma
  (ÖYS 1997)

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?
  A) Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
  B) Bunu alsam beğenir mi ki?
  C) Söylesem de beni dinlemez ki!
  D) Bu olay onu o kadar üzdü ki…
  E) Bu saatten sonra gelir mi ki?
  (ÖSS 1995)

  6. “Atatürk, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra, Namık Kemal’in,
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini
  dizelerini (mısralarını) değiştirerek şöyle demiştir: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” Bu iki söyleyiş arasında nasıl bir anlam farkı vardır?
  A) bezginlik-canlılık
  B) kuşku – kesinlik
  C) umutsuzluk – güven
  D) inançsızlık-inanç
  E) çekingenlik-ataklık
  (ÖSS 1983)

  7. O, okurların yazarları seçtiği gibi, yazarların da okurları seçebileceğine inanan bir sanatçıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümlede sözü edilen sanatçının görüşüne en yakındır?
  A) Okurlar en tanınmış yazarları okumayı, yazarlar da okurların ilgisini çekecek şeyler yazmayı isterler.
  B) Kimi okurlar belirli yazarların belirli yapıtlarını seçerler, kimi yazarlar da geniş kitlelere seslenmeyi amaçlarlar.
  C) Okurlar kendi düşüncülerine uygun olan yazarları yeğlerler; yazarlar da kendi istedikleri nitelikleri taşıyan okurlara seslenirler.
  D)Okurlar üstün nitelikli yapıtlardan hoşlanırlar; yazarlarda okuyucunun düzeyini yükseltmeye çalışırlar.
  E) Okurların bir bölümü yeni tanınmaya başlamış yazarlara ilgi duyarlar; yazarların bir bölümü de Çalışmalarını okuyucuların beklentilerine göre yönlendirirler.
  (ÖYS 1992)

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?
  A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
  B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
  C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
  D) Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır.
  E) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.
  (ÖSS 1991)
  [tab:2.Sayfa]
  9. (I) Kırk beş yıl boyunca birçok dergide, gazetede çeşitli kitaplarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım. (II) Kendimi bir kitap eleştirmeni olarak görseydim, üstünde durup düşünülmüş, tutarlı ve kalıplaşmış bir yaklaşımla, belirgin bir yöntemle yönelirdim kitaplara.(III) Ama böyle bir arayışa girmedim. (V) Yazarlıkla ilgili her alanda olduğu gibi eleştiri alanında da kendi Ölçütlerime bağlı kaldım. Yazarlığımın temelinde hep bağımsızlık, kural tanımazlık, özgürlük yatıyor. (VI) Yıllar sonra dönün arkama baktığımda bunu açık açık görüyorum.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçı, yazma işinde seçtiği yolu en kapsamlı biçimde belirtmiştir?
  A) II. B)lll. C)IV. D)V E) VI,
  (ÖSS 2004)

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
  A) Yunus Emre’nin bu şiirinde “bulut’un gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir.
  B) Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirlerinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar ipin kullanılmıştır.
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel’in, “Han Duvarlarında birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir.
  D) Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir.
  E) Behçet Necatigil’in bu dizelerinde sokaklar için, “gülümseyen” sözcüğü kullanılarak kişileştirme yapılmıştır,
  (ÖSS 1995)

  11. “Çocukların, susuzluktan dudakları çatlamıştı.” cümlesindeki neden-sonuç ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Çok çalışıp yoksulluktan kurtulmuştu.
  B) Geçirdiği hastalıktan hiçbir İz kalmamıştı.
  C) Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı.
  D) O korkulu olaydan güzel bir öykü çıkarmıştı.
  E) Öfkesinden ortalığı altüst etmişti.
  (ÖSS 1984)

  12. (I) Bu kitabın dört bölümü, aslında birer uzun makale olarak düşünülmüş, (II) Dördü de ayrı ayrı temaları işliyor. (III) Bu temalar: Osmanlı Türk müziğinin öğretimi, İcra üslubu, makamları ve bunları kuşaktan kuşağa aktarma yöntemleri… (IV) Yani Türk müziğinin belirleyici özellikleri…(V) Bütün bunlarla, geleneksel Osmanlı Türk müziğinin çeşitli yönlerine ışık tutuluyor ve onun belirgin nitelikleri ortaya konuyor,
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili değildir?
  A) I. B) ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1996)

  13. Ne yaşanan her olay öyküye dönüştürülebiliyor ne de öyküye özgü kurallar, her zaman gerçeği aynen anlatmaya uygun düşüyor. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?
  A) Öyküde ne yaşanmış olaylar anlatılabilir ne de gerçekler yansıtılabilir.
  B) Her olayı öyküleştirmek doğru olmaz; her öykünün kendine özgü bir yapısı vardır.
  C) Yaşanmamış olaylardan öykü çıkarılamaz; yaşanmış olaylar da öykünün sınırların] aşar.
  D) Yaşanan olaylar çok etkileyicidir; olaylar öyküleştirilirken canlılığını ve etkileyiciliğini yitirir.
  E) Baştan geçen her olaydan öykü çıkarılamaz; öykünün yapısı olup biteni olduğu gibi yansıtmaya izin vermez,
  (ÖYS 1994)

  14. 1950'lerde edebiyatımızda görülen köye yöneliş hareketi, köy kökenli ya da köyü yakından tanıyan yazarların birbiri ardına ürün vermeleriyle yaygınlaşıp gelişmiştir.
  Düşüncenin akışına göre bu cümleden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) Köylü ve köy sorunları, edebiyatımızın temel konularından biri olmuştur.
  B) Köy gerçeğini değişik boyutlarıyla yansıtan bu ürünler, günümüz Türk edebiyatının seçkin örnekleri arasında yer alır.
  C)Bu iki sanatçımızı köy edebiyatının dar kalıpları içinde düşünmemek gerekir.
  D) Bu hareketi benimseyen sanatçılar, köye ve köylüye yeni bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır.
  E) Bu yazarlar, köyün ve köylünün sorunlarını başarılı bir biçimde okurlara yansıtmışlardır.
  (ÖSS 1995)

  15. “Teknolojik uygarlığın başlıca Özelliği bilime dayanması, bilimle beslenmek zorunda olmasıdır.” cümlesini, anlam değişikliği yapmadan, olumsuz biçimde yeniden söylemek gerekse, aşağıdakilerden hangisi en uygun olur?
  A) Teknolojik uygarlığın bilime dayanmasını, bilimle beslenmesini istemeyen yoktur.
  B) Teknolojik uygarlığın bilime dayanmaması, bilimle beslenmemesi düşünülemez.
  C) Teknolojik uygarlığın başlıca Özelliği ne bilime dayanması ne de bilimle beslenmesidir.
  D) Bilime dayanma ve bilimle beslenmenin teknolojik uygarlığa katkıda bulunduğu bilinmeyebilir.
  E) Teknolojik uygarlığın bilime dayanması, bilimle beslenmesi başlıca özelliği olmayabilir.
  (ÖSS 1982)

  CEVAPLAR
  1.C
  6.C
  11.C
  2.B
  7.C
  12.A
  3.D
  8.E
  13.E
  4.E
  9.D
  14.C
  5.C
  10.D
  15.B

 10. #10
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 9

  1. “Dostumuz bizi her nedense hatırlamışlar.” cümlesinde “-ler” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır?
  A) saygı B) sitem C) üzüntü
  D) küçümseme E) sevgi
  (ÜSS 1978)

  2. Bir yazıda sözcükler özenle seçilerek kullanılmalı; yazı, özlü ve düşünsel yönden zengin olmalı, yeniden okunmaya değer nitelikler taşımalı; aksi halde yarın yaşarlığını koruyamaz.
  Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
  A) İçeriğinin gerektirdiği biçimsel özellikleri taşıyan bir yazının yarınlara kalma olasılığı fazladır.
  B) Bir yazının değerini, niçin yazıldığı değil, nasıl yazıldığı belirler.
  C) Bir yazının gelecekte varlığını sürdürebilmesi, biçim ve içerik bakımından güçlü olmasına bağlıdır,
  D) Üzerinde titizlikle durulan ayrıntıların anlaşılır, işlevsel ve nitelikli olması bir yazıya gerçek değerini kazandırır.
  E) Bir yazarın başarısı, geleceğe yönelik yargıları yoğun bir anlatımla sunmasıyla Ölçülür.
  (ÖYS 1996)

  3. Her ressam, aynı doğa parçasını tuvaline farklı biçimlerde yansıtır
  Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
  A) Doğa, her sanatçı için değişmez bir konu alanıdır
  B) Çünkü olaylara, durumlara bakış açısı sanatçıdan sanatçıya değişir
  C) Bu, aynı zamanda biçemle ilgili bir durumdur
  D) Bunda sanatçının doğayı algılama biçiminin etkisi vardır
  E) Bunu, yaratıcılığın bir gereği sayabiliriz
  (ÖSS 2005)

  4. Her şeyi bütün yönleriyle açıkça ortaya koyma, büyük sanatçılara özgü bir tutum olamaz çünkü düş gücüne bir şey bırakılmadığı zaman okurun dünyası sınırlanır, bu da onun sıkılmasına yol açar.
  Bu cümlede sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak İstenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Değişik yeteneklere sahip olmalıdır.
  B) Farklı yorumlara açık ürünler ortaya koymalıdır.
  C) Yapıtlarıyla, insanı değiştirmeye yönelmelidir.
  D) Okuru duygulandırma amacı gütmelidir.
  E) Söylemini okurların düzeyine göre belirlemelidir.
  (ÖSS 2007)

  5. “Kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor, hanımeli kokuyordu; ama insan kokmuyordu.”
  Cümlesindeki “insan kokmamak” sözü, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Benzer bir kullanım, aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?
  A) Denizin yarattığı bu güzelliklerde göz nuru yoktu.
  B) Yalılarda oturanların inceli kalınlı seslerini İşitiyorduk.
  C) Deniz küçük dalgalıydı, kıyılar sebze artıklarıyla doluydu.
  D) Kıyı boyunca yürürken resimden, müzikten konuştuk.
  E) Gezintiden dönenlerin neşelerine diyecek yoktu.
  (ÖSS 1985)

  6. (I) Üç adasıyla Malta, Sicilya’nın güneyinde, Akdeniz’in ortasında, (II) Malta’nın üç adasından biri olan Gozo, İlginç kayalıkları, mağaraları ile birçok doğal güzelliğe sahip. (III) Adada ağaç olmadığı ve tarih boyunca dışarıdan getirildiği için, evlerin neredeyse tamamı taştan yapılmış. (IV) Zengin kireçtaşı yatakları burada taş işçiliğinin gelişmesinin en önemli nedeni. (V) Her köyün, kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri, mimaride taşa mahkûm olmanın yansıması olarak yorumlanabilir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olumlu bir durum olumsuz bir ifadeyle anlatılmaktadır?
  A) I. B) ll. O) III. D) IV. E) V.
  (ÖSS 2001)

