akrobat Fransızca acrobate:
"Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca cambaz karşılığı önerilmiştir.