ÇAN EĞRİSİ NOT SİSTEMİ ve ÜNİVERSİTEDE NOT SİSTEMİ

ÇAN EĞRİSİ NEDİR?
Sınav sonucunda herkesin aldığı notların ortalaması alınır. Buradan istatistiksel işlemlerle (standart sapma) değişim aralığı belirlenir ve artış-azalış miktarı belli olur. Örneğin 4 kişilik bir sınıfta vize ve finallerin ortalaması şunlar olsun; 40, 50, 60, 70. Buradan sınıf ortalaması 55 olarak belirlenir. Yani 55 CC olur. Aa bb gibi diğer notlarda standart sapmaya ve cc ye (yani ortalamaya) göre yeniden hesaplanır, yukarıdaki not sistemi tablosu değişir. Çan eğrisi not sistemi budur.

Yalnız ders hocası her zaman çan eğrisine uyacak diye bir kaide yoktur. Hoca ister çan eğrisi uygular, ister uygulamaz. O zaman yukardaki not sistemi tablosu gecerlidir. Hoca isterse çan eğrisine bağlı kalmadan da geçme notunu aşağıya cekebilir. Örneğin "Geçme notunu 70 değil 60 yaptım." Bu durumda aşağıdaki üniversite not sistemi tablosundaki notlar 10'ar puan aşağı çekilmiş olur.

Bir çok üniversitede bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sisteme göre vizenin %40 finalin %60 alınmaktadır ve aldığınız her puanın aşağıda görüldüğü üzere harf ve katsayı bakımından bir karşılığı bulunmaktadır.
Puanlar Notlar Not Katsayıları
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2,0
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1,0
FD 50-59 0,5
49 ve aşağısı FF 0,0
Devamsızlıktan kalanlar F1 0,0

Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları,fakülte yüksekokul veya meslek yüksek okullarında yarıyıl/yıl sonunda öğrenci işleri bürosu tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında öğrencinin yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması(yno) ve genel akademik not ortalaması (gno)olmak üzere 2 toplam elde edilir.

Yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; bir yarı yıl/yılda alınan her dersin not katsayısı ile dersin kredisi çarpılır ve bu çarpımlar toplanır; elde edilen toplam yarıyıl/yıl toplam haftalık kredi sayısına bölünür.

Genel akademik başarı not ortalaması hesaplamasında ise yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenir; ancak, yarıyıl/yılda alınan derslerin yerine öğrecinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC , G alan bir öğrenci o dersi geçmiş sayılır.DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için yarı yıl ve yıl sonu akademik başarı ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar ederler.

FD,FF,F1 aldığınız dersten her koşulda başarısız sayılırsınız ve bu dersleri verildikleri ilk dönem tekrar edersiniz.

Bahar yarı yılı sonunda hesaplanan genel akademik başarı ortalaması 1.75 in altında olan öğrenciler bir sonraki yıl da hem güz hem bahar döneminde yeni ders alamazlar; başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar.

Bir de sınavlardaki genel duruma bakılarak bazı derslerde gerekli görüldüğü takdirde çan eğrisi uygulanmaktadır. Bu şekilde örneğin 2,00 katsayısına 70 değil de ders hocasının öngördüğü bir puan karşılamakta böylece dersi geçme notu biraz daha aşağılara çekilebilmektedir.