oligarşi: Fransızca oligarchie "toplum bilimi
Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca takım erki karşılığı önerilmiştir.