Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Alan Seçimi- Meslek Seçimi Bütün Yönleriyle

  ALAN SEÇİMİ NİÇİN ÖNEMLİ?

  Alan seçimi tüm yaşamımızı etkileyen, geleceğimizi belirleyen, rastlantılara bırakılmayacak kadar önemli bir karardır. Belki de hayatımızın en önemli kararıdır. Çünkü geleceğimizi, kişiliğimizi, yaşam biçimimizi, yaşam koşullarımızı, çevremizi, ilişkilerimizi, dünya görüşümüzü etkiler. Bu nedenle bu kararı alırken çok düşünüp, çok
  araştırıp, emek harcamamız gerekmektedir. Lisede, gençlerin belirli alanlara yönelmesi, çağın gereklerine uygun alan bilgisine sahip olması ve temel bilgileri edinmiş olarak yetişmesi önemlidir. Çünkü bu donanıma sahip olan gençler yükseköğretim programlarına yerleşebilecektir. Amaç, gençlerin psiko-sosyal gelişimi ve eğitimdeki
  başarılarını göz önüne alarak kendileri için en uygun kararı oluşturmalarıdır.

  YÜKSEKÖĞRETİME YERLEŞME, YENİ SINAV SİSTEMİ VE ALAN SEÇİMİ

  9. sınıfın sonunda yapılan alan seçimi, 12. sınıfın sonunda girecekleri yükseköğretime geçiş sınavları için (YGS-LYS) son derece önemlidir. Öğrencilerin lise boyunca elde ettikleri başarı puanları, yükseköğretime yerleştirme sınavının puanlarına eklenecek ve sınav başarılarını etkileyecektir. 2010 yılında uygulanmaya başlanacak yükseköğretime geçiş sisteminde soru ve ders içerikleri değişmeyecektir. Sınav 2 aşamadan ve 5 oturumdan oluşacaktır. İlki nisan ayında yapılacak sınava (YGS) giren adaylar, bu sınavda belli bir başarı elde ederlerse haziran ayında yapılacak olan sınavlara (LYS) girmeye hak kazanacaktır. Baraj niteliğindeki ilk aşamada, öğrencinin matematik, fen bilimleri, Türkçe ve sosyal bilimlerde temel bir bilgiye sahip olup olmadığı tespit edilecek ve 9. sınıftaki ortak müfredatı kapsayacaktır. Haziran ayında yapılacak ikinci aşamada “Matematik Sınavı”, “Fen Bilimleri Sınavı”, “Edebiyat-Coğrafya Sınavı” ve “Sosyal Bilimler Sınavı” ve “Yabancı Dil Sınavı” olmak üzere toplam 5 oturumda yapılacaktır. Anadolu Lisesi öğrencileri kendi alanlarına uygun olarak en az 2 sınava girmek zorunda olacaklardır.


  ALANLARIN BELİRLENMESİ VE SEÇİMİ

  Okul türlerine göre, öğretim programlarında yer alacak alanlar ile bu alanların hangi sınıflarda seçileceği ve alanlara kaynaklık eden dersler, okulların haftalık ders çizelgelerinde belirtilmiştir. Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür
  yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir. Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir. Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

  Öğrencilerden;
  a) Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana,
  b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,
  c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı

  ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

  NE ZAMAN ALAN SEÇİMİ YAPILMALI?

  Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu Yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hâllerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği
  yapabilirler.

  10 UNCU SINIF SONUNDA ALAN DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

  Öğrencilerin 10 uncu sınıf sonunda alan değiştirmek hakları bulunmaktadır. Ancak bu durumda yönetmelikte şarta bağlanmıştır. Bu şartlar aşağıdaki şekildedir;
  “Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir
  ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır”.

  SINIF TEKRARINA KALAN ÖĞRENCİLER ALAN DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

  Sınıf tekrarına kalan öğrencilerin alan değiştirmeleri mümkündür. İlgili yönetmelikte bu durum şöyle açıklanmaktadır: “Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir”

  OKULDA ALAN AÇILMAMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

  Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde; “okulda alan açılamaması veya bir alana yönelen öğrenci sayısının 8'den az olması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce önlem alınarak kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin alan açılan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise sayıya bakılmaksızın istenilen alan açılır veya öğrenciler istedikleri alanlardan birine yönlendirilir” ifadesi bulunmaktadır. Bu yönetmelik ifadesine göre öğrencinin istediği alanın okulda açılmaması durumunda istediği alanda öğrenim görme hakkı bulunmaktadır.

  NAKİL YAPILAN/İSTENİLEN OKULDA ÖĞRENCİNİN ALAN YOKSA!

  Bu durumda olan öğrenciler için sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde; “nakli yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar, kendisinin ve velisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilir. Bu şekilde alan değiştiren öğrenciler, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü
  hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder” ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca “Nakil ve geçişleri yapılan öğrencilerin alan seçimi ile hazırlık sınıfında öğrenci sayısının 12'den az olması durumunda da yukarıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır”. Yönetmelik hükmü gereğinde işlem
  yapılmaktadır.

  ALANLAR, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLER VE ALAN ÖZELLİKLERİ
  Milli Eğitim Bakanlığı haftalık ders çizelgelerinde Anadolu Liselerinde açılacak alanlar ve alana kaynaklık eden dersler aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu alanlar doğrultusunda alan seçimi yapabilirler.

