Reklam
Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme

  ALANLARA YÖNELME

  Programlarında birden fazla alana yer verilen üç yıllık liselerde 9'uncu sınıfı, dört yıllık liselerde 10'uncu sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler.

  Yönelme veya yönlendirmede; üç yıllık liselerde 9'uncu sınıfta, dört yıllık liselerde 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır.

  a) Öğrenci;

  1- Alana kaynaklık eden derslere ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı,

  2- Yıl sonunda "herhangi bir dersten başarılı sayılma" hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduğu alan veya alanlardan birine yönelir.

  b) Alanlara yönelme şartını taşımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir.

  c) Yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine başka bir alana devam etmek isteyen öğrenci, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması; tercih ettiği alana devam etmeye hak kazanmış ve ağırlıklı ortalaması en düşük olan öğrencinin ortalamasından daha aşağı olmamak kaydıyla bu alana yönelir.

  ALAN DEĞİŞTİRME

  Üç yıllık liselerde 10'uncu sınıfa, dört yıllık genel lise türü okullarda 11'nci sınıfa geçip birden fazla alana yönelme şartını taşıyan ve bir alana yönelmiş bulunan öğrenci, istemesi durumunda ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı diğer bir alana geçebilir.

  Üç yıllık liselerde 10'uncu sınıftan, dört yıllık genel lise türü okullarda 11'inci sınıftan sonraki sınıflarda not şartına bakılmaksızın isteyen öğrenci, 1 ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tabi olur. Önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme

  29 Haziran 2011 tarihli Alan Değişikliği Konulu Yazı


 3. #3
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme

  ALAN SEÇİMİ
  9. sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır.


  Alan seçimi bir noktada meslek seçiminin de temelini oluşturur. Yani seçilen alan öğrencinin, sınav sonucu yerleşeceği üniversite ve bölümün temel belirleyicilerden biri olmaktadır.


  Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği alan seçimi 9. Sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. Sınıf içerisinde şekillenmelidir. Çünkü bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci 9. Sınıfın ortalarında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır. 9. Sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir.


  ALANLARA KAYNAK DERSLER

  Yönelme veya yönlendirmede; 9. sınıfta okutulan ve “alanlara kaynaklık eden” derslerin yıl sonu notları ya da bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.
  ALANLAR KAYNAK DERSLER
  FEN BİLİMLERİ Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik
  TÜRKÇE-MATEMATİK Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik
  SOSYAL BİLİMLER Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya
  YABANCI DİL Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, İngilizce

  1) ALAN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR ?


  Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği alan seçimi 9. Sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. Sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir.
  O halde bir öğrenci 9. Sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır. 9. Sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir.  2) ALANLAR NASIL BELİRLENİR ?
  Ortaöğretim Kurumları Sınıf geçme yönetmeliğine göre ;
  1. Zayıfı Olmayan Öğrenci
  Öğrencinin istediği alana kaynaklık eden derslerde zayıfı yok ise, öğrenci istediği alanı seçebilir. Karnede bütün derslerden başarılı gözüken bir öğrencinin, bütün alanları seçme hakkı vardır.
  2. Zayıfı Olan Öğrenci
  Alana kaynaklık eden derslerinden zayıfı olan öğrencilerde, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasına bakılır. Bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2,50 ise öğrenci istediği bu alanı seçebilir.
  3. Alanlara Yönelme Şartını Taşımayan Öğrenci
  Saydığımız iki şartı da taşımayan öğrenciler artık bir alana yönelemezler, notlara göre bir alana yönlendirilirler. Önce bütün alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamaları hesaplanır. Sonuçlar karşılaştırılır. Öğrenci yıl sonu ağırlıklı ortalaması en yüksek olan alana yönlendirilir.


  10. Sınıfta Alan Değiştirme

  10. sınıfa geçip bir alana yönelmiş bulunan öğrenci, istemesi durumunda ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı diğer bir alana geçebilir.

  Örnek: Fen Bilimleri >>> Türkçe-Matematik
  Türkçe-Matematik >>> Sosyal Bilimler

  11. Sınıfta Alan Değiştirme


  11. sınıfta isteyen her öğrenci, ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir. Herhangi bir şart aranmaz. Ancak alanını değiştiren öğrenci, alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alana ait alt sınıfın görmediği Bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tâbi olur. Önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ortak ve seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz
  İdare, Rehber Öğretmen, Öğretmenler, Öğrenci ve Velisinin Görüşü :


  Okulda müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak ortak olarak karar verilir. Bu karar için öğrencinin yukarıdaki şartları taşıması gerekir.

  Alan seçiminde koşul; öğrencinin alana kaynaklık eden derslerden ağırlıklı ortalamanın 3.00 ve üstünde olmasıdır.

  Ortalaması tüm alanları tutan öğrenci istediği alana yönelebilir.


  Öğrencinin ortalamaları hiçbir alan için yeterli değilse, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir.


