Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:

  • Kurtuluş Savaşı,
  • Cilalı Taş Devri,
  • İlk Çağ,
  • Servetifünun Dönemi,
  • Tanzimat Dönemi...