  ALAN ADI: FEN BİLİMLERİ ALANI

  ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLER:

  • Matematik
  • Biyoloji
  • Fizik
  • Kimya


  Fen Bilimleri Alanında güçlü olan öğrencinin özellikleri:
  ♦ Sayılarla çalışmayı ve hesaplamayı çok sever.
  ♦ Nesneleri kategoriye ayırmayı veya olayları belli bir mantıksal ilişki içinde düzenlemeyi çok sever.
  ♦ Matematik, fizik, kimya dersini çok sever.
  ♦ Deney yapmayı ve yeni şeyler yapmayı çok sever.
  ♦ Fen Bilimleri Alanındaki Meslekler: Fen Bilimleri Alanında hangi mesleklerin olduğuna ilişkin en doğru bilgi 2012-ÖSYS başvuru kılavuzunda Tablo 3A ’da verilmiştir. Lütfen bu tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Ortak alana giren bölümleri de göz ardı etmeyiniz.

  FEN BİLİMLERİ ALANINI KİMLER SEÇMELİ?

  Eğer öğrenci gelecekte tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler, fizik tedavi, moleküler biyoloji ve genetik, diş hekimliği, fizik tedavi, beslenme uzmanlığı vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsa:

  ♦ Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta matematik ve fen bilimleri derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir.
  ♦ Öğrencinin bu alanda başarılı olabilmesi için fen bilimleri derslerinde yer alan konularla ilgili dergi, kitap vb. yayınlara, bu alanlardaki gelişmelere ilgi gösteriyor olması, laboratuvar çalışmalarından hoşlanması, insanlara yardım etme eğiliminin belirgin olması gerekmektedir. Eğer öğrenci gelecekte elektrik, elektronik, bilgisayar, çevre, endüstri, inşaat, makine, uçak, gemi inşaat vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsa:
  ♦ Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta matematik ve fen bilimleri derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir. Bunun yanı sıra şekil çizme, üç boyutlu şekilleri iki boyutlu olarak resmetme yeteneğinin de gelişmiş olması gerekir.
  ♦ Mühendislik bilimleri alanında başarılı olabilmek için bireyin mekanik ilgisinin yeterli düzeyde olması gerekir. Bireyin elektronik (radyo, bilgisayar, elektronik oyuncaklar vb.) ya da mekanik bir aracın tamiri (bisiklet, saat, bilgisayar, vb.), her bir parçanın sökülerek yeniden monte edilmesi gibi konularla ilgilenmekten
  hoşlanması, kendi kendine yeni şeyler deneme girişiminde bulunması önemlidir.
  ♦ Bunlar dışında hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsa; ziraat fakültesinin bölümleri, veterinerlik, fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümleri, mimarlık, endüstriyel tasarım, nükleer enerji, astronomi ve uzay bilimleri, harita vb. alanlarla ilgileniyorsa yine “Fen Bilimleri” alanını seçmelidir.
  Öğrenci yukarıda sıralanan özelliklerin tümünü ya da çoğunluğunu taşıyorsa okulda seçeceği alan “FEN BİLİMLERİ” alanı olmalıdır.


  ALAN ADI: SOSYAL BİLİMLER ALANI

  ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLER: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya.


  Sosyal Bilimler Alanında güçlü olan öğrencinin özellikleri neler olabilir?
  ♦ Kitap okumayı, araştırmayı çok sever.
  ♦ İsimler, yerler ve tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptir.
  ♦ Kavramlarla ve kelimelerle çok iyi düşünür ve yazar.
  ♦ Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve onlara öğreterek öğrenmeyi sever.
  ♦ Sosyal Bilimler Alanındaki Meslekler: Sosyal Bilimler Alanında hangi bölümlerin olduğuna ilişkin en doğru bilgi 2012-ÖSYS başvuru kılavuzunda Tablo 3A ’da verilmiştir. Lütfen bu tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Ortak alana giren bölümleri de gözardı etmeyiniz.

  SOSYAL BİLİMLER ALANINI KİMLER SEÇMELİ?

  Eğer öğrenci gelecekte gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, radyo-tv sinema, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, coğrafya vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsa:
  ♦ Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta tarih, coğrafya, psikoloji, dil anlatım ve edebiyat derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir.,
  ♦ Bu alanda başarılı olabilmesi için bireyin, insanlarla iletişim kurmada başarılı, sosyal açıdan girişken, insanlara yardım etme eğilimi güçlü, sosyal olaylara ve konulara ilgi duyma özelliklerinin olması gerekir. Öğrenci yukarıda sıralanan özelliklerin tümünü ya da çoğunluğunu taşıyorsa seçeceği alan “SOSYAL BİLİMLER ” alanı
  olmalıdır.

  ALAN ADI: TÜRKÇE- MATEMATİK ALANI
  ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLER:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik


  Türkçe-Matematik Alanında güçlü olan öğrencinin özellikleri:
  ♦ İsimler, yerler ve tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptir.
  ♦ Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer.
  ♦ Kitap okumayı ve dinleyerek öğrenmeyi sever.
  ♦ Matematiksel hesaplama oyunlarını çok sever,
  ♦ Türkçe-Matematik Alanındaki Meslekler: Türkçe Matematik Alanında hangi bölümlerin olduğuna ilişkin en doğru bilgi 2012-ÖSYS başvuru kılavuzunda Tablo 3A ’da verilmiştir. Lütfen bu tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Ortak alana giren bölümleri de göz ardı etmeyiniz.

  TÜRKÇE- MATEMATİK ALANINI KİMLER SEÇMELİ?

