İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Yönetici Atamaları ile Diğer Yönetici Atamalarına Duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

Sayfa-1


Sayfa-2


Sayfa-3