T.C.
.............................. ..........KAYMAKAMLIĞI
.............................. ............... Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 200 /
14/09/2012
Konu : Sene Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı

Öğretmen Arkadaşlara; Sene Başı Kurul Toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14/09/2012 tarihinde saat 10.00’da Öğretmenler odasında hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM MEDDELERİ:

Madde 1- Açılış ve Yoklama
Madde 2- Gündem maddelerinin okunması, gündem maddelerine ilave edilecek hususlar var ise gündeme madde olarak alınması
Madde 3- 2012–2013 Öğretim yılı boyunca yapılacak olan öğret menler kurulu toplantılarında görev alacak 2 asil, 2 yedek kurul yazmanının seçimi
Madde 4- Anayasamızın eğitimle ilgili (24, 42, 58 ve 59.) maddelerinin okunması, 1739 sayılı Milli Eğitim Temek kanunun (2, 4, 5, 17 ve 43.) maddelerinin okunması
Madde 5- 1702 sayılı Kanunu'nun ilgili maddelerinin okunması
Madde 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun (7. 15.26.31 ve 125.) maddelerinin okunması
Madde 7- 2104, 2488 Tebliğler dergisi yayınları Atatürkçülük konularının yıllık ve günlük planlarına ilişkin hususların açıklanması
Madde 8- Mesleki ve teknik eğitim Yönetmeliğinin 193. maddesine göre işletmelerde meslek eğitimine gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi, komisyonun oluşturulması (Koordinatör Md. Yrd. Başkan, en az 3 üye)
Madde 9-Sene hası Öğretmen hazırlıkları

 • Yıllık Çalışına takvimi
 • Ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan, gezi- deney ve gözlem hakkında açıklamalar
 • Zümre toplantı tutanakları ve zümre toplantısında alınacak kararlar ve ilgili hususların açıklanması


Madde 10- Sınıf Rehber Öğretmenliği ve Sosyal Kulüplerin öğretmen dağılımlarının belirlenmesi ( 13.01.2005 tarih, 25699 sayılı resmi gazete)
Madde 11- Okul sayım kurulu ( 1 Müd. Yardımcısı başkanlığında, sayman mutemedi, ambar memuru, olmak üzere en az 3 üye seçimi)
Madde 12- Mesleki ve Teknik Eğitim yönetimi 112. madde gereğince kontenjan belirleme kayıt kabul nakil komisyonun oluşturulması (Okul Müdürü, Müdür Baş Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Bölüm Şefi rehber öğretmen ve okul aile birliğini temsilen 1 veli)


Madde 13- Aşağıdaki komisyonların oluşturulması;

 • Rehberlik Komisyonu
 • Disiplin Komisyonu (2 asil, 2 yedek )
 • Onur Kurulu (1 asil 1 yedek)
 • Yayın İnceleme Komisyonu (2 asil 2 yedek)
 • Satın Alnın Komisyonu (2 asil 2 yedek)
 • Muayene Kabul Komisyonu (2 asil 2 yedek)
 • Taşınır Mal Sayım Komisyonu (1 Müdür Yard. 2 öğretmen)
 • DÖSE'ye Satın Alma Komisyonu (1 Asil 1 Yedek)


Madde 14- Okul Aile Birliğine
Madde 15- OGYE Çalışma Ekiplerinin düzenli yürütülmesine yönelik görüşmeler TKY uygulamalarının gözden geçirilmesi
Madde 16- Eğitim öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesine yönelik görüşmeler (Öğrencileri yetiştirme kursları yönergesi)
Madde 17- Ders dışı Eğitim Öğretim faaliyetleri ve yıllık ödevler
Madde 18- Öğrenci başarı, devam devamsızlık, kılık kıyafetlerinin görüşülmesi, yeni öğrenci kıyafetlerinin belirlenmesi (39.ve 40. madde sınıf geçme sınav yönetmeliğinin okunması)
Madde 19- Öğrenci ve Öğretmenlerin Ders girişi çıkışları ve nöbet görevlerinin yürütülmesi
Madde 20- Bayrak törenleri kutlanması gereken gün ve halitaların görüşülmesi (Sosyal kültürel etkinlikler)
Madde 21- Okulumuzda yapılacak üretim ve hizmet çalışmaları
Madde 22- Yaygın mesleki ve teknik eğitim kursları ile ilgili görüşme yapılması
Madde 23- Geç gelen Öğrencilerin derse alınması hususunun görüşülmesi
Madde 24- Ders defteri ve yoklama fişlerinin imzalanması, Sınıfların düzenlenmesi demirbaş eşyaların bakım koruma ve kullanılması
Madde 25- Okulumuzda bulunan bölümlerin anaokulunun tanıtımına yönelik yapılacak çalışmalar
Madde 26- Okul Seçim Kurulu (1 Asil 1 Yedek)
Madde 27- Okul Spor Kulübü Yönetim Kurulu( 3 Öğretmen) Kütüphanecilik Kulübüne (1 Öğretmen)
Madde 28- Genelge ve Tebliğler Dergilerinin takibi
Madde 29- Dilek ve Temenniler