  Eğer öğrenci gelecekte işletme, iktisat, ekonomi, bankacılık, enformatik, hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, felsefe, turizm, muhasebe, sınıf öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsa:
  ♦ Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta matematik, Türkçe ve sosyal bilimler derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir.
  ♦ Öğrencinin sosyal bilimler alanına giren konulara ilgi göstermesi, bu konularla ilgili dergi, kitap vb. yayınlara, bu alanlardaki gelişmelere ilgi gösteriyor olması, okuduklarından çıkarım yapma eğiliminin belirgin olması gerekir. Bununla birlikte öğrencinin istatistik ve sayısal işlemlerle uğraşmaktan zevk duyması ve insanlara
  yardım etme eğiliminin belirgin olması gerekmektedir. Öğrenci yukarıda sıralanan özelliklerin tümünü ya da çoğunluğunu taşıyorsa okulda seçeceği alan “TÜRKÇE-MATEMATİK ” alanı olmalıdır.


  ALAN ADI: YABANCI DİL ALANI
  ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLER:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil


  Yabancı Dil Alanında güçlü olan öğrencinin özellikleri:
  ♦ Kelimelerin telaffuzlarına, vurgularına ve anlamlarına duyarlıdır.
  ♦ Dilin gramer yapısına ve fonksiyonlarına karşı duyarlıdır,
  ♦ Öğrendiği yeni kelimeleri anlamlarına uygun olarak konuşma ve yazı dilinde kullanır.
  ♦ Yabancı Dil Alanındaki Meslekler: Yabancı Dil Alanında hangi bölümlerin olduğuna ilişkin en doğru bilgi 2012-ÖSYS başvuru kılavuzunda Tablo 3A ’da verilmiştir. Lütfen bu tabloyu dikkatlice inceleyiniz. Ortak alana giren bölümleri de göz ardı etmeyiniz.

  YABANCI DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?

  Eğer öğrenci gelecekte filolojiler, mütercim- tercümanlık ve yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsa:
  ♦ Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta tarih, coğrafya, psikoloji, Türkçe, edebiyat ve yabancı dil derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir.
  ♦ Öğrencinin yabancı dillere ilgi duyması, yabancı dilde yazılan metinleri incelemesi ve anlamaya çalışması, tercüme etmeyle ilgili olması, edebi konularla ilgilenmekten hoşlanması ölçütlerden bazılarıdır.
  Öğrenci yukarıda sıralanan özelliklerin tümünü ya da çoğunluğunu taşıyorsa seçeceği alan “YABANCI DİL ” alanı olmalıdır.

  Yıl sonu Başarı Ortalaması İle Başarılı Sayılamayacak Ders: DİL VE ANLATIM

  KENDİNİ TANIMA-ALAN/MESLEK SEÇİMİNİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ

  Kişilik gelişimi insanın toplumsallaşması, içinde yaşadığı toplumun beklentilerini yerine getirebilmesi için gerekli tutumları ve iletişim becerilerini kazanması sürecidir. XX. asrın ortasından itibaren buna mesleki gelişim adı verilen bir boyut eklenmiştir. Mesleki gelişim, bireyin giderek karmaşıklaşan çalışma yaşamında kendine uygun
  bir yer edinmesi ve o ortamda kendini gerçekleştirebilmesi için gerekli davranışları ortaya koyması süreci olarak tanımlanabilir.

  Mesleki gelişim süreci okul öncesi dönemden başlayıp meslek ömrünün sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireyin şu davranışları gerçekleştirmesi beklenir:
  • Hangi işleri ne derece yapabildiğinin farkında olma, çeşitli konulardaki yeteneklerini doğru olarak değerlendirebilme,
  • Bir eğitim ortamından, bir çalışma alanından, kısaca bir meslekten ne beklediğini açık ve net bir biçimde ifade edebilme,
  • Mevcut seçenekleri inceleme, başka seçenekler olup olmadığını araştırma,
  • Seçeneklerin her birini, istek ve beklentileri karşılama, var olan yeteneklerle ve ekonomik olanaklarla erişebilme olasılığı bakımından değerlendirme,
  • İstekleri karşılama olasılığı en yüksek görünenlere ve erişme olasılığı olanlara yönelme kararını verebilme.
  • İnsanların kendini tanımasını engelleyen en önemli etken, başkaları tarafından beğenilme, kabul görme arzusudur.


  Kendini başkalarının ölçütlerine göre değerlendiren kişi, kendi gerçeğinden uzaklaşacak, kendi özüne uymayan bir öz kavramı geliştirecek, doğasına yabancılaşacak ve gizil güçlerini kullanamamaktan ileri gelen bir uyumsuzluk yaşayacaktır.

  Meslek seçimini tesadüflere bırakmamak ve sağlıklı seçim yapmak için ilk adım kendini tanımaktır. Çocukluğundan itibaren kendini tanıma yönünde bilgi birikimi olan gençlerin işi, tanımayanlara göre daha kolay olacaktır. Kendini tanımak için:

  • Güçlü ve zayıf yönlerin tanınması,
  • Bedensel ve beyinsel güçlerinizle ilgili farkındalık geliştirme,
  • Hobi alanlarının saptanması,
  • Kişilik özelliklerinin tanınması,
  • Yeteneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir.


  KENDİMİZİ HANGİ YÖNLERDEN TANIYABİLİRİZ VE GELİŞTİREBİLİRİZ?

