Hor, hor nedir,hor bakmak,hor davranmak,hor görmek,hor kullanmak,hor tutmak

hor
sıfat Farsça
sıfat Değersiz, önemi olmayan, aşağı

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

(birine) hor bakmak
değersiz saymak, değer vermemek

hor davranmak
kıymetini bilmemek

hor görmek
bir kimseye değersiz gözle bakmak
"Çenelileri hor görmemeliyiz, gereğinde söze atılmak, konuşmak hatta epeyce konuşmak suspus oturmaktan yeğdir." - N. Uygur

hor kullanmak
dikkat etmeyerek hoyratça kullanmak

hor tutmak
birine karşı küçümseyici, incitici davranışlarda bulunmak

hora geçmek
halk ağzında
halk ağzında beğenilmek, hoşa gitmek, makbule geçmek, kendisine verilen kimsenin işine çok yaramak