  Öğrenci yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine başka bir alana devam etmek istiyorsa; devam etmek istediği alanı seçen öğrencilerin ağırlıklı ortalaması en düşük olan dikkate alınır. Öğrencinin alanla ilgili ağırlıklı ortalaması o öğrencininkine eşit veya üstünde ise, öğrenci istediği alana devam ettirilir.


  Örnek :
  Sosyal bilimler alanına yönlendirilmiş bir öğrenci Türkçe – Matematik alanına geçmek istemekte ve Türkçe – Matematikle ilgili ağırlıklı ortalaması 2,37’dir.


  Türkçe –Matematik alanına en düşük ortalamayla giren öğrencinin ortalaması da 2,31’dir. Bu durumda öğrenci Türkçe – matematik alanında okumaya hak kazanmıştır.  3) DERSLERİN SEÇİMİ
  Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm seçmeli ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.
  Ders kesimini takip eden 10 gün ve kesimden sonra 10 gün toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.
  Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler. Veli tarafından yazılı olarak müdürlüğe bildirilir. Ders seçiminde sınıf öğretmeni öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilerin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme

  Genel ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan ”Fen Bilimleri”, ”Sosyal Bilimler”, ”Türkçe-Matematik” ve ”Yabancı Dil” alanları kaldırıldı.


  Ortaöğretim okulu bulunan genel müdürlükler ve daire başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan ”Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri” ise 2010-2011 öğretim yılından itibaren 9. ve 10. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak.


  Yeni hazırlanan ”Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri” ile genel liseler, Anadolu liseleri ve fen liselerinde ayrı ayrı düzenlemeler yapıldı.


  Buna göre, genel liselerde ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan ”Fen Bilimleri”, ”Sosyal Bilimler”, ”Türkçe- Matematik” ve ”Yabancı Dil” alanları kaldırıldı.


  Ders grupları, ”ortak dersler” ve ”seçmeli dersler” olarak belirlendi.  Ortak dersler dışındaki diğer dersler, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında hedefleyebilecekleri programlar ile ÖSYM’nin belirlediği sınav sistemi dikkate alınarak, alternatifli ders saati sayısı ile alınabilecek şekilde ”seçmeli dersler” bölümüne yerleştirildi.


  Öte yandan, genel liselerde Beden Eğitimi Dersi 9-12. sınıflarda 2′şer saat, Görsel Sanatlar/ Müzik Dersleri 1′er saat olacak şekilde düzenlendi.


  10. sınıfta 3 saat olan Yabancı Dil Dersi’nin süresi 1 saat eksiltildi, ancak 11. ve 12. sınıflara 2′şer saat Yabancı Dil Dersi konuldu. Sağlık Bilgisi Dersi’nin haftalık ders saati sayısı ise 2′den 1′e indirildi.


  Seçmeli ders saati sayısı ile birlikte 30 olan haftalık ders saati sayısı toplamında bir değişiklik yapılmadı.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Lise Alan Seçme, Alan Değiştirme

  LİSELERDE ALAN SEÇİMİ

  Alan Seçimi Nedir?

  ÖSYM, 1999 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatmıştır. Üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapan öğrenciler, "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları" farklı katsayılarla çarpılarak ödüllendirilmiştir. Meslek liselerinde okuyan öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaya özendirmek için ek puan uygulaması başlatılmıştır. Böylece liselerde okuyan öğrencilerin seçtikleri alanda, meslek lisesi öğrencilerinin de seçtikleri bölümde öğrenim görmeleri sağlanacaktır. Üniversiteye girişte herhangi bir katkısı olmadığı düşüncesiyle öğrenciler bugüne kadar alan seçimine önem vermiyorlardı. Yeni uygulama ile öğrencilerin, velilerin, rehber öğretmenlerin alan seçimine önem vermeleri sağlanmış ve okul dersleri üniversiteye girişte daha etkili hale getirilmiştir.

  Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?

  Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak öğrenciler bu süreci 9. sınıfın başından itibaren planlamaya başlamalıdır. Bu süreç hem bir çalışma hem de kendini izleme sürecidir. Çünkü bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. Öğrenci 9. sınıfın başından itibaren hem notlarını yüksek tutmaya çalışmalı hem de kendini izleme sürecine girmelidir. Hangi derslerden daha çok keyif aldığını, hangilerinde daha çok zorlandığını, hangilerinin daha kolaylıkla üstesinden gelebildiğinin bilincine varmalıdır. 9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir.

  Alanlar Nasıl Belirlenir?

  Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir. Alan seçimi yapılırken göz önünde bulundurulan noktalar aşağıdaki gibidir.


  a) Öğrencinin başarısı:

  v Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 3.00 ve daha yukarı olması gerekir.

  v Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.

  v Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.

  v Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.


  b) idare, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü:

  Okulda, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.

  Alan İçin Not Yükseltme Nasıl Yapılır?

  Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa; alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 2.5'ten az ise, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.