  ♦ Fiziksel özelliklerimiz:
  Yaş, boy, ağırlık, cinsiyet
  Bedensel özellikleri, engel (özür) durumu
  Sağlık durumu (geçirdiği belirgin hastalıklar, psikolojik sağlığı vb.)
  Görünüş, ses tonu

  ♦ Kişilik özelliklerimiz: Genel yetenek (veya zekâ) düzeyi, Akademik yeteneği, Farklı yetenekleri,
  Alışkanlıkları, tutumları, değer yargıları, İlgileri,
  Psikolojik ihtiyaçları, İnançları, İletişim becerileri, Duygusal ve heyecansal durumu

  ♦ Akademik özelliklerimiz:
  ■ Okuldaki genel başarı durumu, akademik başarısı
  ■ Çalışma durumu, alışkanlıkları, iş tecrübesi r *Güçlü ve zayıf olduğu alanlar
  ■ Boş zaman etkinlikleri ( tiyatro, müzik, spor, vb.)
  ■ Güdülenme durumu

  ♦ Sosyolojik özelliklerimiz: Ailesinin sosyo-ekonomik durumu Okul ve arkadaş çevresi ve ilişkileri İşle ilgili yaşantı ve tecrübeleri

  ♦ Eğitsel-meslekî plânları ve amaçlarımız:
  Yönelmeyi düşündüğü alanlar ve okullar İş, meslek ve gelecekle ile ilgili plânları Hayattan beklentileri
  ♦ Güçlü ve zayıf yönlerimiz:
  ♦ Değerlerimiz:
  ♦ İlgilerimiz:
  ♦ Tutumlarımız:
  ♦ Alışkanlıklarımız:
  ♦ Aile yapımız:
  ♦ Planlarımız:
  ♦ Hayallerimiz:

  MESLEK SEÇİMİ YAPARKEN KENDİNİZE AŞAĞIDAKİ SORULARI SORUN


  • Kişilik özellikleriniz her alanda çalışmanız için uygun mu?
  • Hangi ortamlarda daha mutlu oluyorsunuz?
  • Hangi işleri ne derece yapabiliyorsunuz?
  • Hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu biliyor musunuz?
  • Akademik özellikleriniz her alanda çalışmanız için uygun mu?
  • Yeteneklerinizi doğru olarak kullanabiliyor musunuz?
  • Fiziksel özellikleriniz her alanda çalışmanıza uygun mu?
  • Geleceğe ilişkin amaçlarınız seçmeyi düşündüğünüz alanla örtüşüyor mu?
  • Alışkanlıklarınız her alanda çalışmanız için uygun mu?
  • İlgi alanlarınızı biliyor musunuz?
  • İlgi alanlarınıza giren ne tür etkinlikler yapıyorsunuz?
  • Bir eğitim ortamından, bir çalışma alanından, kısaca bir meslekten ne beklediğinizi
  • açık ve net bir biçimde ifade edebiliyor musunuz?
  • Kendinizi gerçekten tanıyor musunuz?


  ALAN/ MESLEK SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER


  • Ailenin etkisi, Çevrenin etkisi, Arkadaşların etkisi, Okulun etkisi, Dershanenin etkisi, Okuldaki akademik başarının etkisi,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin iş bulma olanakları,
  • Seçilecek alandaki bölümün okurken gerektirdiği maddi koşulları, Seçilecek alandaki bölümün/üniversitenin yurt ve burs koşulları,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin çalışma koşulları, Seçilecek alandaki mesleklerin saygınlığı,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin gerektirdiği özel yetenek,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin hazırlık ve yabancı dil zorunlulukları, Seçilecek alandaki mesleklerin ÖSS puan türü, Seçilecek alandaki mesleklerin ÖSS puanı,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin ilgilerine uygunluğu Seçilecek alandaki mesleklerin yeteneklerine uygunluğu,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin isteklerine uygunluğu, Seçilecek alandaki mesleklerin değerlerine uygunluğu, Seçilecek alanın yeteneklerine uygunluğu,
  • Seçilecek alandaki meslekleri sevmek,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin kişisel alışkanlıklara uygunluğu, Seçilecek alandaki mesleklerin kişilik özelliklerine uygunluğu,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin fiziksel özelliklere uygunluğu,
  • Seçilecek alandaki bölümlerin hangi üniversitelerde, hangi illerde olduğu,
  • Seçilecek alandaki mesleklerin test ve envanter sonuçlarına uygunluğu, Seçilecek alandaki mesleklerin gelecek görünümü, vb.


  Alan seçimimizi etkileyen yukarıdaki kriterlerin hepsi çok önemlidir. Seçim yaparken bu kriterlerden sadece birisini dikkate almak yani sadece bir kritere göre seçim yapmak, diğer kriterleri göz ardı etmek bizi her zaman yanlışa götürür. Hiçbir kriter yok sayılmamalı, hepsinin üzerinde ayrı ayrı ve önemle durulmalıdır. İnsanların
  büyük çoğunluğu bu kriterleri dikkate almadan karar verdikleri için; istedikleri mesleğe ulaşamamakta, mutsuz ve başarısız olmaktadır.

  Alan /Meslek seçimine karar vermeden önce erken öncelikle kendimizi çok iyi tanımalıyız. Kendini tanıma süreci o kadar kolay değildir. Biz yetişkinlerin bile kendimizi tam olarak tanıyamadığımızı düşünürsek, 15 yaşında bir gençten bunu beklemek ne kadar doğru olur? Ama madem ki, eğitim sistemimize göre, bu yaşta bu seçimi yapmamız gerekiyor o zaman hedefimiz doğruya en yakını bulmak olmalıdır. Ve yaptığımız bu seçimin bizim için hayat boyu değişmeyecek bir seçim olduğunu düşünmemeliyiz.

  Doğru baktığımızda her zaman kendimizle ilgili yeni seçenekler, yeni açılımlar olduğunu görebiliriz. Yeter ki meraklı, gerçekçi ve çalışkan olalım.

