Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  burcuyilmaz Misafir

  2011-2012 Türk Edebiyatı 11.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (ATL bölümü Ortak Sınav)

  A
  Adı ve Soyadı:
  Okul Numarası:
  Sınıfı:

  100.YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2011 / 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
  2.DÖNEM 11/….…… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI (ORTAK SINAV)  1. Aşağıda isimleri yazılı olan Milli edebiyat döneminde etkili olan akımların temsilcilerini ve temel düşüncelerini tabloda istenilen yerlere kısaca yazınız. (2x5= 10 puan)


  Akımlar Temsilcileri Temel Düşünceleri
  A BATICILIK
  B
  İSLAMCILIK


  2. Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (10x1= 10 puan)

  a) İntibah: b) Aşk-ı Memnu:
  c) Eylül: d) Ruh-ı Bikayd:
  e) Göl Saatleri: f) Türkçülüğün Esasları:
  g) Yalnız Efe: h) Şair Evlenmesi:
  ı) Ramazan Sohbetleri: i) Kızıl Elma:

  3. Aşağıda isimleri yazılı olan sanatçılarla açıklamaları uygun bir şekilde eşleştiriniz. (5x2= 10 puan)


  SANATÇILAR AÇIKLAMALAR
  A Ahmet Rasim …… Servet-i Fünun edebiyatının en büyük romancısıdır. Batılı ölçütlere uygun ilk kusursuz romanları ve mensur şiir türünün ilk örneklerini o vermiştir. Romanlarında realizm ve naturalizm akımının etkileri vardır. Eserlerinin dili ağır ve sanatlıdır. Çok güçlü iç ve dış gözlem yeteneği vardır. İlk romanı olan “Sefile” Hizmet gazetesinde yayımlanmıştır.
  B Ziya Gökalp …… Şiirlerini aruzla yazan sanatçı, Fecr-i Ati’nin Ahmet Haşim’den sonraki en önemli şairidir. Victor Hugo’nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı yazdığı “Kin” adlı şiiri geniş yankı uyandırmış, Atatürk bu şiirinden dolayı sanatçıyı takdir etmiştir. “Dev Şarkısı, Bir Destan” gibi şiirlerinde epik bir anlayış görülmektedir. Şiirleri sağlığında kitap hâline getirilememiştir.
  C Mehmet Emin Yurdakul ……. Servet-i Fünun döneminde yaşadığı hâlde bağımsız kalmıştır. İlk fıkra yazarımızdır. Bilim ve tarih konularında kitaplar yazmış, çeviriler yap-mış, yaşamını daha çok gazetecilik yaparak kazanmıştır. “Gecelerim” ve “Falaka” adlı eserlerini anı türünde yazmıştır.
  D Halit Ziya Uşaklıgil ……. Türk edebiyatında Türkçülük akımının ilk temsilcisi sayılır. Sade Türkçe ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinde coşkulu bir anlatım vardır. Türk Sazı, Zafer Yolunda, Ey Türk Uyan adlı şiir kitapları önemli eserlerin-dendir. Cenge Giderken adlı şiirinde milli duyguları dile getirmiştir.
  E Emin Bülent Serdaroğlu ……. Türkçülük akımını sistemleştirmiş, Milli edebiyatın güçlenmesinde çok önemli bir kılavuz olmuştur. İlk Türk sosyologudur. Hece vezninin benimsenip yaygınlaşmasında rolü büyüktür. Düşüncelerini, "Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak" adlı eserinde dile getirmiştir.


  4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (5x2= 10 puan)

  a) Tanzimat edebiyatı birinci kuşak sanatçılarından ………………………………………………………… çok fazla sayıda eser verdiği için yazı makinesi olarak bilinir.


  b) Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” adlı romanının teması ………………………………………………….. dır.


  c) ……………………………………………………..’ın …………………………………………………… başlıklı çeviri makalesinde dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatılmış ve dolayısıyla da Servet-i Fünun edebiyatı bitmiştir.


  d) Şiirde gerçekçilik anlamına gelen …………………………….. akımı realizmin şiire yansımış biçimidir.


  e) Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde kullanılan dil ……………………….... bir Türkçedir.


  5. Aşağıdaki cümlelerde yargı doğru ise cümlenin başına “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (5x2= 10 puan)

  a) (…….) Milli edebiyat dönemi şiirlerinde aruz vezni ve Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
  b) (…….) Milli edebiyat dönemi öğretici metinlerinde bireysel temalar işlenmiştir.
  c) (…….) Milli edebiyat dönemi eserleri Türkçülük düşüncesinin etkisi altında yazılmıştır.
  d) (…….) Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman Ahmet Mithat Efendi’nin “Cezmi” adlı eseridir.
  e) (…….) Servet-i Fünun dönemi romanlarında mekân genellikle İstanbul’dur.

  6. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i
  Bedr'in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi ”


  Yukarıdaki dizelerde belirgin olarak bulunan edebî sanatların isimlerini sebepleriyle birlikte yazınız. (10 p)  7. “ Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı
  Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı “


  Yukarıdaki dizelerin kafiye ve redifini bulup yazınız. (10 puan)


  8. Aşağıdaki kutucuklarda verilen şiirlerin hangisinin Servet-i Fünun dönemine hangisinin Milli edebiyat dönemine ait olduğunu kutucukların altlarında bulunan noktalı yerlere yazınız. Daha sonra bu iki şiirden hareketle “Servet-i Fünun Dönemi şiirleri” ile “Milli Edebiyat Dönemi şiirleri” arasındaki farklı yönlerden iki (2) tanesini tabloda istenilen yerlere yazınız. (5x2= 10 puan)


  A)  “ Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
  Her ferdinde mefkûre bir, lisan âdet, din birdir.
  Meb’usâni temiz, orda Buşo’ların sözü yok,
  Huûdunda evlâtları seve seve can verir;
  Ey Türkoğlu, İşte senin orasıdır vatanın! ”

  B)
  ...
  Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
  Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
  Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
  Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
  Ey kebûterlerin neşideleri,
  O baharın bu işte ferdâsı
  Kapladı bir derin sükûta yeri
  Karlar
  Ait olduğu dönem: ………………………………..………. Ait olduğu dönem: ……………………..………………….
  “Servet-i Fünun Dönemi şiirleri” ile “Milli Edebiyat Dönemi şiirleri” arasındaki farklı yönler
  SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ŞİİRLERİ MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRLERİ
  1
  2


  9. Fecr-i Âti topluluğu Türk edebiyatındaki hangi ilki gerçekleştirmiştir? “Fecr-i Âti topluluğu”nda yer almış sanatçılardan üç (3) tanesinin ismini yazınız. (10 puan)

  10. Aşağıdaki kutucuklarda bulunan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (2x5= 10 puan)


  a. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi-nin özelliklerinden değildir?

  A) Dilde sadeleşmenin etkisinin görülmesi

  B) Halkın bazı değerlerinin konu alınması

  C) Makale, fıkra, sohbet türünde eserler verilmesi

  D) Eserlerinde genellikle halkı bilgilendirme amacının güdülmesi

  E) “Sanat, sanat içindir.” görüşüyle eserler yazılması
  b. “Yeni Lisan” adlı makalesi Milli Edebiyat akımın öncülerinden sayılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  1. Ziya Gökalp
  2. Ömer Seyfettin
  3. Ahmet Haşim
  4. Mehmet Emin Yurdakul
  5. Mehmet Akif Ersoy  SÜRE 40 DAKİKADIR. BURCU YILMAZ
  BAŞARILAR DİLERİZ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ

  B

  Adı ve Soyadı:
  Okul Numarası:
  Sınıfı:

  100.YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2011 / 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
  2.DÖNEM 11/….…… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI (ORTAK SINAV)  1. Aşağıda isimleri yazılı Milli edebiyat döneminde etkili olan akımların temsilcilerini ve temel düşünceleri-ni tabloda istenilen yerlere kısaca yazınız. (2x5= 10 puan)

  Akımlar Temsilcileri Temel Düşünceleri
  A OSMANLICILIK
  B
  TÜRKÇÜLÜK


  2. Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını yazınız. (10x1= 10 puan)

  a) Araba Sevdası: b) Saray ve Ötesi:

  c) Mai ve Siyah: d) Beyaz Lale:

  e) Göl Saatleri: f) Yeni Hayat:

  g) Frankurt Seyahatnamesi: h) Tahrib-i Harabat:

  ı) Karanfil ve Yasemin: i) Bir Çiçek İki Böcek:

  3. Aşağıda isimleri yazılı olan sanatçılarla açıklamaları uygun bir şekilde eşleştiriniz. (5x2= 10 puan)

  SANATÇILAR AÇIKLAMALAR
  A Mehmet Emin Yurdakul …… Servet-i Fünun edebiyatının en büyük romancısıdır. Batılı ölçütlere uygun ilk kusursuz romanları ve mensur şiir türünün ilk örneklerini o vermiştir. Romanlarında realizm ve naturalizm akımının etkileri vardır. Eserlerinin dili ağır ve sanatlıdır. Çok güçlü iç ve dış gözlem yeteneği vardır. İlk romanı olan “Sefile” Hizmet gazetesinde yayımlanmıştır.
  B Ziya Gökalp …… Şiirlerini aruzla yazan sanatçı, Fecr-i Ati’nin Ahmet Haşim’den sonraki en önemli şairidir. Victor Hugo’nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı yazdığı “Kin” adlı şiiri geniş yankı uyandırmış, Atatürk bu şiirinden dolayı sanatçıyı takdir etmiştir. “Dev Şarkısı, Bir Destan” gibi şiirlerinde epik bir anlayış görülmektedir. Şiirleri sağlığında kitap hâline getirilememiştir.
  C Emin Bülent Serdaroğlu ……. Servet-i Fünun döneminde yaşadığı hâlde bağımsız kalmıştır. İlk fıkra yazarımızdır. Bilim ve tarih konularında kitaplar yazmış, çeviriler yap-mış, yaşamını daha çok gazetecilik yaparak kazanmıştır. “Gecelerim” ve “Falaka” adlı eserlerini anı türünde yazmıştır.
  D Halit Ziya Uşaklıgil ……. Türk edebiyatında Türkçülük akımının ilk temsilcisi sayılır. Sade Türkçe ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinde coşkulu bir anlatım vardır. Türk Sazı, Zafer Yolunda, Ey Türk Uyan adlı şiir kitapları önemli eserlerin-dendir. Cenge Giderken adlı şiirinde milli duyguları dile getirmiştir.
  E Ahmet Rasim ……. Türkçülük akımını sistemleştirmiş, Milli edebiyatın güçlenmesinde çok önemli bir kılavuz olmuştur. İlk Türk sosyologudur. Hece vezninin benimsenip yaygınlaşmasında rolü büyüktür. Düşüncelerini, "Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak" adlı eserinde dile getirmiştir.


  4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (5x2= 10 puan)

  a) Türk edebiyatındaki ilk köy romanı ………………….……………………….. ‘ın …………………………………….. adlı eseridir.


  b) Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanının teması …………………………….….…….……………….. tır.


  c) Servet-i Fünun edebiyatı ………………………. yılında başlayıp ………………….. bitmiştir.


  d) ……………………………………………. “Makber” adlı mersiyesiyle eşinin ölümüne duyduğu acıyı anlatmıştır.


  e) Milli Edebiyat Akımı, 1911 yılında Selanik’te çıkarılan ………………………………………………….. dergisi etrafında toplanan genç sanatçılardan oluşmuştur.


  5. Aşağıdaki cümlelerde yargı doğru ise cümlenin başına “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (5x2= 10 puan)

  a) (…….) Milli edebiyat döneminde yalın bir dil ve hece vezni esas alınmıştır.

  b) (…….) Servet-i Fünun edebiyatında sade ve anlaşılır bir dille toplumsal konular işlenmiştir.

  c) (…….) Milli edebiyat döneminde tiyatronun gelişmesine önem verilmiştir.

  d) (…….) Empresyonizm (izlenimcilik) akımında şairler şiirde biçime, uyağa önem vermezler.

  e) (…….) Servet-i Fünun dönemi romanlarında kahramanlar genellikle halktan ve Anadolu’dan seçilmiştir.


  6. Yüce dağlar birbirine göz eder
  Rüzgâr ile mektuplaşır naz eder ”


  Yukarıdaki dizelerin kafiye ve redifini bulup yazınız. (10 puan)  7. “Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  Benim mi Allahım bu çizgili yüz? “

  Yukarıdaki dizelerde belirgin olarak bulunan edebî sanatların isimlerini sebepleriyle birlikte yazınız. (10 p)

  8. “Milli Edebiyat dönemi şiirleri”i ile “Fecr-i Âti dönemi şiirlerini” ses-ahenk, tema, dil-anlatım ve yapı” özellikleri bakımından değerlendirerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (10 puan)

  Ses ve Ahenk Tema Dil ve Anlatım Yapı
  FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRLERİ
  MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRLERİ
  9. Fecr-i Âti topluluğunun slogan olarak kullandığı ilkeyi ve Fecr-i Âti topluluğunun amaçlarından üç (3) tanesini yazınız. (10 puan)
  10. Aşağıdaki kutucuklarda bulunan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (2x5= 10 puan)

  a. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi-nin özelliklerinden değildir?

  A) “Halka doğru” ilkesince ulusal kaynaklara dönülmüştür

  B) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma yoluna dilmiştir.

  C) Öykü ve roman çok gelişmiş, yurt sorunları gözleme dayalı olarak anlatılmıştır.

  D) Şiirlerinde “Servet-i Fünun” ve “Fecr-i Ati”cilerin yolundan gitmiş, onlardan etkilenmişlerdir.

  E) Şiirlerinde “Beş Hececiler” önemli bir çıkıştır.
  b. “Ömer Seyfettin” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) “Yeni Lisan” adlı makalesi ile Milli edebiyat akımının öncülerinden sayılması sayılması

  B) Sade bir Türkçe ile Milli konuları işlemiştir.

  C) Çoğunlukla Çehov tarzı (modern) öyküler yazmıştır.

  D) Hikâyelerini beklenmedik bir sonla bitirerek okuyucuda iz bırakmak istemiştir.

  E) Bazı hikâyeleri destansı özelliklere sahiptir ve kaynağını tarihten almıştır.
  1. SÜRE 40 DAKİKADIR. BURCU YILMAZ
  2. BAŞARILAR DİLERİM. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

  .

Benzer Konular

 1. 2011-2012 12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2012, 00:16
 2. 2011-2012 1. dönem 9. sınıf türk edebiyatı dersi 3. yazılı sınav soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ocak.2012, 23:48
 3. 2011-2012 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:23
 4. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 5. 2010-2011 Türk Edebiyatı 2. dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 20:10

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •