"Baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır:


  • başağırlık,
  • başbayan,
  • başkahraman,
  • başkent,
  • başpehlivan,
  • başrol...