  KİŞİLİK TİPLERİNİN ALAN/MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİ

  Gerçekçi:
  Nesneleri, araçları, makineleri, hayvanları sistematik bir şekilde kullanmaya önem verirler. El ile yapılan işleri tercih ederler. Alet ve makine kullanmaktan, bitki ve hayvan üretmekten zevk alırlar, sosyal ilişkilerden, zihinsel faaliyetlerden hoşlanmazlar. Mekanik ve atletik yetenekleri, açık hava ilgileri gelişmiştir. Somut ve akla yakın önerilere, para, güç ve statüye önem verirler. Utangaç, içten, samimi, dengeli ve pratik kişilerdir.

  Araştırıcı:
  Fiziksel, biyolojik ve sosyal olayları anlamak ve kontrol etmek için onları sistematik olarak gözlemlemekten, soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanırlar. İkna etmekten, sosyal ilişkilere girmekten kaçınırlar. Kendilerini akademik yeteneklere sahip, zihinsel bakımdan güçlü olarak tanımlarlar. Başlıca ilgi alanları bilimsel çalışmadır. Analitik düşünebilen, eleştirel tutuma sahip, meraklı, bağımsız hareket eden, metotlu çalışan, mantıklı kişilerdir.

  Gelenekçi:
  Verilerle ilgilenmekten ve bunları sistematik bir şekilde işlemekten, örneğin kayıt tutmaktan, yazıları dosyalamaktan, yazıların kopyasını çıkarmaktan ve onları daha önce belirlenmiş bir plana göre düzene koymaktan, bilgisayar kullanmaktan hoşlanırlar. Belirsiz, sistemleşmemiş araştırma türü faaliyetlerden kaçınırlar. Büro
  işleri, hesaplama ile ilgili faaliyetler bu kimselerin başlıca ilgi alanlarını oluştururlar. Belli başlı yetenekleri, ayrıntıyı algılama ve hesaplamadır. Dürüst, savunucu, becerikli, katı, düzenli, sabırlı, pratik kişilerdir.

  Sosyal:
  Başkalarını bilgilendirmeye, eğitmeye, geliştirmeye, aydınlatmaya yönelik faaliyetleri tercih ederler. Kişiler arası ilişkilerde beceri kazanmaya önem verirler. El ile yapılan teknik işlerde yetenekleri zayıftır. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Başkalarını anlayan, öğretme yeteneği olan, mekanik ve bilimsel yetenekleri zayıf
  kişilerdir. İşbirliğine yatkın, yardımsever, idealist, ikna edici, sorumlu, nazik, anlayışlı kişilerdir.

  Girişimci:
  Ekonomik çıkar elde etme veya bir kurumun hedeflerine erişmek için insanları etkilemeye yönelik faaliyetleri tercih ederler. Gözlem yapma, sembolik veriler üzerinde çalışma veya sistematik olmaya yönelik etkinliklerden kaçınırlar. Liderlik, kişiler arası iletişim ve ikna yeteneklerini geliştirmeye önem verirler. Bilimsel yeteneklerden
  yoksundur. İstediğini elde eden, maceracı, tartışmacı, kendini göstermeye meraklı, enerjik, atak, kendine güvenen, konuşkan kişilerdir.

  Sanatçı:
  Net, belirli ve sistemli olmayan serbest faaliyetlere yönelirler. Bu faaliyetler; maddeye, söze ve insana ilişkin malzemelerin sanat ürünleri yaratmak için el ile işlemesini gerektirir. Açık, sistematik ve düzenli faaliyetlerden kaçınır. Hep aynı şekilde yapılan işlerden hoşlanmazlar. Sezgisel, kural tanımaz, kendini gözlemleyen, bağımsız, kendini ifade eden, düzensiz, duygusal, yaratıcı kişilerdir.

  SİZE UYGUN ALAN/MESLEK HANGİSİ?

  Kendi ilgi, yetenek, değerleriniz ve kişilik özellikleriniz ile seçeceğiniz alan/meslek arasında ilişki kurmanız için aşağıdaki soruları yanıtlayabilirsiniz.

  • İlgilerinizin neler olduğunun farkında mısınız?
  • Hangi ilgi alanlarının, hangi mesleklerle ilgili olduğu biliyor musunuz?
  • İlgilerinizle seçeceğiniz alan/meslek birbirine uyuyor mu?
  • Yeteneklerinizin neler olduğunun farkında mısınız?
  • Hangi yeteneklerin, hangi mesleklerle ilgili olduğu biliyor musunuz?
  • Yeteneklerinizle seçeceğiniz alan/meslek birbirine uyuyor mu?
  • Değerlerinizin neler olduğunun farkında mısınız?
  • Hangi değerlerin, hangi mesleklerle ilgili olduğunu biliyor musunuz?
  • Değerlerinizle seçeceğiniz alan/meslek birbirine uyuyor mu? Kişilik tiplerinden hangisi sizi en iyi anlatıyor?
  • Hangi kişilik tiplerinin, hangi mesleklerle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Kişilik tipinizle seçeceğiniz alan/meslek birbirine uyuyor mu?
  • Bütün değişkenleri göze aldığınızda seçmeyi düşündüğünüz meslek size uygun mu? Değilse hangi meslek uygun olabilir?


  İLGİLER - YETENEKLER - DEĞERLER VE ALAN/MESLEK SEÇİMİ

  İLGİLER
  Herhangi bir zorlama altında olmadığı ya da kendisine bir ödül vaat edilmediği halde bir kişi kendiliğinden bazı faaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa bu kimsenin o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir.