  Alan Değiştirmek Mümkün Müdür?

  v Üç yıllık liselerde 10. sınıftan, dört yıllık liselerde 11. sınıftan sonra sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılını başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.

  v Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.

  v Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.

  v Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

  Alanlara Yönelik Dersler


  ALANLAR KAYNAK DERSLERİ
  Fen Bilimleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik
  Sosyal Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya
  Türkçe-Matematik Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik
  Yabancı Dil Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil
  Sanat ve Spor Şartları uygun olan okullarda açılır.


  Şartları uygun olan okullarda açılır.

  Derslerin Seçimi

  v Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.

  v Ders bitiminden 10 gün önce, bitimden sonra 10 gün, toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.

  v Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.

  v Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

  v Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.


  Meslek Seçimi ve Önemi

  Meslek, kişinin belirli bir alanda bilgi ve becerilerini ortaya koymasını amaçlayan ve bu yolla ekonomik güvence sağlayan üretim etkinliklerinin tümüne denir.

  Meslek seçimi ise, bireyin seçmek istediği mesleki alternatifleri çeşitli yönleriyle değerlendirip, kendi gereksinimleri açısından daha uygun alana yönelmesi ve karar vermesi olarak tanımlanabilir.

  Her mesleğin kendine özgü gerekleri, çalışma koşulları ve sağladığı olanaklar farklıdır. Bu farklılıkları görmek, kendimize uygun alanı seçme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bireyin, gelişimine en çok fırsat hazırlayacak ve gereksinimlerini karşılayacak bir alanı seçmesi gerekmektedir.

  Meslek seçimi yaparken veya alternatifleri araştırırken sormanız gereken sorular...???

  Mesleğin gerektirdiği özellikler nelerdir, meslek hangi yetenekleri, ilgileri, kişilik özelliklerini ve fiziksel özellikleri gerektirmektedir ?
  Meslekte yapılan işler nelerdir ?
  Mesleğin çalışma ortamı nasıldır ?
  Mesleğin kazanç durumu nedir ?
  Önümüzdeki on yıl içinde mesleğin ülkemizdeki durumu nasıl olacaktır ?
  Meslekte yükselme olanakları nasıldır ?
  Hangi yükseköğretim kurumları, seçilen mesleğe eleman yetiştirmektedir ?
  Seçilen yükseköğretim kurumu hangi puan türünde öğrenci almaktadır ve öğrenim süresi kaç yıldır ? vs.

  Meslek seçiminde aile ve çevrenin etkisi...

  Bir ömür boyu yaşadığımız deneyimleri bizimle paylaşan ve bize olumlu yönlendirmelerde bulunan ailemiz, yaşamla ilgili kararlarımızda önemli bir rol oynar. Bizim hayattaki hedeflerimiz ne kadar yüksekse, onların da bizden beklentileri o kadar yüksektir. Bir ölçüde gerçekleştirmek istedikleri başarı ve idealleri bizde görmek onları mutlu eder. Çünkü elde ettiğimiz sonuç ne olursa olsun, bu sonuçta daima onların payı bulunur...

  Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur ki insan kendisine en uygun mesleği seçmek için liseye kadar çabalar durur. Kimisi daha rahat edeceği, kimisi iyi kazanacağı, kimisi ailesinin istediği bir mesleği seçmek ister. Nedeniniz ne olursa olsun size en uygun olan mesleği seçmeden önce sağlıklı bir alan seçimi yapmanız gerekmektedir. Meslek seçimi ise bu süreci izleyen bir diğer süreç olarak var olmaktadır.


  Alan Seçiminin Üniversiteye Girişteki Önemi

  v Eğer öğrenciler alan seçimini doğru yapmazlarsa 25 ile 50 arasında değişen bir puan kaybına uğrayacaklardır. Bu, ortalama binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelir.

  v Öğrencilerin, 9. sınıf sonunda bu kılavuzdaki bilgilere bakarak alan seçimini yapmaları gerekir.

  v Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir.

  v Öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir.

  v Seçilen alana uygun tercih yapılması halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı 0,8 katsayısı ile, alandan farklı tercih yapıldığında ise 0.3 ile çarpılacaktır.

  v Meslek lisesi öğrencilerinin alanıyla ilgili tercih yapmaları halinde bu katsayı (0,8+0,24) = 1,04 olacaktır.

  v Meslek lisesi öğrencileri alan seçimini doğru yapmazlarsa 37 ile 74 puan arasında değişen bir puan kaybına uğrayabilirler.

  v AOBP'nin 100 ile 50 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 25-50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.

Benzer Konular

 1. Lise Bölüm, Alan Değiştirme, okul değiştirme
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2021, 23:50
 2. alan değiştirme
  Konu Sahibi BeyzaNur Kırboğa Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Eylül.2014, 18:58
 3. Tm den mf ye alan değiştirme
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Ekim.2013, 12:08
 4. Lise Alan Seçimi Nedir?
  Konu Sahibi refresh Forum Rehberlik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2012, 02:36
 5. 11. Sınıftan 12. Sınıfa Geçenlere Alan Değiştirme Hakkı Tanındı
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2011, 02:27

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •