provokasyon Fransızca provocation "Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kışkırtma karşılığı önerilmiştir.