Büyük harflerin kullanıldığı yerlerde bulunan ve, ile, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır:
  • Mai ve Siyah,
  • Leyla ile Mecnun,
  • Turfanda mı, Turfa mı?
  • Diyorlar ki,
  • Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar,
  • Ben de Yazdım....