Arapça ve Farsça kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır:

Ahmet,
Bedrettin,
Fuat,
Mehmet,
Necmettin,
Saadettin;

Cezayir,
Fas,
Filistin,
Mısır,
Suudi Arabistan;

Bağdat,
Cidde,
Erdebil,
Halep,
İsfahan,
İskenderiye,
Medine,
Şam,
Şiraz,
Tahran,
Tebriz,
Trablusgarp.