• Anadolu Ajansı
 • Ankara Hukuk Fakültesi
 • Atatürk Orman Çiftliği
 • Bursa Merinos
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Demir Yolları ve Limanları Gen. Md.
 • Devlet Hava Yolları
 • Devlet İstatistik
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi
 • Etibank
 • Halkevleri
 • İş Bankası
 • Maden Teknik Arama
 • Merkez Bankası
 • Merkez Hıfzısaha Enstitüsü
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
 • Sanayi ve Maadin Bankası
 • Sümerbank
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Kuşu
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Uluslararası İzmir Fuarı
 • Türkiye Cumhurriyeti Ziraat Bankası
 • Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enistitüsü