depozit İtalyanca deposito "ekonomi Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca güvence akçesi karşılığı önerilmiştir.