Gelişmiş ülkeler serbestten tek tipe döndü

Türkiye’de okullarda üniforma zorunluluğu kaldırılırken, eğitim alanında daha gelişmiş ülkelerde tam tersi bir süreç yaşanıyor. Tüketim kültürüyle yaygınlaşan marka bağımlılığı özellikle de gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerdeki öğrenciler arasında sağlıksız bir rekabet yaratabiliyor.

Üniformalı eğitim yapan okullarda dahi öğrencilerin, örneğin ayakkabı ve çantalarını karşılaştırarak bu tür bir rekabete girebildiği belirtiliyor. Bu nedenle gelişmiş Batılı ülkelerde üniformanın terk edilip serbest giyime geçilmesi yolundaki uzun süreç tersine dönmüş gibi.

“Dünya eğitim liginde” Türkiye’nin üstünde yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Hong Kong, Singapur, Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerde üniforma giyiliyor. Kıta Avrupası’nda çoğu ülke “tek tip” okul giyiminden çoktan vazgeçmiş olsa da, örneğin Almanya’da 2000’li yılların başından bu yana üniformaya dönüş tartışılıyor ki bazı okullarda bu uygulama başladı bile... İsrail ve İtalya gibi ülkelerde de birkaç yıldır üniformaya dönüş süreci yaşanıyor.

Kaynak: Hürriyet