Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar. (Atasözü)

Kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.