  7. I.Başarılı eleştirmen, yazarın anlatım pürüzlerini ele alır, anlatımla anlatılanlar arasındaki ilişkiyi kurar, geri kalanın yazarın işi olduğunu bilir.
  II. Eleştirmenler, dost oldukları yazarların yapıtlarını değerlendirirken nesnellik süzgecini iki kez kullanmalıdırlar.
  III. Eleştirmenden, yazarın yaşamı üzerinde durması değil, yapıtlarına yeni yorumlar getirmesi beklenir,
  IV. Eleştirmen yorum ve değerlendirmeleriyle yazarları yönlendirici olmalıdır.
  V. Eleştirmenin sorumluluğu, yazarın değil, yapıtın bilinmeyen yönlerini bulup ortaya koymaktır.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) III. ve V. E) IV. ve V.
  (ÖSS 2007)

  8. (I) Günümüzden otuz yıl önce yayımlanan bu romanı yazar yeniden gözden geçirmiş. (II) İlk baskısını çok aradım. (III) En sonunda bulabildim. (IV) Bunu ikinci baskısıyla karşılaştırdım. (V) Yazar, bazı düzeltmeler yapmak bazı fazlalıkları çıkarıp atmakla çok iyi etmiş,
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur?
  A)I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖYS 1996)

  9. I. Yapıtlarını sık sık okuduğumuz bir şairin dilini, sözcüklere yüklediği yeni anlamlan çabuk kavrayabiliriz.
  II. Kendilerinden önceki şairlerden etkilenmeyenler, sürekli biçim ve içerik arayışı içinde olan şairlerdir.
  II. Kimi şairler zaman geçtikçe şiirlerinde, hep aynı düşüncelere ve hayallere yer verirler.
  IV Sürekli aynı düşünceyi işleyen şairlerin şiirlerini anlamak daha kolaydır.
  V. Bir süre sonra özgünlüklerini yitirerek kalıplaşan şairler de vardır.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) II. ve IV
  D) III. ve V.
  E) IV ve V
  (ÖSS 2002)

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik kavramı söz konusudur?
  A) Elmayı ortasından İkiye bölüp yansını ona uzattı.
  B) Ne o ne bu, ikisinin ortasını bulmaya çalış.
  C) Ortada bir masa, masanın iki yanında da sandalyeler vardı.
  D) İşin ortasında bıraktı, çekip başka yere gitti.
  E) Kahvenin şekeri mümkünse orta olsun.
  (ÖSS 1987)

  11. Yıllar önce okuduğumuz bir kitabı ikinci kez okuduğumuzda kitap aynı kitaptır ama ondan aldığımız tat eskisinden daha fazladır,
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Bir kitapta anlatılanlar zamanla değişik anlamlar kazanır.
  B) Bir kitabın okuyucusuna vereceği haz, sonraki okunuşunda biraz daha artar.
  C)Bir kitabın her okunuşta aynı zevki vermesi onun değerini gösterir.
  D) Bir kitabın anlaşılabilmesi için birkaç kez okunması gerekir.
  E) Okuyucunun bir kitaptan aldığı tat, onu okuyuş biçimine göre değişir.
  (ÖYS 1992)
  12. “Onun bir de ‘Hint Filozofları’ adlı eseri vardı. Bana ilkin Hindistan penceresini o kitap açmıştı.”
  Aşağıdakilerden hangisi, anlamca, ikinci cümlenin yerini tutar?
  A) Bana Hindistan’ı ilkin, o kitap sevdirmişti.
  B) O kitabı okuyuncaya dek, Hindistan üzerine bir şey bilmemenin ezikliğini duyuyordum.
  C) O kitaptan Hindistan üzerine bir şeyler öğrenmiştim; ancak bu bilgim yetersizdi.
  D) Hindistan’ı o kitapla tanımaya başlamıştım.
  E) O kitap, Hindistan’ı tümüyle değil, bir bölümüyle tanıtıyordu.
  (ÖSS 1984)

  13. (I)” Edebiyatın temel öğesi nedir?” sorusuna verilen cevaplar bir noktada birleşmektedir. (II) Edebiyat yapıtının en önemli aracı, yapıtaşı dildir, (III) Ama dil. bir edebiyat yapıtının değerini tek başına belirlemez; ancak kurgusu ve konunun işleniş biçimiyle birlikte bir ölçüt olabilir. (IV) Bir yapıtı, yalnız dil açısından yüceltmek ya da onun değersiz olduğunu belirtmek yerine onu bütün öğeleriyle birlikte ele almak, değerlendirmek gerekir
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) l. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.
  (ÖSS 1992)

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır?
  A) Daha az konuşup daha çok iş yapın.
  B) Başarının bir parçası olun, eleştirmeni değil.
  C) Sabır bir erdemdir, sakın ondan vazgeçmeyin.
  D) Çabalarla amaçları birbirine karıştırmayın,
  E) Başkalarını eleştirdiğiniz kadar kendinizi de eleştirin.
  (ÖSS 1999)

  15. Bence otobiyografik bir eser, hiçbir zaman edebi bir eser niteliği taşımaz; çünkü edebi bir eser, yaratıcılık gerektirir, buluş gücü gerektirir.
  Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
  A) Bir kişinin gerçek yaşamıyla sınırlı kalan bir yapıt edebiyat değeri taşımaz.
  B) Yaşanılanları olduğu gibi yansıtma, edebi eserin yapısıyla bağdaşmaz.
  C) Kendi yaşamını anlatan yazarların yapıtlarında yaratıcılık bulunmaz.
  D) Bir yapıtın edebi değer taşıması, yazarının ortaya koyduğu sanatsal buluşlara bağlıdır.
  E) Gerçek yaşamdaki kişileri anlatma, giderek yazarların yaratıcılığını sınırlar.
  (ÖYS 1997)

  CEVAPLAR
  1.B
  6.E
  11.B
  2.C
  7.D
  12.D
  3.A
  8.E
  13.E
  4.B
  9.D
  14.C
  5.A
  10.A
  15.E

 11. #11
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 10

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?
  A) Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
  B) Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.
  C) Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var.
  D) Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
  E) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.
  (ÖSS 1987)

  2. Zamanının çoğunu kasabanın dışındaki kulübesinde geçirir. Yazın bağda, kışın küçük zeytinlikte durup dinlenmeden çalışır. Bir gün bile halinden şikâyetçi olmamıştır.
  Bu parçada sözü edilen kişi İle aşağıdakilerden hangisi arasında en çok benzerlik vardır?
  A) Kızgın güneşte, yağmur altında eviyle tarlası arasındaki dik yokuşları, kayalık yolları zorlukla aşardı.
  B) Pamuk tarlalarında çalışmak üzere yola koyulmuş, bin bir güçlükle Çukurova’ya varmıştı.
  C) Kendi yarattığı küçücük dünyasında yaşayan, doğayla içice olmaktan mutluluk duyan çalışkan bir gençti.
  D) Çocukluğundan beri şehirlere alışamamış, kendi köyündeki insanlarla bunların yaşama biçimi arasında farklar olduğunu görmüştü.
  E) O, bir sur harabesi üzerinde çıkan yabani incir ağacı gibi biraz sıkıntılı ve şekilsiz fakat özgürce büyüyüp gelişiyordu,
  (ÖYS 1994)

  3. (I) Ortaokul yıllarımda arkadaşlarla dersten çıkar çıkmaz, okulumuzun bulunduğu tepeden İner, güzelim gül bahçeleriyle çevrelenmiş evlerin Önünden geçerek kıyıya koşardık. (II) Dalgalarla oynarken içimizden biri bağırırdı: “Yunuslar geçiyor!” (III) Sonraları hangi denize baksam, böyle bir sürü halinde geçen yunuslar canlanırdı gözlerimde. (IV) Açıklardaki tek bir yunusu fark edip sevinç çığlıkları atanları gördükçe gerçekten çok etkilenirdim. (V) Yıllarca yunusların sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini, zamanın hepimizi, az rastlanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara?
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?
  A) I. B)ll. C) III. D) IV. E)V.
  (ÖSS 2005)

  4. Aşağıdaki dizelerin hangilerinde yorum söz konusu değildir?
  A) Alabildiğine insan kalabalığı vardı
  Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
  B) Bir ılık güz öğlesinde
  Şanlı haki urbası üstünde.
  C) Koymuştu kılıcını içine kınının
  Yürüyordu arasında sevgili halkının
  D) İzmir’e girişini Atatürk’ün
  Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
  E) Işıktı sevinçti türküydü
  Görseydiniz o resimde Atatürk’ü
  (ÖSS 1999)

  5. Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne babalar ………… bireyler yetiştirirler.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) her bakımdan kendilerine benzeyen
  B) işini seven, görevlerinin bilincinde olan
  C) bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan
  D) karşılaştıkları güçlükleri yenmek İpin her türlü yola başvuran
  E) yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen
  (ÖSS 2001)

  6. (I) Uykudan önce çocuklara okunacak kitapları onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçmek gerekir, (II) Yatak başında, kitapları okurken çocuklarla yapılacak sohbetler, bir bakıma onların çocuksu sırlarını ve duygularını değişik açılardan yansıtır (İli) Bir kitap kahramanının hayranlık uyandıran bir yanı üzerine çocukları konuşturma ya da düşündürme onlarla olan İlişkiyi pekiştirip derinleştirir. (IV) Bunun için de çocuklar, bu sohbet saatlerinin tadına doyamazlar. (V) Daha da ileri giderek denebilir ki yetişkinlik döneminde de uykudan önceki bu saatler özlemle anımsanır.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, kitabın, çocukları tanıma ve onlarla yakınlık kurmadaki işlevinden söz edilmektedir?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) IV. ve V.
  (ÖSS 1999)

  7. (I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarının arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar İçtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
  A) I. ve II. B) l. ve III. C) II. ve IV.
  D) III. ve IV E) IV. ve V.
  (ÖSS 1993)

  8. (I) Haklarında fazla bir şey bilinmeyen hariciyeciler dünyasında gezinmek isteyenler için keyifle okunabilecek bir kitap. (II) Yazar, yirmi beş yılı yurt dışında geçen, otuz yedi yıllık meslek yaşamında edindiği izlenimleri okurlara duyurmak istemiş. (III) Mesleğinin sorunlarını, İyi ve kötü yanlarını dile getirmeye çalışmış. (IV) Çok akıcı bir dili var. (V) Kişilerin belirleyici özelliklerini en ince ayrıntılarına değin, somut bir biçimde yansıtmış.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri, söz konusu yazarın üslubuyla ilgilidir?
  A) I. ve II. B) l. ve V. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) IV. ve V,
  (ÖSS 1999)
  [tab:2.Sayfa]
  9. (I) Sabahları erkenden kalkılır. (II) Yataklar kaldırılır. (III) Topluca kahvaltı edilir. (IV) Ardından kabak çiçeği toplanmaya gidilir. (V) Çiçekler güneş doğmadan önce toplanır. (VI) Yoksa hemen akşamsefaları gibi kaparlar ağızlarını.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlede bildirilen işin nedenini açıklamaktadır?
  A) II. B)lll. C)IV. D)V E) VI.
  (ÖYS 1993)

