Demagoji, demagoji nedir, demagoji anlamı, demagoji türkçesi, demagoji hakkında bilgi


demagoji Fransızca démagogie "Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca laf cambazlığı karşılığı önerilmiştir.