Eğitim bilimleri, eğitimi inceleyen bilim dallarının tamamına verilen addır. Eğitim bilimleri ailesi özellikle son yüzyıl içerisinde büyük bir gelişim kaydetmiş, 1960 sonrasında, post-sputnik döneminde hızlanarak bu günkü geniş aileyi oluşturmuştur. Eğitim bilimleri aşağıdaki şekilde listelenebilir:

Temel disiplinler

 • Eğitimde Program Geliştirme
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitsel ölçme
 • Eğitsel değerlendirme
 • Eğitim yönetimi
 • Eğitim psikolojisi
 • Eğitim teknolojisi
 • Öğretim teknolojisi
 • Eğitim tarihi
 • Eğitim felsefesi
 • Eğitim toplum bilimi
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Okul psikolojisi
 • Uluslararası eğitim
 • Özel eğitim


Öğretmen eğitimi

 • Erken çocukluk dönemi eğitimi
 • İlk eğitim
 • Orta eğitim
 • Yüksek eğitim
 • Yetişkin eğitimi


Öğretim alanları

 • Türkçe eğitimi
 • Okuryazarlık eğitimi
 • Matematik eğitimi
 • Doğa bilimleri eğitimi
 • Sosyal bilimler eğitimi
 • Yabancı diller eğitimi
 • Sanat eğitimi
 • Beden eğitimi
 • Teknoloji eğitimi
 • Meslek eğitimi
 • İşletme eğitimi