  10. Televizyonlarda çocuklara yönelik, şiddet içeren çeşitli diziler ve çizgi filmlerle ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi, ötekilerden farklı bir görüşü dile getirmektedir?
  A) Ölme, öldürme, zarar verme kavramları; iyilik, dostluk, hoşgörü, zarar vermeme kavramlarıyla iç içe girdiğinden daha da tehlikeli oluyor.
  B) Şiddet, her tür çatışmanın çözümü için kabul gören bir yol olunca, şiddet toplumunun tohumları ekiliyor.
  C) Şiddet, yaşamdan alınan olayların içinde, abartılmış biçimde sunulduğundan çocuklar bunun gerçekdışılığının ayrımına varıyor.
  D) Çocuk, sık tekrarlanan şiddet görüntülerinin etkisi altında kalarak çocukluğun saf dünyasını yitiriyor.
  E) Programlarda genellikle, barışı ve güzelliği korumanın yolu şiddetten geçtiği için, çocuklar gereksiz yere şiddete yönlendiriliyor.
  (ÖSS 1998)

  11. Onun, çağının sorumluluğunu üstlenme, tanığı olma gibi, aydın sanatçıya özgü tutum ve davranışları yazın, düşün ve kültür coğrafyamızda bir meşale gibi ışıyacaktır.
  Bu cümlede geçen “bir meşale gibi ışıyacaktır” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
  A) yol gösterici, aydınlatıcı olacaktır
  B) kuşaktan kuşağa geçecektir
  C) gelecek kuşaklarca da hatırlanacaktır
  D) çarpıklıkların, bozuklukların düzeltilmesini sağlayacaktır
  E) yaşananları gözler önüne serecektir
  (ÖSS 1996)

  12. (I) Eleştirmenler, şiirlerinin kolay kolay anlaşılmayan, kapalı bir yapısı olduğunu söyler. (II) Oysa onun yaşam serüvenini bir ölçüde biliyorsanız o şiirler, sizin için hiç de kapalı bir nitelik taşımaz, (III) Onlarda toplumsal baskılar altında ezilen insanların, sıkıntılarını, bilinçaltı dünyalarını bütün yönleriyle bulabilirsiniz. (IV) Bunları yansıtan imgeler, yoğun anlamlar içerir. (V) Bu durum, şiirlerini her okuyuşunuzda onların başka bir yanının ayrımına varmanızı sağlar.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden “şiirlerinde, şairin yaşantısından izler bulunduğu” anlaşılmaktadır?
  A) I. B) II. C)lll. D) IV E) V.
  (ÖSS 2002)

  13. Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur.
  Aşağıda ki I erden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) Dildeki gelişmeler yavaş yavaş ve belirli kurallar çerçevesinde olur.
  B) Bir dilin söz dağarcığı, başka bir dilin söz dağarcığımdan farklıdır.
  C) Toplumsal gelişmeyle dildeki gelişme arasında sıkı bir ilişki vardır.
  D) Gelişmiş toplumların dilleri, gelişmemiş toplumların dillerini etkiler.
  E) Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlardan biri de dildir.
  (ÖSS 1991)

  14. Resim sanatı, para getirmeye başladığı günden beri bir ticaret konusudur. Yapıtların dağıtılması ve satılması işini, bu işle hiç ilgisi olmayan kişiler ellerinde tutarlar. Onlar için en büyük yapıt, …….yapıttır.
  Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) en çok para getiren
  B) gösterişli olan
  C) herkesçe çok beğenilen
  D) klasik bir yapıda olan
  E) ünlü bir ressamın elinden çıkan
  (ÖYS 1995)

  15. “Söz dağarcığımızı zenginleştirmenin bir yolu da sözcüklerden sözcük türetmektir.” cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dilimizin zenginliğini, bileştirme yolundan yararlanarak sağlayabiliriz.
  B) Dilin anlatım gücünü, sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek geliştirebiliriz.
  C)Halk ağzından derlemelerle dilimizin söz varlığını zenginleştirebiliriz.
  D) Eski yapıtlardan yapılan taramalarla kimi sözcüklerin dile yeniden girmesini sağlayarak sözcük sayısını çoğaltabiliriz.
  E) Dilimizdeki sözcüklerin sayısını artırmak için, kök ya da gövdelerden eklerle yeni sözcükler yapabiliriz.
  (ÖSS 1982)

  CEVAPLAR
  1.A
  6.C
  11.A
  2.C
  7.E
  12.B
  3.E
  8.E
  13.C
  4.D
  9.E
  14.A
  5.E
  10.C
  15.E

 12. #12
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 11

  1. (I) Anadoluhisarı’nın bulunduğu bölgenin tarihi, eskiye dayanıyor. (II) Kaynaklara göre, Anadoluhisarı, Boğaz’dan geçişleri kontrol etmek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış. (III) Yapılırken kullanılan malzemeler arasında, Bizans yapılarından alınmış taşlar da var. (IV) Bu durum, burada eski bir Zeus Tapınağı’nın bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. (V) Boğaz’ın en dar yerinde, Göksu Deresi kıyısında bulunan bu bölgenin, bugün olduğu gibi, Osmanlı öncesinde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı çeşitli kaynaklarda belirtiliyor.’
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler “tahmin” niteliği taşımaktadır?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 2000)

  2. (I) Bu kitapta sanatçı “sevgi”yi ele almış. (II) Kitapta yer alan on öyküde, değişik yaklaşımlarla bu konudaki düşüncelerini, yüreğinden geçenleri yazıya dönüştürmüş, (III) Yazıların hepsinde, sanatçının şiirlerine özgü, o lirik ve epik duyarlılık egemen. (IV) Bunlar, okurun kitabı okuyup bitirdikten sonra Öykülerin birbiriyle bağlantısını görmesini kolaylaştırıyor. (V) Daha doğrusu kitabın bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlıyor,
  Yukarıdaki eleştiride, numaralanmış cümlelerden hangisi sözü edilen sanatçının anlatımına ilişkin bilgi vermektedir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V
  (ÖSS 1998)

  3. (I) Bu şiirlerin tadına varabilmem ipin, oldukça fazla çaba harcamam gerekti, (II) Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. (III) Bu noktada, sanatçının öyküleriyle benzerlikler görülüyor, (IV) Kitabın sonuna, şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi, yararlı olabilirdi, (V) Yine de sanatçının şiirlerinden bir demetin Türkçeye kazandırılması çok olumlu bir çalışma.
  Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?
  A) I. B) II. C)III. D) IV. E}V.
  (ÖSS 1990)

  4. Yazın tarihi boyunca nice yazar “sevgi”yi anlatmıştır; ama hangisinin dile getirdiği, bir başkasınınkiyle tıpatıp aynıdır?
  Bu cümlede belirtilmek istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?
  A) Konuları birbirine benzeyen halk hikâyelerindeki farklılık, hikâyelerin anlatılışında, deyişlerin ezgisindedir.
  B) Konusunun özgünlüğü, dili ve kültür tarihimizdeki yeriyle halk hikâyeleri, günümüzde de önemini korumaktadır.
  C) Değişik dönemlerde ortaya çıkan halk hikâyelerinde düzyazıyla şiir iç içedir.
  D) Halk hikâyelerinde, toplum içi ilişkiler ya da bireyler arasındaki çatışmalar dile getirilmiştir.
  E) Halk hikâyelerinde kahramanlık, sevgiliyi elde etme uğruna girişilen savaşlarda, çarpışmalarda gösterilmiştir.
  (ÖYS 1996)

  5. Geleceğe bakmanın en iyi yolu, nereden geldiğinin bilincinde olmaktır; belleğini kaybeden bir halk, ölü bir halktır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak İstenene anlamca en yakındır?
  A) Bir toplumun varlığını sürdürmesi, geçmişini iyi tanımasına ve onu özümseyip korumasına bağlıdır.
  B) Geçmişteki olayları ele alma ve değerlendirme biçimi toplumdan topluma değişiklik gösterir.
  C) Toplumların, geçmişlerini, kendilerine özgü nitelikleri göz önünde tutarak değerlendirmeleri gerekir,
  D) Yaşanmış olaylar her toplum için yararlanılması gereken bir kaynaktır; bunlar değişik açılardan ele alınıp değerlendirilmelidir.
  E) Bir toplumun geleceği, geçmişinin zenginliğine ve parlaklığına bağlıdır.
  (ÖSS 1995)

  6. “Müziksever bir arkadaşım: ‘Bir parça dinlerken, bestecinin adını o an söyleyemesem de çağını söylerim en azından.’ diyordu.”
  Bu cümleden, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Her çağın, o çağda yaşamış tüm sanatçıları etkileyen özellikleri vardır.
  B) Bir çağın özelliklerini bilmek, o cağın sanatçılarını tanımak için yeterli değildir.
  C) Her çağa, belirleyici özelliklerini veren büyük sanatçılar vardır.
  D)Çağının özellikleri dışına çıkamayan sanatçı, büyük sanatçı olamaz.
  E) Bir parçasını dinleyerek sanatçıyı tanıma olanağı yoktur.
  (ÖSS 1982)

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karşılaştırma” söz konusu değildir?
  A) O, hemen her konuda bildiğini tam bilir.
  B) Öğretmen, sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.
  C)0, sanatçılar arasında eşi az bulunur bir insandı.
  D) Çocukların en beceriklisini bulup getirmişti.
  E) Ona aldığım kalem daha çok benim işime yaradı.
  (ÖSS 1989)

  8. (I) Evimin balkonundan arka bahçelere bakarak sonbaharı günü gününe izliyorum. (II) Sonbahar bu yıl bana her zamankinden daha yakın geliyor. (III) Ama yine de yazın üzerimdeki etkilerinden bir türlü sıyrılamıyorum. (IV) Sanki avucumdan birdenbire kayıp gitti yaz. (V) Adalar Denizi’nin bol yıldızlı gecelerinin tadına varamadan sonbahar geliverdi.
  Bu parpadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın duygularına yer verilmemiştir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V
  (ÖSS 1997)
  [tab:2.Sayfa]
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.” atasözünün anlamını içermez?
  A) Sen her zaman demez misin, huylu huyundan vazgeçmez, diye?
  B) Can çıkmadan huy çıkar mı?
  C)Büyükler, sütle giren huyun, canla çıkacağını boşuna söylememişler.
  D) Ben sana, huyunu bilmediğin kişilere güvenme, demez miydim?
  E) Ne dersen de, değiştiremezsin onu, huy canın altındadır.
  (ÖSS 1988)