  Bir kimse önünde çeşitli faaliyet imkânları bulunduğu halde hep belli bir faaliyet türüne yöneliyorsa o faaliyete ilgisi vardır. Bir kimsenin ilgi duyduğu bir faaliyet alanı genellikle onun yetenekli olduğu bir alandır. İnsan, yalnızca yetenekli olduğu alanlarda başarılı çalışmalar yapabilir.

  İLGİ ALANLARI VE MESLEKLER

  • Temel Bilim: Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, veterinerlik, mühendislikler vb.
  • Sosyal Bilim: Hukuk, siyaset bilim, sosyoloji, psikoloji vb.
  • Canlı varlık: Ziraat fakültesinin bölümleri, veterinerlik vb.
  • Mekanik: Makine müh., makine , elektrik elektronik müh., mimarlık, grafikerlik vb.
  • İkna: Gazetecilik, yazarlık, diplomatlık, hukuk, öğretmenlik vb.
  • Ticaret: İşletme, iktisat, pazarlama, reklâmcılık vb.
  • İş Ayrıntıları: Muhasebe, büro yönetimi-sekreterlik vb.
  • Edebiyat: Dil ve edebiyat, basın yayın vb.
  • Güzel Sanatlar: Resim, heykel, fotoğrafçılık, iç mimarlık, el sanatları vb.
  • Müzik: Konservatuarın bölümleri vb.
  • Sosyal Yardım: Tıp, psikoloji, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, öğretmenlik vb.


  YETENEKLER

  Yetenek, öğrenme gücü, belli bir eğitimden yararlanabilme gücü olarak tanımlanabilir. Herhangi bir davranışı, bilgi ya da beceriyi öğrenebilmek için doğuştan sahip olunan gizil gücün (kapasitenin) çevre ile etkileşim sonucu geliştirilmiş ve yeni öğrenmeler için hazır hale getirilmiş kısmını ifade eder. Böylece bir kimsenin, belli bir
  yaşa kadar geliştirdiği becerilere bakarak onun yeni bir eğitim sürecinden ne kadar yararlanabileceği kestirilir.

  Bir kişi sayılarla işlem yapmayı çabuk öğrenirken bir diğeri müzik aleti çalmayı çabuk öğrenebilir. Çalışma hayatında çeşitli yetenekleri farklı düzeylerde gerektiren pek çok meslek vardır. Kişi, bir mesleği ya da mesleğe hazırlayan bir eğitim programını seçerken, hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu düşünmeli ve en çok sahip olduğu yeteneğini kullanabileceği çalışma alanını araştırmalıdır.

  YETENEKLER VE MESLEKLER
  Sözel Yetenek: Sosyal bilimler, dil bilim vb.
  Sayısal Yetenek: Temel bilimler, tıp, sağlık bilimleri, mühendislikler vb.
  Şekil Uzay Yeteneği: İnşaat, makine, harita kadastro, jeodezi fotogrametri mühendisliği, mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik, tasarım, diş hekimliği, diş teknikerliği vb.

  DEĞERLER
  İnsan davranışlarının amacı, birtakım ihtiyaçları karşılamaktır. İnsanlar ömürlerinin yaklaşık üçte birini kapsayan meslek faaliyetlerinden doyum beklerler. Meslek faaliyetlerinin sonunda beklenen doyum genellikle meslek değeri olarak adlandırılır. İlgilerin de belli faaliyetlerin yapılması sırasında yaşanan mutluluğu ifade
  eden bir kavram olduğuna değinilmişti. Ancak ilgi, faaliyetin özünden duyulan doyumu, değer ise o faaliyetin yapıldığı ortamdan ve getirdiği toplumsal ödüllerden kaynaklanan doyumları içerir. Örneğin bir kimse bir doğa olayının nedenlerini merak edebilir ve bunu açıklamak için araştırma yapabilir. Olayın nedenini bulmak için
  giriştiği çabalar ve eriştiği sonuç kişiyi mutlu ediyorsa ve kişi bu nedenle bu tür çalışmaları yapmaya hep istekli oluyorsa bu ilgi’dir. Bu bilimsel çalışması sonucunda önemli bir bulgu elde eden bu kişi ödüllendirilebilir.

  Kendisine yüksek ücretli bir iş verilebilir, ünü çevresine yayılabilir ve popüler olabilir. Ancak kişiyi güdüleyen bu faktörler çalışmanın özünden çok sonucundan elde edilen doyumlardır. Bir kimsenin “Ben ne için çalışıyorum, mesleğimden, hayattan ne bekliyorum?” gibi sorulara verdiği cevaplar o kişinin meslek değerlerini yansıtır. Bu cevaplar: “Yeteneklerimi geliştirmek için, sevdiğim faaliyetleri yapıp mutlu olmak için.” Ya da “Çok para kazanıp zengin olmak için.“ vb. olabilir.

  İlgiler daha çok meslek alanlarından birine yönelişimizde rol oynayan kişilik özelliğimizdir. Değerler ise genelde belli bir meslek alanında iş ya da pozisyon tercihinde etkili olmaktadır. Bilindiği gibi belli bir meslek alanında çok değişik iş ve pozisyonlar bulunabilmekte ve bunlar bireylerin değişik ihtiyaçlarına farklı düzeyde cevap
  verebilmektedir. Değerleri yakından tanıyan bir kimse, bunlara uygun iş ve pozisyonları kolaylıkla bulabileceği mesleklere yönelebilir. Eğitimi sırasında kendini o pozisyonların gereklerine göre hazırlar.

  DEĞERLER VE MESLEKLER


  • Yeteneği Kullanma: Yeteneklerini kullanan insan hangi meslekte olursa olsun başarılı olacaktır.
  • Yaratıcılık: Resim, grafik, mimarlık, iç mimarlık, dekorasyon, öğretmenlik vb.
  • Yarışma: Sanat ve bilim alanındaki meslekler.
  • İş birliği: Bazı mesleklerde işbirliği olmazsa olmazdır. Örneğin: Tıp, mühendislik, öğretmenlik. Bazı mesleklerde ise olmasa da olabilir. Örneğin: Eczacılık, terzilik vb.
  • Değişiklik: Gazetecilik, diplomatlık, pazarlamacılık, arkeoloji, müfettişlik, turizm rehberliği vb.
  • Düzenli Yaşam: Devlet sektöründe, büro işlerinde, laboratuarda vb.
  • Liderlik: Her meslekte liderlik ve yöneticilik pozisyonuna gelinebilir.
  • Kazanç: Çalışan herkes rahat bir yaşam sürecek gelir elde etmek ister. Ancak bazı kişiler için yüksek kazanç elde etmek çok daha önemli olabilir. Bunu sadece mesleklerle sınırlamak mümkün değildir. Kişinin birikimi, performansı, çabası, ortam vb. etmenler daha fazla etkilidir.
  • Ün Sahibi Olma: Çeşitli sanat dalları, tiyatro, sinema, televizyon, gazetecilik, yazarlık vb.


  ALAN/MESLEK SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA:

  Karar verirken seçenekler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıyız. Önümüzdeki seçeneklerin ne olduğunu bilmezsek yaptığımız seçim hiçbir zaman doğru olmayacaktır. Seçeceğimiz alanla ya da meslekle ilgili tüm bilgilere sahip olmamız gerekir. Öncelikle seçeceğimiz alanla veya bölüm hakkında bilgi toplamamız gerekir.

  Bunlar:

  • Okulda hangi alanlar var?
  • Hangi alanda hangi dersler var?
  • Alan Seçme Koşulları nedir?
  • Alan Değiştirme Koşulları nedir?
  • Ortak alan nedir?
  • Alanlarda hangi meslekler var?
  • Hangi alandan hangi bölümlere yerleşilir?


  Sonra meslekler hakkında bilgi toplamamız gerekir. Bunlar:
  Mesleklerin Özellikleri,
  Nasıl bir eğitim gerektirdiği,
  Gereken özel yetenekler,
  Gereken kişilik özellikleri,
  Eğitim süresi,
  Hangi üniversitelerde olduğu,
  Giriş koşulları,
  Sınav şekli,
  Puanı,
  Özel koşulları, (Staj vb..)

  ♦Daha sonra üniversite veya diğer eğitim olanakları hakkında da bilgi edinmemiz gerekir. Bunlar:

  Üniversiteler, Bölümler,
  Üniversite Sınav Sistemi,
  Meslekler, Koşulları,
  Yurt, Burs Koşulları,
  Yurtdışında Eğitim olanakları,
  · Sertifika programları,
  · Çeşitli meslek edindirme kursları,
  Gençlik Organizasyonları ( Afs -Interrail, Work and Travel, Genç Tur, Çalışma Kampları vb.)


  ALAN/MESLEK SEÇİMİ KONUSUNDA BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ KAYNAKLAR: (Kaynağın güvenilir olmasına özen gösteriniz)

  • Rehber öğretmen,
  • İlgili müdür yardımcısı,
  • Sınıf öğretmeni,
  • Tanıtım ve yönlendirme ders notları,
  • İlgili Yönetmelikler,
  • YGS ve LGS kılavuzu,
  • Üst sınıflar,
  • Üniversiteler,
  • Üniversite Öğrencileri, (En az 3 kişi olmalı)
  • Üniversitelerin tanıtım Günleri,
  • Meslek kişileri, (En az 3 kişi olmalı,
  • Meslek odaları,
  • İş ve İşçi bulma Kurumu-Meslek Danışma Merkezi,
  • ÖSYM meslekler Kılavuzu,
  • Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı organizasyonların tanıtım büroları, İnternet, gazete ve dergiler vb.


  ALAN/MESLEK SEÇMEYE KARAR VERME:
  Karar verme aşamasında önyargılardan uzak durmalıyız ve bunlara göre hareket etmemeliyiz. Alan/ Meslek seçimi ile ilgili toplumda en eğitimli kesimlerde bile yaygın olarak inanılan ve doğru kabul edilen birçok klişe ve önyargı vardır. Seçimimizi yaparken bu klişe ve önyargıların nasıl oluştuğunu anlamalı, tüm önyargılarda olduğu gibi bundan da kurtulmalı, gerçekçi ve doğru bir karar almalısınız.

