proletarya Fransızca prolétariat "Emeğini sermayeciye satarak geçimini sağlayanların oluşturduğu toplum kesimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca emekçi sınıfı karşılığı önerilmiştir.