demograf Fransızca démographe "Nüfus bilimiyle uğraşan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca nüfus bilimci karşılığı önerilmiştir.