  ALAN/MESLEK SEÇİMİMİZİ ETKİLEYEN ÖNYARGI VE KLİŞELER
  • İnsan ancak dört yıllık bir üniversite eğitimi görürse güvenceli ve saygın bir meslek edinebilir,
  • İnsan girdiği meslekte hayatı boyunca çalışır,
  • İyi meslek, yüksek mevki ve çok kazanç sağlayan meslektir,
  • Önce iyi bir üniversiteye girmeli, hangi bölüm olduğu önemli değil, Küçük üniversiteleri bitiren iş bulamaz,
  • Başarılı öğrenci Fen alanı seçmelidir,
  • Ülkemizde insanlar istedikleri mesleklere giremiyorlar,
  • Üniversiteye bir girsem gerisi kolay,
  • Meslek liselerine başarısız öğrenciler gider,
  • Meslek liselerinde iyi bir eğitim yok,
  • Meslek lisesine giden üniversiteye gidemez,
  • Sayısal alanda daha çok para var, daha çok iş var,
  • Sayısal alanı seçen az olduğundan ÖSS ye giren çok,
  • Sözel alanında seçilecek fazla bölüm yok,
  • Sözel alanda iyi meslek yok,
  • Yabancı Dil alanında seçilecek fazla bölüm yok,
  • Sözel alana başarısızlar gider,

  ♦ Dershaneye gitmeyen sınavı kazanamaz,
  ♦ İki yıllık bölümlerden mezun olanlar iş bulamaz, para kazanamaz,
  ♦ Açık öğretimden mezun olanlar iş bulamaz, para kazanamaz,
  ♦ Torpilin yoksa iş de yok,
  ♦ Gelecekte hangi mesleğin geçerli olacağını şimdiden bilmek çok önemlidir,
  ♦ …………….en rahat meslek,
  ♦ ……..……...bölümünü yazarsan işin hazır,
  ♦ ………….…bölümünü yazarsan iş bulamazsın,
  ♦ …….………bölümünü yazma para kazanamazsın,
  ♦ …………….bölümünde okumak çok zor,
  ♦ …………….bölümünde sadece zengin çocukları okuyabilir,
  ♦ ………….…mesleğindeki kişiler çok paragözdür,
  ♦ …………….mesleğindeki kişilerin düzgün hayatları olmaz vb.

  Kendinize önyargılarla ilgili aşağıdakine benzer sorular sorun ve dürüstçe cevaplayın:
  • Hayatınızda önyargı ve klişelere ne kadar yer veriyorsunuz?
  • Kararlarınızı etkileyen önyargılar oldu mu?
  • Kimlerden etkilendiniz?
  • Çevrenizde mesleğini seçerken bu tür önyargılarla hareket eden insanlar var mı?
  • Mesleğini seçerken önyargılarla hareket etmek nasıl sonuçlar doğurur?
  • Önyargılardan uzak durmak için ne yapılabilir? Vb. (23 üniversitede yapılan bir araştırma-%83’isteyerek girmemiş.

  ALAN SEÇİMİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ ÖNEMİ:
  ♦ Kendi alanınız dışındaki bölümleri de yazabilirsiniz. Bu imkânsız değildir ama çok zordur.
  ♦ Kendi alanınızda tercih yaptığınızda AOBP 0.15 katsayı ile, alan dışı tercih yaptığınızda ise 0.12 ile çarpılır.
  ♦ AOBP‘nın 100 ile 500 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 15 ile 50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.
  ♦ Kendi alanı dışında da yazılabilen ve ortaöğretim başarı puanı düşmeyen bazı bölümler vardır. Bu ortak alanlar dikkatle incelenmelidir.
  Bu önemli süreçte size yardımcı olacak verileri aktarmaya çalıştık. Okumak, araştırmak, bilgi çağının gereklerine uygun şekilde kendinizi geliştirmek sizi başarılı ve mutlu kılacaktır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Alan Seçimi- Meslek Seçimi Bütün Yönleriyle

  HAYAL HIRSIZI
  Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi hocası...

  Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon yazdı. Hayalini en ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi. Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi... İki gün sonra ödevi geri aldı. Kâğıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir "0" ve "Dersten sonra beni gör" uyarısı vardı.

  "Neden "0" aldım?" diye merakla sordu hocasına, çocuk...

  "Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal" dedi, hocası... "Paran yok. Gezginci bir aileden geliyorsun. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi satın alman lazım. Damızlık hayvanlar da alman gerekiyor. Bunu başarman imkânsız" ve ekledi:

  "Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan, o zaman notunu yeniden gözden geçiririm."
  Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. Babasına danıştı. "Oğlum" dedi babası "Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça önemli bir seçim!" Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü hocasına...

  "Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin" dedi... "Ben de hayallerimi..."
  O orta 2 öğrencisi bugün 200 dönümlük arazi üzerindeki 1000 metrekarelik evinde oturuyor. Yıllar önce yazdığı ödev şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı.

  Öykünün en can alıcı yanı şu:
  Aynı öğretmen geçen yaz önce 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya getirdi. Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine "Bak" dedi, "Sana şimdi söyleyebilirim. Ben senin öğretmeninken hayal hırsızıydım. O yıllarda öğrencilerimden pek çok hayal çaldım. Allah' tan ki sen hayalinden vazgeçmeyecek kadar inatçıydın." "Kimsenin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Ne durumda olursanız olun, kalbinizin sesini dinleyin!..."

  Sizin Hayal hırsızınız kim?
  Üst komşu mu? Annemizin öğretmen arkadaşı mı? Dershanedeki bir öğretmen mi? Anneniz mi? Babanız mı?
  Yoksa kendiniz mi?

Benzer Konular

 1. UNUTMA !!!... Seçimi yapacak olan sensin...
  Konu Sahibi merpez Forum Kişisel Gelişim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Şubat.2013, 14:13
 2. Lise Alan Seçimi Nedir?
  Konu Sahibi refresh Forum Rehberlik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2012, 02:36
 3. Meslek liselerinde alan seçimi
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2011, 18:53
 4. Divan şairlerinin mahlas seçimi ve tevriye
  Konu Sahibi banu begüm Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Nisan.2011, 18:15
 5. Alanların Belirlenmesi ve Ders Seçimi
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 12:54

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •