ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz. (atasözü)
Önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.