  10. I. Eleştirmenler bir yapıtı anlamak ve anlatmak yerine, yapıttan yola çıkarak çeşitli konulardaki düşüncelerini dile getiriyorlar.
  II. Aynı yapıtı eleştirenlerden birinin öne sürdüğü düşünceler ötekininkiyle çelişebilir.
  III. Eleştirmenlerin eleştiri adı altında ürettikleri, yalnızca kendi dünya görüşleri, kendi deneyimleridir.
  IV. Eleştirmenler kanıtlanması güç birtakım düşünce kalıplarını ortaya koyuyorlar,
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) I, ve IV.
  D) II. ve III. E) III. ve IV,
  (ÖYS 1993)

  11. Tiyatro eleştirmeni, izlediği oyunun en çarpıcı, en belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?
  A) Tiyatro eleştirisi yazma, öteki eleştiri türlerinden daha güçtür.
  B) Tiyatro eleştirmeni, bir oyunu her İzleyişinde oyunun farklı bir özelliğini yakalar.
  C) Tiyatro eleştirisi, oyunun ayırıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir.
  D) Tiyatro eleştirisi, belirli ölçütlere bağlı kalmayı gerektirir.
  E) Tiyatro eleştirisi yazmak ipin oyunu birkaç kez izlemek gerekir.
  (ÖSS 2001)

  12. Ünlü bir bilgin şöyle diyor: “Eğer işiniz doğruyu tanımlamaksa süslemeyi başkalarına bırakın.”
  Burada sözü edilen özdeyişle anlatılmak istenene en yakın açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yinelemelerden kaçınma
  B) Sonuçları özet olarak verme
  C) Anlaşılır bir dil kullanma
  D) Anlatımda yalınlığa önem verme
  E) Olumluyu da olumsuzu da belirtme
  (ÖSS 1998)

  13. (I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir. (V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıları yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla gerçekleşir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla uğraşanlar için bir “görev” olarak nitelendirilebilir?
  A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1997)

  14. (I) Türk yazınının önemli yapıtlarından olan Dede Korkut öyküleri yeniden okurlarla buluştu. (II) Öykülerin dili, özüne dokunulmadan sadeleştirildi. (III) Dede Korkut öykülerinin üslubu ve dili, her şeyden önce, 13.-14. yüzyıllarda konuşulan Oğuz Türkçesi’ne dayanmaktadır. (IV) Bu öykülerde Türkçenin yüzlerce yıl önceki güzelliğini ve şiirselliğini tadacak, kendi dil evreninizin sınırlarını genişleteceksiniz. (V) Bu güzel öyküleri okudukça, Türk dünyasının görkemli ve zevkli serüvenlerini tanıyacak; kültürümüzün zenginliğiyle Övüneceksiniz.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, söz konusu öykülerin okurlara sağlayacağı yararlardan söz edilmiştir?
  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) III. ve V E) IV. ve V.
  (ÖSS 2000)

  15. (I) Halk şiirinde şair, kendini özentiye, yapaylığa kaptırmaz. (II) Yaşamda ve doğada gördüklerini soyutluktan uzak bir söyleyişle anlatır o, (III) Sevinçlerini, acılarını, olayların kendisi üzerindeki etkilerini, duyduğu gibi belirtmek ister. (IV) İçtenlik, kolay ve hazırlıksız söyleyiş, halk şiirinin en üstün niteliğidir. (V) Özgün olması ve Türk ruhunu yansıtması bakımından ulusal karakter taşıyan bir şiirdir.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi “Halk şiirinin başta gelen özelliği doğallık ve somutluktur.” yargısıyla İlgili değildir?
  A)V. B)IV. C)lll. D) II. E) I.
  (ÖYS 1993)

  CEVAPLAR
  1.D
  6.A
  11.C
  2.C
  7.A
  12.D
  3.D
  8.A
  13.D
  4.A
  9.D
  14.E
  5.A
  10.B
  15.A

 13. #13
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 12

  1. (I) Onun öykülerinde sağlam bir tekniğin varlığı yadsınamaz. (II) Bununla birlikte, kimi öyküleri öykü olmaktan çok, bir köşe yazısını andırır. (III) Bu tür öykülerde toplumsal eleştiriye yönelir ve insanı dışlar. (IV) Ancak, bütün öykülerinde, sözcük seçimi yönünden kılı kırk yaran bir titizlik gösterir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri sözü edilen yazarla ilgili olumlu yargılan içermektedir?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV
  D) II. ve III. E) II. ve IV.
  (ÖSS 1999)

  2. Anlatımında gözlem gücünden büyük ölçüde yararlanıyor; ancak seçtiği ayrıntıları, olduğu gibi değil, değiştirip, yeniden kurgulayarak anlatmayı yeğliyordu,
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
  A) Amacı, çerçevesine ayna tutmak değil, aynaya yansıyanları yeniden biçimlendirmekti.
  B) Okurlarına gerçeğin sesini duyurabilmek için gündelik yaşamı anlatan Öyküler yazdı.
  C) Hayal gücüne dayalı olayların yerine, tümüyle gerçeklerin yönlendirdiği konulan İşledi.
  D) İnsanı dışlayan, doğayı ve doğadaki varlıkları öne çıkaran Öykülere Öncelik verdi.
  E) Öykülerinde, değişik anlatım teknikleri kullanarak yaşamı bütün zenginlikleriyle yansıtmaya çalıştı.
  (ÖYS 1997)

  3. Yazar, yapıtlarında dünyayı kendi algıladığı biçimde değil, yarattığı kişilerin gördüğü biçimde anlatma yolunu seçiyor.
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
  A) Yazar, ele aldığı konulan gözlemci ve gerçekçi bir tutumla işler.
  B) Yazar, olayları ve durumları roman kişilerinin bakış açısıyla görüp yansıtır.
  C) Yazar, insanları, insanın doğal ve toplumsal çevresi içinde ele alır.
  D) Yazar, gerçek hayattan seçtiği kahramanları romanın akışına göre yeniden biçimlendirir.
  E) Yazar, insanların iç dünyasına değil, dış dünyasına ayna tutar,
  (ÖSS 1997)

  4. (I) Arkadaşınızla (II) sizi (III) Kızılay’da (IV) otobüs durağında (V) gördüm.
  Bu cümlede zamanı vurgulamak için “dün” sözcüğünün, numaralanmış yerlerin hangisine getirilmesi uygun olur?
  A)V. B)IV. C)lll. D) II. E) I.
  (ÖYS 1993)

  5. (I) Bu yapıt, romantik romanın bütün özelliklerini taşımaktadır. (II) Romandaki olaylar bilinçli olarak seçilmemiştir. (III) Romancı, olayları istediği biçimde geliştirmek için rastlantılardan büyük ölçüde yararlanmıştır. (IV) Olayları öyküleyişteki neden-sonuç kopukluğuna karşın, kişilerin konuşmalarını yansıtmadaki başarısı romanın en güçlü yanlarından biridir. (V) Kişiler, kültür düzeylerine uygun biçimde konuşturulmuştur.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen yapıtın “hem olumlu hem de olumsuz” yönlen bir arada verilmiştir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V
  (ÖSS 2002)

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?
  A) Gün doğarken yola çıkmış, öğleden sonra köye varmıştık.
  B) Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti.
  C) Hastanın kansız yüzü bir hafta öncesine göre daha sararmıştı.
  D) Bu dev gibi adam bugüne değin o minicik çocuğun her dediğini yapmıştı.
  E) Yolculardaki bezginlik yolun sonuna doğru acıya dönüşmüştü.
  (ÖSS 1983)

  7. İşinizde iyi olabilirsiniz ama bununla yetinmemeniz gerekir. İyi yaptığınız bir şeyde takılıp kalmanız, ölümü kabullenmek gibidir. İnsanın görevi, iyi yapamadığı şeyleri öğrenme umuduyla yapmayı denemektir.
  Bu parçada insanla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sorunların çözümünde farklı yollara başvurmalıdır.
  B) Bildiklerini zenginleştirerek kendini yenilemelidir.
  C) Yaşamı iyi ve kötü yanlarıyla tanımaya çalışmalıdır.
  D) Yaptıklarını bir değerlendirmeden geçirmelidir.
  E) Sorumluluklarını eksiksizce yerine getirmelidir.
  (2010 YGS)

  8. Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yoktur. İyi bir eleştirmen, değerlendirmeye çalıştığı yapıtlarda kendi ruhunu gezdiren, kendi serüvenini yaşayan kişidir.
  Yukarıda öne sürülen eleştiri anlayışına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Her yapıt kendine özgü bir eleştiri yöntemi gerektirir.
  B) Eleştiride öznel ölçütler kadar nesnel ölçütler de kullanılır.
  C) İyi bir eleştirmen eleştirdiği yapıtı, yaratıldığı dönem içinde ele alır.
  D)Eleştirmen, yapıtı bahane ederek gerçekte kendi düşüncelerini anlatır.
  E) Usta eleştirmenler yapıta bağlı kalmaktan hoşlanmazlar,
  (ÖSS 1994)
  [tab:2.Sayfa]
  9. (I) Sait Faik ile Oktay Akbal’a yalnız dost olarak değil, yazar olarak da, tanıdığım günden beri önem vermişimdir. (II) Her ikisini de Önce yazılarıyla tanıyıp sevmişimdir. (III) Kişisel dostluğumuz daha sonra başlamıştır. (IV) Öykülerini severek izlemem, öykümüze getirdikleri yeniliklerden çok, onları kendime öbür öykücülerden daha yakın bulmamdır, (V) Onlar da ben de günümüz insanının bireysel ve toplumsal gerçeklerini birlikte veren, İnsancıl çizgide öyküler yazdık.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öykülerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmektedir?
  A) I. B)ll. C)III. D) IV. E) V.
  (ÖYS 1996)

  10. Öykülerin yalın, abartıdan uzak ve sıcak bir dille yazılmış olması, okurun, kitabı bir çırpıda, rahatça bitirmesini sağlıyor.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Özentisiz, basit bir dille yazılmış olan öyküler değişik düzeydeki okurlara seslenebiliyor.
  B) Günlük konuşma dilinin ustaca kullanılması, öykülerin ilginçliğini artırıyor.
  C) Öyküde olağanüstülükten uzak, sıradan olaylara yer verilmesi okuyucunun İlgisini kamçılıyor.
  D) Açık, doğal, içten bir anlatımı olduğu için öyküler, zorlanmadan, kısa sürede okunuyor.
  E) Öykülerde, yaşanmış olayların anlatılması okuyucuyu kitaba bağlıyor.
  (ÖSS 1992)

  11. “Elbette, insanın düşüncelerine, anılarına, yaşantılarına böylesine karışan denizden ayrılması çok güçtür. …… şairimiz ……… bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır.”
  Yukarıda boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
  A) Yazık ki – zaman zaman
  B) Öyleyse – arada bir
  C) Neyse ki – her zaman
  D) Böylece – sürekli
  E) Böylelikle – hep
  (ÖSS 1984)

  12. (I) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi birinin izinde yürümekten olabildiğince kaçınıyor. (II) O, sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine özgü olmak istiyor, (III) Çalışmalarında biçim ve öz yönünden olabildiğince özgür bir tutum sürdürüyor. (IV) Sıradan sanatseverlerin kolayca tadına varamayacağı, değişik yorumlara açık ürünler ortaya koyuyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) l. ve III. C) I. ve IV.
  D) II. ve IV E) III. ve IV.
  (ÖSS 1997)

  13. Başımdan geçen kimi olayların öyküsünü yazarken, o olayları yeniden, hem de zamanında ayrımına varamadığım yönleriyle yaşamanın, küçümsenir bir mutluluk olmadığını söylemeliyim.
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır?
  A) Öykülerimi oluşturmak İçin yaşadığım olayları bir süre sonra hatırlamak zorunda olduğumu hiç unutmam,
  B) Başımdan geçen olayları, yapıtlarımda anlatırken onlara yeni bir görünüm kazandırmaya çalışırım.
  C)Kimi olayların incelikleriyle yansıtılmasının, yazarlığa özgü bir nitelik olduğunu düşünüyorum.
  D) Yaşadığım kimi olayları sonradan öyküye dönüştürürken onların fark etmediğim yanlarını tekrar yaşamak bana mutluluk veriyor.
  E) Kimi olayları yaşarken duyduğum üzüntüleri, sonradan onları yazarken mutluluğa dönüştürürüm,
  (ÖYS 1995)

  14. Burada sözünü etmediğim filmlerin yeterince iyi olmadığı sanılmasın.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Burada sözünü ettiğim kötü filmlerin iyi yanları da var.
  B) Burada sözünü ettiklerimin dışında da iyi filmler var.
  C) İyi olmayan filmlerden de burada söz edebilirim.
  D) Burada sözünü ettiğim filmler, iyi film diye seçilenlerdir.
  E) Burada sözünü ettiğim filmler arasında kötü filmler de yer alıyor.
  (ÖSS 1994)

  15. Düşüncenin sıralanışı bakımından: “Annesini, babasını, kardeşini, herkesi sürekli özlüyordu.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik yoktur?
  A) Yaşlıları, hastaları, çocukları, yardıma ihtiyacı olan herkesi arabalara bindirdiler.
  B) Masaları, sandalyeleri, koltukları, evdeki bütün eşyayı onardılar.
  C) İlk öğretmenini, bütün arkadaşlarını, yazları yaylada ailece geçirdikleri güzel günleri unutamıyordu.
  D) Saz çalmayı, şarkı söylemeyi, konser vermeyi, her türlü müzik çalışmasını çok severdi.
  E) Çimleri, çiçekleri, ağaçları, bahçedeki her şeyi sulamalısın.
  (ÖSS 1989)

  CEVAPLAR
  1.C
  6.B
  11.B
  2.A
  7.B
  12.A
  3.B
  8.D
  13.D
  4.A
  9.E
  14.B
  5.D
  10.D
  15.C

 14. #14
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 13

  1. Birçok sanatçının sanat dünyasından silinip gitmesinin nedeni….
  Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
  A) gelişme ve değişmelere uyum sağlayamamasıdır
  B) her geçen gün yeni sanatçıların ortaya çıkmasıdır
  C) kendisini sanatına bütünüyle vermemiş olmasıdır
  D) yeni ve özgün yapıtlar ortaya koyamamasıdır
  E) çağın gereklerine ayak uyduramamasıdır
  (ÖSS 2001)

  2. (I) Çeviri, kültürlerarası etkileşimdeki önemli etkinliklerden biri. (II) Kültürleri zenginleştiren bir öğe. (III) Son yıllarda, çok sayıda bilimsel ve yazınsal metin dilimize çevrildi. (IV) Bu, Türk kültürü açısından büyük bir kazanç. (V) Ne var ki, bu çeviri metinlerinin bir çoğunda özgün metnin tam olarak yansıtılıp yansıtılmadığı ya da kullanılan Türkçenin niteliği tartışılabilir.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kaygı dile getirilmektedir?
  A) I. B)II. C)lll. D) IV. E)V
  (ÖYS 1994)

  3. Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.
  Bu cümlede anlatılmak İstenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?
  A) Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
  B) Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
  C) Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
  D) Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.
  E) Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.
  (ÖSS 2000)

  4. Bir öykünün, yer aldığı kitaba adını verebilmesi için kitaptaki Öteki öyküler arasında seçkinlik kazanması gerekir. (I) Okuduğum son öykü de bu türden. (II) Olay yine parçalı, kişilerin ağzından tek tek anlatılıyor. (III) Her anlatıcı konunun bir yönünü tamamlıyor, (IV) Kişiler öylesine doğal, içten konuşturuluyor ki hemen her kişi benliğinize girerek sizi zenginleştiriyor. (V)
  Düşüncenin akışına göre, “Böylece siz de öykünün bir parçası oluyorsunuz.” cümlesinin yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi uygun olur?
  A) I. B) II. C)III. D) IV, E) V
  (ÖSS 2000)

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “yakınma” söz konusudur?
  A) Dergiye girecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ve özgün olması gerekir.
  B) Konudan konuya atlayan, başlığıyla içeriği birbirine uymayan yazılar bizi çok yormaktadır.
  C) İsteklerimizden birisi de gönderilen yazıların, yazı makinesiyle çift aralıklı olarak yazıl-maşıdır.
  D) Alt alta dizilmiş cümlelerin şiir sayılmayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir.
  E) Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkarabilmek İçin okurla işbirliği şarttır.
  (ÖSS 1996)

  6. (I) Genç adamın, yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve hafif bir kırmızılık vardı. (II) Bu kırmızılık, herkesin payını dağıtan balıkçının elinde tek balık kalıncaya kadar sürdü. (III) Balıkçının, son balığı da kendisine vermediğini görünce rengi uçtu; gözleri büyüdü. (IV) Yüzündeki gülümseme giderek azaldı ve yok oldu. (V) O an, genç adamın öfkesini ve acısını kendi içinde saklayan biri olduğunu anladım.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorumlama” ya yer verilmiştir?
  A) I. B) II. C) lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1989)

  7. (I) Sanatçı öyle oyunlar yapıyor ki, şiirlerinde okuyucuyu hiç düşünmüyor. (II) Okuyucusuz bir yazı türü düşünülemeyeceğine göre buna bir eksiklik, hatta bir tür suç gözüyle bakmak yanlış olmasa gerek, (III) Şair okuyucuyu yönlendirmeye özen gösteriyor. (IV) Daha doğrusu okuyucunun kendi çabasıyla o şiire gelmesini bekliyor. (V) Sanatçının, oyunlara yaslanan ve okuyucuyu hiçe sayan bu tutumu, ister istemez okuru yoruyor, şiirden soğutuyor. (VI) Bunu okuyucuya karşı sorumluluk duygusundan yoksunluk diye adlandırabiliriz.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sanatçıya yöneltilen eleştirinin olumlu ya da olumsuz olduğu açıkça belirtilmemiştir?
  A) l. ve ll. B)II.ve lll. C) III.ve IV
  D) IV. ve V E) V ve VI.
  (ÖYS 1997)

  8. I. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, şiir sanatların en ulusalıdır.
  II. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi, şiir sanatların en ulusalıdır.
  Bu iki anlatım arasında nasıl bir anlam farkı vardır?
  A) İkincisi, daha kesin bir yargı niteliği taşımaktadır.
  B) İkincisi, A.H. Tanpınar’ın düşüncesine katılma anlamı içermektedir.
  C)ikincisinde bu düşüncenin A.H. Tanpınar’a ait olduğu belirtilmektedir.
  D)Birincisinde bu düşüncenin A.H. Tanpınar’ın olmadığı, onun buna katıldığı belirtilmektedir.
  E)Birincisinde A.H. Tanpınar’ın bu düşüncesi öznel bir biçimde belirtilmiştir.
  (ÖSS 1983)

  9. “Okulumuz Dicle’nin durmadan akan, zaman zaman taşkın, bulanık zaman zaman ……….. sularına bakıyordu.”
  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi konursa anlam bütünlüğü sağlanır?
  A) dalgalı, puslu B) düzgün, saydam
  C) durgun, duru D) çalkantılı, parlak
  E) ürpertici, köpüklü
  (ÖSS 1983)

  10. (I) Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine uzanan bir ovayla karşılaştık. (II) Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü. (III) Yolda gelirken gördüğümüz, çılgınca esen rüzgârların oluşturduğu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzaklarda, bir insan boyu yükseklikte, kubbeleştirilmiş, küçük küçük toprak yığınları vardı. (V) Merakla bu yığınlara yaklaştık. (VI) Bunların, bizim evlerimizdekinden çok daha küçük pencerelerinden bakınca, içinde yaşayan insanları gördük.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “karşılaştırma” yoktur?
  A) I. ve III. B) I.ve V. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) IV ve VI.
  (ÖSS 1999)

  11. Yazınsal türler arasında en çok anı okumayı severim. (I) Çünkü yazarın özel yaşamından ayrıntılar vardır anılarda. (II) Hele yayımlanacağı düşünülmeden yazılmışsa daha da çoktur bu ayrıntılar. (III) Ya yayımlanmak için yazılmışsa.., (IV) O zaman da yazarın bir başka biçimde anlattığı iç dökmelerini, öfkelerini buluruz anılarda. (V) Elimdeki kitap da mektuplara, anı defterlerine yaslanarak oluşturulmuş.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?
  A) I. B)ll. C) İli. D) IV. E) V.
  (ÖYS 1996)

  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?
  A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.
  B) Sanatçı kendine özgü çağdaştık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.
  C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.
  D) Sanatçının son resimleri insanı etkileyen ve duygulandıran bir anlatımla, inceden inceye işlenmiştir
  E) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.
  (ÖSS 1996)

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi, kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir?
  A) Otel görevlisi salondaki televizyonun sesini sonuna kadar açmış ama kimse dinlemiyor.
  B) Eh, bu hızla gidersek, okula belki yarın sabah varırız.
  C) Bu küçük tatil köyünde, her sabah üçe kadar arabesk türünde parçalar çalınıyor.
  D) Son on yılda tükenen hayvan ve bitki türü, daha önceki elli yılda yok olanlara eşitmiş.
  E) Gürültüyle etkili bir biçimde savaşabilmek İçin bir yasa çıkarılması gerekir.
  (ÖSS 1993)


  14. I. “Gülerken düşündürme” onun, öykü, roman ve oyunlarının çıkış noktasını oluşturan belirgin bir öğedir.
  II. Kullandığı teknik, anlatım biçimi ve tema zenginliğiyle son oyununda yeni bir gülmece türünü örneklendiriyor.
  III. Daha iyi bir duruma kavuşma isteği, kendi halinden memnun olmama söz konusu olsa bile başkalarına zarar vermekten kaçınma, yapılarındaki karakterlerin belirgin özelliğidir.
  IV Sanatçı, eleştirel bakışı, duyarlı gözlemciliğiyle son derece önemsiz görünen bir olayı bu yapıtına çıkış noktası olarak seçmiştir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, sanatçının bütün eserlerinde ortak olan noktalardan söz edilmiştir?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.
  D) II. ve IV. E) III. ve IV.
  (ÖSS 1996)

  15. (I) Pek çok kişinin, ekonomik nedenlerle kitap satın alamadığı yaygın bir kanıdır. (II) Bu gerekçe bana işin kolayına kaçmak gibi geliyor. (III) Çünkü okuma alışkanlığına sahip olan kişi, ne yapıp yapıp, kitaba ulaşır. (IV) Gerçekten kitap okumak isteyenler, değişik yollara başvurarak kitabın aydınlığından yararlanabilirler. (V) Örneğin kitaba ödenecek para, kitapseverler arasında bölüşülerek okumanın tadına varmak, hiç de düşünülmeyecek bir yöntem değildir. (VI) Kısacası kitap okumamanın asıl nedeni, ekonomik koşulların yetersizliği değil, eğitim düzeyinin düşüklüğüdür.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II. B) I. ve VI. C) II. ve III.
  D) III. ve IV E) IV. ve V.
  (ÖYS 1996)

  CEVAPLAR
  1.B
  6.E
  11.A
  2.E
  7.C
  12.E
  3.D
  8.B
  13.B
  4.E
  9.C
  14.B
  5.B
  10.B
  15.D

 15. #15
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 14

  1. Bir akşam bizim balkonda oturmuş, Kaz Dağlarının ucunda güneşi uğurluyorduk. Konuklardan biri: “Şu renk şölenine bakın. Bu güzelliğin sona ermesi insana hüzün veriyor.” dedi. Ben de: “Güneş yarın yine doğacak.” dedim,
  Bu parçada geçen, “Güneş yarın yine doğacak.” cümlesiyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üzüntüyle sevincin iç içe olduğu
  B) Aynı güzellikle yine karşılaşılacağı
  C) Mutlulukların geçici olduğu
  D) Doğa olaylarının tekdüzeliği
  E) Gelecek günlerin güzelliği
  (ÖYS 1996)

  2. “Bu müjdeli haberi aldığım andaki sevincimi anlatmak pek güç.” cümlesinden sonra anlamı pekiştirmek İçin aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Gözüm o anda hiçbir şey göremez olmuştu.
  B) Bunu dünyada kimseye söyleyemezdim.
  C) Dünyalar benim olmuştu sanki.
  D) Çok memnun olmuştum.
  E) Yeniden dünyaya gelmiş gibiydim.
  (ÖSS 1984)

  3. Ayrıntılı olarak düşünmeden …….,
  sözleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle tedbirli bir İnsanın tutumunu yansıtır?
  A) yaptığım girişimlerden de iyi sonuçlar aldığım oldu
  B) verdiğim bu karar herkesi sevindirdi
  C) böyle bir işe girişmemek gerektiğine inanıyorum
  D) başladığım bu işte de başarılı oldum
  E) İşimden ayrılmam onu rahatsız etmedi
  (ÖSS 1989)

  4. Sanatçı, “Bebek” hikâyesini dokuz kez yazdığını, dokuzunda da değişik hikâyeler ortaya çıktığını söylüyor.
  Sanatçının bu sözünden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?
  A) Bir yazarın başarısı neyi, niçin yazdığını bütün yönleriyle bilmesine bağlıdır.
  B) Yazar, üzerinde çalıştığı konuya göre bir anlatım biçimi seçmelidir.
  C) Yazar, sözcükleri seçip kullanırken onlara yeni anlamlar yükleyerek dilin olanaklarını zenginleştirmelidir.
  D) Yazar, anlatımını seslenmek istediği okur kitlesinin düzeyine göre biçimlendirmelidir.
  E) Bir yazarın aynı konudan değişik hikâyeler çıkarması onun yaratma gücünü gösterir.
  (ÖSS 1995)

  5. Özellikleri yönünden hiçbir akım içinde yer almayan şairler var. Bunlar, kendi kuşağından olanların yazdıklarına da benzemeyen bir şiir yazıyorlar. Bir kuşak ya da gruba katılmadıkları için şiirlerinin bulutsu bir görünüşü var. Bunları yazanlar, kendilerine özgü bu şiirlerle şiirin bir mozaik olduğunu önümüzdeki birkaç yıl içinde gösterecekler.
  Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Özellikleri ve sınırları belirgin olmayan – çeşitlilik içeren
  B) Düş gücüne ağırlık veren – teknik açıdan kusursuz
  C) Duyguları devindiren – sanat değeri taşıyan
  D) Belirli konular üzerinde yoğunlaşan – birçok öğesi olan
  E) Kendinden öncekileri yadsıyan – okur duyarlığına seslenen
  (2010 LYS)

  6. (I) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı. (II) Bir dönemde kimlik arayışları içine girdi. (III) Her çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu. (IV) Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaçmadı, (V) Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştığını son çalışmalarıyla kanıtladı.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusu değildir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1996)

  7. (I) Geçmiş çağlardan günümüze kalan büyük yapıtlar, örneğin Tolstoy’un Savaş ve Barış, Stendhal’ın Parma Manastırı, Dostoyevski’nin Budala adlı yapıtları çağlarının birer tanığıdır. (II) Ama yazarlar bu yapıtları çağın tanığı olmak isteğiyle yazmamıştır. (III) Çağlarının havasını kendi kişiliklerinde erittiklerinden ister istemez çağın etkileri yapıtlarında belirir. (IV) Ne var ki çağına tanıklık etmenin çeşitli yolları vardır. (V) Bu yollara başvurulmadan yazılanlar bu işlevi yerine getiremez, kısa zamanda unutulur, öte yandan yaratma isteğiyle yazılan yapıtlarsa kalıcılığa ulaşır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Kızıl ve Kara’yı okuyan günümüz insanının,Napolyon çağının anlayışını bu kitapta bugün de bulması, yapıtın kalıcılığını sağlayan sanatsal ve dilsel değerinin bir göstergesidir.” cümlesi getirilebilir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  (2010 YGS)

  8. (I) Kendimle ve sanatımla ilgili olarak yazılıp çizilenleri biriktirmek istemiyorum. (II) Kitaplardaki şiirlerimden başka hiçbir şey bırakmayı düşünmüyorum arkamda. (III) Farklı yorumlara konu olmak istemiyorum. (IV) Arkamda birtakım kâğıtlar bırakıp da insanların kafasını karıştırmanın gereksiz olduğuna inanıyorum.
  Bu parçada söylenenlerin nedenleri, numaralanmış cümlelerin hangilerinde açıklanmıştır?
  A) I. ile II. B) I. ile III. C) II. ile III.
  D) II. ile IV, E) III. ile IV.
  (ÖSS 1998)
  [tab:2.Sayfa]
  9. Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü sanatçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde olması, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar André Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı “zekâsına diyet yaptıran insan”a benzetir.
  Bu parçada geçen “zekâsına diyet yaptırmak” sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek istenmiştir?
  A) Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme
  B) Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama
  C) Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe
  D) Başkalarını taklitten kaçınma
  E) Yaratıları üzerinde gerektiği ölçüde çalışmama

  10. (I) Her çalışmasında olduğu gibi bunda da açık ve yalın anlatımı hemen göze çarpıyor. (II) Bu durum, şairin, edebiyat çevrelerinin yoğun ilişkilerinden uzak, yere! kaynaklara daha yakın olmasındandır, (III) Yine bu durum, onun şiirinin, toplumun değişik kesimlerinde aynı ölçüde anlaşılır olmasının da ana kaynağını oluşturmaktadır. (IV) Bilincimizin bir köşesinde var olan kır yaşantısının doğayla ilgili öğeleri onun şiirlerinde evrensel bir temaya yönelişin çıkış noktasıdır. (V) Ardıçlar, söğütler, ahlatlar, balkon çiçekleri şairin lirik yanını sunar bize.
  Şairin geniş bir okur kitlesine Beslenebilmesini sağlayan Özelliği, yukarıdaki parçanın kaçıncı cümlesinde belirtilmiştir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1999)

  11. (I) Bu eleştirmen yapıtları değerlendirirken kendini öne çıkarmaya çalışır. (II) Eleştirilerin beğenilmesini sağlayan da bir bakıma onun bu tutumudur. (III) O, kendisinden söz ettiği bir sanatçıyı yargılayıp değerlendirirken sözcük seçimine, bunların kullanımına büyük bir özen göstererek okuyucunun ilgisini kamçılar. (IV) Bu yolla, okurları, incelenen yapıtın değişik yönleri üzerinde düşündürür. (V) Onun bu tutumu eleştirilerini asık suratlı olmaktan kurtarır ve onların kolayca okunmasını sağlar.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden özellikle hangisi, sözü edilen eleştirmenin üslubuyla ilgilidir?
  A) I. B)ll. C)III. D) IV E) V.
  (ÖYS 1995)
  12. (I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  (2010 YGS)

  13. Kırk yılı aşan yazarlık çabamda ne anlatmak istemiştim? Bu, kurşun bir kütle gibi çökmüştü üstüme. Oysa yaşamım boyunca nice insanlar tanımıştım; nice bağlılıklara, vefalara, öfkelere tanık olmuştum. İnsanların iyiliklerini, ihanetlerini görmüştüm. Kalıcı bir sevginin olamayacağını öğrenmiştim. Aşk, kâğıt üzerinde güzeldi; mutlu sonlar, romanlara özgüydü.
  Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
  A) Yazdıklarının anlaşılmamasına üzüldüğünü
  B) Soruyu yanıtlamada güçlük çektiğini
  C) Eskiden yazdıklarını artık beğenmediğini
  D) Yaşadıklarını anlatmaktan kaçındığını
  E) Duygu dünyasına sınırlar çizdiğini
  (2010 YGS)

  14. Önce kendilerine beğendirmeye çalışırlar şiirlerini. Seçicidirler. Bir şiir üzerinde haftalarca, aylarca uğraştıkları olur. Yetkinlik midir bu? Sanmıyorum, titizlik diyeceğim ben, şiir dilini gereğince çapaksız kullanma titizliği. Şiirin boşluklarda, susmalarda, eksiltmelerde olduğunu bilen, has bir şair tavrı. Vitrinde olmanın her şeyden önemli olduğu günümüzde hâlâ var mıdır böyle adını sık sık duyurmaktan, ortalıkta görünmekten kaçınan şairler? Neyse ki var!
  Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
  A) Verimsiz olarak tanınan
  B) Çok dikkatli ve özenli çalışan
  C) Gerçek şiirin ne olduğunu bilen
  D) Geri planda kalmayı yeğleyen
  E) Zor beğenen
  (2010 YGS)

  15. (I) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu. (II) Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum. (III) Öncelikle şunu söyleyeyim; (IV) Bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım, (V) Günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben ne de bir başkası, böyle bir şey yazmayı başaramadı.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “karşılaştırma” söz konusudur?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
  D) III. ve IV. E) IV ve V.
  (ÖSS 1996)

  16. Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, “Nesneler kendisi konuşuyor.” diyenleri haklı çıkarmalıdır.
  Bu parçada geçen “kendini paranteze almak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anlama çabası içinde olmak
  B) Konu dışına çıkmamak
  C) Farklı görüşlere saygı duymak
  D) Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak
  E)Özgün bir bakış açısına sahip olmak
  (2010 YGS)

  CEVAPLAR
  1.B
  6.B
  11.C
  2.C
  7.E
  12.B
  3.C
  8.E
  13.B
  4.E
  9.A
  14.A
  5.A
  10.A
  15.E
  16.D

 16. #16
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 15

  1. Türk resmi, Alplerin ötesinde değil, Torosların eteğinde aranmalıdır.
  Bu görüşte olan bir ressamın, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?
  A) Önce Anadolu’yu tanımalı, orada mevsimlerin renk cümbüşüne katılmalısın.
  B) Yerli renklerden, yerli motiflerden de evrensel boyutlara varılabilir.
  C) Uzağa gitmeye ne gerek var; penceredeki menekşeye, bahçendeki salkım söğüde bak yeter.
  D) Yaşadığın yerin pek önemi yok; canın neyi isterse, onu tuvaline almalısın,
  E) Türk köyünü konu alan tabloları duvarımdan hiç eksik etmem.
  (ÖSS 1987)

  2. (I) Atatürk’ün Söylev’i, yalnızca söz söyleme sanatı içinde ele alınacak kadar tek yönlü bir kitap değildir. (II) Olayların anlatımında büyük romancılarda görülen bir kurgulama yeteneği vardır, (lll) Kitabın çoğu sayfalan, yaşanmışlığın yanı sıra anlatımıyla şiir yüklüdür. (IV) Atatürk, bu kitapta başarılı bir denemeci ustalığıyla karşıtlarını eleştirir. (V) İnsana özgü değerleri olumlu olumsuz yönleriyle sergiler. (VI) Zengin bir karakterler kitabı da sayılabilecek bir yapısı olan Söylev’in, bu yönüyle genç kuşakları yönlendirecek, etkileyici bir havası vardır.
  Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
  A) II. B) lll. C) IV. D)V. E) VI.
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

  3. Aşağıdakilerin hangisinde yargının nedeni belirtilmemiştir?
  A) Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok olup gitmektedir.’
  B) Ülkede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yıldan yıla azalmaktadır,
  C) Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke, pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sıralamasında gerilerde yer almaktadır.
  D) Kimi ülkelerde, tarıma dayalı üretimin bilinçli bir biçimde yapılmaması, halk sağlığı bakımından tehlike oluşturmaktadır.
  E) Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması, hava ve su kirliliğine yol açmaktadır.
  (ÖSS 2003)

  4. Yazdıklarımda hep gerçeğe bağlı kalırım; çünkü, ancak bu nitelikteki bir yapıt yüzyıllar boyunca değerini koruyabilir.
  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
  A) Bir yazarın güzel yapıtlar ortaya koyması, anlattığı olayların ilginçliğine bağlıdır,
  B) Bir yapıtın güzelliği, uzun süre okuyucu bulmasıyla ölçülür.
  C) Olayların gizli kalmış yanlarını açıklayan yapıtlar başarılı olur,
  D) Eski çağlardan günümüze kalmış yapıtlar, usta yazarların ürünüdür.
  E) Beğenilen, kalıcı yapıtlar her şeyi olduğu gibi yansıtanlardır.
  (ÖYS 1992)

  5. (I) Yazar, konuların gerektirdiği şiirselliği ya da gülmeceyi yerli yerinde kullanıyor; özlemi, öfkeyi aynı güçle duyumsatıyor, (il) Sıradan insanların her günkü yaşamından sahnelere yer veriyor. (İH) Yalnızlığın, sevgisizliğin sık sık sözünü ediyor. (IV) Bunun yanında, kişilere, onların serüvenlerine, özlemlerine magazin Öykücüsü gibi yaklaşmaktan kurtulamıyor. (V) Anlatımı da sıradan; daha ilk öyküde cümleler birbirinin üzerine yığılıyor.
  Yukarıdaki eleştiride kaçıncı cümleden başlayarak, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki olumsuz yönlere değinilmektedir?
  A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.
  (ÖSS 1998)

  6. (I) Yabancı yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının gazetede her gün, hiç ara vermeden yazdıklarını duyunca çok şaşırıyorlar. (II) Onlar için bu, yapılamayacak, inanılmaz bir iştir, (III) Onlarda, bizdeki fıkra yazarı yerine, yorumcu denilen yazarlar vardır. (IV) Bunlar ancak kendi uzmanlıkları içine giren konularda, haftada iki, en çok üç gün yazarlar. (V) Oysa bizler, bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından, hangi taşı kaldırsanız altından çıkar, her konuda görüş bildiririz.
  Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir “alaya alma” söz konusudur?
  A) I. B)II C)III. D) IV E)V.
  (ÖSS 1990)

  7. (l) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. (III) Yapılan araştırmalar göstermiştir ki soluk alışımız, kan basıncımız, renklere bağlı olarak değişebilmektedir. (IV) Renklerden açık mavi, gevşetici ve rahatlatıcı; koyu mavi, uyarıcıdır. (V) Bu da renklerin etki gücünün birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. (VI) Bu gerçeği göz önünde bulunduran içmimarlar, ev içi ışık düzenlemelerinde renk Öğesine özel bir Önem verirler.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı örneklendirmektedir?
  A) II. B)lll. C)IV. D)V E) VI.
  (ÖSS 2000)
  [tab:2.Sayfa]
  8. Eskiden çok vakti yoktu, onun için çok uzun yazılar yazardı; şimdi vakti bol, daha kısa ve güzel yazılar yazıyor.
  Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneyimli yazarlar, yazılarını daha kısa sürede oluştururlar.
  B) Kısa ve özlü yazmak için uzun zamana ihtiyaç vardır.
  C) Yazarlık, zamanı bol olan kişilerin yapacağı bir iştir.
  D) Kısa yazılar fazla zaman gerektirmez.
  E) Bir yazı uzadıkça güzelliğinden çok şey yitirir.
  (ÖSS 1991)

  9. Japongülleri, her sabah yüzlerce çiçekle ala boyanırdı. Dil büyüklüğünde beş yapraktan oluşan çiçeklerin tomurcuklan sabahları hızla açılır, akşamları aynı hızla kapanırdı. Solan çiçekler, bir sonraki gün ağacın altındaki toprağa kızılımsı bir ölüm damgası vururdu. Bu hızlı değişim, beni hüzünlendirir, içimi karartırdı.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Söz sanatlarına başvurma
  B) Gözlem gücünden yararlanma
  C) Olayları oluş sırasına göre anlatma
  D) Deyimlere başvurarak anlatımı güçlendirme
  E) Söylenenleri, örneklerle zenginleştirme
  (ÖSS 2000)

  10. (I) Genel anlamda edebiyat, düzyazıya dayalı ürünlerden oluşur. (II) Düzyazı, mantığa en çok başvuran anlatım yoludur. (III) Bir dildeki düşünme biçimi, o dilin düzyazısına yansır. (IV) Ayrıca, dilin anlatım gücü de düzyazıda kendini gösterir, (V) Düzyazı, bilimin, düşüncenin halka seslenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra roman, öykü, deneme gibi türleriyle o ulusun düşüncesini de geliştirir. (VI) Uygar anlayış ve görüşe ulaşmayı sağlar.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “düzyazının işlevi” belirtilmiştir?
  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) IV. ve V. E) V.ve VI.
  (ÖYS 1998)

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme, beğenme” söz konusudur?
  A) Sanatçı, son oyununda kişilerin çoğunu, çıkarını gözeten, kurnaz insanlar arasından seçmiş.
  B) O, tiyatro ve sinemaya ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan, kendi halinde, sıradan bir yazardır.
  C) Bu yazar, sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan, değişik görüşlere açık bir insandır.
  D) Bu yazarın oyunları, kimi çevrelerde olumlu, kimi çevrelerde de olumsuz eleştirilere konu olmuştur.
  E) Yazar, bu yapıtında toplumsal sorunları yansıtmayı amaçladığını söylüyor.
  (ÖSS 1991)


  12. “Akıl yaşta değil, baştadır; fakat aklı başa yaş getirir.” sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Gençler, yaşlılardan daha akıllıdır.
  B) Akıl doğuştandır, sonradan kazanılmaz.
  C)Yaşlılar da gençler de kendi çağlarına göre akıllıdır.
  D) Akıl doğuştan da olsa onu zaman olgunlaştım.
  E) Akıl, gençliğe de yaşlılığa da bağlı değildir.
  (ÖSS 1981)

  13. “Kasımpaşa ıslaktı.” cümlesinin anlamını daha belirgin kılmak İçin, “sulusepken”, “suya düşmüş”, “karın altında”, “köpek yavrusu gibi” sözlerini cümlede kullanmak istesek, cümlenin en doğru biçimi şunlardan hangisi olabilir?
  A) Kasımpaşa, karın altında suya düşmüş köpek yavrusu gibi sulusepken ıslaktı.
  B) Kasımpaşa, sulusepken karın altında, suya düşmüş köpek yavrusu gibi ıslaktı.
  C) Kasımpaşa, köpek yavrusu gibi karın altında suya düşmüş sulusepken ıslaktı.
  D) Kasımpaşa karın altında sulusepken köpek yavrusu gibi suya düşmüş ıslaktı.
  E) Kasımpaşa, suya düşmüş köpek yavrusu gibi sulusepken karın altında ıslaktı.
  (ÜSS 1977)

  14. (I) İnsanlar çocukluk döneminde, çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu konuşmayı onlardan öğrenirler. (II) Yetişkinlik döneminde konuşma sanatının inceliklerini, güzelliklerini ve olanaklarını kavramaya çalışırlar. (III) İyi bir konuşmanın, insanı başarılı kılmada önemli bir etken olduğunu anlarlar. (IV) Ayrıca bunun, insanın kişiliğini ve düşünsel düzeyini yansıtan bir araç olduğunun ayrımına varırlar. (V) Bu nedenle de sözlü anlatım gücünü yaşamları süresince geliştirmeye çalışırlar.
  Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde konuşmanın işlevinden söz edilmiştir?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C)II.ve V.
  D) III. ve IV. E) IV. ve V.
  (ÖSS 2003)

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?
  A) İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok tanınmış biri değildi.
  B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir anlatıma da yer verirdi.
  C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı,
  D) Betimlemelerinde abartmaya kapan romantik bir tutum görülürdü.
  E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.
  (ÖSS 1995)

  CEVAPLAR
  1.D
  6.E
  11.C
  2.E
  7.C
  12.D
  3.B
  8.B
  13.B
  4.E
  9.E
  14.D
  5.D
  10.E
  15.E

 17. #17
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lightbulb Cevap: ÖSS Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

  CÜMLEDE ANLAM – 16

  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?
  A) İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
  Bir kayadan zümrüt bir denize atlarcasına
  B) Uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
  Dinleneceksin bir kum tanesi, bir yaprak gibi
  C) Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle
  Acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı
  D) Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
  Koklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği
  E) İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
  Tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
  (2010 LYS )

  2. “Hak. görev, sorumluluk üçgeninin dışına taştığın gün, yaptığın işin ——”
  Düşünsel bütünlüğü olan doğru bir cümle kurmak için yukarıdaki yarım cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamak gerekir?
  A) iftira olduğunu göreceksin.
  B) lekelemek olduğunu kavrayacaksın.
  C)suç olduğunu bileceksin.
  D) karalama olduğunu sezeceksin.
  E) aşağılama olduğunu bileceksin.
  (ÜSS 1978)

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem beğenme hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
  A) Sözcük seçimindeki özensizlik, çevirmenin, ‘metnin aslına bağlı kalmadaki titizliğine gölge düşürüyor.
  B) Öyküleriyle Türk edebiyatında seçkin bir yer alan sanatçının bu yapıtları, yabancı dillere çevrilmiştir.
  C) Sanatçının ilk şiir kitabını sevinç ve heyecanla okurken çocukluk günlerimi düşünüyorum.
  D) Sanatçı, günlüklerinde zaman zaman başka kişilerin konuşmalarına da yer vermiştir.
  E) Kitapta, eski eğitim düzenimizin olumsuz yönleri karşılaştırmalı bir yöntemle anlatılıyor,
  (ÖYS 1995)

  4. Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yanlarını belirtmekten çok, kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz.
  Bu cümlenin anlamına en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güzelliği ve çirkinliği değerlendirirken aşırılığa kaçarız,
  B) Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünürüz.
  C) Beğenmek yerine, kusur bulmaya eğilimliyiz
  D) Başkalarının kusurlarını daha kolay görürüz.
  E) Başkalarını değerlendirmekte güçlük çekeriz.
  (ÖSS 1996)

  5. Dost canlısı, sevgi dolu, nitelikli bir insandı. Dünyaya hep yüreğinin penceresinden baktı. Yardıma ihtiyaç duyduğu en güç günlerinde, en çok güvendiği kişileri yanında görmediğinde bile onları sevmekten, bağışlamaktan kaçınmadı. Kırgınlıkların nedenini kendinde aramayı yeğledi.
  Bu parçada geçen “dünyaya hep yüreğinin penceresinden bakma” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olayları, durumları duygularına göre değerlendirme
  B) Çevresindekileri üzmekten kaçınma
  C) Yaşananları değişik yönleriyle düşünme
  D) Yakınlarının mutluluğunu isteme
  E) Kendi düşüncelerinin doğruluğuna inanma.
  (ÖSS 2009)

  6. “Bakıra başka elementlerin katılması, elektrik ve ısı iletkenliğini azaltır;………sertliğini artırır.”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, anlamın akışına uygun olarak, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) buna karşın B) gerçek şu ki
  C) kaldı ki D) buna karşılık
  E) Öyle ki
  (ÖSS 1981)

  7. (I) Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılmaz onun romanında. (II) Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, acılar ip İpe yaşanır. (III) Bunları anlatırken mekanik kurgulardan, neden-sonuç ilişkilerinden özellikle kaçınır. (IV) İzlediği bu yol, okurun, olaylara romancının gözüyle bakmasını sağlar. (V) Roman boyunca, roman kişileriyle yazar arasında bir tartışma olmaz, (VI) Bu da kişilerin inandırıcılığını artırır büyük ölçüde.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi I. cümlede belirtilen görüşü destekleyici niteliktedir?
  A) II. B)III. C)IV. D)V. E) VI.
  (ÖSS 2001)

  8. Zamanında eleştirmenlerce incelenmemiş, iyi değerlendirilmemiş, bu nedenle de basan kazanamamış bir yapıtın, iyi bir yapıt da olsa, ileride hakkını alabilmesi çok zordur.
  Bu cümlede belirtilmek istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?
  A) Eleştirmen, edebiyatçı diye nitelendirilen herkesin yapıtını değil, bunlar arasından seçtiklerini değerlendirmelidir.
  B) Bir yapıt tamamlanıp yazarın elinden çıkınca onu geniş kitlelere tanıtacak ya da okur katındaki değerini belirleyecek olan kişi eleştirmendir.
  C) Eleştirmen, daha önce yücelttiği bir yazarın sanat değeri olmayan bir yapıtıyla karşılaştığında, saptadıklarını tüm gerçekliğiyle yazmalıdır.
  D) Eleştirmenin temel görevi, yazarın ne yapmak istediğini açıklığa kavuşturup okurla yapıt arasında köprü kurmaktır.
  E) Eleştirmen, özellikle kimi yapıtlarda, içeriğin önemini, tiplerin ve karakterlerin çizilmesindeki ustalığı ya da acemiliği ortaya koyan kişidir.
  (ÖYS 1996)

  9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
  A) Herkese selam verdi.
  Beni ağlattı geçti.
  B) Gözlerimin yaşlan
  Mermere aksa deler
  C) Ben yarime gül demem
  Gülün ömrü az olur
  D) Ben yârimi unutmam
  Unutsa da o beni
  E) Rengini gülden almış
  Kokusun menekşeden
  (ÖYS 1994)

  10. (I) Bütün dünyada geleneksel olandan, halk hikâyesi ve destandan yararlanma yoluna gidilmiştir. (II) Müzik, resim, roman, öykü, şiir, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarının hepsinde böyledir, (lll) Ben de böyle yapmak, geleneksel olanı çağdaş öykü sanatına taşımak istiyorum, (IV) Bu yöntemi ülkemiz yazınında ustaca uygulayan Yaşar Kemal’in izinde yürümek isteyişimin özünde de işte bu yatıyor. (V) Nitekim son yapıtımda geleneksele yönelişim açıkça görülebilir.
  Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç söz konusudur?
  A) I. ve IV. B)l. ve V C) II. ve lll.
  D) III. ve IV. E) IV ve V.
  (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

  11. (I) Halka ulaşmamız, operanın halka seslenen bir sanat olduğunu anlatmamız gerekiyor. (II) Bu da büyük ölçüde halkla daha yakından iletişim kurmamıza bağlıdır. (III) Bu amaçla gelecek yıl bir yarışma düzenlemeyi ve sahnelenmeye değer görülen eserleri sahnelemeyi düşünüyorum. (IV) Eğer katılım sağlanırsa, bu tür yarışmaları ileride daha da çeşitlendirip zenginleştirerek sürdürmek istiyorum. (V) Bu tür etkinlikler Türk seyircisini, yavaş yavaş da olsa, operaya yaklaştıracak, ona operayı sevdirecektir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir tasandan söz edilmektedir?
  A) l. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) III. ve V. E) IV ve V
  (ÖSS 1997)

  12. (I) Sanatçı bu yapıtında, öteki yapıtlarından değişik bir yöntem izleyerek bireylerin gündelik yaşamdaki çatışmalarını anlatmaktan kaçınıyor. (II) O, bu yapıtında çok farklı bir düşünceden yola çıkarak yazdıklarını, dünün bugünü, bugünün de yarını aydınlatacağı düşüncesine dayandırıyor, (III) Bunun için de kent ve köy yaşamından değişik kesitler sunuyor. (IV) Kurmacasal öğelerin dışına çıkmadan gerçekçi karakterler çiziyor. (V) Bu tutumuyla okuyucuyu, derinden etkileyen renkli bir roman ortamına taşıyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisiyle “Sanatçı, kimi durumlarda tarihçinin görevini de üstlenen bir yaklaşım içinde olur.” cümlesi arasında anlamca bir ilişki kurulabilir?
  A) I. B)ll. C)III. D) IV. E)V.
  (ÖSS 2005)

  13. Paul Valery, “Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuvarıdır.” demiştir.
  Sanatçı, bu sözüyle küçük dergilerin hangi özelliğini belirtmek istemiştir?
  A) Belirli türlere bağlı kalma
  B) Ürünleri seçerek yayımlama
  C) İlk yapıtlara ve yeniliklere yer verme
  D) Yapıtları yazarlarından ayırarak düşünme
  E) Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme
  (2010 YGS)

  14. Bir dili durağan kılmaya yönelik her türlü çaba ister istemez başarısızlığa uğrar.
  Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
  A) Dilin kullanımı yazardan yazara değişiklik gösterir.
  B) Dili oluşturan kurallar zamanla yerleşir, pekişir.
  C) Dilin söz varlığına yeni sözcükler kazandırmak güçtür.
  D) Dil sürekli gelişim ve değişim süreci İçindedir.
  E) Dilin, bireyleri birbirine bağlayan bir gücü vardır.
  (ÖYS 1998)

  15. Kadınlar zayıftır, ama analar güçlüdür.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye en yakın anlamdadır?
  A) Analık, güçlülüğün ilk koşuludur.
  B) Her kadın güçlü bir anadır.
  C) Ananın gücü kadınlığından gelir,
  D) Analık, kadınların en güçlü duygusudur.
  E) Analık kadına güç verir.
  (ÖSS 1986)

  CEVAPLAR
  1.C
  6.D
  11.C
  2.C
  7.A
  12.B
  3.A
  8.B
  13.C
  4.C
  9.C
  14.D
  5.A
  10.D
  15.E

Benzer Konular

 1. Cümlede anlam sorularının cevapları
  Konu Sahibi ignora Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Şubat.2018, 16:05
 2. 8.Sınıf Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam Çalışma Kağıdı
  Konu Sahibi BlackSpy Forum Türkçe Öğretmenleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Aralık.2016, 16:39
 3. Cümlede anlam sorusu
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2012, 21:54
 4. Anlam ve Zaman Kayması, Konu Anlatımı, Test Soruları, Örnekler
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Aralık.2012, 20:45
 5. Sözcükte anlam ve cümle yorumu test çözümlü
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 12:31

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •